Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори»

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Нетішинської міської ради

«Про місцеві податки і збори»

 

1.Визначення проблеми

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування, а саме; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, туристичного збору, збір за місця паркування транспортних засобів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до бюджету та є його бюджето - формуючи  джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади міста.

Діюче рішення «Про місцеві податки і збори» прийнято 19 червня 2020 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2020 року №1330 затверджено Порядок та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів. Тому, для подальшого інформування контролюючих органів потребують корегування деякі положення про справляння місцевих податків і зборів.

Наразі потребує конкретизації додаток 8 до рішення, яким встановлено земельний податок, зокрема, детанілізації ставок земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності, постійному користуванні суб’єктів державної, комунальної власності, інших суб’єктів господарювання.

Також, потребує перегляду перелік будівель і споруд, за якими справляється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність на території міської територіальної громади.

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громадян, місцеву владу. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття цього регуляторного акта дуже важлива для територіальної громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету міської територіальної громади коштів від сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку та інших місцевих податків і  зборів, забезпечення зручності вибору ставок земельного податку, податку на майно, відмінне від земельного податку, усунення подвійного трактування вибору ставок земельного податку, контролю за правильністю справляння цих податків усіма учасниками бюджетного процесу.

Станом на 01 січня 2021 року на території Нетішинської міської територіальної громади обліковано 399 платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які є власниками житлової та нежитлової забудови. Також, на обліку перебуває 488 платників земельного податку.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у 2020 році склав 2 млн. 354 тис. 276 грн., земельного податку – 23 млн.                          844 тис. 912 гривень.

У 2021 році заплановані надходження зі сплати місцевих податків і зборів заплановані у сумі 57 млн. 698 тис. гривеень.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення бюджету міської ТГ та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення її інфраструктури.

Виходячи з вищевикладеного, з метою усунення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету, пропонується прийняти рішення «Про місцеві податки і збори».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів

Застосування ринкових механізмів для вирішення зазначеної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Нетішинської міської ради.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на те, що у переліку будівель і споруд, за якими справляється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки включені не усі будівлі, детанілізації потребують ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності, постійному користуванні суб’єктів державної, комунальної власності, інших суб’єктів господарювання.

 

2. Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- викласти у новій редакції додаток 8 «ставки земельного податку»;

- викласти у новій редакції додаток 7 «ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;

- викласти у новій редакції положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів;

- забезпечити своєчасне надходження до бюджету ТГ місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки у діючому рішенні до переліку будівель і споруд, за якими справляється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки включені не усі будівлі, у яких здійснюється діяльність, також потребує більш коректного викладення додатку 8 «ставки земельного податку» та конкретизації податкових агентів за місця проживання (ночівлі)

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ТГ та відповідне наповнення бюджету.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету об’єднаної територіальної громади розрахунково може надійти 58 млн. грн., що дозволить профінансувати комунальні установи, заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

 

            2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечить відповідні надходження до бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3.Створить умови для зручності вибору ставок земельного податку, податку на майно, відмінне від земельного податку суб’єктам господарювання.

4. Вдосконалить відносини між міською радою, фіскальними органами та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати пов’язані лише зі сплатою місцевих податків і зборів

Альтернатива 2

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету територіальної громади розрахунково може надійти 58 млн. грн., що дозволить профінансувати комунальні установи, заклади

Сплата податків за діючими ставками

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

543

106

1267

1917

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,05

28,3

5,5

66,1

Х

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Сплата місцевих податків і зборів за діючими розмірами

Сплата місцевих податків і зборів за діючими розмірами

Альтернатива 2.

Прийняти рішення «Про місцеві податки і збори» у запропонованому вигляді

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків і зборів за діючими ставками.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування. Вдосконалить відносини між міською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання, пов’язаних зі справлянням податків та зборів

Сплата місцевих податків і зборів за діючими розмірами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, тис.гривень

(на рік)

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

22504,0

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори»

22504,0

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що у діючому рішенні до переліку будівель і споруд, за якими справляється податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки включені не усі будівлі, у яких здійснюється діяльність, Також потребує більш коректного викладення додаток 8 «ставки земельного податку» та конкретизації податкових агентів за місця проживання (ночівлі)

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території ТГ та відповідне наповнення бюджету ТГ.

Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету міської територіальної громади розрахунково може надійти 58 млн. грн., що дозволить профінансувати комунальні установи, заклади, благоустрій та інші соціальні програми Таким чином, прийняттям зазначеного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів

 

 

Рейтинг результативності

 

 

 

Вигоди (підсумок)

 

 

 

Витрати (підсумок)

 

 

 

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Надходження додаткових коштів до бюджету МТГ. Спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток.

Сплата податків і зборів за діючими ставками

Визначення додаткових об’єктів оподаткування.

Зручність визначення ставок земельного податку

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта

 

 

 

Сплати місцевих податків і зборів за діючим розміром

 

 

 

 

 

Наповнення бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

 

 

 

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

 

 

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту будуть досягнуті майже у повній мірі. До бюджету МТГ надійдуть додаткові кошти від сплати місцевих податків і зборів, а податкове навантаження для платників не буде надмірним, оскільки ставки земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки не змінюються в цілому. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів міської ради і платників податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

Альтернатива 1

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

У разі неприйняття регуляторного акта, унеможливить сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за деякими об’єктами нерухомості, які є у власності суб’єктів господарювання. Також, може призвести до застосування невірних ставок земельного податку, що у свою чергу може спричинити втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм. Зазначена альтернатива є неприйнятною

 

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

 

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
- Податкового кодексу України;
- Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

           

Таким чином для реалізації обрано альтернативу 2 – ця альтернатива надасть суб’єктам господарювання можливість сплачувати податки, збільшувати кількість найманих працівників, що забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нетішинської міської територіальної громади.

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проєкту рішення Нетішинської міської ради «Про місцеві податки і збори» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проєкту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій щодо удосконалення проекту регуляторного акта від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії міської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні-особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається.

           

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

1

2

3

4

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

2

Податки та збори:

  • земельний податок, тис.грн.
  • - податок на майно, відмінне від земельного податку, тис.грн.

 

 

21204

1300

Х

 

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, по-годжень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

8

Інші процедури:

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

 

 

425

 

 

116

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), тис.грн.

22504

Х

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), тис.грн.

22504

Х

 

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводиться розробником у період від “22”лютого 2021 року до "02 березня" 2021 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Вид консультацій:

У телефонному та усному режимі

10

Загалом суб’єкти господарювання підт-римали конкретиза-цію додатку 8 до рішення, яким встановлено земель-ний податок, та внесення змін до додатку 7 щодо переліку об’єктів і споруд, які є об’єктами оподатку-вання

 

2. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1373 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 71,6 відсотків.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

 

 

 

 

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури, тис.грн.

Сплата місцевих податків і зборів:

  • Земельний податок
  •  Податок на майно, відмінне від земельного податку
  • Єдиний податок

 

 

3 000 000

1 546 200

21 352 000

 

 

3 000 000

1 546 200

21 352 000

 

 

15 000 000

7 731 000

106 760 000

6

Разом, гривень

25 898 200

Х

129 491 000

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1373

1373

Х

8

Сумарно, тис. гривень

25 898 200

Х

129 491 000

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

*Норма робочого часу на 2021 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 1994 годин (норми тривалості робочого часу на 2021 рік. Лист Мінсоцполітики від 12.08.2020 № 3501-06/219 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2021 рік»).

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у                     2021 році становить 6000 грн. та у погодинному розмірі 36,11 грн. (Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»).

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1 год*36,11 грн= 36,11

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

1 год* 36,11 грн= 36,11

0

0

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

13

Інші процедури (уточнити)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

14

Разом, гривень

72,22

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1373

16

Сумарно, гривень

99158

Х

0

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років,

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

25 898 200

129 491 000

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

72,22

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

25 898 200

129 491 000

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

25 898 272

22 731 000

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючи заходи не потребують розробки.

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

25 898 272

22 731 000

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

6.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами на виконанням вимог акта.

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

            Зауваження та пропозиції приймаються письмово до 17.00 год. 19 квітня                 2021 року за адресою: м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. №№210,211.

                                               

 

ПРОЄКТ

 
 

УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

_________ сесії Нетішинської міської ради

VІІІ скликання

 

________2021                                            Нетішин              № ____/______

 

Про місцеві податки і збори

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті                      42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12 розділу I, статей 265-300 розділів ХІІ, ХІV Податкового кодексу України, Нетішинська міська рада                        в и р і ш и л а:

 

1. Встановити на території Нетішинської міської територіальної громади такі місцеві податки і збори:

1.1. Податок на майно, який складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю.

1.2. Єдиний податок.

1.3. Збір за місця для паркування транспортних засобів.

1.4. Туристичний збір.

2. Затвердити:

2.1. положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, згідно з додатком 1;

2.2. положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку, згідно з додатком 2;

2.3. положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині плати за землю, згідно з додатком 3;

2.4. положення про порядок нарахування та сплати єдиного податку згідно з додатком 4;

2.5. положення про порядок нарахування та сплати збору за місця паркування, транспортних засобів згідно з додатком 5;

2.6. положення про порядок нарахування та сплати туристичного збору  згідно з додатком 6.

2.7. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 7;

2

 

2.8. ставки земельного податку згідно з додатком 8.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради                                 VІІI скликання від 19 червня 2020 року № 76/4634 «Про місцеві податки і збори»;

3.2.рішення сімдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІI від                          13 липня 2020 року № 78/4755 «Про внесення змін до рішення сімдесят шостої сесії Нетішинської міської ради VІІI скликання від 19 червня 2020 року № 76/4634 «Про місцеві податки і збори».

4. Це рішення підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Нетішинської міської ради та вводиться в дію від 01 січня 2022 року.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію Нетішинської міської ради з питань планування бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, соціально-економічного напрямку, інвестицій, регуляторної політики, комунального майна та комунального господарства (Микола Панащенко) та начальника фінансового управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради Валентину Кравчук.

 

 

Міський голова                                                             Олександр СУПРУНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __________  сесії

Нетішинської міської ради

VІII скликання

_____.2021 № _____/______

 

Положення

про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

 

1.Загальні положення

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є місцевим податком, що сплачується платниками за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статей 265-266 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2.Платники податку

2.1. Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки визначені пунктом 266.1. статті 266 Податкового кодексу України.

 

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка, визначені пунктом 266.2. статті 266 Податкового кодексу України.

 

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток, визначені пунктом 266.3. статті 266 Податкового кодексу України.

 

5.Пільги із сплати податку

5.1. Пільги із сплати податку визначені пунктом 266.4. статті 266 Податкового кодексу України

5.2. Звільнити від сплати податку, що сплачується на території Нетішинської міської територіальної громади, з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

Звільнити від сплати податку, що сплачується на території Нетішинської міської територіальної громади, з об’єктів нежитлової нерухомості - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

5.3. Пільги із податку, що сплачується з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів, зокрема, якщо рівень доходів складає не більше 70 відсотків прожиткового мінімуму доходів громадян для працездатних осіб, встановленого на 01 січня звітного року.

 

6.Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються рішенням Нетішинської міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості відповідно до додатку 7 до цього рішення.

 

7.Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості відповідно до підпункту 266.7.1. пункту 266.7. статті 266 Податкового кодексу України.

8.2. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку відповідно до підпункту 266.7.5. пункту 266.7. статті 266 Податкового кодексу України.

8.3. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється відповідно до пункту 266.8. статті 266 Податкового кодексу України.

 

10.Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Нетішинської міської територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України.

 

11.Строки сплати податку

11.1. Строки сплати податку визначені відповідно до пункту 266.10. статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __________  сесії

Нетішинської міської ради

VІII скликання

_____.2021 № _____/______

 

Положення про порядок нарахування та сплати податку на майно,

в частині транспортного податку

 

1.Загальні положення

Транспортний податок - частина податку на майно є місцевим податком і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2.Платники податку

2.1. Платники транспортного податку є фізичні та юридичні особи, визначені пунктом 267.1. статі 267 Податкового кодексу України.

 

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, визначені пунктом 267.2. статті 267 Податкового кодексу України.

 

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування, який визначений пунктом 267.3. статті 267 Податкового кодексу України.

 

5. Ставка податку

5.1. Ставка податку встановлюється відповідно до пункту 267.4. статті                267 Податкового кодексу України.

 

6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення та сплати податку

7.1.  Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування здійснюється контролюючим органом відповідно до пункту 267.6. статті                         267 Податкового кодексу України.

 

8. Порядок сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету Нетішинської міської територіальної громади згідно з положеннями Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України..

9. Строки сплати податку

9.1. Транспортний податок сплачується відповідно до пункту 267.8 статті                         267 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __________  сесії

Нетішинської міської ради

VІII скликання

_____.2021 № _____/______

 

 

Положення про порядок нарахування

та сплати податку на майно, в частині плати за землю

 

1. Загальні положення

Плата за землю - частина податку на майно є місцевим податком і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 269 розділу XII Податкового кодексу України, яка включає сплату земельного податку та орендної плати за земельну ділянку.

 

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:     

а) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

б) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

5. Ставка земельного податку

          5.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється рішенням Нетішинської міської ради згідно з додатком 8.

5.2. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь -  0,3 відсотка  від  нормативної  грошової   оцінки

одиниці площі ріллі області, а для лісових земель – 0,025 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5.3. Податок за лісові землі складається із земельного податку та рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.4. Встановити ставку податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

 

7. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1.Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України.

7.2.Від сплати земельного податку звільняються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

7.3.Окремим рішенням Нетішинської міської ради можуть надаватись пільги зі сплати земельного податку.

 

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1. Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, визначені статтею                          283 Податкового кодексу України.

 

9. Особливості оподаткування платою за землю

9.1. Ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території Нетішинської міської територіальної громади встановлюються рішенням Нетішинської міської ради відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.

 

10. Податковий період для плати за землю

10.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 01 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

11. Порядок обчислення плати за землю

11.1. Порядок обчислення плати за землю здійснюється відповідно до статті 286 Податкового кодексу України.

 

12. Строк сплати плати за землю

12.1. Сплати плати за землю здійснюється відповідно до статті                              287 Податкового кодексу України.

 

13. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.6. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, у розмірах, визначених окремим рішенням Нетішинської міської ради.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10, 11, 12 цього положення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення __________  сесії

Нетішинської міської ради

VІII скликання

_____.2021 № _____/______

 

Положення про порядок нарахування та сплати єдиного податку

 

1. Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується відповідно до         пункту 10.1.2 статті 10, статей 291-300 розділу ХІV Податкового кодексу України.

В Положенні про єдиний податок визначені обов’язкові елементи для встановлення податку, передбаченні статтею 7 Податкового кодексу України, в інших випадках, не визначених Положенням про єдиний податок, застосовуються положення розділу XIV Податкового кодексу України.

 

2. Платники податку

2.1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності визначаються відповідно до пункту 291.4. статті 291 Податкового кодексу України.

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які визначені в пунктах 291.5 та 291.5¹ статті 291 Податкового кодексу України.

2.3. Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються види послуг, визначені статтею 291.7. Податкового кодексу України.

3. Об’єкт та база оподаткування

Об’єкт та база оподаткування визначені в статтях 292, 292¹ Податкового кодексу України.

 

4.Ставки податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку, з розрахунку на календарний місяць, на території Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади  становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

5. Податковий (звітний) період

5.1. Податковим (звітним) періодом визначається відповідно до статті 294 Податкового кодексу України.

 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку здійснюється відповідно до статті 295 Податкового кодексу України.

 


 
7. Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату 
єдиного податку
Платники єдиного податку подають до контролюючого органу податкову  декларацію платника єдиного податку у строки та порядку, встановлені статтею                    296 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ________  сесії

Нетішинської міської ради

VIII скликання

________2021 № ____/_____

 

Положення про порядок нарахування та сплати збору 
за місця для паркування транспортних засобів

 

1. Загальні положення

1. Збір за місця для паркування транспортних засобів є місцевим збором і впроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 268¹. розділу XII Податкового кодексу України.

 

2. Платники збору
        2.1. Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Нетішинської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
        2.2. Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується окремим рішенням Нетішинської міської ради про встановлення збору.
        Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим комітетом Нетішинської міської ради контролюючому органу в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу України.

 
3. Об’єкт і база оподаткування збором
        3.1. Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Нетішинської міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
        3.2. Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади.

 
2

 
4. Ставки збору
        Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на                    1 січня податкового (звітного) року.

 
5. Порядок обчислення та строки сплати збору
        5.1. Порядок обчислення та строки сплати збору визначені статтею 268¹.5. Податкового кодексу України.

 
6.Базовий податковий (звітний) період 
        Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення ________  сесії

Нетішинської міської ради

VIII скликання

________2021 № ____/_____


 
Положення про порядок нарахування та сплати туристичного збору

 

1. Загальні положення

1. Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста і впроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті                         268 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2. Платники збору

        2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію населених пунктів Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначені пунктом 268.2.1. статті 268 Податкового кодексу України.
        2.2. Платниками збору не можуть бути особи, визначені пунктом 268.2.2. статті 268 Податкового кодексу України.

 
3. Ставка збору
        3.1. Ставка збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5, у розмірі                            0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 2 відсотки - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
4. База справляння збору
        4.1. Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5.
        
5. Податкові агенти за місця проживання (ночівлі)
        5.1. справляння збору здійснюється: з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):
        а)  готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
        б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);
        5.2. Справляння збору здійснюється такими податковими агентами:
        а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 статті статті 268 Податкового кодексу України
        б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 пункту 5, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
        в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Нетішинською міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Нетішинською міською радою.

 
6. Особливості справляння збору
        6.1. Податкові агенти справляють збір відповідно до статті                               268.6. Податкового кодексу України.

 
7. Порядок сплати збору
        7.1. Сума туристичного збору, обчислюється та сплачується у порядку та строки, визначені статтею 268.7 Податкового кодексу України.         
8. Базовий податковий (звітний) період
        8.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сімдесят шостої  сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання

19.06.2020 № 76/4634

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Код області

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

6800000000

6810500000

м.Нетішин

6800000000

6823987301

6823987302

с.Старий Кривин

с.Новий Кривин

1 зона – житлові мікрорайони I-V (вул.Варшавська, Набережна, Будівельників, Михайлова, Висоцького, Лісова, пров.Миру, пр-т Незалежності, Курчатова)

2 зона - житлові мікрорайони I-V (вул.Енергетиків, Полянки)

3 зона – інші райони і вулиці міста Нетішина, вулиці сіл Новий Кривин та Старий Кривин

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1110.5

Господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1122

Будинки з трьома та більше квартирами

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,500

0,500

0,500

0,250

0,250

0,250

113

Гуртожитки

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

1211.2

Мотелі

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

1211.3

Кемпінги

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

1211.4

Пансіонати

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

1211.5

Ресторани та бари

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

                                   

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1220.3

Будівлі органів правосуддя

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1220.4

Будівлі закордонних представництв

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,250

0,500

0,250

0,250

0,250

0,250

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

                                   

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1242.2

Гаражі підземні

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1242.4

Навіси для велосипедів

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові  (у разі здачі їх власниками в оренду, лізинг, позичку)

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                       

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.3

Силоси для зерна

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.6

Холодильники

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.7

Складські майданчики

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.8

Склади універсальні

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1252.9

Склади та сховища інші

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,000

                     

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1262.2

Бібліотеки, книгосховища

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1262.3

Технічні центри

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1262.5

Будівлі архівів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                           

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264.2

Лікарні профільні, диспансери

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1265

Зали спортивні

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1265.2

Басейни криті для плавання

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

                               

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона

2 зона

3 зона

1 зона

2 зона

3 зона

1265.5

Тири

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

1265.9

Зали спортивні інші

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

0,250

127

Будівлі нежитлові інші (у разі здачі їх власниками в оренду, лізинг, позичку)

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.1

Будівлі для тваринництва

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.2

Будівлі для птахівництва

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.3

Будівлі для зберігання зерна

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.4

Будівлі силосні та сінажні

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства|та виноробства 

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.6

Будівлі тепличного господарства

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.7

Будівлі рибного господарства

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

0,050

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

1272.3

Цвинтарі та крематорії

0,000