Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Розпорядження про проведення конкурсів у 2020 році

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.03.2020                                      Нетішин                             111/2020-рк

 Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантної  посади директора комунального

закладу « Старокривинський Будинок культури»

 

Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 21-215 Закону України «Про культуру», пункту 2 розділу ІІ Прикінцевих положень Закону України від                 28 січня 2016 року № 955-ІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», рішення сімнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 30 вересня 2016 року № 17/802 «Про Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посад керівників комунальних закладів культури м. Нетішин», рішення шістдесятої сесії Нетішинської міської ради VIIскликання від 16 серпня 2019 року №60/4011 «Про утворення комунального закладу «Старокривинський Будинок культури» та у зв’язку з переходом на контрактні умови роботи у сфері культури та наявною вакантною посадою директора комунального закладу                  «Старокривинський Будинок культури»:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Старокривинський Будинок культури».

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України, які мають вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіють державною мовою та здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті територіальної громади міста Нетішин «Нетішинський вісник», у якому помістити такі відомості:

2.1.місцезнаходження управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

 

2

 

2.2.назва вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці директора комунального закладу «Старокривинський Будинок культури» надається начальником управління культури виконавчого комітету Нетішинської міської ради Михасиком І.М.;

2.3.основні вимоги до кандидата;

2.4.термін прийняття документів (30 календарних днів від дня оголошення про проведення конкурсу).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ольгу Бобіну.

 

 

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

 

                 

 

 

 

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

10.02.2020                                       Нетішин                            № 84/2020-рк

 

Про перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до частини 2, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1.7 Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради, затвердженого розпорядженням міського голови від 10 вересня 2015 року                   № 106/2015-р, зі змінами, розпорядження міського голови від 28 січня 2020 року № 66/2020-рк «Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови»:

 

Затвердити перелік питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, згідно з додатком.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Олена ХОМЕНКО

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження

міського голови

10.02.2020 № 84/2020-рк

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

 

1. Поняття бухгалтерський облік, активи і зобов’язання (стаття 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

2. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

3. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття                     4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

4. Яка валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття                      5 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

5. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві (стаття 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

6. Первині облікові документи та регістри бухгалтерського обліку (стаття                    9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

7. Інвентаризація активів і зобов’язань (стаття 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

8. Випадки, в яких проведення інвентаризації є обов’язковим (пункт                  7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року №879).

9. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

10. Звітний період (стаття 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»).

11. Подання та оприлюднення фінансової звітності (стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік обліку та фінансову звітність в Україні»).

12. Основні завдання бухгалтерської служби бюджетної установи (постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року №59).

13. Меморіальні ордери для обліку руху грошових коштів, стану розрахунків з дебіторами і кредиторами: їх види та порядок застосування (наказ Міністерства фінансів України від 08 вересня 2017 року №755).

14. Книги і картки аналітичного обліку розпорядників бюджетних коштів: їх види та порядок складання (наказ Міністерства фінансів України від                        29 червня  2017 року №604).

15. Бухгалтерський облік грошових коштів (наказ Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року №372).

2

16. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості (наказ Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року №372).

17. Бухгалтерський облік зобов’язань (наказ Міністерства фінансів України від 02 квітня 2014 року №372).

18. Порядок реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства (наказ Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року №309) 

19. Випадки, у яких органи казначейства відмовляють у реєстрації зобов’язань (наказ Міністерства фінансів України від 02 березня 2012 року №309).

20. Порядок розгляду і затвердження кошторисів бюджетної установи (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228).

21. Основні вимоги щодо виконання кошторису бюджетної установи (постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228).

22. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

23. Склад бюджетного законодавства (стаття 4 Бюджетного кодексу України).

24. Бюджетна класифікація (стаття 8 Бюджетного кодексу України).

25. Класифікація видатків та кредитування бюджету (стаття                                   10 Бюджетного кодексу України).

26. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

27. Взяття бюджетних зобов’язань (стаття 48 Бюджетного кодексу України).

28. Особливості здійснення окремих видатків бюджету (стаття                           51 Бюджетного кодексу України).

29. Захищені видатки бюджету (стаття 55 Бюджетного кодексу України).

30. Відповідальність за бюджетні правопорушення (стаття 121 Бюджетного Кодексу України).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                   Оксана БРЯНСЬКА

 

 

УКРАЇНА

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради

Хмельницької області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

03.02.2020                                       Нетішин                              № 73/2020-рк

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

Відповідно до частини 2,  пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», розпорядження міського голови від 28 січня 2020 року № 66/2020-рк «Про здійснення повноважень Нетішинського міського голови», листа управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 30 січня 2020 року №01/34-376, у зв’язку з наявною вакантною посадою головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку:

 

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

До участі у конкурсі запрошуються громадяни України, які мають вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» або «Фінанси» за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр, стажем роботи за фахом в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше двох років або стажем роботи за фахом в інших сферах не менше трьох років, які вільно володіють державною мовою та мають навички роботи з комп’ютерною технікою.

2. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник», у якому помістити такі відомості:

         2.1. місцезнаходження виконавчого комітету Нетішинської міської ради, адреса та номери телефону;

2

2.2. назву вакантної посади із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради на час перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бобіною О.П., начальником управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради  Склярук В.Л., заступником начальника управління соціального захисту населення виконавчого комітету Нетішинської міської ради Янюк Т.М., начальником відділу правового та кадрового забезпечення апарату виконавчого комітету Нетішинської міської Юрчук Л.Є. та  головним спеціалістом з питань кадрового забезпечення відділу правового та кадрового забезпечення виконавчого комітету Нетішинської міської ради Сахнюк Н.Ю.

2.3. основні вимоги до кандидата;

2.4. строк подання документів 30 календарних днів, з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу у газеті «Нетішинський вісник».

3. Розпорядження довести до відома працівників відділів та управлінь виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                              Олена ХОМЕНКО