Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про відзнаки та заохочення Нетішинського міського голови для дітей та молоді

Р І Ш Е Н Н Я

 

23.05.2013                                                   м.Нетішин                                      № 151/2013

 

Про відзнаки та заохочення Нетішинського міського голови для дітей та молоді

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 червня 2008 року № 312/2008-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 червня 2004 року № 212/2004-р" та з метою виконання міської програми реалізації молодіжної політики, затвердженої рішенням тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 03 березня 2009 року № 43, виконавчий комітет міської ради вирішив:

 

1.Утворити комісію з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті міської ради (далі – комісія).

2.Затвердити:

2.1.склад комісії з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті міської ради, згідно з додатком 1;

2.2.положення про комісію з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті міської ради, згідно з додатком 2;

2.3.положення про стипендію Нетішинського міського голови для обдарованих і талановитих дітей та молоді, перспективних спортсменів, згідно з додатком 3;

2.4.положення про адресну підтримку для обдарованих і талановитих дітей та молоді, міських молодіжних засобів інформації, згідно з додатком 4;

2.5.положення про премію Нетішинського міського голови  "За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя", згідно з додатком 5;

2.6.положення про Подяку Нетішинського міського голови для активної молоді, що успішно реалізує у місті Нетішині державну молодіжну політику, згідно з додатком 6.

3.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 26 червня 2008 року № 293 "Про відзнаки Нетішинського міського голови та заохочення для дітей та молоді", від 18 червня 2009 року № 262 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2008 № 293", від 20 червня 2011 року № 146 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 червня 2008 року № 293" та від 07 червня 2012 року № 163 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26 червня 2008 року № 293".

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.05.2013 № 151/2013

 

 

СКЛАД

комісії з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти,

спорту та культури при виконавчому комітеті міської ради

 

 

Степаненко

Микола Миколайович

- секретар міської ради, голова комісії

Михасик

Іван Миколайович

-т. в.о. заступника міського голови, начальник управління культури виконавчого комітету міської ради, заступник голови комісії

Рябчук

Любов Іванівна

- начальник відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, секретар комісії

Шевчук

Борис Петрович

- депутат міської ради, голова постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, молодіжної політики,  фізкультури та спорту

Базан

Василь Юхимович

- спеціаліст відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради

Лещенко

Тетяна Володимирівна

- головний спеціаліст  управління культури виконавчого комітету міської ради

Моцик

Марія Адамівна

- начальник відділу освіти виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.05.2013 № 151/2013

 

Положення

про комісію з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури  при виконавчому комітеті міської ради

 

1.Комісія з відзнак для дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту та культури при виконавчому комітеті міської ради (далі – комісія) є консультативно-дорадчим органом.

2.Комісія:

 • розглядає подання про призначення стипендій, премій, вручення Подяки, надання адресної підтримки для обдарованих і талановитих дітей і молоді, провідних фахівців галузі освіти, спорту, культури, міських молодіжних засобів масової інформації, колективів команд;
 • вивчає документи, подані до подання.
 • готує висновки з приводу призначення стипендій, премій, вручення Подяки, надання адресної підтримки для обдарованих і талановитих дітей і молоді, провідних фахівців галузі освіти, спорту, культури, міських молодіжних засобів масової інформації, колективів команд і подає їх на розгляд міському голові.

3.Комісія має право:

 • одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, установ, організацій, підприємств міста інформацію, матеріали та документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;
 • заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників державних органів та органів місцевого самоврядування, керівників підприємств установ і організацій міста з питань, що належать до компетенції комісії;
 • перевіряти відомості, викладені у поданнях про призначення стипендій, премії, вручення Подяки, надання адресної допомоги для обдарованих і талановитих дітей і молоді, провідних фахівців галузі освіти, спорту, культури, міських молодіжних засобів масової інформації, колективів команд.

4.Комісія утворюється  у складі голови, який за посадою є міським головою, заступника голови, секретаря та членів комісії, які обираються із числа працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, депутатів міської ради тощо та беруть участь у роботі комісії на громадських засадах.

5.Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться по потребі. Комісія самостійно визначає порядок своєї роботи. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини складу комісії.

6.Засідання комісії проводиться головою або за дорученням голови – його заступником. Підготовку до засідань комісії здійснює секретар. Проект порядку денного узгоджується секретарем з головою комісії. Рішення комісії приймаються у формі протокольних висновків більшістю її членів, присутніх на засіданні.

Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем.

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

Додаток 3

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.05.2013 № 151/2013

 

Положення

про стипендію Нетішинського міського голови для обдарованих і талановитих дітей та молоді, перспективних спортсменів

 

 

1.Стипендія Нетішинського міського голови для талановитих і обдарованих дітей та молоді, перспективних спортсменів(далі –стипендія) призначається громадянам України віком до 35 років, які проживають у місті Нетішині –учням  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста, які стали переможцями обласних або всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів,переможцями обласного та всеукраїнського конкурсу з української мови імені Петра Яцика, творчих конкурсів та фестивалів не менше трьох разів протягом одного навчального року, для учнів спеціалізованих навчальних закладів міста, які стали переможцями обласних  або всеукраїнських творчих конкурсів та фестивалів не менше трьох разів протягом двох навчальних років (далі –учні), спортсменам, які входять до складу збірних команд міста, області, України, стали переможцями  або призерами, поточного року чемпіонатів і першостей України, а також студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, які є відмінниками у навчанні не менше трьох  останніх років, досягли визначних результатів у науковій роботі і беруть активну участь у громадському житті міста (далі-студенти) з метою їх морального заохочення і матеріальної підтримки.

2.Стипендія призначається одному учневі, спортсмену, студенту один раз, а за особливі досягнення може призначатися повторно, але не частіше, ніж два роки підряд.

3.Стипендіату одночасно з цією стипендією не може бути призначена інша стипендія Нетішинського міського голови.

4.Розмір стипендії становить: для учня – 100 гривень, для студента –   200 гривень.

5.Стипендія виплачується протягом навчального року.

6.Подання про призначення стипендії готується і вноситься на ім’я міського голови управлінням культури виконавчого комітету міської ради, відділами освіти та у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради кожного навчального року до 30 червня. Внесене подання обов’язково повинно містити загальні відомості про учня, студента, спортсмена та вказівку на досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про призначення стипендії.

Питання про призначення стипендії попередньо розглядається комісією з відзнак дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту, культури при виконавчому комітеті міської ради (надалі-комісія). Висновок комісії подається міському голові.

7.Призначення стипендій здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради з урахуванням висновків комісії.

8.У разі рівних прав на одержання стипендії враховується матеріальне становище учня, студента, спортсмена.

 

9.Призначення стипендій здійснюється щорічно у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста, з розрахунку 20 стипендій на рік: 10 – за поданням відділу освіти виконавчого комітету міської ради, 5 – за поданням управління культури виконавчого комітету міської ради, 5 – за поданням відділу у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради.

10.Стипендія виплачується за рахунок коштів бюджету міста.

11.Позбавлення стипендіата стипендії та припинення її виплати може бути здійснене міським головою на підставі рішення комісії у разі порушення стипендіатом навчальної дисципліни, припинення навчання або відрахування стипендіата із навчального закладу, а також у разі від’їзду стипендіата на строк понад два місяці за кордон на навчання чи роботу, дискваліфікації спортсмена.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.05.2013 № 151/2013

 

Положення

про адресну підтримку для обдарованих і талановитих дітей та молоді, міських молодіжних засобів інформації

 

1.Адресна підтримка для обдарованих і талановитих дітей та молоді, міських молодіжних засобів масової інформації (надалі-адресна підтримка), надається громадянам країни віком до 35 років, мешканцям міста Нетішина, які досягли певних успіхів у науковій і творчій діяльності, є переможцями інтелектуальних, творчих,  наукових та спортивних конкурсів, змагань, а також міським молодіжним  засобам масової інформації, які займаються активною діяльністю у сфері молодіжної політики.

2.Адресна підтримка надається у формі фінансування витрат на участь у всеукраїнських молодіжних олімпіадах, конкурсах, фестивалях, змаганнях(внески для участі у заходах, проїзд, харчування, добові, проживання). Фінансування може здійснюватися як  у повному обсязі так і частково.

Адресна підтримка для міських молодіжних засобів масової інформації може надаватися також у вигляді дольової участі виконавчого комітету міської ради у фінансуванні проектів і заходів, підготовлених міськими молодіжними засобами масової інформації.

3.Подання про призначення адресної підтримки готується і вноситься на ім’я міського голови відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради. Внесене подання обов’язково повинно містити загальні відомості про кандидата на отримання адресної допомоги та вказівку на досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про призначення адресної допомоги.

4.Питання про призначення адресної допомоги попередньо розглядається комісією з відзнак дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту, культури при виконавчому комітеті міської ради. Висновок комісії подається міському голові.

5.Призначення адресної допомоги здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету міської ради з урахуванням висновків комісії.

6.Призначення адресної допомоги здійснюється щорічно у межах асигнувань, передбачених у бюджеті міста, з розрахунку одна адресна допомога на рік.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 М.М.Степаненко

 

 

 

 

Додаток 5

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.05.2013 № 151/2013

 

Положення

про премію Нетішинського міського голови  "За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя"

 

1.Премія Нетішинського міського голови "За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя"( далі – премія) призначається молоді, а також трудовим, творчим і молодіжним колективам, спортивним командам, молодіжним громадським організаціям, особливі досягнення яких сприяють розвитку суспільно-економічного життя міста Нетішина, підвищують авторитет міста своїми досягненнями.

2.Премія призначається до Дня молоді особам до 35 років, трудовим, творчим і науковим молодіжним  колективам, спортивним командам, молодіжним громадським організаціям за досягнення у різних сферах суспільного життя міста протягом року, що передує її призначенню. При цьому можуть також враховуватись досягнення кандидата на призначення премії за попередні роки. Премія призначається мешканцям міста Нетішина. Особи (колективи), яким премію було вже призначено, на її здобуття можуть  висуватися повторно за особливі досягнення, але не частіше, ніж два роки підряд.

3.Щороку призначається дев’ять премій на рік. Розмір премії становить                 500 гривень.

4.Премія призначається за такими номінаціями:

4.1.номінація "За виробничі досягнення"- значне перевиконання виробничих завдань високого ступеню складності, вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку виробництва;

4.2.номінація "За наукові досягнення" - рівень обласного, державного та міжнародного визначення наукових та науково-прикладних результатів;

4.3.номінація "За творчі досягнення":

 • здобуття звання переможця (лауреата, дипломанта) на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах культурно-мистецького спрямування;
 • вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку народної творчості, збереження та популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва, народної творчості, звичаїв та обрядів;
 • значний авторський доробок у мистецькій сфері, рівень його визнання з боку фахівців.

4.4.номінація "За спортивні досягнення" - високий спортивний результат або перемога на чемпіонатах та першостях області, України, Європи, світу, призові місця на Олімпійських іграх.

4.5.номінація "За особисту мужність"- відвага та ініціативні дії, виявлені під час порятунку людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.6.номінація "За внесок у розвиток молодіжного руху" - активне залучення молоді до роботи у громадських організаціях, підвищення ефективності їх діяльності, виконання соціально значущих програм і здійснення відповідних заходів з реалізації молодіжної політики.

5.Структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, підприємства, установи, організації усіх форм власності, об’єднання громадян щороку до 1 червня, відповідно до номінацій, за якими висуваються кандидати на здобуття премій, подають на ім’я міського голови такі документи:

- клопотання про присвоєння премії;

- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення відповідно до номінації ( у разі  висування колективу – відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, скріпленим печаткою у двох примірниках (оригінали);

- копію паспорта або свідоцтва про народження ( у разі висування колективу – копію паспорта керівника колективу);

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ( уразі  висування колективу – копію зазначеної довідки керівника колективу);

6.Питання про призначення премії попередньо розглядається комісією з відзнак дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту, культури  при виконавчому комітеті міської ради. Висновок комісії подається міському  голові.

7.Призначення премій здійснюється на підставі розпорядження міського голови з урахуванням висновків комісії.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до рішення виконавчого

комітету міської ради

23.05.2013 № 151/2013

 

Положення

про Подяку Нетішинського міського голови для активної молоді, що успішно реалізує у місті Нетішині державну молодіжну політику

 

1.Подяка Нетішинського міського голови (далі – Подяка) є заохочувальною відзнакою, що запроваджується для відзначення активної молоді, яка успішно реалізує у місті Нетішині державну молодіжну політику.

2.Подякою можуть бути відзначені громадяни України віком до 35 років, міські молодіжні організації, засоби масової інформації, колективи та команди.

3.Подяка вручається щорічно в урочистій обстановці з нагоди святкування Дня молоді. Разом із Подякою вручається цінний подарунок.

4.Подання про відзначення Подякою вноситься на ім’я міського голови відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами, організаціями міста різних форм власності кожного року до 1 червня. Внесене подання повинно містити загальні відомості про кандидата та вказівку на досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення Подякою. До подання додаються копії документів, що підтверджують особу та  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

5.Питання щодо вручення Подяки попередньо розглядається комісією з відзнак дітей та молоді, фахівців галузі освіти, спорту, культури  при виконавчому комітеті міської ради. Висновок комісії подається міському  голові.

6.Відзначення Подякою здійснюється на підставі розпорядження міського голови з урахуванням висновків комісії.

7.Подяка готується відділом у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету міської ради, підписується міським головою та скріплюється печаткою.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко