Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Розпорядження, перелік питань Фонду комунального майна

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

11.03.2016                           Нетішин                       № 87/2016-рк

 

 

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії-юрисконсульта Фонду комунального майна міста Нетішина

 

 

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року № 106/2015-р, зі змінами, розпорядження міського голови від 01 березня 2016 року № 75/2016-рк "Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови":

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії-юрисконсульта Фонду комунального майна міста Нетішина згідно з додатком.

 

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                         П.П.Скиба

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

11.03.2016 № 87/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

 функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії-юрисконсульта Фонду комунального майна міста Нетішина

 

1. Оренда (стаття 2 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

2. Об'єкти малої приватизації (стаття 2 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»)

3. Продавці (стаття 4 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»).

4. Викуп об’єкта малої приватизації (стаття 11 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»).

5. Визначення переліків об'єктів, що підлягають приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» (стаття 7 Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»).

6. Основні завдання Фонду державного майна України (стаття 4 Закону України "Про Фонд державного майна України").

7. Приватизація об'єкта оренди (стаття 25 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

8. Об'єкти оренди (стаття 4 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

9. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна (стаття 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

10. Порядок укладення договору оренди (стаття 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

11. Основні обов'язки орендаря. Ремонт об'єкта оренди (статті 18 та 18-1 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

12. Суборенда (стаття 22 Закон України «Про оренду державного та комунального майна»).

13. Правові наслідки припинення або розірвання договору оренди (стаття 27 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

14. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності (стаття 345 Цивільного кодексу України).

15. Комісія з питань передачі об’єктів (стаття 6 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»).

16. Об’єкти передачі (стаття 2 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»).

17. Прийняття рішень про передачу об’єктів права державної та комунальної власності (стаття 4 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»).

18. Умови передачі об’єктів (стаття 7 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»).

19. Порядок прийняття рішення про надання концесії (стаття 6 Закону України «Про концесії»).

20. Укладення та строк дії концесійного договору (стаття 9 Закону України «Про концесії»).

21.Визначення термінів про рекламу (стаття 1 Закону України «Про рекламу»).

22. Загальні вимоги до реклами (стаття 8 Закону України «Про рекламу»).

23. Зовнішня реклама (стаття 16 Закону України «Про рекламу»).

24. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту (стаття 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

25. Орендодавці (стаття 5 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

26. Істотні умови договору оренди (стаття 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

27. Передача об’єкта оренди (стаття 13 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

28. Припинення договору оренди (стаття 26 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

29. Ініціатива щодо передачі об’єктів права державної та комунальної власності (стаття 3 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»).

30. Сфера застосування (стаття 1 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»).

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                                                 В.Я.Пашинська