Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області

 

 

         Відповідно до Закону України «Про освіту», статей 37, 38 та 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», рішення одинадцятої  сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/671 «Про Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності», розпорядження міського голови від 25 серпня 2021 року №380/2021-рк «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області» виконавчий комітет Нетішинської міської ради оголошує про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області.

            

1.Найменування і місцезнаходження закладу освіти: 

Нетішинський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області;

Україна, Хмельницька область, м.Нетішин, провулок Миру, б.5, індекс 30100.

2. Найменування посади та умови оплати праці:

директор Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області;

посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року№373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей

бюджетної сфери», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року №78,  можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями та Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від                      15 квітня 1993 року № 102.

3. Кваліфікаційні вимоги до  керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної та/або  науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

-  має судимість за вчинення злочину;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади».

4. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, та строк їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (копію Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), який видається Національною комісією із стандартів державної мови відповідно до Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • медична довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду (за формою №122-2\о );
 • заяву про присутність близьких осіб у складі конкурсної комісії  (про конфлікт інтересів).
 • 2 фотокартки (4*6 см.).

 

          Особа може надати інші документи, які можуть підтверджувати її професійні та/або моральні якості.

 Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник

          5. Дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору:

подання документів здійснюється у відділі кадрової роботи апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради (каб.205).                        Адреса: м.Нетішин, вул.Шевченка,1, виконавчий комітет Нетішинської міської ради, індекс 30100.

Телефон для довідок: 9-02-52;9-12-46; 9-05-90.

Відповідальні особи – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василь Мисько та начальник відділу кадрової роботи апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради Наталія Сахнюк.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження конкурсної комісії (відповідно до розпорядження міського голови);

2) 26 серпня 2021 року оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на вебсайті Нетішинської міської ради, вебсайті управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради, вебсайті Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області та у газеті «Нетішинський вісник»;

3) від  26 серпня до 24 вересня 2021 року включно подання та прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь  у конкурсі;

4) від 27 вересня до  01 жовтня 2021 року включно конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність встановленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про допущення до участі у конкурсному відборі осіб, які подали всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до встановлених законодавством вимог;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсному відборі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

- оприлюднює на офіційному вебсайті Нетішинської міської ради та офіційному вебсайті управління освіти перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі;

- делегує представника від конкурсної комісії для ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.

До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

подали не всі документи, визначені у пункті 4 цього оголошення та пункті 15 Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності затвердженого рішенням одинадцятої  сесії Нетішинської міської ради VIІІ скликання від 09 липня 2021 року № 11/671, для участі в конкурсі;

подали документи після завершення строку їх подання.

5) 12 жовтня 2021 року о 10.00 годині в приміщенні виконавчого комітету Нетішинської міської ради (вул.Шевченка,1, м.Нетішин, Хмельницька область, 1 поверх, сесійна зала)– відбудеться конкурсний відбір на зайняття вакантної посади директора Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області».

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту»;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на 2 роки та на 6 років), на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

 Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою об’єктивної оцінки та перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника закладу освіти;

6) конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору (завершення тестування, вирішення ситуаційного завдання, презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти) визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на офіційному вебсайті Нетішинської міської ради;

7) протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення про переможця конкурсу міський голова призначає  переможця конкурсу на  посаду

директора Нетішинського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Нетішинської міської ради Хмельницької області» та укладає з ним строковий трудовий договір (контракт).

6. Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти осіб, які надають додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василь Мисько, начальник відділу кадрової роботи апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради Наталія Сахнюк та головний спеціаліст управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради Юлією Рябоволик.

Телефон для довідок: 9-02-52; 9-12-46; 9-04-71; 9-05-90.

E-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua.

 

 

 

Міський голова                                                                Олександр СУПРУНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія САХНЮК

9-02-52