Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу рішення Нетішинської міської ради "Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Нетішинської міської ради

«Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проєкт рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина» (далі-Порядок).

Даний проєкт рішення розроблено з метою приведення діючого Порядку у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Основним нормативно-законодавчим актом, який регулює цей Порядок є пункту 2 розділу II перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетний кодекс України.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, врегулювання взаємовідносин міської ради з замовниками будівництва, реконструкції, реставрації шляхом укладення договорів, що передбачають диференціацію пайових внесків виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об’єктів, розташування території на якій буде здійснюватися будівництво, збільшення надходжень до бюджету міста, сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.

1.Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

2.Цілі державного регулювання

Даний Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду документів, необхідних для укладення договорів про пайову участь замовників у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення упорядковує Порядок у відповідності до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проекту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

         Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Надходження до міського бюджету

 

Відсутні

Відсутність регулювання

Підвищення позитивного іміджу влади у сфері сприяння створення та розвитку у місті

Зменшення надходжень коштів, що мають цільове спрямування

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Відсутні

Розмір пайової участі (згідно договору)

Відсутність регулювання

-

-

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Відсутні

Розмір пайової участі (згідно договору)

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

2

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Відсутність регулювання

4

Цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті повною мірою

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проєкту рішення питання щодо Порядку укладення договорів про пайову участь замовників у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина буде приведено до вимог чинного законодавства

Х

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина».

Запропонований  проєкт  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин».

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даним проєктом рішення здійснюється приведення відповідно до вимог чинного законодавства питання щодо порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина.

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта – 2020 рік

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акта плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

1.Розмір надходжень до бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

         4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

         5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 06 березня            2020 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 306, 308, тел. (03842) 9-11-26, 9-07-52.

 

 

 

ПРОЕКТ

 
 

УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 ___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

___.__.2020                            Нетішин                                      № ___/____

 

 

Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина

 

         Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 розділу II перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» та з метою залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, міська рада    в и р і ш и л а:

 

         1.Затвердити у новій редакції Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (додаток 1).

         2.Доручити Фонду комунального майна міста Нетішина здійснювати реєстрацію заяв від замовників на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, укладати договори та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов договорів.

         3.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення у газеті громади міста «Нетішинський вісник» та підлягає розміщенню на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

         4.Визнати таким, що втратило чинність:

         4.1.рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»;

4.2.рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                  VI скликання від 27 березня 2013 року № 39/868 «Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради         VI скликання від 20 червня 2012 року № 29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»;

4.3.рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради                   VIІ скликання від 24 листопада 2017 року № 36/1986 «Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради          VI скликання від 20 червня 2012 року № 29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Марія Самохіна), з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Роман Кузів) та першого заступника міського голови Івана Романюка.

 

 

 

Міський голова                                                            Олександр СУПРУНЮК

 

Додаток 1

до рішення ____________ сесії Нетішинської міської радиVIІ скликання ________ №__/__

 

ПОРЯДОК

пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина

 

1. Загальні положення

         1.1. Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (далі - Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина і розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

         1.2. Цей Порядок регламентує організаційні та економічні відносини, пов’язані з порядком залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина у зв’язку з будівництвом будь-яких об’єктів на території міста.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

- будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

- об’єкти будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, комунікації, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

- соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно-оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства;

- розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- замовник будівництва – фізична або юридична особа, яка отримала дозвільні документи на будівництво у місті Нетішині і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

- пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина – внесок замовника будівництва у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, який полягає у перерахуванні замовником будівництва до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до бюджету Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури (далі – пайова участь);

вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, визначена згідно з національними стандартами (ДСТУ) та відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження  житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізую державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування (Мінрегіон);

- кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина – кошти замовника, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина на пайовій участі (далі – кошти пайової участі);

- договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина – договір, укладений між Фондом комунального майна міста Нетішина і замовником (далі – Договір) про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина;

- будинки житлового фонду соціального призначення – житло всіх форм власності (крім соціальних гуртожитків) житлового фонду соціального призначення, що безоплатно надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору найму на певний строк;

- доступне житло – це житло, яке побудоване або будується за державної підтримки громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

- паркінги – автостоянки, наземні (переважно відкритого типу) та підземні гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів.

1.4. Замовники будівництва, крім випадків передбачених пунктом 2. даного Порядку, зобов’язані протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта звернутися до Фонду комунального майна міста Нетішина із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта.

 

2. Перелік об'єктів, при будівництві яких замовник зобов'язаний

взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Нетішина

2.1. Нарахування Пайового внеску здійснюється на всі об'єкти, що знаходяться в межах міста, за винятком:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель промислових;

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).

 

3. Порядок залучення коштів пайової участі

3.1. Залучення коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нетішина здійснюється шляхом перерахування цих коштів замовником будівництва до спеціального фонду бюджету Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади. Пайова участь сплачується виключно грошовими коштами до прийняття відповідного об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нетішина визначається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації у Фонді комунального майна міста Нетішина звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

3.3. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Нетішина укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.4. Після отримання проекту Договору (2 примірники) у Фонді комунального майна міста Нетішина замовник забезпечує їх підписання протягом 2-ох робочих днів, після чого 1 примірник повертає до Фонду комунального майна міста Нетішина.

3.5. Замовник будівництва для укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Нетішина звертається у Фонд комунального майна міста Нетішина і до заяви додає документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта.

3.6. Підготовку Договору проводить Фонд комунального майна міста Нетішина на підставі звернення замовника про укладення Договору та доданих документів.

4. Розрахунок розміру пайової участі

4.1. Установити, що протягом 2020 року замовники будівництва на земельній ділянці міста перераховують до бюджету Нетішинської міської об’єднаної територіальної громади для створення і розвитку інфраструктури населеного пункту (далі - пайова участь) у такому розмірі та порядку:

для нежитлових будівель та споруд – 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

для житлових будинків – 2 відсотки вартості будівництва об’єкта, що розраховується відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.

4.2. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нетішина визначається у договорі, укладеному з Фондом комунального майна міста Нетішина, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначена згідно з національними стандартами (ДСТУ) та відповідно до основних показників опосередкованої вартості спорудження житла, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізую державну  житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування (Мінрегіон) на момент отримання дозвільних документів на будівництво об’єкта.

У випадку відсутності кошторису будівництва вартість будівництва, визначається як опосередкована вартість спорудження житла для Хмельницької області, затверджена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування (Мінрегіон) на момент отримання дозвільних документів на будівництво.

4.3. Визначена величина пайової участі вказується у розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Нетішина.

5. Порядок використання коштів пайової участі

5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовника будівництва, можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, відповідно до рішення Нетішинської міської ради.

 

6. Заключні положення

6.1. Відповідальність за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації щодо кошторисної вартості об’єкта будівництва та іншої інформації, необхідної для укладення Договору про пайову участь несе замовник будівництва.

6.2. Даний Порядок діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані даним Порядком, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

6.3. Зміни у законодавстві, що спричиняють зміну або відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску, визначеного відповідно до Порядку.

6.4. Спори щодо пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Нетішина вирішуються у судовому порядку.

 

7. Перехідні положення

7.1. Умови цього Порядку поширюються на замовників будівництва, які звернулися за визначенням розміру пайової участі після набрання чинності цього положення. Договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня       2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їх повного виконання.

7.2 Органам, що здійснюють управління у сфері містобудівної діяльності, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, матеріальних або нематеріальних активів, у тому числі здійснення будівництва об’єктів.