Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Проект рішення "Положення про збитки"

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

тридцять  ___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

___.___.2018                                            Нетішин                       № ___/____

 

Про затвердження Положення положення з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. №284 «Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам», Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», Земельного та Цивільного кодексів України, з метою створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті міська рада  в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Положення про положення з  визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради (далі Положення), що додається.

 

2.Визнати таким, що втратило чинність, рішення тридцять восьмої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 27 лютого 2013 року № 38/846 року «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Нетішинської міської ради».

 

3. Це рішення підлягає оприлюдненню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник» та на офіційному сайті Нетішинської міської ради у мережі Інтернет.

 

4. Рішення набуває чинності від дня опублікування у газеті «Нетішинський вісник

 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Степанюк С.С.) та заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів нетішинської міської ради Латишеву О.В.

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк

 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням ____________

                                                                                                                      сесії  Нетішинської міської

ради VIІ скликання

__.__. 2018 р. № __/_____

 

 

 

 

 

 

     П О Л О Ж Е Н Н Я

          З ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВЛАСНИКАМ ЗЕМЛІ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧАМ В МІСТІ НЕТІШИН

2018 рік

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті Нетішині (далі – Положення) визначає порядок визначення та відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

1.2. Положення розроблено відповідно до Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року «Про порядок визначення та відшкодування збитків власника землі та землекористувачам» № 284 та спрямовано на створення єдиних організаційно-правових та економічних засад визначення розмірів і порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в місті Нетішині.

1.3. Власникам землі та землекористувачам відшкодовуються збитки, заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.

1.4. Відшкодуванню підлягають:

- вартість житлових будинків, виробничих та інших будівель і споруд, включаючи незавершене будівництво;

- вартість плодоягідних та інших багаторічних насаджень;

- вартість лісових і дерево-чагарникових насаджень;

- вартість водних джерел (колодязів, ставків, водоймищ, свердловин тощо), зрошувальних і осушувальних систем, протиерозійних і протиселевих споруд;

- понесені витрати на поліпшення якості земель за період використання земельних ділянок з урахуванням економічних показників, на незавершене сільськогосподарське виробництво (оранка, внесення добрив, посів, інші види робіт), на розвідувальні та проектні роботи;

- інші збитки власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, включаючи і неодержані доходи, якщо вони обґрунтовані.

Неодержаний доход - це доход, який міг би одержати власник землі, землекористувач, у тому числі орендар, із земельної ділянки і який він не одержав внаслідок її вилучення (викупу) або тимчасового зайняття, обмеження прав, погіршення якості землі або приведення її у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян.

 

І. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НА КОМІСІЮ

2.1. Підготовку матеріалів на засідання Комісії здійснює відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

2.2. У разі, коли збитки заподіяні погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням, до роботи комісії залучаються також представники санітарно-епідеміологічних і природоохоронних органів.

2.3. Формою роботи Комісії є засідання. Комісія проводить засідання у разі потреби, але не рідше одного разу у квартал.

2.4. Комісія має право:

- одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відповідну інформацію, довідкові та інші матеріали у межах своєї компетенції та згідно з чинним законодавством України;

- звертатися із запитами, залучати до роботи та запрошувати на свої засідання працівників органів виконавчої влади, управлінь, об’єднань, підприємств, організації та установ незалежно від форми власності, відповідно до чинного законодавства України.

2.5. На засідання Комісії подаються наступні матеріали:

- копія рішення Нетішинської міської ради про надання в оренду або поновлення права оренди земельної ділянки (при наявності);

- акт обстеження та визначення меж земельної ділянки або інша інформація про площу земельної ділянки, що використовується;

- документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об’єкта нерухомого майна (при наявності нерухомого майна на земельній ділянці);

- нормативна грошова оцінка або вартість 1 кв. м. земельної ділянки за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки;

- матеріали притягнення до адміністративної відповідальності порушників земельного законодавства (в разі наявності);

- попередній розрахунок суми збитків, складений фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

- документ, що підтверджує право на земельну ділянку або інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в разі наявності);

- відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- інформація відповідного податкового органу про плату за землю;

- копії матеріалів листування Нетішинської міської ради та її виконавчих органів з підприємствами, установами, організаціями та з фізичними особами, якими нанесені збитки (при наявності);

- письмове повідомлення підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, якими нанесені збитки, про час та дату засідання Комісії з документальним підтвердженням його відправлення;

- інші документи, що підтверджують використання або невикористання земельної ділянки суб’єктами з порушенням вимог земельного законодавства.

 

ІІІ. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЗБИТКІВ

3.1. У разі використання земельної ділянки без документів, що підтверджують право користування, збитки визначаються за фактичний період користування земельною ділянкою, але не більше ніж за останні 3 роки.

3.2. У випадку не оформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Нетішинської міської ради про надання або поновлення права оренди земельної ділянки, збитки визначаються після закінчення строку, встановленого даним рішенням.

3.3. Розмір збитків при використанні земель без оформлення правовстановлюючого документу на землю визначається:

- для підприємств, установ та організацій, що належать до державної та комунальної власності, громадських організацій інвалідів України, їх підприємств, установ, організацій, релігійних організацій України – у розмірі земельного податку, визначеного вимогами розділу XIII Податкового кодексу України;

- для інших землекористувачів – у розмірі орендної плати, визначеної з врахуванням ст. 288 Податкового кодексу України.

 

IV. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ МАТЕРІАЛІВ

4.1. Визначення розміру збитків покладається на Комісію.

4.2. Роботу Комісії організовує та направляє голова Комісії, який:

- забезпечує, в разі надходження заяв, скликання та веде засідання Комісії;

- визначає коло питань, що вирішуються на черговому засіданні;

- дає доручення членам Комісії та перевіряє їх виконання;

- керує діяльністю Комісії;

- підписує документи Комісії від її імені.

4.3. За відсутності голови Комісії, його функції здійснює заступник голови Комісії.

4.4. На засіданні Комісії має право бути присутнім представник правоохоронних органів.

4.5. Під час засідань Комісії ведеться протокол. Протоколи Комісії зберігаються протягом трьох років з дати їх оформлення.

4.6. Організаційне та документальне забезпечення роботи Комісії виконує секретар комісії, який:

- погоджує з головою Комісії дату проведення засідання і за п`ять днів до засідання Комісії сповіщає про це членів Комісії;

- веде протокол засідання Комісії.

4.7. Засідання Комісії вважається правомірним, якщо у ньому беруть участь не менше половини її членів. При відсутності окремих членів Комісії з поважних причин (відпустка, відрядження тощо) беруть участь у роботі Комісії інші уповноважені представники відповідних установ і організацій, про повноваження яких зазначається у протоколі засідання Комісії.

4.8. Представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які допустили порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин своїми діями або бездіяльністю, запрошуються секретарем Комісії за 10 календарних днів до дня розгляду питання на засідання Комісії рекомендованим листом, в якому зазначається дата, час та місце проведення засідання Комісії. Повноваження усіх запрошених на засідання Комісії осіб повинні бути належним чином оформлені та підтверджені (довіреність, паспорт та інше).

4.9. Попередній розрахунок збитків проводиться фінансовим управлінням виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі:

- нормативної грошової оцінки або вартості 1 кв. м. земельної ділянки, що надається Відділом у м. Нетішині міськрайонного управління у Славутському районі та м. Нетішині Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області за відповідні періоди фактичного використання земельної ділянки;

- інформації про площу земельної ділянки;

4.10. У разі необхідності Комісія має право запропонувати надати інші документи.

4.11. Розрахунки збитків розглядаються Комісією разом з іншими наданими документами.

4.12. При розгляді питання щодо визначення розміру збитків у роботі Комісії бере участь особа, що завдала шкоду. У разі відсутності особи, що завдала шкоду при першому вирішенні питання та відсутності офіційної згоди на розгляд питання щодо визначення розміру збитків без її участі, розгляд даного питання переноситься. Повторне відкладення розгляду даного питання може мати місце лише за наявності поважних причин.

4.13. Відсутність особи, що завдала шкоду, при повторному розгляді питання щодо визначення розміру збитків не зупиняє його розгляду та прийняття комісією відповідного рішення.

4.14. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів від загального складу Комісії, у разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії вважається вирішальним. Результати роботи Комісії оформляються актом (додаток №1) в двох примірниках, що підписуються головою або його заступником – головуючим на засіданні та секретарем. До акту додаються відповідні розрахунки, що стали підставою для визначення розміру збитків.

4.15. Один примірник акта залишається в матеріалах справи Комісії, другий долучається до рішення виконкому про його затвердження.

 

V. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ

5.1. Акт Комісії з визначення розміру збитків власникам землі та землекористувачам підлягає затвердженню рішенням виконкому Нетішинської міської ради.

5.2. Після затвердження акта рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради у 10-денний строк направляє суб’єктам повідомлення про необхідність відшкодування збитків.

5.3. У повідомленні зазначається:

- результати розгляду матеріалів Комісією, розрахунок суми збитків, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради про затвердження акту про визначення збитків та пропозиція добровільного відшкодування збитків;

- попередження про необхідність інформування у письмовій формі у 10-денний термін з дня отримання повідомлення про результати розгляду для врегулювання спору у досудовому порядку.

5.4. Повідомлення підписується начальником відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради та надсилається юридичним та фізичним особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення (або вручається особисто під підпис).

5.5. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків у письмовій формі (додаток №2), відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради ставить на контроль виконання зобов’язань особою, яка заподіяла шкоди.

5.6. Збитки відшкодовуються власникам землі підприємствами, установами, організаціями та громадянами, що їх заподіяли, за рахунок власних коштів не пізніше місяця після затвердження актів комісій.

5.7. За рішенням Комісії може бути надано відстрочку або розстрочку на відшкодування збитків, але на строк не більше шести місяців, про що зазначається в рішенні виконкому, після затвердження актів комісій.

5.8. Збитки відшкодовуються на рахунок власника землі або землекористувача, якому заподіяна шкода. У випадку, заподіяної шкоди територіальній громаді міста Нетішина, збитки відшкодовуються до міського бюджету.

5.9. У випадку невиконання зобов’язань, наданих згідно п.п. 5.5 даного Положення, недосягнення сторонами згоди або неотримання результатів розгляду повідомлення про необхідність відшкодування збитків у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради передає матеріали до юридичного відділу Нетішинської міської ради або до органів прокуратури для підготовки позову про примусове відшкодування збитків в судовому порядку.

5.10. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України.

 

Заступник міського голови                                                                                          О.В. Латишева

 

Начальник відділу земельних

ресурсів та охорони

навколишнього природного

середовища виконавчого комітету

Нетішинської міської ради                                                                                            Ю.О. Шевчук


 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 до Положення 

АКТ №

щодо визначення та відшкодування розміру збитків власникам

землі та землекористувачам

«___»________20__ р                                                                                                                   м. Нетішин

 

Комісія для визначення збитків власникам землі та землекористувачам, яка діє на підставі рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від __________. № ____ зі змінами у складі:

Голова комісії:                                       __________________________

Заступник голови комісії:                     __________________________

Секретар комісії:                                   __________________________

Члени комісії:                                        __________________________

                                                                (П.І.Б. членів Комісії)

Власник землі або землекористувач,

якому заподіяли збитки                        __________________________

Особа, яка завдала шкоду                     __________________________

 

ВСТАНОВИЛА

1. Земельна ділянка, яку використовують розташована за адресою: __________________________

_____________________________________________________________________________________.

2. Площа земельної ділянки, яка використовується _____________________кв. м.

3. Підстава використання земельної ділянки______________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

4. Нормативна грошова оцінка або вартість 1 м2 становить _________________________________

_____________________________________________________________________________________.

5. Період використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів ______________

_____________________________________________________________________________________.

6. Цільове використання земельної ділянки ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

7. Розмір збитків, завданих власнику землі або землекористувачу становить __________________

_____________________________________________________________________________________.

8. Термін, що встановлений для сплати завданих збитків __________________________________

____________________________________________________________________________________.

Додаток: розрахунок розміру збитків на _____арк. у ____прим.

 

Голова Комісії                                    ______________________________ (П.І.Б.)

Секретар Комісії                                _______________________________(П.І.Б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до Положення

Нетішинській міській раді

Міському голові

О.О. Супрунюку

__________________________________________

                                                                                                    (ПІБ громадянина/повна назва

                                                                                        __________________________________________

                                                             юридичної особи)

__________________________________________

                                                                                (адреса реєстрації/юридична адреса)

________________________________________

                                                                                    (місцезнаходження - адреса офісу)

________________________________________

________________________________________

                                                                                                  (номери контактних телефонів)

 

Заява

Ознайомившись з результатами розгляду матеріалів Комісії, розрахунком суми збитків, рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від __________ №______, погоджуюсь на врегулювання спору у досудовому порядку та зобов’язуюсь у визначений рішенням термін сплатити нараховану суму збитків у сумі ___________________ грн.

 

Цим клопотанням надаю згоду на обробку моїх персональних даних, які містяться у клопотанні та доданих документах.

 

«____» ____________ 20___ р.       ______________________________                       ______________

                                                                         (прізвище та ініціали)                                         (підпис)