Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Розпорядження, перелік питань ЦНАП

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

11.09.2015                                                   Нетішин                                          №205/2015-рк

 

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень у центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

            Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року № 106/2015-р:

 

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністратора центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

11.09.2015 № 205/2015-рк

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень адміністратора центру надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1.Законодавство у сфері надання адміністративних послуг (стаття 3 Закону України "Про адміністративні послуги").

2.Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (стаття 4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3.Інформація про адміністративні послуги (стаття 6 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4.Порядок надання адміністративних послуг (стаття 9 Закону України «Про адміністративні послуги»).

5.Строки надання адміністративних послуг (стаття 10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6.Центр надання адміністративних послуг (стаття 12 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7.Адміністратор (стаття 13 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8.Реєстр адміністративних послуг (стаття 16 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9.Єдиний державний портал адміністративних послуг (стаття 17 Закону України «Про адміністративні послуги»).

10.Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (стаття19 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11.Плата за надання адміністративних послуг (адміністративний збір) (стаття 11 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12.Інформаційна і технологічна картки адміністративної послуги (стаття 8 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13.Визначення термінів у сфері надання адміністративних послуг (стаття 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14.Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг (стаття 14 Закону України «Про адміністративні послуги»).

15.Сфера дії Закону України «Про адміністративні послуги» (стаття 2 Закону України «Про адміністративні послуги»).

16.Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (стаття 5 Закону України «Про адміністративні послуги»).

17.Вимоги щодо якості надання адміністративних послуг (стаття 7 Закону України «Про адміністративні послуги»).

18.Суб’єкти, яким надано повноваження з прийому та видачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. (Закон України «Про внесення змін до

 

 

деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року №191-VIIІ).

19.Принципи державної реєстрації прав на нерухоме майно (стаття 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»).

20.Визначення розміру адміністративного збору об’єкта нерухомого майна, права на який заявлені до державної реєстрації (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12 лютого 2015 року №191-VIIІ).

21.Сфера дії Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (стаття 3 Закону).

22.Свобода пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (стаття 2 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»).

23.Реєстрація місця проживання особи (стаття 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»).

24.Оформлення та видача паспорта громадянина України (стаття 21 Закону України «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»).

25.Документи, що підтверджують громадянство України (стаття 5 Закону України «Про громадянство України»).

26.Принципи набуття громадянства України (стаття 6 Закону України «Про громадянство України»).

27.Органи виконавчої влади, які є суб’єктами надання адміністративних послуг (розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 року №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»).

28.Сфера дії Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (стаття 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності").

29.Визначення термінів «документ дозвільного характеру», «дозвільні  органи», «суб’єкт господарювання», «спеціально уповноважений орган» (стаття1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»).

30.Визначення термінів «державний земельний кадастр», «державна реєстрація земельної ділянки», «кадастровий номер земельної ділянки» (стаття 1 Закону України «Про державний земельний кадастр»).

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

міської ради                                                                                               В.Я.Пашинська