Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії міської ради

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення сесії міської ради «Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26.09.2012 року №32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина»

 

 

 

  1. Визначення проблеми

 

          Постановою Кабінету Міністрів від 8 листопада 2007 р. № 1314 було затверджено «Порядок списання об’єктів державної власності», а постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року № 1199 «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності» внесено зміни  до Порядку списання об’єктів державної власності.

          З метою приведення Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина, яке затверджене рішенням тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 26 вересня 2012 р., у відповідність до вимог чинного законодавства України, удосконалення деяких пунктів цього нормативно – правового акта, розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про внесення змін до Положення про Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішин».

 

  1. Цілі регулювання

 

           Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

 

- встановлює єдині вимоги як для комунальних підприємств так і для бюджетних установ щодо списання повністю амортизованих основних фондів, засобів, інших необоротних матеріальних активів первісна (переоцінена) вартість яких становить меньш як 10 тис. грн.

 

 

  1. Механізм, який пропонується для  розв’язання вказаної проблеми

 

           Прийняття Нетішинською міською радою рішення «Про внесення змін до Положення про Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішин».

 

 

  1. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументів:

 

           Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.

           Дана альтернатива є неприйнятою у зв’язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто.

           Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішин не буде відповідати вимогам чинного законодавства.

           Друга альтернатива – прийняття рішення «Про внесення змін до Положення про Порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішин. Дана альтернатива є актуальною та досягає завдань регулювання.

 

 

 

  1. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.

 

Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування.

Вигоди: вдосконалення процедури відчуження та списання майна комунальної власності, правового регулювання списання комунального майна.

Витрати: процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів,

пов язані з підготовкою регуляторного акта).

      Сфера інтересів комунальних установ та бюджетних організацій:

Вигоди: отримання права на списання повністю амортизованих основних фондів, засобів, інших необоротних матеріальних активів первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. грн.

      Витрати: витрат не передбачає.

Сфера населення міста

Вигоди: забезпечення прозорості та врахування громадської думки в процесі регуляторної діяльності.

Витрати: витрат не вбачається.

 

6.Строк дії акта.

 

      Строк дії зазначеного регуляторного акта необмежений з можливістю внесення змін.

 

 

7.Показники результативності регуляторного акта.

 

          Показниками результативності даного регуляторного акта є кількість списаних повністю амортизованих основних засобів з балансів бюджетних установ, що належить до комунальної власності територіальних громад міста Нетішина.

          Зменьшення видатків бюджетних установ та комунальних підприємств на утримання неліквідного майна.

 

 

8.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

 

           Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік після набрання чинності шляхом обробки результатів.

           Повторне відстеження буде проводитися через два роки після набрання чинності регуляторним актом з використанням показників результативності.

           Періодичне відстеження буде проводитись раз на три роки після повторного відстеження результативності.

           Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

 

          Зауваження та пропозиції до проекту приймаються до 17.00 год. 17 червня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, Фонд комунального майна м.Нетішин, тел.: 9-11-26.

 

 

 

 

 

 

Про внесення змін до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26.09.2012 року №32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 25, частини 2 ст. 42, ст. 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2012 року №1199 «Про внесення змін до Порядку списання об’єктів державної власності», міська рада  в и р і ш и л а:

 

1. Внести до рішення тридцять другої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 26.09.2012 року №32/652 «Про Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м. Нетішина» такі зміни:

1.1. Абзац перший пункту 1 після слів «фондами (засобами)», доповнити словами «іншими необоротними матеріальними активами»;

1.2. Абзац другий підпункту 2.2 пункту 2 – виключити;

1.3. Абзац третій підпункту 2.2 пункту 2 викласти в наступній редакції:

«Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів бюджетних установ, комунальних підприємств, первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника підприємства, установи відповідно до цього Порядку (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію);

 

2. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення в газеті громади міста «Нетішинський вісник» та підлягає розміщенню на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Преподобний В.С.) та в.о. першого заступника міського голови Скакуна П.С.

 

 

Секретар міської ради                                                М.М.Степаненко