Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Рішення сорок першої сесії Нетішинської міської ради VII скликання Про Положення про порядок проведення конкурсу та призначення директора "Інклюзивно-ресурсного центру" Нетішинської міської ради. Склад конкурсної комісії.

 

 
   


УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

сорок першої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

04.05.2018                                      Нетішин                                № 41/2592

 

Про Положення про порядок проведення конкурсу та призначення директора «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради

 

Відповідно статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення сорокової сесії Нетішинської міської ради              VII скликання від 30 березня 2018 року № 40/2415 «Про утворення «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради» та з метою визначення механізму проведення конкурсу на посаду директора «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради, Нетішинська міська рада           в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу та призначення директора «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити склад конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради згідно з додатком 2.

3. Оголосити конкурс на посаду директора «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради. До участі у конкурсі запрошуються педагогічні працівники, які мають вищу освіту не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», «Психологія» та стаж роботи не менше п’яти  років за фахом, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

3.1. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник" та розмістити на офіційному веб-сайті Нетішинської міської ради, у якому помістити такі відомості:

 

 

2

 

         3.1.2. місцезнаходження «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради, адреса та номери телефонів;

3.1.3. назву посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці директора «Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради надається заступником міського голови з питань виконавчих органів Нетішинської міської ради Бобіною О.П., начальником управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради Миськом В.М. та спеціалістом 1 категорії з кадрового забезпечення відділу правового та кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради Сахнюк Н.Ю.;

3.1.4. основні вимоги до кандидата;

3.1.5. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту (Матросова О.О.) та заступника міського голови з питань виконавчих органів Нетішинської міської ради Бобіну О.П.

 

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорок першої сесії

Нетішинської міської ради

VII скликання

04.05.2018 № 41/2592

 

Положення

про порядок проведення конкурсу та призначення на посаду директора «Інклюзивно - ресурсного центру» Нетішинської міської ради

 

1. Це Положення про проведення конкурсу на посаду директора «Інклюзивно-ресурсного центру» Нетішинської міської ради (далі - Положення) визначає механізм проведення конкурсу на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру (далі - Центру).

2. Директор Центру призначається на посаду засновником строком на три роки на конкурсній основі.

3. Конкурс повинен проводитися з дотриманням принципів:

- законності;

- прозорості;

- забезпечення рівного доступу;

- недискримінації;

- доброчесності;

- надійності та відповідності методів оцінювання.

4. Конкурс на посаду директора Центру проводиться при утворенні Центру, закінченні строку дії контракту з директором або прийняття рішення щодо припинення (розірвання) контракту з директором.

5. Конкурс проводиться поетапно:

- прийняття рішення про оголошення конкурсу;

- оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в офіційних засобах масової інформації;

- прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;

- попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- затвердження складу конкурсної  комісії;

- проведення іспиту та визначення його результатів;

- проведення співбесіди та визначення її результатів;

- визначення переможця конкурсного відбору;

- оприлюднення результатів конкурсу.

6. Конкурс оголошується засновником Центру.

7. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті засновника Центру (у разі наявності веб-сайту) не пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

2

 

8. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:

- найменування і місцезнаходження Центру;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду (далі – претенденти);

- перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі та строк їх подання;

- дату, місце та етапи проведення конкурсного відбору;

- прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

9. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

10. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

- копію трудової книжки;

- копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- письмова згода на збір та обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

11. Прийом та реєстрація документів від претендентів здійснюється засновником.

12. У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

13. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам, претенденти до конкурсного відбору не допускаються, про що їм повідомляється засновником.

14. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

15. Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі, повідомляються засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання документів.

16. Для проведення конкурсу засновником утворюється конкурсна комісія (далі Комісія), до складу якої входить не менше 5 осіб, зокрема:

 - заступник міського голови (голова Комісії);

3

 

 - керівник органу управління освітою;

- керівники закладів дошкільної, загальної середньої освіти;

- представники закладів охорони здоров’я, соціального захисту населення;

 - представники громадськості.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- є недієздатною;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

17. Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше п’яти членів комісії. Рішення Комісії приймається більшістю голосів, присутніх на засіданні.

18. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит може проводиться за напрямами:

- знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- знання основ спеціальної педагогіки;

- знання основ управління діяльністю ІРЦ.

19. Іспит складається з 6 питань по 2 питання за напрямами, визначеними у пункті 18 Положення. Загальний час для проведення іспиту повинен становити не більш, як 1 година 20 хвилин.

20. Для визначення результатів іспиту рекомендується використовувати таку систему:

- 2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть питання;

- 1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.

21. Члени Комісії визначають результати письмового іспиту згідно з пунктом 20 цього Положення.

22. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються до співбесіди.

23. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної компетентності кандидата та до відповідних посадових обов’язків.

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається Комісією згідно з умовами проведення конкурсу.

4

 

24. Для оцінювання кожної окремої вимоги до професійної компетентності на співбесіді може використовуватись така система:

- 2 бали виставляються кандидатам, які відповідають вимогам;

-1 бал виставляється кандидатам, які не повною мірою відповідають вимогам;

- 0 балів виставляється кандидатам, які не відповідають вимогам.

25. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально та фіксується у відомості про результати співбесіди.

26. Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок.

27. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання середніх оцінок, проставлених членами Комісії у зведеній відомості середніх оцінок за кожну окрему вимогу до професійної компетентності, та іспиту на знання законодавства.

28. Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою якого визначається переможець конкурсу.

29. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий загальний рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування членів Комісії.

30. Комісія протягом одного робочого дня після завершення співбесіди надає претендентам та засновнику висновок щодо результатів конкурсного відбору.

31. Кожен претендент може надати обґрунтовані заперечення щодо висновку Комісії до структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсного центру Хмельницької обласної державної адміністрацій (далі - Структурний підрозділ), але не пізніше, ніж через три робочі дні з дати його отримання.

32. Після отримання висновку засновник надсилає документи до Структурного підрозділу для погодження претендента на посаду директора Центру. У разі відсутності заперечень від інших претендентів, Структурний підрозділ упродовж 10 днів з моменту отримання висновку від засновника погоджує претендента.

33. Після погодження кандидатури претендента, засновник укладає з ним контракт з дотриманням вимог законодавства про працю.

34. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:

- відсутні заяви про участь у конкурсному відборі;

- жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору;

- конкурсною комісією не визначено претендента.

35. Якщо конкурсний відбір не відбувся, рекомендовано проведення повторного конкурсного відбору протягом одного місяця.

 

 

5

 

36. Результати конкурсного відбору оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті засновника Центру (у разі наявності веб-сайту) не пізніше, ніж через 45 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорок першої сесії

Нетішинської міської ради

VII скликання

04.05.2018 № 41/2592

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду  директора

«Інклюзивно – ресурсного центру» Нетішинської міської ради

 

Бобіна                                    - заступник міського голови з питань

Ольга Петрівна                     діяльності виконавчих органів міської ради,

                                               голова комісії

 

Сахнюк                                  - спеціаліст 1 категорії з кадрового забезпечення

Наталія Юріївна                   відділу правового та кадрового забезпечення

                                               апарату виконавчого комітету Нетішинської

                                               міської ради, секретар комісії

 

Мисько                                  - начальник управління освіти виконавчого

Василь Миколайович            комітету Нетішинської міської ради

 

Кулеша                                  - завідувач дошкільного навчального закладу Юлія Дмитрівна                      (ясла-садок) комбінованого типу № 5 «Теремок»

 

 

Халманова                                      - заступник директора

Ірина Сергіївна                     КНП НМР «Центр ПМСД»

 

Чернявка                                - вчитель-дефектолог Нетішинської

Вікторія Василівна                загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, представник від громадськості

 

Яцюк                                      - директор Нетішинської

Микола Сергійович              загальноосвітньої школи  І - ІІІ ступенів №2