Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Загальний перелік питань

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

"Про службу в органах місцевого самоврядування" та

"Про запобігання корупції"

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Система судів в Україні (стаття 125).
 24. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 25. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 26. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 27. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 28. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 29. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

 

 

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 6).
 5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходженням служби, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 12, 12-1).
 11. Фінансовий контроль (стаття 13).
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)
 13. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування               (статті 14, 15).
 14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 16).
 16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 17. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).
 18. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Державний захист викравачів  (стаття 53).

16. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

17. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

18. Спеціальна перевірка (стаття 56).

19. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

__________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

“ ___ ”______________20__ року

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".
 4. 5.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради