Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень в управлінні капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

29.04.2016                                                   Нетішин                                    №157/2016-рк

 

 

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень в управлінні капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

 

 

            Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року № 106/2015-р, зі змінами:

 

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень:

1. головного спеціаліста-бухгалтера управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 1;

2. провідного спеціаліста-юриста управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 2;

3. начальника виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 3;

4. головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 4;

5. начальника планово-економічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 5;

6. головного спеціаліста планово-економічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради згідно з додатком 6.

 

 

Міський голова                                                                          О.О.Супрунюк

 

Додаток 1

до розпорядження

міського голови

29.04.2016 № 157/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень головного спеціаліста-бухгалтера управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1.Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

2.Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду (стаття 57 Бюджетного кодексу України).

3.Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом (стаття 72 Бюджетного кодексу України).

4.Звітність про виконання місцевих бюджетів (стаття 80 Бюджетного кодексу України).

5.Місцеві податки (стаття 10 Податкового кодексу України).

6.Податкові агенти (стаття 18 Податкового кодексу України).

7.Податкові пільги (стаття 30 Податкового кодексу України).

8.Забезпечення будівництва та оплата робіт (стаття 879 Цивільного кодексу України).

9.Порядок оплати роботи (стаття 854 Цивільного кодексу України).

10.Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво (стаття 321 Господарського кодексу України).

11.Визначення термінів «активи», «бухгалтерський облік», «зобов’язання» (стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

12.Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

13.Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

14.Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні (стаття 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

15.Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

16.Інвентаризація активів і зобов'язань (стаття 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

17.Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

18.Консолідована та зведена фінансова звітність (стаття 12 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

19.Звітний період (стаття 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

20.Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

21.Оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету (стаття 13 Закон України «Про оплату праці»).

22.Джерела коштів на оплату праці (стаття 4 Закону України «Про оплату праці»).

23.Відомості про оплату праці працівника (стаття 31 Закону України «Про оплату праці»).

24.Основні завдання бухгалтерської служби (пункт 5 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи).

25.Обов’язки головного бухгалтера (пункт 13 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи).

26.Дії головного бухгалтера у разі отримання від керівника бюджетної установи розпорядження вчинити дії, які суперечать законодавству (пункт 14 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи).

27.Право першого та другого підпису (пункт 6.2 VI розділу Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України).

28.Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін – власні повноваження (стаття 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

29.Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін – делеговані повноваження (стаття 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

30.Визначення термінів: «первинний документ», «фінансова звітність», «користувачі фінансової звітності» (стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                 О.П.Бобіна

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

міського голови

29.04.2016 № _157/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень спеціаліста-юриста управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1.Договір підряду (глава 61 стаття 837Цивільний кодекс України).

2.Генеральний підрядник і субпідрядник (глава 61 стаття 838 Цивільного кодексу України).

3.Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами. Виконання роботи з матеріалу замовника (глава 61 статті 839, 840 Цивільного кодексу України).

4.Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу. Ціна роботи (глава 61 статті 841, 842, 843 Цивільного кодексу України).

5.Кошторис (глава 61 стаття 844 Цивільного кодексу України).

6.Ощадливість підрядника. Строки виконання роботи. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника (глава 61 статті 845, 846, 847 Цивільного кодексу України).

7.Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника. Права замовника під час виконання роботи (глава 61 статті 848, 849 Цивільного кодексу України).

8.Сприяння замовника. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду (глава 61 статті 850, 851, 852 Цивільного кодексу України).

9.Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником (глава 61 стаття 853 Цивільного кодексу України).

10.Порядок оплати роботи. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи. Право підрядника на притримування (глава 61 статті 854, 855, 856 Цивільного кодексу України).

11.Якість роботи. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Гарантія якості роботи (глава 61 статті 857, 858, 859 Цивільного кодексу України).

12.Порядок обчислення гарантійного строку. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові. Конфіденційність одержаної сторонами інформації (глава 61 статті 860, 861, 862 Цивільного кодексу України).

13.Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках (глава 61 статті 863, 864 Цивільного кодексу України).

14.Договір будівельного підряду. Право власності на об'єкт будівництва (глава 61 статті 875, 876 Цивільного кодексу України).

15.Проектно-кошторисна документація. Внесення змін до проектно-кошторисної документації (глава 61 статті 877, 878 Цивільного кодексу України).

16.Забезпечення будівництва та оплата робіт. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта (глава 61 статті 879, 880 Цивільного кодексу України).

17.Страхування об'єкта будівництва. Відповідальність підрядника (глава 61 статті 881, 883 Цивільного кодексу України).

18.Передання та прийняття робіт (глава 61 стаття 882 Цивільного кодексу України).

19.Усунення недоліків за рахунок замовника. Відповідальність замовника. Гарантії якості у договорі будівельного підряду (глава 61 статті 884, 885, 886 Цивільного кодексу України).

20.Підрядні відносини у капітальному будівництві (глава 33 стаття 317 Господарського кодексу України).

21.Договір підряду на капітальне будівництво (глава 33 стаття 318 Господарського кодексу України).

22.Генеральний підрядник і субпідрядник. Права замовника (глава 33 статті 319, 320 Господарського кодексу України).

23.Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво (глава 33                стаття 321 Господарського кодексу України).

24.Відповідальність за порушення договору підряду на капітальне будівництво (глава 33 стаття 322 Господарського кодексу України).

25.Умови укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (глава 33 стаття 322 Господарського кодексу України).

26.Основні вимоги до договору про закупівлю (стаття 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель).

27.Недійсність договору про закупівлю (стаття 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель).

28.Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю (стаття 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель).

29.Власні повноваження у галузі будівництва виконавчих органів міських рад  (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

30.Делеговані повноваження у галузі будівництва виконавчих органів міських рад (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                 О.П.Бобіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження

міського голови

29.04.2016 № 157/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень начальника виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

 

1.Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (розділ ІV стаття 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

2.Сфера застосування норм (п.1 ДБН А.2.2-3-2014).

3.Визначення понять в проектній документації (п.3 ДБН А.2.2-3-2014).

4.Вихідні дані (розділ ІV стаття 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

5.Право на виконання будівельних робіт (розділ ІV стаття 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

6.Права замовника (глава 33. Капітальне будівництво, стаття 320 Господарського кодексу України).

7.Генеральний підрядник і субпідрядник (глава 61. Підряд, стаття 838 Цивільного кодексу України).

8.Категорії складності об’єктів будівництва (розділ ІV стаття 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

9.Виконання підготовчих робіт (розділ ІV стаття 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

10.Сфера застосування стандарту (п.1 ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013).

11.Вимоги до проекту та стадії проектування (п.4 ДБН А.2.2-3-2014).

12.Проект (п.7 ДБН А.2.2-3-2014).

13.Робочий проект (п.8 ДБН А.2.2-3-2014).

14.Робоча документація (п. 9 ДБН А.2.2-3-2014).

15.Перелік інших вихідних даних, які надаються замовником (додаток А ДБН А.2.2-3-2014).

16.Завдання на проектування (додаток Б ДБН А.2.2-3-2014).

17.Склад ескізного проекту (ЕП) (додаток Г ДБН А.2.2-3-2014).

18.Склад проекту (затверджувальна частина РП) на будівництво об’єктів невиробничого призначення (додаток Д ДБН А.2.2-3-2014).

19.Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків та вбудовано-прибудованих приміщень (наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21 серпня  2010 року № 327).

20.Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів (постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995).

21.Охорона праці у будівництві (п.4 ДБН А.3.2-2-2009).

22.Права замовників (розділ V стаття 23 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

23.Права підрядників (розділ V стаття 24 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

24.Обов’язки архітектора, інших проектувальників (розділ V стаття 26 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

25.Затвердження проектів будівництва (пункти 3-5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560).

26.Контроль якості будівельно-монтажних робіт-вхідний (п. 9.3-9.6 ДБН А.3.1-5-2009).

27.Контроль якості будівельно-монтажних робіт-приймальний (п. 9.8-9.10 ДБН А.3.1-5-2009).

28.Авторський, технічний нагляд за якістю робіт (п.9.11-9.11.2 ДБН А.3.1-5-2009).

29.Державний нагляд за якістю робіт (п. 9.12 ДБН А.3.1-5-2009).

30.Терміни «кваліфікаційна документація», «роботи» (стаття 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                 О.П.Бобіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження

міського голови

29.04.2016 № 157/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень головного спеціаліста виробничо-технічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

 

1.Визначення термінів «завдання на проектування», «капітальний ремонт», «проектна документація» (розділ 3 пункти 3.5, 3.7, 3.17 ДБН А.2.2-3-2014)

2.Визначення термінів «нове будівництво», «передпроектні роботи», «реконструкція» (розділ 3 пункти 3.11, 3.15, 3.21 ДБН А.2.2-3-2014).

3.Категорія складності об’єкта (розділ 4 пункти 4.1, 4.2ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013).

4.Види вишукувань та обсяги вишукувальних робіт (розділ 4 пункти 4.4, 4.5ДБН А.2.1-1-2014 ).

5.Основні складові вихідних даних (розділ 4 пункт 4.3ДБН А.2.2-3-2014).

6.Ескізний проект (розділ 6 ДБН А.2.2-3-2014).

7.Техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок                   (розділ 5 ДБН А.2.2-3-2014).

8.Проект (розділ 7 ДБН А.2.2-3-2014).

9.Робочий проект (розділ 8 ДБН А.2.2-3-2014).

10.Робоча документація (розділ 9 ДБН А.2.2-3-2014).

11.Перелік інших вихідних даних, які надаються замовником (додаток А                 ДБН А.2.2-3-2014).

12.Завдання на проектування (додаток Б ДБН А.2.2-3-2014).

13.Склад ескізного проекту (ЕП) (додаток Г ДБН А.2.2-3-2014).

14.Склад робочої документації (РД) (додаток Ж ДБН А.2.2-3-2014).

15.Забудова територій (стаття 26 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

16.Технічні умови (стаття 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

17.Експертиза проектів будівництва (постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560).

18.Право на виконання будівельних робіт (стаття 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

19.Генеральний підрядник і субпідрядник (глава 61. Підряд, стаття 838 Цивільного кодексу України).

20.Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

21.Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (розділ ІV стаття 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

22.Контроль якості будівельних робіт (п.9.1, 9.2, 9.13 ДБН А.3.1-5-2009).

23.Права замовників (розділ V стаття 23 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

2

 

24.Права підрядників (розділ V стаття 24 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

25.Проектна документація на будівництво (розділ ІV стаття 31 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності»).

26.Права замовника (глава 33. Капітальне будівництво, стаття 320 Господарського кодексу України).

27.Контроль якості будівельних робіт-вхідний (п. 9.3-9.6 ДБН А.3.1-5-2009).

28.Контроль якості будівельних робіт-операційний (п. 9.7ДБН А.3.1-5-2009).

29.Авторський, технічний нагляд за якістю робіт (п.9.11-9.11.2 ДБН А.3.1-5-2009).

30.Контроль якості будівельних робіт-приймальний (п.9.8, 9.8.1, 9.8.2 ДБН А.3.1-5-2009).

 


 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                 О.П.Бобіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до розпорядження

міського голови

29.04.2016 № 157/2016-рк

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень начальника планово-економічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

 

 

1.Визначення терміну «договірна ціна» (розділ 3 пункт 3.15 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

2.Кошторис (глава 61 стаття 844 Цивільного кодексу України).

3.Сфера застосування норм (п.1 ДБН А.2.2-3-2014).

4.Терміни «кваліфікаційна документація», «роботи» (стаття 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

5.Проектно-кошторисна документація. Внесення змін до проектно-кошторисної документації (глава 61 статті 877, 878 Цивільного кодексу України).

6.Категорії складності об’єктів будівництва (розділ ІV стаття 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

7.Принципи здійснення закупівель (стаття 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

8.Виконання підготовчих робіт (розділ ІV стаття 35 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

9.Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель (стаття 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

10.Договір будівельного підряду. Право власності на об'єкт будівництва (глава 61 статті 875, 876 Цивільного кодексу України).

11.Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів (постанова Кабінету Міністрів України від 08 вересня 1997 року № 995).

12.Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель (стаття 15 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

13.Забезпечення будівництва та оплата робіт. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта (глава 61 статті 879, 880 Цивільного кодексу України).

14.Охорона праці у будівництві (п.4 ДБН А.3.2-2-2009).

15.Кваліфікаційні критерії (стаття 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

16.Підрядні відносини у капітальному будівництві (глава 33 стаття 317 Господарського кодексу України).

17.Затвердження проектів будівництва (п.3-5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560).

18.Визначення терміну "лінії регулювання забудови" та "містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки" (стаття 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

19.Договір підряду на капітальне будівництво (глава 33 стаття 318 Господарського кодексу України).

20.Права підрядників (розділ V стаття 24 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

21.Сфера застосування стандарту (розділ 1. ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

22.Якість роботи. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. Гарантія якості роботи. (глава 61 статті 857, 858, 859 Цивільного кодексу України).

23.Авторський, технічний нагляд за якістю робіт (п.9.11-9.11.2 ДБН А.3.1-5-2009).

24.Види кошторисних норм (розділ 4 пункт 4.3 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

25.Страхування об'єкта будівництва. Відповідальність підрядника (глава 61 статті 881, 883 Цивільний кодекс України).

26.Сфера застосування норм (п.1 ДБН А.2.2-3-2014).

27.Особливості складання та узгодження договірних цін (розділ 6 пункт 6.3 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

28.Основні вимоги до договору про закупівлю (стаття 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель).

29.Власні повноваження у галузі будівництва виконавчих органів міських рад  (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

30.Делеговані повноваження у галузі будівництва виконавчих органів міських рад (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                                                 О.П.Бобіна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до розпорядження

міського голови

29.04.2016 № 157/2016-рк

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень головного спеціаліста планово-економічного відділу управління капітального будівництва виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1.Визначення терміну «проект» та «інжинірингова діяльність у сфері будівництва (інжиніринг)» (стаття 1 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

2.Визначення термінів «локальний кошторисний розрахунок» та «об’єктний кошторисний розрахунок» (ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013 розділ 3).

3.Види інвесторської кошторисної документації (пункт 5.2 розділу 5                     ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

4.Складання зведених кошторисних розрахунків вартості об’єктів будівництва (пункт 5.8 розділу 5 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

5.Які витрати визначаються розрахунково (підпункт 4.8.1 пункту 4.8 розділу 4 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

6.Визначення терміну «договірна ціна» (пункт 3.15 розділу 3 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

7.Будівництво об’єкта архітектури (стаття 9 Закону України «Про архітектурну діяльність»).

8.Терміни «кваліфікаційна документація», «роботи» (стаття 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

9.Планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель (стаття 4 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

10.Принципи здійснення закупівель (стаття 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

11.Мова, що застосовується під час проведення процедур закупівель (стаття 15 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

12.Кваліфікаційні критерії (стаття 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

13.Визначення терміну "лінії регулювання забудови" та «містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» (стаття 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

14.Сфера застосування стандарту (розділ 1 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

15.Види кошторисних норм (пункт 4.3 розділу 4 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

16.Склад інвесторської кошторисної документації (пункт 5.3 розділу 5 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

17.Складання локальних кошторисів (прямі та загальновиробничі витрати)    (підпункти 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5 пункту 5.4 розділу 5 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013)

18.Складання локальних кошторисів (групування в розділи окремих конструктивних елементів) (підпункт 5.4.11 пункту 5.4 розділу 5 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013)

19.Загальні положення з оформлення інвесторської кошторисної документації (пункт 5.11 розділу 5 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013)

20.Складання об’єктних кошторисів (пункт 5.6 розділ 5 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

21.Особливості складання та узгодження договірних цін (пункт 6.3 розділ 6 ДСТУ Б Д.1.1.-1-2013).

22.Ціноутворення в інвестиційній діяльності (стаття 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність»).

23.Вартість проектних робіт (пункт 4.5 розділу 4 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

24.Сфера застосування стандарту (розділ 1 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

25.Як визначити ціну пропозиції на виконання проектно-вишукувальних робіт (пункт 6.1 розділу 6 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

26.Застосування коефіцієнту при визначенні вартості повторної експертизи (розділ 7 пункт 7.6 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013).

27.Визначення терміну «проектна документація» (розділ 3 пункт 3.17 ДБН А.2.2-3-2014).

28.Законодавство у сфері містобудівної діяльності (стаття 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

29.Власні повноваження у галузі будівництва виконавчих органів міських рад  (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

30.Делеговані повноваження у галузі будівництва виконавчих органів міських рад (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                       О.П.Бобіна