Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Порядок проведення конкурсу

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

17.09.2021                                        Нетішин                              № 218/2021

 

Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету  Нетішинської міської ради

 

           Відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», зі змінами, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління Державної служби України від 08 липня 2011 року № 164, зі змінами, роз’яснень Головного управління Державної служби України щодо проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування від 10 жовтня 2011 року № 42/5690:

          1.Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської  міської ради, що додається.

          2.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 10 вересня 2015 року № 106-р «Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради».

 

Міський голова                                                           Олександр СУПРУНЮК

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             розпорядження

                                                                             міського голови

                                                                             від 17.09.2021 №218/2021-р

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1. Загальні положення

            1.1.Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та

інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської

ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до частини 2

статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних

службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  15

лютого 2002 року № 169, зі змінами, (далі – Порядок проведення конкурсу).

             1.2.Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради.           

 1.3.Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Нетішинської міської ради, утвореною відповідно до розпорядження міського голови.

          Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

1.4.Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи  яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на

посади посадових осіб.

            Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється працівником  відділу кадрової роботи  апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради з відповідним обґрунтуванням.

            Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за таких обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

 

 

 

2

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.5.Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та

відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про

запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» (далі – Перелік) наведений у Додатку 1 до цього Порядку.

            1.7. Порядок проведення іспиту і питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради затверджуються розпорядженням міського голови, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

         1.8. Перелік питань розміщується на офіційному вебсайті Нетішинської міської ради та обов’язково надається для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

            1.9. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у Додатку 2 до цього Порядку та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  Закону України «Про запобігання корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради – усього 5 питань.

            1.10. Питання 1-3 у екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у додатку до цього Порядку, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу

3

виконавчого комітету Нетішинської міської ради, затверджених розпорядженням міського голови.

  1.11.  Кількість білетів має бути не менше 15.

1.12.   З урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

     1.13. При забезпеченні комп’ютерними засобами контролю знань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, можливе проведення іспиту шляхом комп’ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

          1.14. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

          1.15. Відділ кадрової роботи апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради за погодженням з головою конкурсної комісії або на засідання конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Оголошення про конкурс

          2.1. Виконавчий комітет Нетішинської міської ради зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу в  засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу та довести його до відома працівників органу, в якому оголошується конкурс.

          2.2. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

          1) найменування установи із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

          2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається відділом кадрової роботи апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

          3) основні вимоги до кандидатів, згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

4

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

3. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

3.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі (зразок якої наведено у Додатку 4 до цього Порядку);

- заповнену особову картку (форма П-2 ДС);

- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

- копію документа, який посвідчує особу;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

-автобіографію;

- довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

3.2. Особи, які працюють у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

3.3. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції».

 

4. Організаційна підготовка до іспиту

        4.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться у день проведення

іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

        4.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру

складання іспиту.

        4.3.До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

5. Складання іспиту

            5.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета

5

мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

5.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 5.3 цього Порядку, іспит може проводитись одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

5.3.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

Кандидати не можуть самостійно залишити приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

5.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором, і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

5.5.Іспит складається державною мовою.

5.6. Кандидат на заміщення вакантної посади переписує номер та питання екзаменаційного білета на аркуші із штампом виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Час за який кандидат переписує назву питань екзаменаційного білета не включається в загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

        Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

5.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

          5.8.  Для забезпечення максимальної прозорості проведення іспиту на   заміщення вакантної посади за згодою кандидатів може проводиться   відео фіксація. Про відео фіксацію складання іспиту голова конкурсної комісії оголошує на початку засідання конкурсної комісії.

 

6. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

            6.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

            П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого

самоврядування» та  Закону України «Про запобігання корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради

6

та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

          Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних

повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

        Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну  кількість помилок.

            Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

            6.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

         6.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в Додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

       6.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі кадрової роботи апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

             

       6.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні

відповідей, визнаються такими, що успішно склали іспит.

       6.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, визнаються такими, що не склали іспит.

         6.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

              6.8. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

7

6.9.  Кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

6.10. Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих

кандидатів до кадрового резерву.

6.11. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

6.12.  Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, відповідно до розпорядження міського голови оголошується повторний конкурс.

6.13. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рекомендаціях конкурсної комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

6.14. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові, керівнику самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

6.15. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

          6.16. Кандидат відібраний для призначення на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову заяву про призначення на посаду за результатами конкурсу.

          6.17. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету

Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії  протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.18. Рішення про зарахування до кадрового резерву приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на

8

підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

6.19.  Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові, керівнику самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

6.20. Рішення міського голови, керівника самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради може бути оскаржене у порядку визначеному законодавством.

 

 

 

Скарга на рішення конкурсної комісії подається до Нацдержслужби не пізніше ніж через 10 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення про результати конкурсу. Учасник конкурсу, який оскаржує рішення конкурсної комісії, зобов'язаний повідомити про це відповідну конкурсну комісію з наданням копії скарги.

 

 якщо до конкурсу не допущено жодного кандидата,кандидати не наполягали на допущенні до конкурсу за таких обставиш (протягом строку 10 к.д.від ..) –конкурс вважати таким що не відбувся

 

 

визначається методом округлення до сотих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

                                                                   Порядку проведення

                                                                   іспиту кандидатів на заміщення

                                                                   вакантних посад у відділах,

                                                                   управліннях та інших структурних

                                                                   підрозділах виконавчого комітету

                                                                   Нетішинської  міської ради

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про запобігання корупції»

 

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12.  Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Система судів в Україні (стаття 125).

25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

 

27. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

31. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

«Про службу в органах місцевого самоврядування»

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).

2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).

6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходженням служби, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 12, 12-1).

11. Фінансовий контроль (стаття 13).

12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)

13. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування   (статті 14, 15).

14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 16).

16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування      (стаття 20).

17. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).

18. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

« Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції

(статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції

(стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики

(стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

16. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

17. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

18. Спеціальна перевірка (стаття 56).

19. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи

      (стаття 61).

20. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення   (стаття 65-1).

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                   Порядку проведення

                                                                   іспиту кандидатів на заміщення

                                                                   вакантних посад у відділах,

                                                                   управліннях та інших структурних

                                                                   підрозділах виконавчого комітету

                                                                   Нетішинської  міської ради

 

 

                                                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                             Голова конкурсної комісії

__________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

“ ___ ”______________20__ року

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".
 4. 5.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

 

                                                                   Додаток 3

                                                                   Порядку проведення

                                                                   іспиту кандидатів на заміщення

                                                                   вакантних посад у відділах,

                                                                   управліннях та інших структурних

                                                                   підрозділах виконавчого комітету

                                                                   Нетішинської  міської ради

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах,

управліннях та інших структурних підрозділах

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

"_____"_______________20___ року  

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади,

на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                    _____________      ___________________

                                                 (підпис)                              (П.І.Б)

Секретар комісії                _____________      ___________________

                                                        (підпис)                            (П.І.Б)

Члени   комісії:                    _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

                                              

                                                   

 

Додаток 4

                                                                   Порядку проведення

                                                                   іспиту кандидатів на заміщення

                                                                   вакантних посад у відділах,

                                                                   управліннях та інших структурних

                                                                   підрозділах виконавчого комітету

                                                                   Нетішинської  міської ради

 

                                                                   Голові конкурсної комісії

                                                                   _________________

                                                                   ПІП

                                                                   місце реєстрації (проживання)

                                                                   (номер контактного телефону)

                                                                   e-mail _________________

Заява

 

          Прошу допустити до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади ______________________________________________________________.

          З обмеженнями, пов'язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби ознайомлен (-ий,- на).

До заяви додаю:

-особову картку форми П-2ДС,

-копію паспорта;

-копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

-копію військового квитка (для військовозобов’язаних);

-копію диплома;

-2 фотокартки (4X6 см);

-автобіографію;

-попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;

- згоду на обробку персональних даних.

          Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу, а саме про: розгляд документів та допущення/недопущення до письмового іспиту, призначення дати письмового іспиту та дати співбесіди)  прошу повідомляти мені шляхом (проставляється позначка “+” навпроти одного із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(в інший доступний спосіб)*

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної у цій заяві електронної пошти.

___ _________ 20___ р.                                _______________(підпис)

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

13.06.2017                                      Нетішин                            № 106/2017-р

 

Про внесення змін та доповнень до розпорядження міського голови від 10.09.2015 № 106-р

 

Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", протоколу конкурсної комісії на заміщення вакантних посад при прийнятті на службу у відділи та управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 11 травня 2017 року № 3:

 

Унести до розпорядження міського голови від 10 вересня 2015 року №106-р "Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради" такі зміни:

         - розділ "3. Складання іспиту" додатку 1 до розпорядження доповнити підпунктом 3.8 такого змісту:

         "3.8. Для забезпечення максимальної прозорості проведення іспиту на заміщення вакантної посади за згодою кандидатів може проводитися відео фіксація. Про відео фіксацію складання іспиту голова конкурсної комісії оголошує на початку засідання конкурсної комісії.".

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                 О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

24.12.2015                                                   Нетішин                                   № 161/2015-р

 

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 10.09.2015 № 106-р

 

            Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 1 статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", статті 56 Закону України "Про запобігання корупції", Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року №171:

 

Унести до розпорядження міського голови від 10 вересня 2015 року № 106-р «Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради», такі зміни:

                - підпункти 4.12 та 4.13 розділу 4 додатку 1 до розпорядження викласти у новій редакції:

            «4.12.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові, керівнику самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

            Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

            Кандидат відібраний для призначення на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову заяву про призначення на посаду за результатами конкурсу.

            Якщо посада, на заміщення якої проведено конкурс, передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, відібраний для призначення на таку  посаду

кандидат протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

            4.13.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії.

            Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

            Рішення про зарахування до кадрового резерву приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.».

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         О.О.Супрунюк

 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

10.09.2015                                                   Нетішин                                          № 106/2015-р

 

 

Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету  Нетішинської міської ради

 

 

            Відповідно до пунктів 19, 20 частини 4 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 2 статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", частини 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців", зі змінами, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління Державної служби України від 08 липня 2011 року № 164, зі змінами, роз’яснень Головного управління Державної служби України щодо проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування від 10 жовтня 2011 року № 42/5690:

 

1.Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської  міської ради згідно з додатком.

 

 

            2.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 07 листопада 2011 року № 225-р "Про Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради".

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                 О.О.Супрунюк

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

міського голови 

10.09.2015 № 106/2015-р

 

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад

у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

1. Загальні положення

 

            1.1.Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до частини 2 статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  15 лютого 2002 року № 169, зі змінами, (далі – Порядок проведення конкурсу).

            1.2.Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

            1.3.Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Нетішинської міської ради, утвореною розпорядженням міського голови.

            1.4.Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб.

            Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється спеціалістом з питань кадрової роботи загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради з відповідним обґрунтуванням.

            Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за таких обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

            1.5.Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

            1.6.Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції" а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу (управління, іншого структурного підрозділу) виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції" (далі – Перелік) наведений у додатку 1 до цього Порядку.

            1.7.Порядок проведення іспиту і питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради затверджуються розпорядженням міського голови, відповідно до Порядку проведення конкурсу та цього Порядку. Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

            1.8.Переліки питань можуть публікуватися у газеті територіальної громади міста Нетішин "Нетішинський вісник", розміщуватися на офіційному веб-сайті Нетішинської міської ради та обов’язково надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

            1.9.Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради – усього 5 питань.

            1.10.Питання 1-3 у екзаменаційних білетах мають містити питання, визначені у додатку до цього Порядку, питання 4-5 відбираються з переліку питань на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради, затверджених розпорядженням міського голови.

            1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

            1.12.З урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету Нетішинської міської ради можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

            1.13.При забезпеченні комп’ютерними засобами контролю знань виконавчого комітету Нетішинської міської ради, можливе проведення іспиту шляхом комп’ютерного тестування з урахуванням положень Порядку проведення конкурсу, цього Порядку та умов проведення конкурсу у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради, що визначаються його керівником, який призначає на посади та звільняє з посад посадових осіб.

            1.14.Процедура іспиту складається з 3 етапів:

- організаційна підготовка до іспиту;

- складання іспиту;

- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.15.Спеціаліст з питань кадрової роботи загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

 

            2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться у день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

            2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

            2.3.До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

 

            3.1.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутні не менше трьох членів конкурсної комісії.

            3.2.Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитись одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

            3.3.Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишити приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

            3.4.Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором, і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

            3.5.Іспит складається державною мовою.

            3.6.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я, по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

            Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

                        3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

 

            4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

            П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції" та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції" і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень виконавчого комітету міської ради та відповідного відділу, управління, іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

            Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

            Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

            4.2.По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

            Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

            4.3.Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього Порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис.

            4.4.Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у спеціаліста з питань кадрової роботи загального відділу апарату виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

            4.5.Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, визнаються такими, що успішно склали іспит.

            4.6.Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, визнаються такими, що не склали іспит.

            4.7.Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали , на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад у відділах, управліннях та інших структурних підрозділах виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

4.8.Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву у виконавчому комітеті Нетішинської міської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

4.9.Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, розпорядження міського голови оголошується повторний конкурс.

4.10.Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.

4.11.Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається міському голові, обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

4.12.Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається міському голові, керівнику самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

4.12.Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Кандидат відібраний для призначення на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування протягом трьох днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову заяву на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та медичну довідку про стан здоров’я за формою затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я.

4.13.Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії за результатами спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Рішення про зарахування до кадрового резерву приймається міським головою чи керівником самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

4.14.Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене міському голові, керівнику самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

4.15.Рішення міського голови, керівника самостійного відділу, управління чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Нетішинської міської ради може бути оскаржене у порядку. визначеному законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до пункту 1.6. Порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад у відділах,

управліннях та інших структурних

підрозділах виконавчого комітету

Нетішинської  міської ради

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, Законів України

"Про службу в органах місцевого самоврядування" та

"Про запобігання корупції"

 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

 1. Основні розділи Конституції України.
 2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).
 3. Форма правління в Україні (стаття 5).
 4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
 5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
 6. Об’єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
 7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
 8. Державні символи України (стаття 20).
 9. Конституційне право на працю (стаття 43).
 10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
 11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
 12. Конституційне право на охорону здоров’я (стаття 49).
 13. Обов’язки громадянина України (статті 65 – 68).
 14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
 15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
 16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
 17. Державний бюджет України (стаття 96).
 18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
 19. Повноваження Президента України (стаття 106).
 20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
 21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
 22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).
 23. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).
 24. Система судів в Україні (стаття 125).
 25. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
 26. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
 27. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
 28. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
 29. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
 30. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

ІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про службу в органах місцевого самоврядування"

 

 1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування (статті 1, 2, 3).
 2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
 4. Державна політика щодо служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 6).
 5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
 6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
 7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
 8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
 9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
 10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходженням служби, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (статті 12, 12-1).
 11. Фінансовий контроль (стаття 13).
 12. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18)
 13. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування               (статті 14, 15).
 14. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
 15. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування  (стаття 16).
 16. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
 17. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (стаття 21).
 18. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
 19. Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування (стаття 24).

 

 

 

 

 

ІІІ. Питання на перевірку знання Закону України

"Про запобігання корупції"

 

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

19. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

20. Спеціальна перевірка (стаття 56).

21. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

22. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення   (стаття 65).

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до пункту 1.9. Порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад у відділах,

управліннях та інших структурних

підрозділах виконавчого комітету

Нетішинської  міської ради

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії

__________________________

(підпис) (прізвище, ініціали) 

 

“ ___ ”______________20__ року

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету міської ради

 

 1. Питання на перевірку знання Конституції України.
 2. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 3. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".
 4. 5.Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відділів, управлінь та інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до пункту 4.3. Порядку проведення

іспиту кандидатів на заміщення

вакантних посад у відділах,

управліннях та інших структурних

підрозділах виконавчого комітету

Нетішинської  міської ради

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад у відділах,

управліннях та інших структурних підрозділах

виконавчого комітету Нетішинської міської ради

 

"_____"_______________20___ року

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади,

на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії                    _____________      ___________________

                                                 (підпис)                              (П.І.Б)

 

Секретар комісії                _____________      ___________________

                                                        (підпис)                            (П.І.Б)

 

Члени   комісії                    _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

                                               _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

_____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)

                                            _____________         ___________________

                                                   (підпис)                               (П.І.Б)

                                               _____________      ___________________

                                                    (підпис)                                (П.І.Б)