Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про відзнаки виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.08.2013                                                   Нетішин                                          № 271/2013

 

 

Про відзнаки виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

 

Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою відзначення та стимулювання осіб, які досягли високого професіоналізму та значних успіхів у виробничій, науковій, державній, військовій, творчій, спортивній та інших сферах діяльності, зробили вагомий внесок у створення матеріальних і духовних цінностей та розвиток міста Нетішина, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

 

1.Заснувати відзнаки виконавчого комітету Нетішинської міської ради – Почесну грамоту та Подяку.

 

2.Затвердити Положення про відзнаки виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

 

3.Утворити комісію, яка здійснюватиме відбір серед претендентів на нагородження відзнаками виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

 

3.Начальнику фінансового управління виконавчого комітету міської ради та начальнику відділу бухгалтерського обліку виконавчого комітету міської ради передбачити в кошторисі виконавчого комітету міської ради кошти для виготовлення відзнак, придбання квітів та матеріального заохочення осіб, нагороджених відзнаками виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого

комітету міської ради

22.08.2013 № 271/2013

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відзнаки виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

 

1.Відзнаками виконавчого комітету Нетішинської міської ради є Почесна грамота та Подяка.

2.Відзнаки виконавчого комітету Нетішинської міської ради (надалі – відзнаки) є заохоченням за заслуги у забезпеченні соціального та економічного розвитку міста Нетішина, здійсненні ефективної діяльності органів місцевого самоврядування, проведенні заходів щодо забезпечення законності, прав і свобод громадян, за високу професійну майстерність, громадську та благодійну діяльність.

3.Клопотання про нагородження відзнаками подаються міським головою, начальниками управлінь та відділів виконавчого комітету міської ради, керівниками міських служб центральних органів виконавчої влади, постійними комісіями міської ради, трудовими колективами підприємств, установ та організацій, творчих спілок, об’єднань громадян.

4.Відзнаками нагороджуються:

- громадяни України, які відомі завдяки особистій активній участі у сфері питань, зазначених у пункті 2 цього Положення;

- посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад;

- трудові колективи підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності і видів їх діяльності.

5.До нагородження з нагоди відзначення державних свят приймаються для розгляду подання від трудових колективів з чисельністю працюючих:

- до 25 - не більше одного;

- до 50 - не більше двох;

- від 50 до 100 – не більше трьох;

- більше 100 – не більше п’яти.

6.До нагородження з нагоди відзначення професійних свят приймаються для розгляду подання від трудових колективів з чисельністю працюючих:

- до 25 – не більше трьох;

- до 50 - не більше п’яти;

- від 50 до 100 – не більше десяти;

- більше 100 – не більше двадцяти.

7.Одночасно з клопотанням на кожну особу або колектив, які представляються до нагородження відзнаками, додається характеристика з переліком відомостей про досягнення у трудовій або іншій діяльності. При умові надання матеріального заохочення до клопотання додатково необхідно подавати такі документи:

- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;

- паспортні дані (номер, серія, дата видачі, орган який видав, місце реєстрації).

8.Особи, які відзначені Почесною грамотою, можуть бути представлені до нагородження повторно не раніше, як через два роки.

9.Клопотання про нагородження відзнаками подаються у загальний відділ виконавчого комітету Нетішинської міської ради не пізніше, як за 10 днів до нагородження. Обов’язково вказується дата нагородження.

10.Клопотання, подані з порушенням цього положення, до розгляду в загальному відділі виконавчого комітету міської ради не приймаються і повертаються адресату.

11.Про нагородження відзнаками видається розпорядження міського голови, а у разі його відсутності – секретаря міської ради.

12.Підготовка розпорядження та відзнак, їх облік, здійснюється відділом з організаційних питань, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації виконавчого комітету міської ради.

13.Відзнака підписується міським головою (у разі його відсутності – секретарем міської ради). Підпис скріплюється гербовою печаткою виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

14.Вручення відзнак здійснюється міським головою, його заступником або, за дорученням голови, представником виконавчого комітету міської ради, а також секретарем міської ради.

15.Відзнака вручається працівникові у трудовому колективі, де він працює, або в іншому урочистому порядку.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого

комітету міської ради

22.08.2013 № 271/2013

 

 

СКЛАД

комісії, яка здійснюватиме відбір серед претендентів на нагородження

відзнаками виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

 

Степаненко                          - секретар міської ради, голова комісії

Микола Миколайович

 

Кравчук                                - т.в.о. заступника міського голови, начальник фінансового

Валентина Федорівна         управління виконавчого комітету міської ради

 

Михасик                               - т.в.о. заступника міського голови, начальник управління

Іван Миколайович             культури виконавчого комітету міської ради

 

Новік                                  - начальник відділу з організаційних питань, зв’язків з

Світлана Дмитрівна          громадськими організаціями та засобами масової інформації

          виконавчого комітету міської ради

 

Скакун                                  - в.о. першого заступника міського голови

Павло Степанович

 

Черната                                - в.о. керуючого справами виконавчого комітету

Алла Вікторівна                   міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко