Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про організацію роботи щодо показників, що визначають соціально-економічний розвиток міста Нетішин

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.07.2013                                                   Нетішин                                          № 234/2013

 

 

Про організацію роботи щодо показників, що визначають соціально-економічний розвиток міста Нетішин

 

 

 

Відповідно до статті 27, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30 квітня 2013 року № 130/2013-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 05.09.2011 № 345/2011-р", з метою організації роботи щодо показників, що визначають соціально-економічний розвиток міста Нетішин, виконавчий комітет міської ради   в и р і ш и в:

 

1.Визначити відповідальних за організацію роботи щодо показників, що визначають соціально-економічний розвиток міста Нетішин, згідно з додатком.

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови Скакуна П.С., т.в.о. заступника міського голови, начальника управління культури виконавчого комітету міської ради Михасика І.М., т.в.о. заступника міського голови, начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Кравчук В.Ф.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

25.07.2013 № 234/2013

 

 

Перелік показників,
що визначають соціально-економічний розвиток міста Нетішин

 

№ п/п

Найменування показника

Періодичність подання даних

Відповідальні за проведення оцінки за відповідним напрямком

Економічний розвиток

1

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

2

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

3

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

4

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

Інвестиційна та інноваційна діяльність

5

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

6

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

7

Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

Щороку

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

Державні фінанси

8

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

9

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

10

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

11

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов’язаннями платників (без пені) до зведеного бюджету, відсотків до початку року

Щокварталу

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ МД у Хмельницькій області, фінансове управління виконавчого комітету міської ради

12

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

Щокварталу

Управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин

13

Темп зростання (зменшення) власних надходжень до Пен­сійного фонду України, відсотків до відповідного періоду минулого року

Щокварталу

Управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин

14

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування економічно активних платників, відсотків до початку року

Щокварталу

Управління Пенсійного фонду України у м.Нетішин

Споживчий ринок

15

Темп зростання (зменшення) обсягу роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Управління економіки виконавчого комітету міської ради

 

Населення та ринок праці

16

Приріст (зменшення) чисельності наявного населення, відсотків до початку року

Щокварталу

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

17

Темп зростання (зменшення) номінальної заробітної плати, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

18

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

Щокварталу

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

19

Співвідношення кількості створених робочих місць до ліквідованих, відсотків

Щокварталу

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

Житлово-комунальне господарство

20

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

21

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

Щокварталу

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

22

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

23

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

24

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

25

Рівень виконання показника щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

26

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

Щокварталу

Управління містобудування, архітектури та ЖКГ виконавчого комітету міської ради

 

Освіта та охорона здоров’я

27

Охоплення дітей дошкільного віку [від трьох до шести (семи) років] усіма формами дошкільної освіти, відсотків

Щороку

Відділ освіти виконавчого комітету міської ради

 

28

Охоплення дітей старшого дошкільного віку (п’ять років) усіма формами дошкільної освіти, відсотків

Щороку

Відділ освіти виконавчого комітету міської ради

 

29

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

Щороку

Відділ освіти виконавчого комітету міської ради

 

30

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

Щороку

ДЗ «СМСЧ № 4»

 

31

Кількість потерпілих на виробництві з втратою працездатності на один робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

Щороку

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради

 

32

Кількість померлих дітей віком до одного року на 1000 народжених живими, проміле

Щороку

ДЗ «СМСЧ № 4»

 

33

Кількість осіб, що хворіють на активний туберкульоз, на 100 тис. населення, одиниць

Щороку

ДЗ «СМСЧ № 4»

 

Захист прав дитини

34

Приріст (зменшення) до попереднього року питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії, відсотків

Щопівроку

Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради

 

35

Питома вага дітей (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування), які виховуються в інтернатних закла­дах, крім спеціальних, спеціалізованих та сана­торних шкіл-інтернатів, у загальній кількості дитя­чого населення, відсотків

Щопівроку

Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради

 

36

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, яким протягом звітного періоду надано житло, відсотків до загальної кількості дітей даної категорії та осіб з їх числа, які потребують житла

Щороку

Служба у справах дітей виконавчого комітету міської ради

 

37

Кількість дітей шкільного віку, охоплених оздоровленням за бюджетні кошти, відсотків до загальної чисельності дітей шкільного віку

Щороку

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

 

38

Кількість дітей шкільного віку, охоплених відпочинком за бюджетні кошти, відсотків до загальної чисельності дітей шкільного віку

Щороку

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

 

39

Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку

Щорічно

Відділ освіти виконавчого комітету міської ради

 

           

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко