Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу проєкту Нетішинської міської ради "Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської міської об'єднаної територіальної громади"

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Нетішинської міської ради

«Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади»

 

1.Визначення проблеми

 

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проєкт рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади» (далі-Порядки).

Даний проєкт рішення розроблено з метою встановлення Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства.

Основними нормативно-законодавчими актами, які регулюють ці Порядки є Конституції України, Цивільний і Господарський кодекси України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інші нормативно правові акти з питань виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

 

Дані Порядки визначають основні вимоги до подання та розгляду документів, необхідних для виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення визначатиме Порядки виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проєкту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

         

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

          Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Встановлення Порядків у відповідність до вимог чинного законодавства

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Відсутність регулювання

-

-

 

          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

 

          Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо прийняття об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

3

Затвердження запропонованого проєкту рішення дозволить затвердити Порядки виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади.

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

Прийняття зазначеного проєкту щодо Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади

Х

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади».

Запропонований  проєкт  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Даним проєктом рішення вирішується відповідно до вимог чинного законодавства питання щодо затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акта плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

1.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

2.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

  4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

  5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.15 год. 13 січня 2020 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 306, тел. (03842) 9-07-52.

 

 

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

__.__.20__                                        Нетішин                                 № __/_______

 

Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної

територіальної громади

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 335 Цивільного кодексу України, Нетішинська міська рада      в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Порядок виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади, згідно з додатком 2.

3.Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року та підлягає оприлюдненню у газеті «Нетішинський вісник».

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятдесят сьомої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради V скликання від 15 жовтня 2010 року № 7 «Про Тимчасовий порядок виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна у місті Нетішин».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Марія Самохіна), постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Роман Кузів) та першого заступника міського голови Івана Романюка.

 

Міський голова                                                                   Олександр СУПРУНЮК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення міської ради «Про затвердження Порядків виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної

територіальної громади»

 

 

          Проєкт рішення пропонується з метою врегулювання питання щодо виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого та рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади.

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна міста Нетішина                                     Оксана ОХРИМЧУК

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення __________________ сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

__.__.20__ № __/_______

 

 

Порядок

виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна на території Нетішинської об’єднаної

територіальної громади

 

1.Загальні положення

 

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна на території Нетішинської об’єднаної  територіальної громади (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших нормативно правових актів з питань виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна.

1.2. Безхазяйне нерухоме майно – це нерухоме майно, яке не має власника або власник якого невідомий.

1.3. Дія цього порядку поширюється на нерухоме майно, право на яке підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.

Нерухоме майно, власник якого відомий, але не відомо, де він знаходиться, також, яким користуються члени сім’ї, родичі власника, чи яким управляють інші особи за дорученням власника, не може бути визнано безхазяйним.

1.4. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, оцінку, вживати заходів з передачі в комунальну власність об’єднаної територіальної громади міста безхазяйного нерухомого майна є Фонд комунального майна міста Нетішина (далі – Фонд). Винесені Фондом накази, пов’язані із виконанням функцій з виявленням, оцінкою, вживанням заходів з передачі в комунальну власність безхазяйного нерухомого майна, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями міста.

 

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, яким стало відомо про нерухоме майно, яке не має власника або власник якого не відомий, зобов’язані повідомити про таке Фонд, або інший орган місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування, що отримав таке повідомлення, зобов’язаний надіслати його до Фонду. Фонд, зокрема, має право самостійно виявляти наявність безхазяйного нерухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади.

2.1.1. Після надходження повідомлення про виявлення безхазяйного нерухомого майна Фонд надсилає запити підприємствам, установам, організаціям щодо перебування на балансі, у користуванні чи у власності виявленого нерухомого безхазяйного майна;

2.1.2. директор Фонду своїм наказом утворює комісію з виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія), до якої входять представники Фонду, фінансового управління, відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету міської ради, депутати міської ради, заступник міського голови. За потреби до складу комісії можуть входити інші представники підприємств, установ, організацій.

2.1.3. Комісія обстежує безхазяйне нерухоме майно та складає відповідний Акт обстеження.

2.2.При необхідності за умови підтвердження безхазяйності нерухомого майна та складання Акту обстеження Фондом здійснюються заходи щодо виготовлення технічної документації  на об’єкт нерухомого майна шляхом залучення на договірних засадах суб’єктів підприємницької діяльності які мають відповідні дозвільні документи,  присвоюється поштова адреса, проводиться незалежна експерта оцінка виявленого безхазяйного майна та здійснюються інші необхідності дії.

2.3. Після отримання (виготовлення) технічної документації Фонд звертається із заявою про взяття на облік нерухомого майна, яке має ознаки безхазяйного, та технічною документацією до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством України.

2.4. Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав на майно, щодо якого подано таку заяву.

У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.

Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.

Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає відповідне рішення, яке повинне містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування.

2.5. У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:

2.5.1. безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

2.5.2. із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

2.5.3. у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;

2.5.4. у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

2.6. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна документи, подані Фондом, зберігаються суб’єктом державної реєстрації прав, нотаріусом протягом трьох років.

Документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, зберігаються в електронній формі у цьому Реєстрі.

2.7. Фонд веде окремий список безхазяйного нерухомого майна, виявленого на території Нетішинської ОТГ.

2.8. Після взяття державним реєстратором або нотаріус на облік безхазяйного нерухомого майна, Фонд готує текст оголошення для оприлюднення в засобах масової інформації про таке взяття із зазначенням інформації, що стосується взятого на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.9. Взяте на облік безхазяйне нерухоме майно при необхідності передається Фондом на зберігання підприємству, установі, організації незалежно від форми власності або фізичній особі та оформляється актом прийому-передачі. Для покриття витрат, пов’язаних із зберіганням майна, Фонд може передати безхазяйне нерухоме майно з правом користування ним за умови його збереження. Один екземпляр Акта прийому-передачі вручається представникові юридичної особи або фізичній особі, яка прийняла його у відповідальне зберігання, а інший- залишається у Фонді для обліку.

Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такого майна з моменту підписання ним акта прийому-передачі і до передачі його  іншій особі. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, зобов’язана надавати до Фонду, на його першу вимогу, звіти про його стан та використання. Фонд має право проводити перевірки умов зберігання і використання безхазяйного нерухомого майна, як шляхом запитів так і шляхом безпосередніх перевірок (оглядів) такого майна.

2.10.Облік безхазяйного майна підприємства, установи, організації ведуть на позабалансовому рахунку.

2.11.Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

2.12. Витрати, пов’язані із зберіганням нерухомого майна, несе його власник у випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня взяття нерухомого майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних із виявленням, оцінкою та зберіганням цього майна.

Повернення зберігачем нерухомого майна власникові в цих випадках здійснюється на підставі письмової вказівки Фонду після  проведення перевірки підтвердження дійсного права власності на це майно у власника.

 

3. Зняття з обліку

 

3.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна суб’єкт державної реєстрації прав або нотаріус (у разі відсутності його власника та за умови дотримання передбаченої чинним законодавством процедури), реєструє право комунальної власності на таке майно на підставі відповідної заяви Фонду та рішення суду, яке набрало законної сили.

3.2. Подальше володіння, користування та розпорядження нерухомим майном здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення __________________ сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

__.__.20__ № __/_______

 

 

Порядок

виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної

територіальної громади

 

1.Загальні положення

 

1.1. Порядок виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної  територіальної громади (далі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно правових актів з питань виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного рухомого майна.

1.2. Безхазяйне рухоме майно – це рухоме майно, яке не має власника або власник якого невідомий. До безхазяйного рухомого майна відносяться також: бетоновані покриття, електроопори, дитячі майданчики, інші майданчики, пам’ятники, дороги, пішохідні доріжки, елементи благоустрою, резервуари, фонтани, рекламні засоби чи конструкції, дерев’яні конструкції, будівельні матеріали, автомобілі та їх запчастини, тимчасові споруди, колодязі, інше рухоме майно тощо.

1.3. Дія цього порядку поширюється на рухоме майно, право на яке не підлягає державній реєстрації, що не має власника або власник якого невідомий.

Рухоме майно, власник якого відомий, але не відомо, де він знаходиться, також, яким користуються члени сім’ї, родичі власника, чи яким управляють інші особи за дорученням власника, не може бути визнано безхазяйним.

1.4. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, оцінку, вживати заходів з передачі в комунальну власність об’єднаної територіальної громади міста безхазяйного рухомого майна є Фонд комунального майна міста Нетішина (далі – Фонд). Винесені Фондом накази, пов’язані із виконанням функцій з виявленням, оцінкою, вживанням заходів з передачі в комунальну власність безхазяйного рухомого майна, є обов’язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями міста.

 

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного рухомого майна.

 

2.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, яким стало відомо про рухоме майно, яке не має власника або власник якого не відомий, зобов’язані повідомити про таке Фонд, або інший орган місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування, що отримав таке повідомлення, зобов’язаний надіслати його до Фонду. Фонд, зокрема, має право самостійно виявляти наявність безхазяйного рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади.

2.2. Взяття на облік безхазяйного рухомого майна здійснюється Фондом таким чином:

2.2.1. Фонд надсилає запити підприємствам, установам, організаціям щодо перебування на балансі, у користуванні чи у власності виявленого рухомого безхазяйного майна;

2.2.2. директор Фонду своїм наказом утворює комісію з виявлення, взяття на облік, зберігання та використання безхазяйного рухомого майна на території Нетішинської об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія), до якої входять представники Фонду, фінансового управління, відділу містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету міської ради, депутати міської ради, заступник міського голови. За потреби до складу комісії можуть входити інші представники підприємств, установ, організацій.

2.2.3. Комісія обстежує безхазяйне рухоме майно та складає відповідний Акт обстеження.

2.2.4. На підставі Акта обстеження Фонд замовляє незалежну експертну оцінку безхазяйного рухомого майна, після чого видає відповідний наказ про включення до переліку безхазяйного рухомого майна, виявленого під час обстеження та обліковує його на позабалансовому рахунку. Таке майно обліковується протягом трьох місяців про що робиться повідомлення в засобах масової інформації.

2.2.5. Після спливу трьох місяців приймається рішення міської ради про прийняття до комунальної власності рухомого безхазяйного майна.

2.2.6.На підставі вищевказаного рішенням сесії приймається рішення виконавчого комітету міської ради про передачу безхазяйного рухомого майна з балансу Фонду на баланс підприємства, установи, організації.

2.4. Датою та часом взяття на облік безхазяйного рухомого майна вважаються дата та час прийняття наказу директора Фонду про включення до переліку безхазяйного рухомого майна, виявленого під час обстеження.

2.5. За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного рухомого майна Фонд надає відповідь, яка повинна містити вичерпний перелік причин для відмови. У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного рухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:

2.5.1. безхазяйне майно перебуває на балансі, у користуванні чи у власності підприємства, установи, організації, фізичної особи;

2.5.2. із заявою про взяття на облік безхазяйного рухомого майна звернулася неналежна особа;

2.5.3.безхазяйне рухоме майно виявлене не на території Нетішинської ОТГ;

2.5.4. якщо є відповідне обґрунтоване рішення Комісії.

2.6. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного рухомого майна, документи, подані Фонду, зберігаються протягом трьох років.

2.7. Фонд веде окремий список безхазяйного рухомого майна, виявленого на території Нетішинської ОТГ.

2.8. Витрати, пов’язані із зберіганням рухомого майна, несе його власник у випадках, коли до закінчення встановленого законом тримісячного терміну з дня взяття рухомого майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власнику після відшкодування ним витрат, пов’язаних із виявленням, оцінкою та зберіганням цього майна.

Повернення зберігачем рухомого майна власникові в цих випадках здійснюється на підставі письмової вказівки Фонду після  проведення перевірки підтвердження дійсного права власності на це майно у власника.

2.9. Подальше володіння, користування та розпорядження рухомим майном здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.