Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Нетішинської міської ради

«Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин» (далі-Порядок).

Даний проект рішення розроблено з метою приведення діючого Порядку у відповідність до вимог чинного законодавства.

Основним нормативно-законодавчим актом, який регулює цей Порядок є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Бюджетний кодекс України.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, врегулювання взаємовідносин міської ради з замовниками будівництва, реконструкції, реставрації шляхом укладення договорів, що передбачають диференціацію пайових внесків виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об’єктів, розташування території на якій буде здійснюватися будівництво, збільшення надходжень до бюджету міста, сприяння розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста та його благоустрою.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

Даний Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду документів, необхідних для укладення договорів про пайову участь замовників у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

          1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення упорядковує Порядок у відповідності до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проекту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

          2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

          Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Приведення Порядку у відповідність до вимог чинного законодавства

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Відсутність регулювання

-

-

          Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

          Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

3

Затвердження запропонованого проекту рішення дозволить затвердити Порядок подання та розгляду пропозицій щодо укладення договорів про пайову участь замовників у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проекту рішення питання щодо Порядку укладення договорів про пайову участь замовників у створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин буде приведено до вимог чинного законодавства

Х

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин».

Запропонований  проект  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин».

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даним проектом рішення здійснюється приведення до вимог чинного законодавства питання щодо розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин, у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, неможливо.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акта плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

 

9.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

          4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

          5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 30 листопада       2018 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 306 а, тел. (03842) 9-11-26.

 

 

ПРОЕКТ

 
   

                                                                                                                                                                               УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 ___________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

___.__.2018                                      Нетішин                                       № ___/____

 

 

Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина

 

          Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 30, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою залучення коштів замовників на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, міська рада    в и р і ш и л а:

 

          1.Затвердити у новій редакції:

1.1.Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (додаток 1).

1.2.Примірний договір про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (додаток 2).

1.3.Розмір пайового внеску замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (додаток 3).

          2.Доручити Фонду комунального майна міста Нетішина (Охримчук О.М.) здійснювати реєстрацію заяв від замовників на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, укладати договори та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов договорів.

          3.Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення у газеті громади міста «Нетішинський вісник» та підлягає розміщенню на офіційному сайті міської ради в мережі Інтернет.

          4.Визнати таким, що втратило чинність:

          4.1.рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»;

4.2.рішення тридцять дев’ятої сесії Нетішинської міської ради                  VI скликання від 27 березня 2013 року №39/868 «Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина»;

4.3.рішення тридцять шостої сесії Нетішинської міської ради                   VIІ скликання від 24 листопада 2017 року №36/1986 «Про внесення змін до рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради          VI скликання від 20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина».

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської  ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.), з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

Міський голова                                                                       О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення ____________ сесії Нетішинської міської радиVIІ скликання ________ №__/__

 

ПОРЯДОК

пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-

транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина

 

1.Загальні положення

          Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (далі - Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина і визначає:

          - коло суб'єктів, які здійснюють пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина (далі - Пайовий внесок);

          - об'єкти, при будівництві яких забудовник зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина;

          - розмір Пайового внеску.

 

2.Визначення термінів

          Терміни в Порядку вживаються в такому значенні:

          Замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і, в установленому законодавством порядку, подала заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;

Будівництво – спорудження нових об’єктів громадського, виробничого та іншого комерційного призначення, їх реконструкція, розширення, добудова, реставрація відбудова та відтворення втраченої історичної забудови, капітальний ремонт будинків, споруд та інших об’єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення;

Об'єкт будівництва (далі - Об'єкт) - окрема будівля або споруда, на будівництво та реконструкцію якого повинна бути складена проектно-кошторисна документація;

Інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;

Соціальна інфраструктура – об’єкти установ освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивні та фізкультурно–оздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово–комунального господарства;

Розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення, технічне переоснащення, капітальний ремонт об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста;

Інвестор – фізична або юридична особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об’єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

          Уповноважений орган - виконавчий орган Нетішинської міської ради - Фонд комунального майна міста Нетішина, уповноважений здійснювати реєстрацію заяв від замовників на пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури, укладання договорів та здійснення контролю за виконанням замовниками умов договорів;

          Проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні рішення, а також кошторис об'єктів будівництва;

          Пайовий внесок - сума коштів, призначена для перерахування в цільовий фонд міського бюджету на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина;

          Цільовий фонд - спеціальний фонд міського бюджету створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина;

          Договір - договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, що укладається між замовником і Уповноваженим органом згідно з Примірним договором (додаток № 2).

 

3.Перелік Замовників - платників Пайового внеску

          Пайовий внесок оплачують Замовники, які:

- мають намір здійснювати на території міста будівництво (реконструкцію) об'єктів;

- мають намір шляхом реконструкції змінити функціональне призначення об'єктів.

 

4.Перелік об'єктів, при будівництві яких замовник зобов'язаний

взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури міста Нетішина

          Нарахування Пайового внеску здійснюється на всі об'єкти, що знаходяться в межах міста, за винятком:

          1) об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

5) об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

6) об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

7) об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

8) об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

10) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

 

5. Визначення розміру Пайового внеску

          Розмір Пайового внеску визначається у строк не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації Уповноваженим органом звернення /клопотання/заяви Замовника про укладення з Уповноваженим органом Договору та доданої до неї проектної документації, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта та його техніко-економічні показники.

У разі зміни замовника, за наявності укладеного договору із попереднім замовником, новий замовник зобов’язаний звернутися із заявою до Уповноваженого органу для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури м. Нетішина. При цьому розмір пайової участі у розвитку інфраструктури зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником  відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

          Розмір Пайового внеску визначається у Договорі, відповідно до встановленого міською радою розміру Пайового внеску Замовника (додаток        №3 до рішення) від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, відповідно до збірника єдиних кошторисних цін на матеріали, вироби і конструкції (ЗЄКЦ), що пройшла експертизу (обов'язково для будівель IV і V категорій складності) без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

          У випадку, якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається за опосередкованої вартості будівництва, відповідно до вартості будівництва об'єкта - аналога в даному регіоні, яка підтверджується замовником довідкою, наданої ліцензованою проектною організацією.

          Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів поза межами його земельної ділянки, величина пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста зменшується на суму їх кошторисної вартості, за умови передачі побудованих Замовником інженерних мереж та/або об'єктів на баланс відповідним комунальним підприємствам.

          У випадку, якщо кошторисна вартість будівництва інженерної мережі та/або об'єктів інженерної інфраструктури, розташованих за межами земельної ділянки, перевищує розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, Уповноважений орган представляє бюджетний запит для виділення коштів на відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами і розміром пайової участі у розвиток інфраструктури міста.

          Граничний розмір пайового внеску з урахуванням не заборонених законом інших відрахувань, встановлених міською радою, не може перевищувати:

1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для нежитлових будівель та споруд;

2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - для житлових будинків.

Дія цього Порядку поширюється на всіх замовників, що одержують дозвільні документи на проектування та будівництво, здійснюють замовлення проектно-кошторисної документації, які закінчили будівництво, будують чи мають намір щодо забудови земельних ділянок (реконструкції, реконструкції з добудовою та надбудовою).

 

6. Порядок укладення договорів та сплати пайового внеску

          Замовники залучаються до участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина на підставі Договору.

          Договір укладається у строк не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації Уповноваженим органом звернення /клопотання/заяви Замовника.

Істотними умовами договору є:

  1. розмір пайової участі;
  2. строк (графік) сплати пайової участі;
  3. відповідальність сторін.

Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

міста Нетішин.

          Пайовий внесок сплачується в повному обсязі разовим платежем або частинами, відповідно до графіка, доданим до договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина. У разі зміни фактичної вартості об'єкта від розрахункової, сума Пайового внеску коригується Уповноваженим органом, відповідно до даних про фактичні витрати по об'єкту, підтверджених проектною документацією.

          Граничний термін сплати Пайового внеску здійснюється замовником до прийняття в експлуатацію об'єкта містобудування.

          Оплата здійснюється Замовником виключно в грошовому вираженні і не може здійснюватися у вигляді надання будь-яких послуг, передачі активів, в будь-якій формі (матеріальних або нематеріальних), передачі частини (відсоткової частини) площі, прийнятих в експлуатацію об'єктів містобудування.

          У разі несвоєчасної або неповної сплати Пайового внеску, передбаченого Договором, Замовник несе відповідальність, згідно з чинним законодавством України.

          Всі кошти, що надходять від Замовників в рамках пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, підлягають зарахуванню до бюджету розвитку відповідного до підпункту 4¹ пункту 1 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України і використовуються згідно з пунктом 5 статті 71 Бюджетного кодексу України та частини 10 статті 40 Закону України та частини 10 статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Інформація щодо договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та його виконання зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

          Спори, пов'язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури міста Нетішина, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення ____________ сесії Нетішинської міської радиVIІ скликання ___2018 №__/__

 

Примірний договір

про пайову участь замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин

 

м.Нетішин                                                              «____»__________20___року

 

          Територіальна громада в особі Нетішинської міської ради, від імені та в інтересах якого діє Фонд комунального майна міста Нетішина в особі ___________, на підставі Положення та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", що іменований надалі "Уповноважений орган", з одного боку, і Замовник ______________________ в особі _____________________________, що діє на підставі ________________________, іменований надалі "Замовник", з іншого боку, відповідно до рішення міської ради від ____________________                            № _____________, уклали цей договір про наступне.

 

1. Предмет договору

          1.1.У відповідності з цим договором Замовник здійснює пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин (далі - Пайова участь) шляхом перерахування коштів до цільового фонду створення та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин Нетішинської міської ради (далі - Цільовий фонд).

          1.2.Замовник здійснює будівництво (реконструкцію) об'єкта, розташованого ________, відповідно до його цільового призначення згідно з ____________________________________________________________________

(Правовстановлюючий документ про право власності

__________________________________________________________________

(користування) на земельну ділянку)

2.Об'єкт договору

          2.1. Замовник перераховує суму Пайового участі в розмірі грн. (______ грн. _______ коп.) на розрахунковий рахунок Цільового фонду, відповідно до розрахунку (додаток № 1).

          2.2. Реквізити платежу: ______________, одержувач міський бюджет.

3. Обов'язки та права сторін

          3.1. Замовник зобов'язується:

          3.1.1. здійснювати розрахунки за цим договором у строки, відповідно до графіка, що додається або єдиним платежем до прийняття об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію;

          3.1.2. за місяць до прийняття об'єкта будівництва (реконструкції) в експлуатацію, надати Уповноваженому органу уточнені техніко-економічні показники і вартість будівництва (реконструкції) об'єкта для коригування розміру пайової участі;

          3.1.3. інформувати Уповноважений орган про призупинення робіт з будівництва (реконструкції) об'єкта.

          3.2. Замовник має право:

          3.2.1. вибору порядку внесення платежів за графіком або єдиним платежем.

          3.3. Уповноважений орган зобов'язується:

          3.3.1. використовувати кошти, перераховані в Цільовий фонд, відповідно до Положення про Цільовий фонд.

          3.4. Уповноважений орган має право:

          3.4.1. вимагати надання Замовником достовірної інформації щодо техніко-економічних показників і вартості будівництва (реконструкції) об'єкта;

          3.4.2. отримувати від Замовника інформацію про хід будівництва (реконструкції) об'єкта.

 

4. Термін виконання зобов'язань за договором

          4.1. Договір діє до повного виконання Замовником зобов'язань за договором про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин.

 

5. Відповідальність з боку Замовника

          5.1. За порушення строків внесення платежів Замовник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

          5.2. За порушення строків внесення платежів Замовник зобов'язаний сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3%  (три відсотки) річних від простроченої суми.

6. Інші умови

          6.1. Зміни та доповнення умов цього договору вносяться за погодженням сторін шляхом укладення додаткової угоди.

          6.2. Цей договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

          6.3. Цей договір набирає чинності з моменту підписання сторонами.

 

7. Юридичні адреси сторін

 

"Уповноважений орган"                                                                            "Замовник"

 

8.Підписи сторін

 

 

Розрахунок

до договору № ______ від _______________

про пайову участь у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

міста Нетішин

 

          Розрахунок розміру коштів пайової участі на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин у зв’язку з будівництвом об’єкта ___________, що знаходиться за адресою _______________________________, який є грошовим виразом раніше встановленого Договором відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

Розрахунок виконано на підставі:

1.Порядку про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин, затвердженого рішенням _____ сесії Нетішинської міської ради від ________________              20__ року № _____.

2.Договору № _____ від _________________ про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин.

3.Проектно-кошторисної документації в повному обсязі _____________.

4.Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):

4.1._______________________

4.2._______________________.

Розрахунок розміру пайової участі визначається за формулою:

Р=ЗхВ%- тис.грн., де:

Р - розмір пайової участі, тис.грн.;

З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій - ______, тис.грн.;

В – відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта - ______, %.

 

 

Уповноважений орган                                         ___________________

     М.П.

 

Замовник                                                             ___________________

     М.П.

 

 

 

Додаток 3

до рішення ____________ сесії Нетішинської міської радиVIІ скликання ________ №__/__

 

Розмір пайового внеску

замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішин

 

п/п

Функціональне призначення об'єкта

Номер економіко-планувальної зони *

 

Опис розташування

Розмір пайового внеску (% від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об'єкта)

1.

Будівлі (споруди) нежитлового призначення

1, 2, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 18

Територія міста в межах дренажно-обвідного каналу та річки Горинь, у тому числі мікрорайони №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

7

6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Садибна частина міста

6

3, 4

Промислова зона міста

6

Інші економіко-планувальні зони

5

2.

Житлові будинки, індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, загальною площею понад 300 кв.м

1, 2, 5, 9, 10, 15, 16, 17, 18

Територія міста в межах дренажно-обвідного каналу та річки Горинь, у тому числі мікрорайони №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

4

6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Садибна частина міста

3

Інші економіко-планувальні зони

3

* Відповідно до рішення 45 сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від                10 липня 2013 № 984 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінку земель міста Нетішина».