Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

Р І Ш Е Н Н Я

 

сорок другої сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

12.06.2018                                       Нетішин                                № 42/2710

 

Про Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей 24, 26, 66 Закону України «Про освіту», статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», Нетішинська міська рада вирішила:

 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 22 липня 2016 року № 15/653 «Про Порядок призначення на посаду керівників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності»

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської рад з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, інформації, молоді та спорту (Матросова О.В.) та заступника міського голови Бобіну О.П.

 

 

Міський голова                                                                               О.О.Супрунюк

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сорок другої сесії

Нетішинської міської ради

VІІ скликання

12.06.2018 № 42/2710

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

1. Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі – Положення) розроблено відповідно до статей 24, 26, 66 Закону України «Про освіту», статті 37 Закону України «Про загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти».

Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності розробляє та затверджує Нетішинська міська рада відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти.

Дія цього Положення поширюється на керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності.

 

2. Конкурс складається з таких етапів:

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу.

 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає Нетішинська міська рада - засновник комунального закладу загальної середньої освіти або уповноважений ним орган (посадова особа):

2

 

 • одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;
 • не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору (контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
 •  упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 

4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті Нетішинської міської ради та веб-сайті закладу освіти (у разі його наявності) наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

 •  найменування і місцезнаходження закладу;
 • найменування посади та умови оплати праці;
 •  кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту»;
 • вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;
 •   дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість;
 • прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

 

5. Для проведення конкурсу міський голова затверджує персональний склад конкурсної комісії з рівною кількістю представників кожної із сторін, визначених Законом України «Про загальну середню освіту».

Механізм формування конкурсної комісії визначається у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти.

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 4 до 16 осіб.

Міський голова не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення щодо оголошення конкурсу на посаду керівника закладу освіти:

розміщує на офіційному веб-сайті Нетішинської міської ради інформацію про строк, до якого приймаються пропозиції від:

 • трудового колективу;
 • громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти;
 • громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти  міста Нетішина

 

3

 

щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії, строк розгляду пропозицій, вимоги до кандидатур, інформацію про відповідальну особу, номер її телефону та адресу електронної пошти;

Строк подання пропозицій від громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти, громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти міста Нетішина, трудового колективу щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії не може бути більше ніж 10 календарних днів від дня оголошення конкурсу.

До участі у роботі комісії з правом (без права) дорадчого голосу можуть бути залучені представники інших громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті Нетішинської міської ради впродовж одного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку представників Нетішинської міської ради.

 

6. Для участі у конкурсі подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста), у разі наявності присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • згоду на відеофіксацію;

 

 

4

 

 • медичні довідки про стан здоровя, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоровя за формами Ф140/о та Ф122/о;
 • 2 фотокартки (4*6 см.);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості. Відповідальність за достовірність поданих документів несе особа, яка подає документи для участі в конкурсі.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто або поштою до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

 

7. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;
 • приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;
 • оприлюднює на веб-сайті Нетішинської міської ради перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

 

8. Управління освіти зобов’язане організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору.

 

9. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

 • письмового іспиту на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р, згідно додатку 1;
 • перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання, згідно додатку 2;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

5

 

10. Загальний час письмового іспиту для підготовки відповіді на екзаменаційний білет становить 60 хвилин.

Іспит складається державною мовою.

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 4 до цього Порядку.

 

11. Для оцінки знань кандидатів використовується п’яти бальна система:

 •  п’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти ;
 • чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки керівника закладу загальної середньої освіти;
 • три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи;
 • два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;
 • один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

 

12. Екзаменаційні білети та екзаменаційна відомість формуються за зразком форми, наведеної у додатках 3, 4 до цього Положення. Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України, "Про запобігання корупції", два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти та  одного ситуаційного завдання – усього 5 питань.

Кількість білетів має бути не менше 20.

 

 

 

6

 

13. Конкурсний відбір кандидатів проводиться в режимі відеофіксації та за можливості відеотрансляції конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення.

 

14. Конкурсна комісія упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюднює результати конкурсу на веб-сайті засновника.

 

15. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо:

 • відсутні заяви про участь у конкурсі;
 • до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;
 • жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний конкурс.

 

16. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір.

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Додаток 1

                                                            до пункту 9  Положення про порядок

                                                            проведення конкурсу на посаду керівників                      

                                                            закладів загальної середньої освіти

                                                            комунальної форми власності

                                  

            

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки

функціональних повноважень керівника

закладу загальної середньої освіти

 

1.      Право громадян України на освіту (стаття 3 ЗУ «Про освіту»).

2.      Мова освіти (стаття 7 ЗУ «Про освіту»).

3.      Складники та рівні освіти (стаття 10 ЗУ «Про освіту»).

4.      Повна загальна середня освіта (стаття 12 ЗУ «Про освіту»).

5.      Організаційно-правовий статус закладів освіти (стаття 22 ЗУ «Про освіту»).

6.      Управління закладом освіти (стаття 24 ЗУ «Про освіту»).

7.      Права і обов’язки засновника закладу освіти (стаття 25 ЗУ «Про освіту»).

8.      Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (стаття 30 ЗУ «Про освіту»).

9.      Освітня програма (стаття 33 ЗУ «Про освіту»).

10.    Документи про освіту (стаття 40 ЗУ «Про освіту»).

11.    Система забезпечення якості освіти (стаття 41 ЗУ «Про освіту»).

12.    Інституційний аудит (стаття 45 ЗУ «Про освіту»).

13.    Зовнішнє незалежне оцінювання (стаття 47 ЗУ «Про освіту»).

14.    Атестація педагогічних працівників (стаття 50 ЗУ «Про освіту»).

15.    Сертифікація педагогічних працівників (стаття 51 ЗУ «Про освіту»).

16.    Державні гарантії здобувачам освіти (стаття 56 ЗУ «Про освіту»).

17.    Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти (стаття 58 ЗУ «Про освіту»).

18.    Органи управління у сфері освіти (стаття 62 ЗУ «Про освіту»).

19.    Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки (стаття 64 ЗУ «Про освіту»).

20.    Повноваження органів місцевого самоврядування, Верховної Ради Автономної Республіки Крим (стаття 66 ЗУ «Про освіту»).

21.    Повноваження органів із забезпечення якості освіти (стаття 67 ЗУ «Про освіту»).

22.    Фінансово-господарська діяльність закладів освіти та установ, організацій, підприємств системи освіти (стаття 79 ЗУ «Про освіту»).

23.    Етапи реалізації політики у сфері реформування закладів середньої освіти  (Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року).

2

 

24.    Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту  (стаття  2 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

25.    Державні стандарти загальної середньої освіти (стаття 32 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

26.    Повноваження закладу загальної середньої освіти (стаття 38 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

27.    Повноваження педагогічної ради закладу освіти (стаття 39 ЗУ «Про загальну середню освіту»).

28.    Трудовий договір (ст.21 КЗпП України).

29.    Строки трудового договору (ст.23 КЗпП України).

30.    Укладення трудового договору (ст.24 КЗпП України).

31.    Підстави припинення трудового договору (ст.36 КЗпП України).

32.    Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (ст.38 КЗпП України).

33.    Розірвання трудового договору з ініціативи власника уповноваженого ним органу (ст.40 КЗпП України).

34.    Порядок вивільнення працівників (ст.49-2 КЗпП України).

35.    Види відпусток (ст. 4 Закону України „Про відпустки”)

36.    Порядок надання щорічних відпусток (ст. 10 Закону України „Про відпустки”).

37.    Щорічна основна відпустка та її тривалість (ст. 6 Закону України „Про відпустки”).

38.    Педагогічне навантаження (ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту»)

39.    Установлення надбавок працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

40.    Установлення доплат працівникам закладів освіти (п.4 наказу МОН України №557 від 26.09.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Додаток 2

                                                             до пункту 9. Положення про порядок           

                                                             проведення  конкурсу на посаду керівників                                

                                                             закладів  загальної середньої освіти

                                                             комунальної форми власності

 

ПЕРЕЛІК СИТУАЦІЙНИХ ЗАВДАНЬ

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

Ситуація 1.

         Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять 15 учнів 10  класу (всього у класі - 28 учнів) і просять призначити класним керівником не Марію Петрівну, а Юлію Іванівну. ( у минулому році на паралелі було три дев’ятих класи, при формуванні десятих класів  стало два і зміна класних керівників була неминучою). Якими мають бути дії директора школи?

 

Ситуація 2.

         Кінець першого півріччя навчального року. Другий клас. Класовод працює з дітьми з першого класу на час відпустки по догляду за дитиною.. основної працівниці. Основна працівниця повідомляє про свій намір  перервати відпустку по догляду за дитиною і стати до роботи з січня місяця. Батьки звертаються до директора школи з проханням не міняти вчительку, тому що діти до неї звикли. Які дії директора школи?

 

Ситуація 3.

         Молодий педагог не вийшов на роботу без попередження адміністрації, знаходився поза зоною досяжності мобільного зв’язку. Наступного дня прибув на роботу живий - здоровий. Дії директора школи?

 

Ситуація 4.

         Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває дітей. Мотивуючи  свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління освітою, міської влади. Які дії директора школи?

 

Ситуація 5

         Конфлікт відбувся між молодою вчителькою музики і учнем 6-го класу Ігорем, важким, запальним хлопчиком із неблагополучної сім’ї, який не користується в класі авторитетом. Тривав урок музики, учителька оголосила оцінки за вікторину, проведену на минулому уроці. Ігорю здалося, що вчителька занизила йому оцінку. Він грубо обізвав її та вийшов із класу. Вчителька веліла переказати Ігорю, щоб до неї на урок він більше не приходив. Як установити нормальні взаємини між учнем і вчителем музики?

2

 

Ситуація 6.

         Миколка, кмітливий, енергійний і непосидючий п’ятикласник, постійно дратує вчительку своїм базіканням та вертлявістю. Не допомогло пересаджування за першу парту. Дисциплінарні зауваження лише на декілька хвилин заспокоюють пустуна. І ось одного разу, не витримавши перешіптування хлопчика з сусідом, педагог рішуче заявила: „Наступного разу без батька або матері на урок не приходь!” Засмучений п’ятикласник кулею вилетів із класу. Вчителька звернулася за порадою до директора школи.

 

Ситуація 7.

         У дівчинки зіпсувалися взаємини з класним керівником. На її уроках Оля не відповідає, на спроби з’ясувати ситуацію говорить грубощі або вперто мовчить. Прохання і вимоги не виконує, порушує дисципліну, причому робить це демонстративно, підкреслюючи свою неповагу до вчительки. Що б ви порадили вчительці?

 

Ситуація 8.

         Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до директора школи за порадою.

 

Ситуація 9.

         Директор школи  усвідомив, що у педагогічному колективі працює  педагог, який має непересічні лідерські здібності і є неформальним лідером у колективі. Тобто є потенційним конкурентом директора школи. Як правильно вибудувати виробничі відносини з таким педагогом?

 

Ситуація 10.

         Заступники директора школи мають великий досвід управлінської роботи, але гальмують інноваційні проекти в закладі освіти, при цьому уміють  переконливо доводити свою правоту. Як вплинути на таких заступників?

 

Ситуація 11.

         Завуч школи, вчитель історії, не підготував вчасно  важливі документи, чим створив несприятливу ситуацію у роботі і  отримав  догану за недобросовісне виконання обов’язків .  У той же час стає відомо, що його учень здобув перемогу на олімпіаді всеукраїнського рівня .Чи правильно буде одразу після покарання заохочувати і визнавати заслуги підлеглого?

3

 

Ситуація 12.

         Педагог-організатор   школи  О.В. повернулася з відпустки із запізненням на два дні і мотивувала це тим, що «неможливо було виїхати з Мелітополя, де вона відпочивала».

За порушення трудової дисципліни їй винесли догану.

Незабаром після цього відбувся міський КВК між командами шкіл, в підготовці до якого  О.В.  брала найактивнішу участь і команда школи посіла 1 місце.

Проте на педраді, де підбивалися підсумки роботи школи за семестр, О.В. не була навіть згадана в числі учасників підготовки до цього  заходу, бо  завуч школи  викреслила її прізвище з тексту своєї  доповіді.

Як правильно вчинити директору у даній ситуації?

 

Ситуація  13.

         Учитель В.В.  систематично порушує дисципліну і не виконує своїх професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча М.М..  Директор школи  знає не тільки про погану роботу В.В., але й про те, що М.М. не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків з В.В.., фактично заохочує недобросовісність В.В. чи замовчує її. Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання  М.М. (безпосереднього керівника), начебто немає: покараним повинен бути В.В. (підлеглий). Але водночас директор школи усвідомлює, що в поганій роботі В.В. є значна частка вини М.М. Кого ж варто більшою мірою покарати?

 

Ситуація  14.

         Директор школи заходить до класу і бачить на дошці карикатуру на себе. Вона виразна, смішна, об’єктивна. Клас мовчки очікує реакції директора. Що має зробити  керівник закладу?

 

Ситуація 15.

         Все почалося в той день, коли Настю, ученицю 5-Б класу, не пустили вранці до школи. В її школі для всіх учнів була введена обов’язкова форма: піджак зеленого кольору. Того ранку Настя піджак не вдягла, бо за день до того дівчинка забруднила його і мама віднесла річ до хімчистки, іншого піджака у дівчинки не було. Настя була прикро вражена, коли черговий при вході не впустив її до школи, посилаючись на наказ директора „без шкільної форми нікого в школу не впускати!”. Засмучена дівчинка вже налаштувалась вертатися додому, як раптом побачила завуча з виховної роботи, Марію Іванівну, яка піднімалася сходами шкільного ґанку.

- Добрий день, Маріє Іванівно, чому мене не впускають до школи? Я вчора забруднила піджак і мама віднесла його до хімчистки, а черговий каже, що без піджака в школу не можна!

 

 

4

 

- Настю, не вигадуй дурниць і передай мамі, щоб вона частіше ходила на батьківські збори. Тоді б вона знала, що існує наказ, відповідно до якого всі учні повинні ходити до школи тільки в шкільній формі!

Повернувшись додому, Настя ледве встигла застати маму до того, як вона пішла на роботу. Мати вислухала доньку і була вкрай обурена вчинком шкільної адміністрації, після чого прийшла зі скаргою до директора школи.

Що повинен зробити директор школи у такій ситуації?

 

Ситуація 16.

         До директора школи звертається молода вчителька і повідомляє, що учень 8 класу на уроці обізвав її нецензурними словами. Як директору правильно вирішити дану ситуацію?

 

Ситуація 17.

         Педагогічному колективу школи потрібно визначитись  з учасниками міського етапу конкурсу «Учитель року». До директора школи звертається голова профкому закладу і намагається довести, що потрібно відгородити педагогів від подібних конкурсів, тому що це трата часу і здоров’я педагога. А перед директором школи  управління освіти поставило чітке завдання - підготувати учасників конкурсу. Дії директора у такій ситуації.

 

Ситуація 18.

         До директора школи звернулися батьки учениці 8 класу з тієї причини, що однокласник їхньої дочки виставив у соцмережі  відео, на якому зафіксоване її  побиття іншими учнями.  Якими мають бути дії директора у такому випадку?

 

Ситуація 19.

         Учень третього класу впадає в істерику на уроці, як наслідок травмує себе, вчителька і медсестра вимушені  тримати його, щоб він не причинив в подальшому шкоди собі та іншим дітям. Наступного дня батько хлопчика пише скаргу на ім’я директора школи з причини фізичного насилля педагогів  над його  дитиною.

        

Ситуація 20.

         Територія школи не ізольована від міста. Як результат - на території закладу відпочивають мешканці міста, розпивають алкоголь, палять цигарки, вигулюють собак. Яким чином адміністрація школи може домогтися порядку на території школи?

 

 

 

 

                                                              Додаток 3

                                                              до пункту 11. Положення про порядок           

                                                              проведення  конкурсу на посаду керівників                                

                                                              закладів  загальної середньої освіти

                                                              комунальної форми власності

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                     Голова конкурсної комісії

                                                                                     __________________________

                                                                                      (підпис) (прізвище, ініціали)

 

                                                                                     “ ___ ”____________20__ року

 

 

 

ФОРМА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

3. Ситуаційне завдання.

4; 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень керівника закладу загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                          

 

                                                              Додаток 4

                                                              до пункту 11. Положення про порядок           

                                                              проведення  конкурсу на посаду керівників                               

                                                              закладів  загальної середньої освіти

                                                              комунальної форми власності

 

 

 

ФОРМА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності

 

"_____"_______________20___ року

 

 

 

з/п    

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

 

 

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Голова комісії                    _____________      ___________________

                                                 (підпис)                              (П.І.Б)

 

Секретар комісії                _____________      ___________________

                                                    (підпис)                            (П.І.Б)

 

Члени   комісії                    _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

                                             _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

                                             _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

                                            _____________         ___________________

                                                   (підпис)                               (П.І.Б)

                                            _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)