Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Відділ бухгалтерського обліку виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Структура відділу (посади працівників)

Прізвище, ім’я по батькові

Телефон

Начальник

Захожа Наталія Іванівна

9-06-11

Заступник начальника відділу — головного бухгалтера, спеціаліст 1 категорії

Сухозанет Віктор Валентинович

9-12-30

Спеціаліст 1 категорії

Рогальська Катерина Сергіївна

9-12-30

Спеціаліст 2 категорії

Панасюк Наталія Леонідівна

9-12-30

 

 

 

 

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність установи, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про відділ.

Основні завдання відділу :

- ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності установи та складення звітності.

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність в порядку, встановленому законодавством.

- відділ здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень установи.

- відділ забезпечує дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування, а також зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.