Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Про затвердження порядку розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності

                                                                                                ПРОЄКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

_______ сесії Нетішинської міської ради

VII скликання

 

__.__.2019                                           Нетішин                               № ___/_____

 

 

Про затвердження порядку

розміщення малих архітектурних

форм та тимчасового користування

окремими конструктивними

елементами благоустрою

комунальної власності

 

 

 

          Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», з метою упорядкування розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, малих архітектурних форм на об’єктах благоустрою, Нетішинська міська рада в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити порядок розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності згідно з додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Роман Кузів) та першого заступника міського голови Івана Романюка.

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                             Олександр СУПРУНЮК

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________ сесії Нетішинської міської ради

______.20___ № ___/______

 

 

Порядок

розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування

окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Порядок розміщення малих архітектурних форм та тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності (далі - порядок) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів».

1.2. Порядок розроблено з метою врегулювання правовідносин, пов'язаних з тимчасовим користуванням окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та/або малих архітектурних форм.

1.3. Метою та завданнями цього порядку є:

- запровадження процедури надання в тимчасове користування окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, малих архітектурних форм;

- створення сприятливих умов для здійснення господарської діяльності суб'єктами господарювання;

- упорядкування елементів міського середовища задля подолання проблем безсистемного, хаотичного розміщення та перенасиченості міського простору тимчасовими об'єктами для здійснення господарської діяльності;

- планування потреб міста;

- застосування механізмів впливу на розвиток об'єктів інфраструктури міста;

- реалізація принципу організаційної єдності задля спрощення процедури отримання паспортів прив'язки.

1.5. У цьому порядку і нижченаведені терміни вживаються у такому значенні:

Виконавець – комунальне підприємство, яке надає право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності, що знаходяться в його господарському віданні, для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та/або малих архітектурних форм, укладає договір тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності.

Договір тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності (далі – договір) – це двосторонній договір, укладений між Замовником та Виконавцем, за яким Замовнику надається право використання окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та/або малих архітектурних форм

Замовник - суб'єкт господарювання, який має намір укласти договір тимчасового користування окремим конструктивним елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми.

Окремий конструктивний елемент благоустрою - частина покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів та інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами, який може бути переданий у тимчасове користування для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та/або малих архітектурних форм.

Схема розташування окремого конструктивного елементу благоустрою – викопіювання з топографо-геодезичного плану місцевості у масштабі М 1:500, що відображає місце розташування окремого конструктивного елементу благоустрою з прив'язкою до місцевості із зазначенням розмірів та контурів такого елементу.

Інші поняття та терміни визначаються діючими нормативно-правовими актами, що регулюють питання архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства.

 

2. Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

2.1. Порядок розміщення малих архітектурних форм установлюється Правилами благоустрої на території населеного пункту (далі - правила).

У разі, якщо міською радою не затверджені правила або у діючих правилах відсутній порядок розміщення малих архітектурних форм, застосовується порядок розміщення малих архітектурних форм, передбачений типовими правилами благоустрою території населених пунктів, які затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

 

3. Порядок тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності

 

3.1. З метою встановлення можливості отримання права тимчасового користування окремим конструктивним елементом благоустрою комунальної власності Замовник звертається до Виконавця із заявою, до якої додає схему розташування окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності, а також ескізні пропозиції вигляду фасаду з візуалізацією тимчасової споруди, малої архітектурної форми, складену Замовником.

3.2. Виконавець, протягом 10 робочих днів з моменту отримання зазначених документів погоджує з відділом містобудування, архітектури та благоустрою виконавчого комітету міської ради схему розташування окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності та надає аргументовану відповідь щодо можливості надання у тимчасове користування окремого конструктивного елементу благоустрою для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми.

3.3. Позитивна відповідь Виконавця щодо можливості надання у тимчасове користування окремого конструктивного елементу благоустрою є підставою для укладення відповідного Договору та дійсна протягом 6 місяців з моменту її надання

3.4. Для укладення Договору Замовник надає Виконавцю:

- копію позитивної відповіді Виконавця щодо можливості надання у тимчасове користування окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності;

- схему розташування окремого конструктивного елементу благоустрою комунальної власності;

-  інформацію у довільній формі про реквізити (найменування, ПІБ керівника юридичної особи, або ПІБ фізичної особи — підприємця/фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи або адреса місця проживання фізичної особи - підприємця/фізичної особи, контактна інформація);

- витяг/виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

3.5 У випадку надходження двох і більше заяв щодо укладення договору вони розглядаються Виконавцем у порядку черговості їх реєстрації.

3.6. Договір укладається за формою, наведеною у додатку 1 до цього положення.

3.7. Договір не може бути укладено у випадках подання неповного пакету документів, наведення недостовірних відомостей у поданих документах та в інших випадках, передбачених законодавством.

3.8. Строк дії договору продовжується на підставі заяви, поданої Замовником до Виконавця не пізніше ніж за один календарний місяць до закінчення строку дії договору.

3.9. Виконавець протягом одного місяця розглядає відповідну заяву Замовника щодо продовження строку дії договору.

3.10. Дія договору припиняється з підстав, встановлених чинним законодавством України та/або договором.

 

4. Методика розрахунку плати

 

4.1. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності (далі - плата) розроблена з метою визначення Виконавцем суми коштів для сплати Замовником.

4.2. Річний розмір плати (Опл), розраховується за такою формулою:

Опл =12 х Вб х S х Кф, де

12 – кількість місяців;

S - площа окремого конструктивного елемента благоустрою (кв.м). Визначається як площа горизонтальної проекції тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми.;

Вб базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів. Для розрахунку застосовується 20% базової вартості одного квадратного метра земель у межах населеного пункту.

Кф - коефіцієнт функціонального використання окремого конструктивного елемента благоустрою, визначений згідно з додатком 2.

У разі використання окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності в осінньо-зимовий період (листопад – квітень) для розрахунку плати за відповідні місяці застосовується коефіцієнт сезонності – 0,1.

4.3. При розрахунку плати за договорами, які укладені більше ніж на один рік, розрахунок такої плати проводиться шляхом коригування розміру плати попереднього року на рівень інфляції за поточний рік.

4.4. Підставою для нарахування та внесення Замовником відповідної плати є договір, що укладається у порядку, встановленому розділом 3 цього положення.

4.5. Плата сплачується у безготівковій формі на розрахунковий рахунок, зазначений у договорі.

4.6. Розмір плати сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами, що визначається договором.

4.7. У разі неможливості розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми через зміну містобудівної ситуації, здійснення реконструкції, ремонту доріг, будівництва на місці розташування такого об'єкта плата за договором не нараховується.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Положення про тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми, а також зміни і доповнення до нього затверджуються міською радою.

5.2. Положення діє в частині, що не суперечить чинному законодавству. Питання, не врегульовані цим положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

 

Додаток №1

до положення

 

ДОГОВІР № ______

тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності

 

м. Нетішин                                                       “____“ _________ 20___ р.                                                                  

 

__________________________________________, в особі _____________                 (далі          – Виконавець) ________________________, що діє на підставі __________________, з однієї сторони, та ________________________________

___________________________________________________________________, в особі________________________________(далі – Замовник)         що     діє     на підставі______________________________________________________________________________________з другої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

 

1. Предмет Договору.

 

1.1. Предметом цього Договору є надання Виконавцем Замовнику права на тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності (далі - об’єкт), для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми.

1.2. Характеристика тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми:

1.2.1.Вид______________________________________________________

                                (назва, вид господарської діяльності)

1.2.2. Площа по зовнішньому контуру ___________________________кв.м

1.2.3. Наявність вітрин, холодильного та іншого технологічного обладнання та їх опис і площа (по зовнішньому контуру):

а)____________________________________площею________кв.м;

б) _________________________________площею________кв.м.

1.3.Характеристика       об’єкта:

1.3.1.Вид________________________ (тротуар, бульвар, алея, інше) 1.3.2.Адреса (місцезнаходження)___________________________________

_______________________________________________________________

 

2. Плата та порядок розрахунків за Договором.

 

2.1. Розмір плати становить __________ грн. за 1 кв. м на місяць.

2.2. Загальний розмір плати за об’єкт становить ______ грн. на місяць.

2.3. Плату Замовник, незалежно від наслідків її господарської діяльності, сплачує в безготівковій формі на поточний рахунок Виконавця наперед за наступний місяць не пізніше 25 числа попереднього місяця.        

2.4. Розрахункові розміри плати щорічно на кожен наступний рік визначаються шляхом коригування розміру розрахункової ставки попереднього року на рівень інфляції за цей рік.

2.5. Замовник має право вносити плату наперед за будь-який термін у розмірі, який визначається на момент оплати, але в межах дії терміну Договору.

2.6. У випадку порушень умов Договору Замовником, сплачена плата не повертається.

 

3. Права та обов’язки сторін.

 

3.1. Виконавець зобов’язаний:

3.1.1. Надати у тимчасове користування конструктивний елемент благоустрою комунальної власності_____________________________________

                                                        (тротуар, пішохідна доріжка, алея, бульвар, інше)

площею______кв.м на _____.___________________________________________ на наступний день з дати підписання Сторонами даного Договору, шляхом підписання із Замовником акту приймання-передачі окремих конструктивних елементів благоустрою комунальної власності (далі –Акт).

3.1.2. Здійснювати контроль за санітарним станом і зовнішнім виглядом об’єкта з дати підписання даного Договору і до його припинення.

 

3.2. Виконавець має право:

3.2.1 Здійснювати перевірку використання Замовником об’єкта відповідно до умов Договору.

3.2.2. Вимагати розірвання Договору, якщо Замовник без дозволу Виконавця передав об’єкт у користування іншій особі.

 

3.3. Замовник зобов’язаний:

3.3.1. Використовувати об'єкт відповідно до умов Договору.

3.3.2. Своєчасно і в повному обсязі сплачувати нарахування.

3.3.3. Постійно утримувати в належному санітарному стані прилеглу територію (на відстані 6 м по периметру або до проїжджої частини дороги чи до меж земельної ділянки іншого суб’єкта).

3.3.4. Встановити поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми урну(и) для сміття.

3.3.5. Укласти угоду на послуги з поводження з побутовими відходами, або договір пайової участі з утримання об’єкта.

3.3.6. Підтримувати належний експлуатаційний стан тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми та відповідного технологічного обладнання.

3.3.7. Дотримуватися під час експлуатації тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми вимог щодо забезпечення її технологічної безпеки функціонування.

3.3.8. Виконувати приписи контролюючих органів, що вказують на необхідність усунення порушень, недоліків зовнішнього вигляду чи санітарно-технічного стану тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми або прилеглої території.

3.3.9. Не встановлювати поруч тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми гральні автомати, призначені для проведення азартних ігор.

3.3.10. Не вносити доповнення або зміни до зовнішнього вигляду тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми без попереднього погодження документації з Виконавцем.

3.3.11. Не передавати право розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми третім особам, за винятком зміни власника.

3.3.12. Демонтувати тимчасову споруду для провадження підприємницької діяльності та/або малу архітектурну форму та повернути об’єкт Виконавцю протягом десяти календарних днів після припинення дії Договору.

3.3.13. У тижневий термін рекомендованим листом з повідомленням про вручення повідомити Виконавця про зміну адреси для листування, зміну банківського рахунку, зміну назви, припинення діяльності суб’єкта господарювання, тощо.

 

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Самостійно визначати способи використання тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та/або малої архітектурної форми та об’єкта за умови дотримання пункту 1.1. даного Договору.

3.4.2. При виконання умов Договору має право на укладення Договору на новий строк.

 

4. Порядок повернення об'єкта Виконавцю.

 

4.1. Після припинення терміну дії Договору Замовник повертає Виконавцю окремі конструктивні елементи благоустрою у санітарно-технічному стані, зафіксованому в Акті.

4.2. Виконавець, у випадку погіршення властивостей окремих конструктивних елементів благоустрою, пов'язаних із зміною їх стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

4.3. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв'язується у судовому порядку.

4.4. При передачі об’єкта складається Акт, який підписується сторонами. У ньому відображається стан об'єкта.

4.5. Об'єкт вважається фактично переданим з дати підписання Акта.

 

5. Відповідальність сторін.

 

5.1. При порушенні своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язань є:- невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених Договором; - порушення термінів внесення плати, встановленої пунктами 3.3. Договору.

5.2. У випадку протермінування Замовником терміну сплати за об'єкт, сплачується Виконавцю пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла у період прострочення терміну сплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу від суми заборгованості, що склалася з моменту виникнення заборгованості, включаючи день сплати заборгованості..

5.3. У випадку нецільового використання об'єкта Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 3 % від розміру плати, визначеної у пункті 3.2 Договору.

5.4. При погіршенні стану або знищенні об'єкта з вини Замовника , відшкодовує Виконавцю реальні збитки в розмірі вартості об'єкта, при умові, що не зможе довести, що погіршення сталося не з його вини. Сума реальних збитків визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.5. У випадку не виконання Замовником обов’язку щодо повернення Виконавцю об’єкта згідно вимог п. 5.1. Договору, він сплачує Виконавцю неустойку в розмірі подвійної оплати і нарахованої згідно із умовами Договору. Нарахування неустойки проводиться за весь період безпідставного користування Замовником об’єктом.

5.6. Сторони не несуть відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

5.7. Усі спори, пов'язані з виконанням Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку згідно з чинним законодавством України.

 

6. Строк дії Договору.

 

6.1. Строк дії Договору становить ________до______________ включно.    (днів/місяців/років) (дата)

6.2. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

6.3. Зміни до Договору можуть бути внесені тільки за взаємною домовленістю Сторін, які оформлюються додатковою угодою до Договору за тими ж правилами, що й сам Договір.

6.4. Дія Договору припиняється у випадку:

6.4.1. Закінчення строку, на який його було укладено. Про припинення Договору в цьому випадку Сторони письмово повідомляють одна одну в будь -який час, але не пізніше як в місячний термін із дня закінчення терміну дії Договору.

6.4.2. Дострокового розірвання Договору за взаємною згодою Сторін. За взаємною згодою Сторін Договір розривається не пізніше, як в місячний термін із дня досягнення домовленості Сторін про його розірвання.

6.4.3. Вступу в законну силу відповідного рішення суду чи господарського суду про дострокове розірвання Договору на вимогу однієї із сторін.

6.4.4.Ліквідації юридичної особи, припинення діяльності фізичної особи підприємця або смерті фізичної особи.

6.4.5.Відмови Замовника у підписанні Акта протягом трьох днів з дня реєстрації Договору.

6.4.6.При невиконанні або порушенні однією зі Сторін умов Договору та з інших підстав, передбачених чинним законодавством України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї зі Сторін за рішенням суду.

6.4.7. Несплати Замовником (протягом двох місяців поспіль) за користування Об'єктом.

6.4.8. Відмови Виконавця від Договору у порядку, визначеному ст.782 Цивільного кодексу України. В цьому випадку Виконавець має право відмовитись від цього Договору і вимагати повернення Замовником об’єкту, якщо останній не вносить плату, визначену згідно з п.3.2 цього Договору, протягом трьох місяців підряд. У разі такої відмови Договір вважається розірваним з дня одержання Замовником письмового повідомлення Виконавця про припинення Договору. Письмове повідомлення Виконавця про припинення Договору чи відмову від Договору вважається одержаним Замовником, якщо це повідомлення вручено повноважному представнику Замовника, який одночасно з одержанням повідомлення розписується на другому примірнику повідомлення, що залишається у Виконавця, або це повідомлення надіслано Виконавцем Замовнику поштою рекомендованим листом із рекомендованим повідомленням про вручення поштового повідомлення адресату. Таке повідомлення надсилається за адресою місцезнаходження Замовника, або за адресою, за якою здійснено реєстрацію Замовника – юридичної чи фізичної особи – суб’єктів підприємницької діяльності.

 

7. Прикінцеві положення.

 

7.1. Цей Договір набирає чинності після підписання його Сторонами.

7.2 По всіх питаннях, що не врегульовані Договором, Сторони керуються діючим законодавством України.

7.3. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені у тій самій формі, що й Договір.

7.4. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних нею в Договорі реквізитів та зобов'язується повідомляти в письмовій формі іншу Сторону про зміну поштових, розрахунково-платіжних та інших реквізитів у десятиденний термін, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.5. Договір складений українською мовою, при повному розумінні Сторонами його умов та термінології , у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

7.6. Після закінчення терміну дії цього Договору подальші взаємовідносини Сторін регулюються укладанням нового Договору.

 

8. Юридична адреса та банківські реквізити сторін.

 

                   Виконавцеь                                                Замовник

Назва________________________ Назва_______________________ Адреса________________________ Адреса______________________ Р/р___________________________   Р/р_________________________ МФО_________________________ МФО_______________________ ЄДРПОУ______________________  ЄДРПОУ____________________ Телефон______________________ Телефону____________________ ПІП_______________________                             ПІП______________________

 

 

 

МП                                                                             МП

 

 

Додаток 2

до положення

 

 

 

Коефіцієнти відповідно до функціонального використання

об’єкта благоустрою (Кф)

 

Функціональне призначення тимчасової споруди

Розмір коефіцієнта

Продаж хлібобулочних виробів, іграшок та товарів для дітей, книг, поліграфічної продукції та канцелярії, інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів, надання населенню побутових послуг, громадські вбиральні, об’єкти сезонної торгівлі, відкриті майданчики для харчування біля закладів ресторанного господарства

0,5

Продаж інших продовольчих товарів, зоологічних товарів, квітів та садово-огородницького інвентарю, бари, кафе, кафетерії (без продажу тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних напоїв), заклади швидкого харчування, інше функціональне призначення

1,5

Продаж тютюнових виробів, пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, шкіри та хутра, ювелірних прикрас, бари, кафе, кафетерії (з продажем тютюнових виробів, пива, алкогольних напоїв чи слабоалкогольних напоїв)

2,0