Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення посади

          Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 року №200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 14 січня 2021 року №39/2021, виконавчий комітет Нетішинської  міської ради оголошує конкурс на заміщення посади директора Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Юридична адреса Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг): м. Нетішин, пр-т. Незалежності, б. 18.

Основними напрямками діяльності Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) є:

- виявлення та облік громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах,  визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у наданні соціальних послуг;

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді; виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

          - забезпечення якісного надання комплексу соціальних послуг  відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

          - установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в наданні соціальних послуг громадянам.

Основні обов’язки директора територіального центру:

1) організовує роботу територіального центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, забезпечує проведення моніторингу та оцінку якості соціальних послуг, визначає ступінь відповідальності працівників;

2) затверджує посадові обов'язки керівників структурних підрозділів та інших працівників територіального центру;

3) координує діяльність структурних  підрозділів територіального центру;

4) подає головному розпоряднику бюджетних коштів пропозиції щодо штатного розпису, кошторису витрат центру;

5) укладає договори, діє від імені територіального центру і представляє його інтереси;

6) розпоряджається коштами територіального центру в межах затвердженого кошторису витрат та відповідно до їх цільового призначення, в тому числі на оплату:

     - проведення щорічного профілактичного медичного огляду соціальних працівників та соціальних робітників територіального центру, які безпосередньо надають соціальні послуги;

     - придбання для соціальних працівників та соціальних робітників спецодягу, взуття, велосипедів, проїзних квитків (або грошової компенсації за їх придбання);

     - придбання для оснащення структурних підрозділів територіального центру автотранспорту, засобів пересування, спеціальних засобів для догляду і самообслуговування;

     - підвищення кваліфікації осіб, які надають соціальні послуги;

7) призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників територіального центру;

8) видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення (припинення) обслуговування громадян), організовує і контролює їх виконання;

9) розробляє і подає на затвердження міській раді проект положення про територіальний центр;

10) затверджує положення про структурні підрозділи територіального центру.

Заробітна плата директора складається з:

  • посадового окладу 8571,0 гривень на місяць;

– надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі не більше 50% посадового окладу на місяць;

  • премії за результатами роботи за місяць у межах наявності економії фонду заробітної плати.

Крім того, директору виплачується доплата за вислугу років (за наявності).

У разі відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Приймання документів від претендентів здійснюється з 14 січня 2021 року до 28 січня 2021 року включно, крім вихідних, з  8:00 до 17:15 години, у п’ятницю з 08.00 до 16.00 години (обідня перерва з 12:00 до 13:00 години).

Документи на конкурс приймаються загальним відділом апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради за адресою: м. Нетішин вул. Шевченка 1, каб.205, електронна пошта: miskrada@netishynrada.gov.ua, телефон для довідок –  9-05-90. Уповноважена особа надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі: головний спеціаліст з питань кадрового забезпечення загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради Сахнюк Наталія Юріївна.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою такі документи:

– заяву про участь у конкурсі за визначеною формою (зразок додається);

– належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– мотиваційний лист, складений у довільній формі;

довідку про відсутність судимості;

– перспективний план розвитку Нетішинського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

У разі подання заяви та документів лише електронною поштою претендент до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України додатково подає власноручно підписану заяву.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше           5 років.

Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

– неподання ними повного пакета документів;

-невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29.03. 2017 № 518;

– наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Засідання конкурсної комісії, проведення конкурсу відбудеться                  04 лютого 2021 року в приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради за адресою: м. Нетішин, вул. Шевченка ,1, кімната для нарад             (1 поверх).

Додатки: зразок заяви; переліки питань.

 

 

 

 

 

 

Голові конкурсної комісії ______________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

____________________________________________,

  (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________________________________,_______________________________

  (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти _____________________

  (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ____________________________________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером _____________________________________________;

□ _________________________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

 

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

 

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.

 

 

ПЕРЕЛІК

запитань для перевірки на знання норм Закону України «Про соціальні послуги», нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг, державних стандартів надання соціальних послуг

 

1. Базові соціальні послуги (  ч. 6 ст.16  Закону України «Про соціальні послуги»)

2. Забезпечення найкращих інтересів отримувачів соціальних послуг ( ст.  1 Закону України «Про соціальні послуги»)

3. Малозабезпечена особа ( ст.1 Закону України «Про соціальні послуги»)

4. Надавачі соціальних послуг та їх об’єднання ( ст.13, 14 Закону України «Про соціальні послуги»)

5. Отримувачі соціальних послуг та їх об’єднання( ст.12, 14 Закону України «Про соціальні послуги»)

6. Об’єднання працівників системи надання соціальних послуг( ст. 14 Закону України «Про соціальні послуги»)

7. Оцінка якості соціальних послуг та її показники ( ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»)

8. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах ( ст. 20 Закону України «Про соціальні послуги»)

9. Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг ( ст. 15 Закону України «Про соціальні послуги»)

10. Складні життєві обставини та чинники, що можуть їх зумовити ( ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»)

11. Соціальне замовлення ( ст.26 Закону України «Про соціальні послуги»)

12. Супервізія  ( ст. 1 Закону України «Про соціальні послуги»)

13. Основні цілі та принципи надання соціальних послуг ( ст. 2,3  Закону України «Про соціальні послуги»)

14. Законодавство про соціальні послуги та сфера дії Закону України «Про соціальні послуги» ( ст.4,5 Закону України «Про соціальні послуги»)

15. Система надання соціальних послуг та її суб’єкти ( ст.7 Закону України «Про соціальні послуги»)

16. Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг ( ст. 9 Закону України «Про соціальні послуги»)

17. Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг ( ст.10 Закону України «Про соціальні послуги»)

18. Права отримувачів соціальних послуг ( ст. 12 Закону України «Про соціальні послуги»)

19. Обов’язки отримувачів соціальних послуг та їх законних представників ( ст. 12 Закону України «Про соціальні послуги»)

20. Надавачі соціальних послуг державного, комунального або недержавного секторів ( ст.13 Закону України «Про соціальні послуги»)

21. Працівники надавачів соціальних послуг, кваліфікаційні вимоги до них, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації ( ст.  13 Закону України «Про соціальні послуги»)

22. Соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі ( ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»)

23. Права та обов’язки надавачів соціальних послуг ( ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги»)

24. Класифікація соціальних послуг за типами (  ч. 2 ст. 16 Закону України «Про соціальні послуги»)

25. Класифікація соціальних послуг залежно від місця та строку надання ( ч. 3,4  ст.16 Закону України «Про соціальні послуги»)

26. Перелік базових соціальних послуг (  ч. 6 ст. 16 Закону України «Про соціальні послуги»)

27. Державний стандарт соціальних послуг ( ст. 17 Закону України «Про соціальні послуги»)

28. Ведення випадку ( ст. 18 Закону України «Про соціальні послуги»)

29. Звернення про надання соціальних послуг ( ст. 19 Закону України «Про соціальні послуги»)

30. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах ( ст.  20 Закону України «Про соціальні послуги»)

31. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг ( ст. 21 Закону України «Про соціальні послуги»)

32. Договір про надання соціальних послуг ( ст. 22 Закону України «Про соціальні послуги»)

33. Послуги, що надаються екстрено (кризово) ( ст.23 Закону України «Про соціальні послуги»)

34. Підстави для відмови у наданні соціальних послуг ( ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»)

35. Підстави для припинення надання соціальних послуг ( ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»)

36. Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної

громади у соціальних послугах ( ст. 24 Закону України «Про соціальні послуги»)

37. Соціальне замовлення ( ст.  26 Закону України «Про соціальні послуги»)