Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про виконання фінансового плану комунального підприємства Нетішинської міської ради "ЖКО"

Р І Ш Е Н Н Я

 

12.09.2013                                                   Нетішин                                          № 289/2013

 

 

Про виконання фінансового плану комунального підприємства Нетішинської міської ради "Житлово-комунальне об’єднання" за перше півріччя 2013 року

 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту "а" статті 27, підпункту 3 пункту "а" статті 29, частини 2 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши звіт про фінансово-господарську діяльність комунального підприємства Нетішинської міської ради "ЖКО" за перше півріччя 2013 року, виконавчий комітет міської ради  в и р і ш и в:

 

1Звіт про виконання фінансового плану КП НМР "ЖКО" за перше півріччя                  2013 року взяти до відома.

 

2.Визнати роботу директора КП НМР "ЖКО" Нікітчука В.В. задовільною.

 

3.КП НМР "ЖКО" (Нікітчук В.В.):

3.1.забезпечити безперебійну та прибуткову роботу підприємства, здійснювати діяльність упродовж другого півріччя 2013 року відповідно до фінансового плану підприємства на 2013 рік;

3.2.до 25 жовтня 2013 року надати на розгляд та затвердження виконавчого комітету міської ради фінансовий план підприємства на 2014 рік.

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. першого заступника міського голови П.С.Скакуна.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

Пояснювальна записка

до фінансового звіту КП НМР " Житлово-комунальне об’єднання"

за 1 півріччя 2013 року.

 

Доходи (п.001) від реалізації товарів, робіт і послуг формуються за рахунок надання послуг з утримання будинків та прибудинкової території, вивезення та утилізація побутових відходів, платних послуг з електротехнічних, сантехнічних робіт, автопослуг, відшкодування по електромережах, інші послуги. Планувалось збільшити надання платних послуг по виготовленню виробів ВТЦ, автопослуг, сантехнічних та електротехнічних роботах.

Інші операційні доходи(п.005) – це доходи за утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста, що фінансуються з бюджету, дохід від оренди. Доходи заплановані відповідно до затверджених планів заходів по програмі благоустрою міста .Фактично виділено менше коштів на утримання об’єктів благоустрою міста.

Інші доходи (п.008) амортизація житлового фонду планувалась з урахуванням проведення індексації. На даний час згідно наказу МФУ індексацію житлового фонду не проводити.

До собівартості реалізованої продукції відносяться витрати (010), що є складовою тарифу з утримання будинків та прибудинкової території, вивезення та утилізація сміття, а саме матеріали по обслуговуванню, виконання робіт по обслуговуванню ліфтів, поточний ремонт гермостиків, покрівлі, електромереж, водо- тепломереж, дератизації, дезинсекції, пально-мастильні матеріали, електроенергія, заробітна плата робочих, відрахування на заробітну плату, загальновиробничі витрати. В 1 кварталі не проводились поточні ремонти гермостиків, покрівлі .Дані види робіт є сезонні.

Планові витрати підприємства враховують очікуване помірне зростання цін на електроенергію, матеріали, пально-матеріалів, ріст заробітної плати.

Амортизація основних засобів (015). В 4 кварталі 2012 року була збільшена вартість основних засобів окремо стоячих будівель та споруд, на яких виконувався капітальний ремонт, а планова амортизація розраховувалась факт 10 місяців + очікувана за 2 місяця.

Інші операційні витрати (016) – це планові витрати по обслуговуванню та ремонту об’єктів благоустрою та доріг міста. До фактичних витрат окрім витрат по благоустрою міста входить списання безнадійної заборгованості, знищення запасів , уцінка, штрафи, пені, неустойки, амортизація основних засобів, електроенергія для населення (транзит), витрати на реалізацію виробничих запасів.

Інші витрати (017) Не проведена індексація житлового фонду (наказ МФУ), тому витрати менші за планові.

Адміністративні витрати (011) При розрахунку планових витрат не включені адміністративні витрати, які відшкодовуються за рахунок коштів по благоустрою міста, заробітна плата з відрахуваннями начальника підприємства, це все стало причиною збільшення фактичних адміністративних витрат в 1 півріччі 2013 року.

В зв’язку зі зміною в 2013 році фінансової звітності (НП (С) БО 1) в фінансовому звіті за 1 півріччя 2013 року, який надається виконавчому комітету міської ради, частина рядків затвердженої старої форми звіту не будуть заповненні, так як відсутні в нові формі звіту, а саме:

Рядок 001

Рядок 002

Рядок 003

Рядок 018

Окрім того, введено ще один розділ "Сукупний дохід" у звіт про фінансові результати.

В звіті за 1 півріччя 2013 року у рядках 012, 013, 014, 015 відображені всі елементи витрат підприємства за 1 півріччя , а саме :

Рядок 012                   Матеріальні витрати

Рядок 013                   Витрати на оплату праці

Рядок 014                   Єдиний внесок до Пенсійного фонду

Рядок 015                   Амортизація

 

 

Керівник                                            _______________                             В.В.Нікітчук

Головний бухгалтер                         _______________                             Г.В.Антонюк

Начальник ПДВ                                _______________                             Н.П.Давиденко