Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Проект рішення про Положення щодо відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та земельних торгів

ПРОЕКТ

РІШЕННЯ

 

Про Положення про конкурсний

відбір  виконавців робіт із землеустрою,

оцінки земель ( в тому числі земель, на яких

розташовані об’єкти нерухомого майна) та

визначення виконавців земельних торгів на

конкурентних засадах

 

 

 

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», наказу Фонду Державного мійна України від 29.08.2011р. № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012р. № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах», міська рада   в и р і ш и л а :

1.Затвердити Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах, згідно з додатком 1.

2.Затвердити склад комісії з конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.

3.Рішення набирає чинності від дня його оприлюднення в газеті громади міста «Нетішинський вісник» та підлягає розміщенню на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

            4.Визнати таким, що втратило чинність рішення п’ятдесят першої сесії Нетішинської міської ради V скликання від 30 березня 2010 року № 13 «Про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері оцінки землі».

            5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Міклуха Г.І.) та в.о.першого заступника міського голови Скакуна П.С.

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _______________сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

____________________________

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою,

 оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах (далі – Положення) розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оцінку земель», наказу Фонду Державного мійна України від 29.08.2011р. № 1270 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012р. № 579 «Про затвердження Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах» та з метою забезпечення конкурсних засад та неупередженості у відборі суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу та передачі в оренду громадянам, фізичним особам-підприємцям та юридичним особам.

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна)  та виконавця земельних торгів на конкурентних засадах (далі-конкурс). Застосовується Нетішинською міською радою при організації земельних торгів у процесі підготовки лотів до продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах, та при організації конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, які підлягають продажу, в тому числі на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, якщо законодавство про здійснення державних закупівель не застосовується, але фінансування відповідних послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) , та/або проведення земельних торгів здійснюється за бюджетні кошти.

1.Загальні положення:

1.1.У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

виконавці робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавці земельних торгів (далі - виконавці) - суб’єкти господарювання, які одержали ліцензії на провадження відповідних видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

вихідні дані - сукупність даних (відомостей, документів), які надаються організатором земельних торгів виконавцю для проведення послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, для проведення земельних торгів;

 конкурсна документація - конкурсна пропозиція та підтвердні документи, передбачені умовами конкурсу, що подаються до конкурсної комісії;

 конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо вартості та строку виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів;

 підтвердні документи - документи, які визначають правовий статус претендента, підтверджують його право на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів, а також документи, що підтверджують відповідність конкурсної пропозиції умовам конкурсу;

 претендент - суб’єкт господарювання, який подав до конкурсної комісії необхідну документацію, передбачену умовами конкурсу;

 умови конкурсу - обов’язковий для претендентів перелік вимог, які необхідно виконати для участі у конкурсі;

 учасник конкурсу - претендент, підтвердні документи якого відповідають умовам конкурсу і якого допущено до участі в конкурсі.

1.2.Конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах здійснюється комісією з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – комісія), у кількості не менше 7 осіб,  з числа працівників виконавчого комітету,  депутатів Нетішинської міської ради та представника відділу Держземагенства у м.Нетішині Хмельницької області, згідно з додатком 2 .

1.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов проведення конкурсу;

- визначення строку проведення конкурсу;

- опублікування інформації про проведення конкурсу;

- розгляд поданих предентентом підтвердних документів на  відповідність їх підпункту 2.3 пункту 2 цього Положення, повноти та своєчасності подання;

- визначення учасників конкурсу;

- розгляд конкурсних пропозицій;

- визначення переможців конкурсу;

- визнання конкурсу таким, що не відбувся;

-складання протоколів про результати проведення конкурсу, підготовка та подання їх на затвердження.

1.4. Очолює комісію голова.

Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії;

- головує на засіданнях комісії;

-організовує підготовку до розгляду матеріалів, передбачених цим Положенням;

- видає доручення, обов’язкові для всіх членів комісії;

- у разі порушення вимог цього Положення в частині відповідності, повноти та своєчасності подання конкурсної документації, письмово повідомляє претендента про недопущення його до участі в конкурсі із зазначенням обґрунтованих підстав відмови;

- у разі необхідності залучає до роботи комісії експертів та консультантів.

1.5. Секретар комісії :

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії;

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- оформляє протоколи засідань комісії.

1.6. На період відсутності голови та/або секретаря комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) їх повноваження покладаються на заступника голови комісії та/або одного з членів комісії. На період довготривалої відсутності інших членів комісії (через хворобу, у разі відпустки тощо) відповідним рішенням сесії міської ради відбувається заміна тимчасово відсутніх членів комісії.

 

2. Підготовка до проведення конкурсу по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок:

 

2.1. Інформація про проведення конкурсу з визначення суб’єкта оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок повинна

містити:

- мету проведення робіт;

- дані про земельні ділянки:

- місце розташування;

- орієнтовний розмір;

- цільове призначення;

- умови конкурсу;

-перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців;

- строк подання конкурсної документації;

- поштову адресу, за якою подаються документи;

- інформацію про проведення конкурсу:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.2. Інформація про проведення конкурсу не пізніше ніж за 30 днів до останнього дня прийняття конкурсної документації розміщується на офіційних веб-сайтах відділу Держземагенства у м.Нетішині Хмельницької області та Нетішинської міської ради та  у газеті територіальної громади міста Нетішин «Нетішинський вісник»;

2.3. Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

-заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, та/або проведення земельних торгів за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

 -копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента - фізичної особи - підприємця);

-згода на обробку персональних даних (для претендента - фізичної особи - підприємця), згідно з додатоком 4

 -копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента - юридичної особи);

-копія(ї) ліцензії(й);

-копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);

 -копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (для претендента на проведення земельних торгів) (за наявності);

-інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною (для претендента на проведення земельних торгів);

-проект завдання на виконання послуг з виконання робіт (для претендента на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою або оцінки земель), у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою або з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, розрахунок вартості одного метру квадратного земельної ділянки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатаються на засіданні комісії

2.4. У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів вимогам пункту 2.3 цього розділу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляється із зазначенням підстав відмови.

3. Порядок проведення конкурсу з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.

 3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу, а конкурс - за наявності не менше двох учасників конкурсу.

3.2. Під час обрання переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців торгів враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 кількість проданих лотів, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною:

 

 3 бали - найбільша пропозиція;

 

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

 1 бал - інші пропозиції.

 

 3.3. При обранні переможця із числа учасників конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою та оцінки земель враховується загальна оцінка балів конкурсної пропозиції кожного з учасників за такими критеріями:

 запропонована учасником конкурсу вартість послуг (робіт):

 

 15 балів - найменша пропозиція;

 

 12 балів - друга за найменшою пропозиція;

 

 8 балів - третя за найменшою пропозиція;

 

 7 балів - інші пропозиції;

 

 запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

 

 5 балів - найменша пропозиція;

 

 4 бали - друга за найменшою пропозиція;

 

 3 бали - інші пропозиції;

 

 кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, що розроблені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (для претендента на проведення послуг з виконання робіт із землеустрою):

 

 3 бали - найбільша пропозиція;

 

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

 1 бал - інші пропозиції;

 

 кількість звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, що складені за попередні 24 місяці учасником конкурсу (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель):

 

 3 бали - найбільша пропозиція;

 

 2 бали - друга за найбільшою пропозиція;

 

 1 бал - інші пропозиції.

3.4. Рішення комісії про обрання переможця приймається шляхом визначення учасника, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

Секретар комісії на засіданні комісії заповнює відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців, згідно з додатком 5 до цього Положення.

Якщо конкурсна пропозиція переможця (у разі обрання виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель)

 конкурсу перевищує суму авансового внеску, переможцю надсилається лист - пропозиція щодо зменшення вартості робіт в межах суми авансового внеску. Якщо переможець відмовляється від виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки в межах суми авансового внеску або на протязі п’яти календарних днів не повідомить про  результати розгляду листа – пропозиції, виконавцем робіт є суб’єкт оціночної діяльності (учасник конкурсу) який набрав другу за кількістю балів позицію, про що йому направляється письмове повідомлення.

3.5. Результати конкурсу оформляються протоколом. Відомість підсумків оцінки конкурсних пропозицій щодо відбору виконавців додається до протоколу. Протокол підписують голова комісії, секретар та усі присутні на засіданні члени комісії.

3.6. За наявності лише одного учасника конкурсу з відбору виконавців комісія приймає рішення щодо проведення повторного конкурсу. Якщо на участь у повторному конкурсі надійде заява тільки від претендента, який подавав свою конкурсну пропозицію на попередньому конкурсі, комісія приймає рішення про укладення з ним договору на виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів за умови дотримання вимог підпункту 2.3 пункту 2 цього Положення.

3.7. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі або жодна із заяв, що надійшли на участь у конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3.8. У триденний строк після затвердження протоколу комісія письмово інформує організатора земельних торгів, переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу.

У разі письмової відмови  переможця  від  виконання послуг з виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів, виконавцем робіт є претендент, який набрав другу за кількістю балів позицію, про що йому направляється письмове повідомлення.

3.9. Інформація про результати конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу розміщується організатором на офіційних веб-сайтах відділу Держземагенства у м.Нетішині Хмельницької області та Нетішинської міської ради та  у газеті територіальної громади міста Нетішин «Нетішинський вісник», а також (за бажанням організатора земельних торгів) публікується у інших друкованих засобах масової інформації регіональної та місцевої сфери.

3.10. За результатами конкурсу з переможцем конкурсу не пізніше ніж протягом 20 днів після затвердження результатів конкурсу укладається договір на виконання робіт із землеустрою, та/або оцінки земель, або на проведення земельних торгів.

Секретар міської ради                                                                            М.М.Степаненко

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ________________сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

____________________________

 

СКЛАД

комісії з конкурсного  відбору виконавців робіт із землеустрою,

 оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

 

Степаненко                                     - секретар міської ради, голова комісії

Микола Миколайович

 

Скакун                                           - в.о.першого заступника міського голови, заступник

Павло Степанович                           голови комісії                                                         

 

Цисарук                                           - завідувач відділу із земельних питань управління Антоніна Володимирівна                    містобудування, архітектури та житлово-

  комунального господарства виконавчого комітету

  міської ради, секретар комісії

 

Керницька                                       - начальник управління містобудування,

Любов Миколаївна                         архітектури та житлово-комунального

  господарства виконавчого комітету міської ради

 

Ковба                                                - начальник  відділу Держземагентства

Олександр Павлович                      у  м.Нетішині Хмельницької області (за згодою)

 

Козубський                                  - депутат міської ради (за згодою)

Віталій Миколайович

 

Кравчук                                           - начальник фінансового управління виконавчого

Валентина Федорівна                     комітету міської ради

 

Міклуха                                          - депутат міської ради, голова постійної

Геннадій Іванович                           комісії міської ради з питань земельних відносин

  та охорони навколишнього природного

  середовища (за згодою)

 

Ябковська                                        - начальник юридичного відділу виконавчого

Світлана Дем’янівна                       комітету міської ради

 

 

 

Додаток 3

до Положення про конкурсний відбір

виконавців робіт із землеустрою, оцінки оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

 

До конкурсної комісії ___________________________________

    (місцезнаходження комісії)

 

 

ЗАЯВА

 

про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.

 

 

Заявник:________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

Керівник:_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові, посада)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:_________________________________________

_______________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

 

Телефон__________________факс___________________e-mail__________________

 

Просимо допустити до участі в конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою,або оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) або виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

_______________________________________________________________________

(повне найменування об’єкта оцінки, його місцезнаходження)

 

 

 

 

«___»_____________20___р. __________________________

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

(підпис керівника)                                                                       М.П.

 

Додаток 4

до Положення про конкурсний відбір

виконавців робіт із землеустрою, оцінки оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

 

До конкурсної комісії _________________________________

(місцезнаходження комісії)

 

 

ЗГОДА

на обробку персональних даних

 

 

Я, _______________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених підпунктом 2.3 пункту 2 Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель (в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах.

 

 

 

 

____________________                                               ______________________

     (дата)                                                                                                (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення про конкурсний відбір

виконавців робіт із землеустрою, оцінки оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

 

Комісія з конкурсного  відбору виконавців робіт із землеустрою,

 оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

 

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування по конкурсних пропозиціях щодо відбору

виконавців робіт із землеустрою,оцінки земель ( в тому числі земель, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна) та визначення виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

№ п/п

 

 

Учасник конкурсу

 

 

Кількість набраних

голосів/балів

 

 

 

 

Голова комісії                                _____________                  ______________________

       (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

 

 

Секретар комісії                            _____________                  ______________________

       (підпис)                                   (ініціали, прізвище)