Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за перше півріччя 2013 року

Р І Ш Е Н Н Я

 

25.07.2013                                                   Нетішин                                          № 233/2013

 

 

Про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за перше півріччя 2013 року

 

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", виконавчий комітет міської ради                       в и р і ш и в:

 

1.Інформацію щодо здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами Нетішинської міської ради за перше півріччя 2013 року взяти до відома (додається).

 

2.Управлінням, відділам, іншим структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради постійно забезпечувати виконання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" під час розробки проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету, інших нормативно-правових актів, які або окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин із суб’єктами господарювання.

 

3.Інформацію щодо регуляторних актів, які плануються на розгляд 2014 року, надати до 01 листопада 2013 року управлінню економіки виконавчого комітету міської ради.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в. о. першого заступника, т.в.о. заступників міського голови та в. о керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

25.07.2013 № 233/2013

ІНФОРМАЦІЯ

про здійснення державної регуляторної політики

виконавчими органами Нетішинської міської ради за перше півріччя 2013 року

 

Відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", виконавчий комітет Нетішинської міської ради спрямовує свою роботу на поліпшення умов для розвитку господарської та підприємницької діяльності. Зокрема, шляхом впровадження таких методів роботи як розвиток стосунків між владою, бізнесом та громадськими організаціями підприємців.

На виконання статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" виконавчим комітетом міської ради затверджено план підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, який розміщений на офіційному сайті міста. Упродовж першого півріччя 2013 року вносились доповнення, зміни до плану діяльності з підготовки регуляторних актів, які також розміщувались на офіційному сайті міста.

За звітний період були прийняті такі рішення міської ради та її виконавчого комітету:

- рішення виконавчого комітету міської ради від 16 січня 2013 року № 7/2013 "Про встановлення тарифів щодо оплати послуг, які надаються КП НМР "Нетішинський міський ринок";

- рішення тридцять восьмої сесії Нетішинської міської ради від 27 лютого 2013 року №38/818 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина Хмельницької області";

- рішення тридцять восьмої сесії Нетішинської міської ради від 27 лютого 2013 року №38/818 "Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради",

- рішення виконавчого комітету міської ради від 23 травня 2013 року № 167/2013 "Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг".

Одним із основних принципів державної регуляторної політики є прозорість та врахування громадської думки, в основі якого лежить - відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, дій регуляторних органів на всіх етапах регуляторної діяльності, обов'язковість розгляду регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому законом порядку, доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

Саме для реалізації цього принципу вживались заходи щодо доведення до відома громадськості інформації про регуляторну діяльність - на сторінках газети громади міста "Нетішинський вісник" та офіційному веб-сайті у розділі "Регуляторна політика", постійно та своєчасно висвітлювалися проекти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу, плани діяльності, графіки проведення процедур з відстеження, інша інформація.

2

Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході оприлюднення, аналізувались та враховувались у проектах регуляторних актів. Участь громадськості у процесі ухвалення регуляторних актів сприяє підвищенню ефективності дії регуляторного акта, прозорості у формуванні та прийнятті рішень органів місцевого самоврядування.

Також, проекти регуляторних актів виносились на розгляд координаційної ради з питань розвитку підприємництва при виконавчому комітеті міської ради.

Упродовж першого півріччя 2013 року у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті оприлюднені 5 аналізів регуляторного впливу разом з проектами регуляторних актів:

- Про затвердження тимчасового Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі;

- Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги;

- Про затвердження Положення про продаж земельних ділянок або прав на них на  конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Нетішин;

- Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;

- Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради.

З метою проведення моніторингу результативності регуляторних актів та визначення оцінки і контролю за їх провадженням затверджений план-графік здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів із зазначенням термінів здійснення заходів з відстеження результативності дії регуляторних актів (базових, повторних, періодичних).

Упродовж першого півріччя 2013 року проведено 6 відстежень діючих регуляторних актів, звіти щодо яких оприлюднені на офіційному сайті міста в мережі Інтернет:

- Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин;

- Про Методику розрахунку орендної плати за комунальне майно територіальної громади міста Нетішин та пропозиції її розподілу;

- Про затвердження типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина;

- Про внесення змін до рішення восьмої сесії Нетішинської міської ради                     V скликання від 31 березня 2011 року № 8/157 "Про розмір орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності у межах міста Нетішина";

- Про встановлення ставок єдиного податку;

- Про правила паркування автотранспортних засобів у м. Нетішин.

У програмі розвитку малого та середнього підприємництва м.Нетішин на           2013-2014 роки визначені пріоритетні завдання і заходи щодо поглиблення регуляторних процесів у сфері господарської діяльності та подальшого упорядкування нормативного регулювання адекватного ринковим вимогам на місцевому рівні.

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко