Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Розпорядження про проведення конкурсів 2017 р.

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

28.11.2017                                      Нетішин                                № 419/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради, головного архітектора міста

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розпорядження міського голови від 27 листопада 2017 року № 416/2017-рк "Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови", у зв’язку з наявною вакантною посадою начальника відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради, головного архітектора міста:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради, головного архітектора міста.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою архітектурною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр та стажем організаційної і професійної роботи за фахом у сфері містобудування та архітектури не менше 5 років або стажем роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 5 років, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефонів;

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці начальника відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради, головного архітектора міста надається

заступником міського голови Латишевою О.В. та завідувачем сектору містобудівного кадастру відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету Нетішинської міської ради Зіщук І.А.

2.3. основні вимоги до кандидата;

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Перший заступник

міського голови                                                 І.В.Романюк

 


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

14.11.2017                                      Нетішин                                № 387/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 2 категорії загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до частини 2, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розпорядження міського голови від 10 листопада 2017 року № 381/2017-рк "Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови", у зв’язку з наявною вакантною посадою спеціаліста 2 категорії загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста                      2 категорії загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою освітою за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність» або «Облік і аудит, контроль і аналіз господарської діяльності» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший бакалавр, бакалавр або магістр, стажем роботи не менше двох років в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стажем роботи за фахом не менше трьох років в інших сферах управління, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці спеціаліста 2 категорії загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради надається керуючим справами виконавчого комітету Нетішинської міської ради Брянською О.О.

2

 

2.3. основні вимоги до кандидата;

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

Секретар міської ради                                      О.В.Хоменко

 

 

 


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

___.09.2017                                              Нетішин                                №___/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», у зв’язку з наявною вакантною посадою спеціаліста 1 категорії відділу з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою економічною або юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, стажем роботи не менше одного року в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стажем роботи за фахом не менше трьох років в інших сферах управління, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці спеціаліста 1 категорії відділу з питань торгівлі та підприємництва управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради надається начальником управління економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради Заріцькою Н.М.;

2.3. основні вимоги до кандидата;

2

 

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

 

Міський голова                                        О.О.Супрунюк

 

 


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

03.07.2017                                      Нетішин                            №121/2017-р

 

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 26 травня 2006 року № 86-р

 

 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

Унести до розпорядження міського голови від 26 травня 2006 року № 86-р «Про конкурсну комісію на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу у відділи та управління виконавчого комітету міської ради» такі зміни:

 

- додаток до розпорядження викласти у новій редакції, що додається.

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

СКЛАД

конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу у відділи та управління виконавчого комітету міської ради

 

 

Хоменко                                          - секретар міської ради, голова комісії

Олена Василівна

 

Пашинська                                      - керуючий справами виконавчого комітету

Валентина Яківна                          міської ради, заступник голови комісії

 

Цисарук                                          - спеціаліст 1 категорії з питань кадрової

Антоніна Володимирівна              роботи загального відділу апарату

                                                        виконавчого комітету міської ради,

                                                               секретар комісії

 

Бобіна                                                       - заступник міського голови

Ольга Петрівна                              

                                                        

Латишева                                        - начальник юридичного відділу апарату

Оксана Володимирівна                           виконавчого комітету міської ради

 

Процик                                            - начальник загального відділу апарату

Тетяна Василівна                            виконавчого комітету міської ради

 

Романюк                                                   - заступник міського голови

Іван Васильович                            

 

Юрчук                                                      - перший заступник міського голови

Євген Володимирович                  

 

Юрчук                                            - спеціаліст 1 категорії юридичного відділу

Людмила Євгенівна                     апарату виконавчого комітету міської ради

 

 

Заступник міського голови                                            О.П.Бобіна

 

 


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

07.06.2017                                      Нетішин                                №177/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 2 статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", у зв’язку з наявною вакантною посадою начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою землевпорядною або юридичною освітою та освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, стажем роботи не менше двох років в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стажем роботи за фахом на керівних посадах не менше трьох років, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

 

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2.2. назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради надається першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради Юрчуком Є.В.;

2

 

2.3. основні вимоги до кандидата;

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

 

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

26.05.2017                                      Нетішин                                №161/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії відділу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 2 статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", у зв’язку з наявною вакантною посадою спеціаліста 1 категорії відділу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста  1 категорії відділу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою педагогічною, соціально-психологічною або юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, стажем роботи не менше двох років в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стажем роботи за фахом не менше трьох років в інших сферах управління, закладах для дітей, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо   основних   функціональних   обов’язків,   розміру   та  умов оплати праці

спеціаліста 1 категорії відділу з питань профілактики правопорушень, бездоглядності та соціального захисту дітей служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради надається начальником служби у справах дітей виконавчого комітету Нетішинської міської ради Єльявою А.А.;

2.3. основні вимоги до кандидата;

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 


 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

20.04.2017                            Нетішин                            № 119/2017-рк

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 28 березня 2017 року №99/2017-рк

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження міського голови від 10 квітня 2017 року № 64/2017-рв «Про надання Брянчик Н.О. відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами»:

 

Унести до розпорядження міського голови від 28 березня 2017 року № 99/2017-рк «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради» такі зміни:

- абзац перший пункту 1 викласти у новій редакції:

«1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

04.04.2017                                      Нетішин                                №100/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору прийому громадян відділу соціальних допомог, компенсацій та у справах сім’ї управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 2 статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", у зв’язку з наявною вакантною посадою головного спеціаліста сектору прийому громадян відділу соціальних допомог, компенсацій та у справах сім’ї управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста сектору прийому громадян відділу соціальних допомог, компенсацій та у справах сім’ї управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою юридичною або економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, стажем роботи не менше двох років в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стажем роботи за фахом не менше трьох років в інших сферах управління, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці головного спеціаліста сектору прийому громадян відділу соціальних допомог, компенсацій та у справах сім’ї управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради надається начальником управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради Склярук В.Л.;

2.3. основні вимоги до кандидата;

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня наступного за днем опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу в у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 
 
   


УКРАЇНА

 

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

28.03.2017                                      Нетішин                                №99/2017-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

         Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 2 статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", у зв’язку з наявною вакантною посадою спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста                           1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, стажем роботи не менше двох років в органах державної влади або місцевого самоврядування, або стажем роботи за фахом не менше трьох років, які досконало володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", у якому помістити такі відомості:

2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці спеціаліста 1 категорії юридичного відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради надається начальником юридичного відділу апарату виконавчого комітету міської ради Латишевою О.В.

2.3. основні вимоги до кандидата;

 

2

 

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня наступного                 за днем опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті "Нетішинський вісник".

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря Нетішинської міської ради, голову конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Хоменко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк