Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Відділ правового та кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Структура відділу

(посади працівників)

Прізвище, ім’я,

по батькові

Телефон

Начальник

Юрчук Людмила Євгенівна

9-00-95

Спеціаліст 1 категорії з правового забезпечення

Зінченко Сергій Дмитрович

9-00-95

Спеціаліст 1 категорії з правового забезпечення

Сахнюк Наталія Юріївна

9-00-95

 

 

 

 

Основні завдання відділу:

Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань правової роботи:

- правове забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету;

- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів міською радою та її виконавчим органом, їх керівниками, працівниками, депутатами та постійними комісіями міської ради під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів міської ради та виконавчого комітету в судах;

- розробка та проведення експертизи проектів нормативно-правових актів віднесених до компетенції відділу.

- здійснює правову експертизу на відповідність Конституції України, законам України проектів договорів, що укладаються міською радою та її виконавчим комітетом, бере участь у їх підготовці, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів міської ради та її виконавчого комітету, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

- організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

- представляє в установленому законом порядку інтереси міської ради та її виконавчого комітету в судових та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- готує позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, інші документи, передбачені процесуальним законодавством;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань з питань кадрової роботи:

- забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в апараті виконавчого комітету Нетішинської міської ради, відділах, управліннях виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

- визначає щорічну та перспективну потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб та керівників підпорядкованих установ;

- вивчає разом з іншими відділами, управліннями виконавчого комітету Нетішинської міської ради особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в апараті виконавчого комітету Нетішинської міської ради, відділах, управліннях виконавчого комітету Нетішинської міської ради, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов'язані з прийняттям та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлює із загальними правилами поведінки посадової особи, контролює добір і розстановку кадрів в апараті органу і структурних підрозділах міської ради;

- здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» , та додаткових заходів здійснення фінансового контролю;

- розробляє проекти нормативно-правових актів, що стосується кадрових питань.