Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

17.09.2019                                       Нетішин                            № 394/2019-рк

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста                      1 категорії відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року № 106/2015-р, зі змінами:

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради, згідно з додатком.

 

 

 

 

 

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

17.09.2019 № 394/2019-рк

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень спеціаліста 1 категорії відділу бухгалтерського обліку апарату виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

 1. Поняття бухгалтерський облік, активи і зобов’язання (стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 2. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 3. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття                           4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (стаття 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 5. Первині облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (стаття                   9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 6. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 7. Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік обліку та фінансову звітність в Україні»).
 8. Інвентаризація активів і зобов'язань (стаття 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).
 9. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим (пункт                           7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879).
 10. Основні правила проведення інвентаризації (Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879).
 11.  Перевірка та оформлення результатів інвентаризації (Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 року № 879).
 12. Визнання та первісна оцінка основних засобів (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»).
 13. Визнання та первісна оцінка запасів (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси»).
 14. Кошторис бюджетної установи, його складові частини ( пункт 1 Порядку складання,  розгляду,  затвердження та  основні вимоги  до  виконання

2

кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228).

 1. План  асигнувань  загального та спеціального  фонду  бюджету ( пункт               2 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року  № 228).
 2. Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування ( пункти 26,27 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228).
 3. Склад бюджетного законодавства (стаття 4 Бюджетного кодексу України).
 4. Бюджетна класифікація (стаття 8 Бюджетного кодексу України).
 5. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).
 6. Бюджетні призначення (стаття 23 Бюджетного Кодексу України).
 7. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань (стаття 49 Бюджетного кодексу України).
 8. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (стаття 75 Бюджетного Кодексу України).
 9. Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121 Бюджетного Кодексу України).
 10. Строки виплати заробітної плати (стаття 115 Кодексу законів про працю України).
 11. Заробітна плата (стаття 1 Закону України « Про оплату праці»)
 12. Структура заробітної плати (стаття 2 Закон України «Про оплату праці»).
 13. Мінімальна заробітна плата (стаття 3 Закону України « Про оплату праці»).
 14. Структура оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»..
 15. Індексація заробітної плати Індексація заробітної плати працівників провадиться відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03 липня 1991 року № 1282-XII з наступними змінами. Статтею 6 Інші норми і гарантії в оплаті праці (стаття 12 Закону України « Про оплату праці»).
 16. Колективний договір, сторони, зміст (статті 10,12,13 Кодекс законів про працю України.)

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                                          Ольга Бобіна