Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного),алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м. Нетішин.

 

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

______.201*                                               Нетішин                       № ___/____

 

 

Про   обмеження щодо   продажу пива

(крім безалкогольного),алкогольних та

слабоалкогольних напоїв, вин столових

на території м. Нетішин.

 

 

Відповідно до статті 26, частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 15-3 Закону України  «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» з метою попередження правопорушень, пов’язаних із зловживанням алкоголю, зниження рівня злочинності та збереження здоров’я мешканців міста,  порушень громадського порядку і дотримання тиші у нічний час доби, Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а: 

            1.Заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі, крім торгівлі в закладах ресторанного господарства, які розміщуються в окремих капітальних будівлях, або спеціально обладнаних приміщеннях, інших капітальних спорудах, від 23.00 години до 07.00 години. 

2.Визнати  таким, що втратило чинність рішення п’ятдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 13 травня 2014 року №58/1332 «Про обмеження щодо продажу пива(крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних  напоїв, вин столових на території м. Нетішина».

 3.Рішення підлягає оприлюдненню у газеті  міста «Нетішинський вісник».

 

 

4. Контроль  за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

 

Міський голова                                                                      О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішин»

 

1. Визначення проблеми

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», „Про захист прав споживачів”, Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Враховуючи те, що боротьба з надмірним споживанням алкоголю необхідна, а встановлені чинним законодавством обмеження та заборони, пов’язані із торгівлею алкоголем є недостатніми, що підтверджується практикою запровадження рішеннями органів місцевого самоврядування додаткових заборон продажу алкоголю у нічний час, Верховною Радою України 22 березня 2018 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання органам місцевого самоврядування повноважень встановлювати обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових».

З огляду на викладене та відповідно до законодавства України, з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян, шляхом реалізації у місті Нетішині державної політики щодо попередження вживання серед населення алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв і пива, визнання здоров’я людини найвищою соціальною цінністю та врегулювання правових відносин суб’єктів господарювання на території м. Нетішина, розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про встановлення обмеження продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території міста Нетішин».

Прийняття цього регуляторного акта сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій та порядок.

Дане рішення покликане активізувати громаду міста на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням ставитись до виконання нового документу.

  Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

2. Цілі державного регулювання

Цілями запропонованого проекту рішення є: 

- збереження та зміцнення здоров’я населення;

- захист від негативних наслідків споживання алкогольних напоїв, мінімізація соціального, економічного впливу алкоголізму на суспільство;

- дотримання правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та захисту населення від шкідливого впливу шуму;

- зниження рівня злочинності шляхом проведення заходів з обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива на території м. Нетішина.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Залишення на даний момент існуючої ситуації без змін.

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки щороку збільшується доступність продажу алкогольних напоїв та пива, що призводить до загострення ситуації зі вживання населенням міста алкогольних напоїв, особливо підлітками та молоддю. Проблема  потребує негайного впорядкування.

Прийняття запропо-нованого  проекту рішення

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю, сприятиме вирішенню існуючої проблеми на території міста

 Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на інтереси місцевої влади (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

відсутні

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення. 

Прийняття запропонованого проекту рішення

Реалізація повноважень, які дозволять підвищити ефективність заходів з обмеження шкідливого впливу споживання алкоголю, а також зменшити кількість злочинів (в т.ч. ДТП), вчинених у стані алкогольного сп’яніння у нічний час та додержання тиші у громадських місцях.

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Доступне придбання алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива у стаціонарних об’єктах торгівлі, тимчасових спорудах торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення (біля дому, на зупинках громадського транспорту тощо)

Залишається високий рівень споживання алкоголю та пива, що в результаті призведе до збільшення негативних соціальних наслідків (збільшення злочинності) та становитиме пряму загрозу здоров’ю населення. 

Прийняття запропонованого проекту рішення

 Зменшення на території міста Нетішина:

 - кількості людей у стадії алкогольного сп’яніння;

- рівня злочинності

  - споживання слабоалкогольних напоїв та пива серед молоді.

Збільшить тривалість життя населення, забезпечить гідне ставлення до здоров’я, а також підвищить рівень культури споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива.

 

Незначні часові незручності при придбанні алкогольних напоїв

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

462*

106*

1114**

1683

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,06

27,5

6,3

66,2

 

Х

* За статистичними даними, кількість підприємств, які включені до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

** фізичні особи-підприємці

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в   об’єктах торгівлі без обмеження.

відсутні

Прийняття запропонованого поекту рішення

-Прозорість дій органу місцевого самоврядування;   

-прозорість порядку роздрібної торгівлі алкогольними, слабо-алкогольними напоями, пивом;

 -сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

-дотримання чинного законодавства.

Ознайомлення з вимогами рішення, зменшення прибутку внаслідок заборони торгівлі в нічний час алкогольними  напоями  (для суб’єктів господарювання, які підпадають під дію рішення).

 

     

 

             

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

-

Прийняття запропонованого проекту рішення

-

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Збереження існуючого стану

1

важливі аспекти проблеми існуватимуть далі

Прийняття запропонованого проекту рішення

3

цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою

У приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Збереження існуючого стану

Продаж алкогольних, слабоалкогольних напоїв і пива в   об’єктах торгівлі без обмеження.

відсутні

Проблема продо-вжує існувати

Прийняття запропонованого проекту рішення.

-прозорість порядку здійснення роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями, пивом, сприяння підвищенню культури обслуговування покупців, дотримання чинного законодавства

Забезпечено баланс інтересів органу місцевого самоврядування,  мешканців   міста   та суб’єктів господарювання

 Ознайомлення з вимогами рішення

цілі регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою

 

 Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Збереження існуючого стану

Не прийнятна, оскільки не вирішує існуючу проблему.

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Х

5. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання проблеми пропонується прийняття запропонованого проекту регуляторного акта, який передбачає заборону на території м Нетішин  реалізації (торгівлю) від 23:00 до 07:00 години пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових у об’єктах торгівлі, крім торгівлі в закладах ресторанного господарства, які розміщуються в окремих капітальних будівлях, або спеціально обладнаних приміщеннях, інших капітальних спорудах.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

2

3

4

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

витрат непередбачено

витрат непередбачено

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн

 -

-

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

витрат не передбачено

витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

витрат не передбачено

витрат не передбачено

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

витрат не передбачено

витрат не передбачено

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

витрат не передбачено

витрат не передбачено

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

витрат не передбачено

витрат не передбачено

8

Інші процедури:

  витрат не передбачено

 витрат не передбачено

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

-

-

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

463

463

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

-

-

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати* на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

Витрати на отримання адмі-ністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг   (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

Додаткових витрат не передб-чено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

         

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з най-мом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Пропозиції прийматимуться під час оприлюднення аналізу регуляторного впливу

-

-

 

 2. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:                1220 одиниць, у тому числі малого підприємництва 106 одиниць та мікропідприємництва 1114 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 72.5%.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури

-

_

_

6

Разом, гривень

-

-

-

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

-

-

8

Сумарно, гривень

-

-

-

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

13

Інші процедури (уточнити)

витрат не передбачено

витрат не передбачено

витрат не передбачено

14

Разом, гривень

  -

  -

 витрат не передбачено

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

-

16

Сумарно, гривень

-

-

-

Нетішинська міська рада не несе витрат на адміністрування регулювання.

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

-

-

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

-

-

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

-

-

 

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – коригуючі  заходи не потребують розробки.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни. 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1. Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

2.час, що витрачатиметься суб’єктами та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

3.кількість адміністративних правопорушень за порушення вимог ст.156 КУпАП (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами);

4. кількість звернень до Нетішинської  міської ради та її виконавчого комітету.

5. рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

1. Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

3. Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

4. Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 21 січня 2019 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№211,212,321 тел. (03842) 9-08-22, 9-06-15.

  

Перший заступник міського  голови                                        І.В.Романюк