Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Порядок здійснення торговельноїдіяльності (ресторанного господарства)та діяльності у сфері послуг, відпочинку

Про внесення змін до рішення

дванадцятої сесії Нетішинської

міської ради від 21.07.2011 № 12/258

«Про порядок здійснення торговельної

діяльності (ресторанного господарства)

та діяльності у сфері послуг, відпочинку

та розваг у м.Нетішині»

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування торговельної діяльності та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг на території міста Нетішина, міська рада  в и р і ш и л а:

 

1.Унести до рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради від 21.07.2011 № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині»

такі зміни:

додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

 

2.Пункт 3 рішення викласти у новій редакції: «Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.).

 

 

Міський голова                                                                     О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

Додаток до рішення________ Нетішинської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства)
та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг
у м.Нетішині

 

1. Загальні положення.

1.1.Положення про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м. Нетішині (далі – положення) визначає порядок розміщення та облаштування об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів у сфері послуг, відпочинку та розваг, у тому числі об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, у місті, та порядок встановлення за погодженням з суб’єктом господарювання режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів у сфері послуг, відпочинку та розваг з метою забезпечення зручного для населення режиму роботи таких об’єктів, створення сприятливих умов для відпочинку громадян, запобігання порушення тиші, громадського порядку, іншим негативним наслідкам роботи об’єктів.

1.2.Дія цього положення поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність зазначену у пункті 1.1 положення.

1.3.На території міста заняття торговельною діяльністю та діяльністю у сфері послуг, відпочинку і розваг може здійснюватись виключно у відведених для цього місцях та на ринках міста.

1.3.1.Відведеними місцями для здійсненння торговельної діяльності та діяльності у сфері послуг, відпочинку і розваг є:               

- спеціально відведенні місця для здійснення торговельної діяльності: будівлі і споруди, вбудовано-прибудовані приміщення, тимчасові споруди для здійсненння підприємницької діяльності, розташовані на земельних ділянках, виділених суб’єктам господарювання міською радою, ринки;

- вулиці, парки, пляжі, прибудинкові території, території будівель та споруд, підприємств, установ, організацій, інші об’єкти благоустрою  - для розміщення    сезонних об’єктів торгівлі та сфери послуг, відпочинку та розваг.

1.4.Суб'єкти господарювання можуть здійснювати на території міста роздрібну торговельну діяльність, дрібнороздрібну  торговельну діяльність, гуртову торгівлю, гуртово-роздрібну торговельну діяльність, діяльність закладів ресторанного господарства, діяльність у сфері надання послуг, відпочинку і розваг, а також здійснювати   сезонну торгівлю та сезонну діяльність у сфері надання послуг,   відпочинку та розваг.

1.5.Поряд із тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності можливе розміщення вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців). Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 5 відсотків площі тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

 Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної
ділянки, що надана для розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

1.6.Об’єкт сезонної торгівлі - літній майданчик, пересувні тимчасові споруди.

Літній майданчик - тимчасовий, збірно-розбірний пункт ресторанного господарства, який розташовується на визначеному місці. Виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється без влаштування фундаментів. Зовнішній вигляд літнього майданчика повинен відповідати паспорту, погодженому управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради.

Паспорт літнього майданчика - документація, в склад якої входять:

- фотофіксація місця розташування літнього майданчика;

- схема розташування літнього майданчика в масштабі М 1:2000;

- план літнього майданчика в масштабі М 1:100;

- фасади літнього майданчика в масштабі М 1:100;

- візуалізація літнього майданчика;

- малюнок-схему декоративної огорожі (за її наявності).

Пересувні тимчасові споруди – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, лотки, палатки, ємності, торговельні автомати, автомагазини, автокафе та інші прилади для сезонної роздрібної торгівлі.

1.7.Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг - пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, які використовуються в місцях дозвілля для розваги населення й активного відпочинку: катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо; видові та ігрові атракціони; надувні атракціони, у тому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини; лабіринти, кімнати сміху; ковзанки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям, послуги, які надаються з використанням тварин, тощо.

1.8.Суб’єкти господарювання повинні забезпечити:

- відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі,  ресторанного господарства, надання послуг, відпочинку та розваг необхідним санітарним нормам,

- технічний стан приміщення (місця), будівлі та устаткування - вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, надання послуг, а також техніки безпеки та охорони праці.

- використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення, визначеного договором оренди.

1.9.Об’єкт торгівлі, заклад ресторанного господарства та об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг обладнується відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров’я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм, тощо.

1.10.На фасаді об’єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

1.11.Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані надати споживачу необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, послуги, а також на вимогу – документи, якими підтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів, послуг.

1.12.Суб’єкт господарювання в торговельному залі об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг на видному та доступному для покупців, відвідувачів місці повинен обладнати куточок покупця, де розміщуються: книга відгуків та пропозицій встановленого зразка, витяги з нормативно-правових актів, які регуламентують відповідну діяльність, адреси та номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, інша необхідна інформація.

1.13.Суб’єкт господарювання під час здійснення діяльності повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України “Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,“Про безпечність та якість харчових продуктів”,“Про благоустрій населенних пунктів“, нормативно-правовими актами, які визначають порядок надання конкретного виду послуг.


 

2. Порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг на постійний або тривалий термін

2.1.Режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг встановлюється за декларативним методом для об’єктів з режимом роботи у межах від 6.00 до 22.00 години. Про такий режим роботи об’єкта суб’єкт господарювання письмово повідомляє виконавчий комітет Нетішинської міської ради за формою, згідно з додатком 1 до положення.

2.2.Для встановлення режиму роботи об’єкта в інший час, ніж передбачено  пунктом 2.1. положення, суб’єкт господарювання подає заяву на ім’я міського голови за формою, згідно з додатком 2 до положення.

Встановлення режиму роботи об’єктів здійснюється шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Розробником проекту рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи об’єктів є управління економіки виконавчого комітету міської ради.

2.5.Суб’єкт господарювання або уповноважена особа подає в центр надання адміністративних послуг чи надсилає поштою у двох примірниках повідомлення про режим роботи та про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, передбачене пунктом 2.1, або заяву про встановлення режиму роботи, передбачену пунктом 2.2.

2.6.Перший примірник повідомлення про режим роботи та про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання зберігається в управлінні економіки виконавчого комітету міської ради, другий примірник не пізніше трьох робочих днів після надходження передається суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг з відміткою про дату і номер реєстрації.

            2.7.Управління економіки виконавчого комітету міської ради веде реєстр обліку суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі повідомлення про режим роботи та про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

            2.8.У разі встановлення режиму роботи, передбаченому у пункті 2.2. управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання заяви, готує проект рішення та подає його на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради.

2.9.У разі прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання рішення протягом одного робочого дня передає копію або витяг з рішення виконавчого комітету міської ради суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг.

 

3.Порядок розміщення та облаштування об’єктів сезонної  торгівлі та сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг

3.Об’єкти сезонної торгівлі розміщуються з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах визначеної території.

3.1.Літній торговий майданчик розміщується на території, яка розташовується біля закладу ресторанного господарства. Площа літнього торгового майданчика                                                                                                                                                                                     зазначається в паспорті літнього торгового майданчика.

Літній торговий майданчик може бути забезпечений та обладнаний:

- комплектом меблів;

- сонцезахисними елементами – збірно-розбірною полегшеною конструкцією; для захисту від сонця та опадів; 

- холодильним та торгово-технологічним обладнанням;

- штучним освітленням;

- декоративною огорожею та елементами озеленення;

- встановленими урнами для сміття.

Забороняється розміщувати літні торгові майданчики:

- поруч фасадів культових споруд;

- на газонах, клумбах.

На літньому торговому майданчику категорично забороняється здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами, їх паління, роздрібної торгівлі алкогольними напоями, пивом, винами столовими, їх розпивання.

Торгівля за межами огорожі літнього торгового майданчика забороняється.

3.2.Пересувні тимчасові споруди сезонної або одноразової торгівлі розміщуються за декларативним методом.

3.3.Суб’єкт господарювання або уповноважена особа подає в центр надання адміністративних послуг чи надсилає поштою:

- у двох примірниках повідомлення про розміщення пересувної тимчасової споруди або одноразової торгівлі, погоджену із землекористувачем, балансоутримувачем житлового будинку, у разі розміщення на землях загального користування, та державтоінспекцією, із зазначеними в ній місця розміщення пересувної тимчасової споруди, об’єкта дрібнороздрібної або одноразової торгівлі, виду діяльності, терміну протягом якого буде здійснюватись зазначений вид діяльності, згідно з додатком 1 до положення;

- схему розміщення   пересувної тимчасової споруди, об’єкта дрібнороздрібної або одноразової торгівлі, узгоджену з управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради;

 - копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

3.4.Термін погодження не може перевищувати 6 місяців від дня реєстрації повідомлення про розміщення тимчасової пересувної споруди управлінням економіки виконавчого комітету міської ради.

3.5.Перший примірник повідомлення про розміщення тимчасової пересувної споруди зберігається в управлінні економіки виконавчого комітету міської ради, другий примірник не пізніше трьох робочих днів після надходження передається суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг з відміткою про дату і номер реєстрації.

3.6.Управління економіки виконавчого комітету міської ради після реєстрації повідомлення про розміщення тимчасової пересувної споруди письмово повідомляє Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, орган державного пожежного нагляду, фіто-ветеринарної медицини про розміщення пересувної тимчасової споруди, об’єкта дрібнороздрібної або одноразової торгівлі.

Забороняється у пересувних тимчасових спорудах сезонної торгівлі роздрібна торгівля тютюновими виробами, їх паління, роздрібна торгівля алкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного), винами столовими, їх розпивання.

Пересувна тимчасова споруда літньої торгівлі повинна мати належний естетичний вигляд, відповідати санітарним нормам, вимогам охорони праці, техніки безпеки, тощо.

3.7.На об’єкті сезонної торгівлі на видному місці повинна бути встановлена вивіска із зазначенням назви суб’єкта господарювання або власника, вивіска про режим роботи та місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення.

3.5.Режим роботи об’єкта сезонної  торгівлі встановлюється до 22.00 години.

3.6.Суб’єкти господарювання, яким погоджено розміщення та облаштування об’єкта сезонної торгівлі, забезпечують дотримання на таких об’єктах вимог чинного законодавства.

3.7.Для одноразової торгівлі, яка здійснюється у приміщеннях, які перебувають в оперативному управлінні бюджетних установ, закладів, суб’єкт господарювання укладає відповідний договір оренди приміщення на визначений термін, про що керівник бюджетної установи, закладу повідомляє виконавчий комітет міської ради письмово.

3.8.Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг розміщуються за декларативним методом.

3.9.Суб’єкт господарювання або уповноважена особа подає в центр надання адміністративних послуг чи надсилає поштою:

              - у двох примірниках повідомлення про розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг погоджену із землекористувачем, балансоутримувачем житлового будинку, у разі розміщення на землях загального користування, та державтоінспекцією, із  зазначеними в ній: місця розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг;  виду діяльності;   терміну протягом якого буде здійснюватись зазначений вид діяльності, згідно з додатком 3 до положення;

- схему або фотофіксацію розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг  , узгоджену з управлінням містобудування та архітектури.

  - копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

3.10.Термін погодження не  може перевищувати  6 місяців від дня реєстрації повідомлення про розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг управлінням економіки виконавчого комітету міської ради.

3.11.Перший примірник повідомлення про розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг зберігається в управлінні економіки виконавчого комітету міської ради, другий примірник не пізніше трьох робочих днів  після надходження передається суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг з відміткою про дату і номер реєстрації

3.12. Управління економіки виконавчого комітету міської ради після реєстрації повідомлення про розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг письмово повідомляє Славутське міськрайонне управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області, орган  державного пожежного нагляду, фіто-ветеринарної медицини про розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг.

3.13. Місце розташування сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг не повинно створювати будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на території міста.

Усі об’єкти мають мати естетичний вигляд, відповідати санітарним нормам, вимогам охорони праці, техніки безпеки, тощо.

Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часом до 22.00 години.

Надання в користування земельної ділянки для здійснення діяльності проводиться відповідно до договору із землекористувачем (власником земельної ділянки) або балансоутримувачем нерухомого майна, яке розташоване на земельній ділянці.

4. Пайова участь (внесок) власників об’єктів сезонної торгівлі, сезонних
об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг в утриманні об'єктів благоустрою

4.1.Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою відтворення об’єктів благоустрою.

4.2.Пайова участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг в утриманні об’єктів благоустрою використовується виключно для фінансування заходів з благоустрою міста Нетішина (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

4.3.Власники об’єктів сезонної торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг сплачують внески (пайову участь) на підставі договору з урахуванням:

- функціонального призначення об’єкта;

- площі об’єкта;

- місця встановлення (розміщення) об’єкта.

4.4.Положення про пайову участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів у сфері послуг та розваг в утриманні об’єктів благоустрою міста Нетішин, визначається рішенням міської ради.  

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до положення

 

  ___________________

 

Повідомлення про режим роботи та

відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання

вимогам законодавства

від «____» _______________ 20__ р.

_________________________________________________________________

(найменування заявника - суб'єкта господарювання)

 

(найменування об'єкта)

__________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

     ____________          ______________           ____________        _____________________

(загальна площа)      (орендована площа)     (торгова площа)   (кількість посадкових місць)

________________________________________________________

(група товарів (асортимент)
 

Режим роботи:   щоденно з ______________ до ______________

                               перерва  з  ______________ до ______________

                               вихідний _______________________________

Телефон ______________________________ телефакс __________
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), _____________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди (за наявності)

__________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)


  Цим повідомленням підтверджую відповідність матеріально-технічної бази,  необхідної
для провадження господарської діяльності з виконання (надання)  зазначених видів
робіт (послуг), вимогам законодавства.

Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

_____ __________ 20__ р.  ________ _______________________________
                                                                  (підпис)                                                       (ПІП)

М.П.

Зареєстровано за № ____ від «___» _____ 20__ р.

Начальник відділу торгівлі та підприємництва

управління економічного розвитку виконавчого

комітету міської ради

міської ради                                                                                   _________________________

 (ПІП, підпис)

 

 

Додаток 2

до положення

 

 Міському голові

 

З А Я В А

на встановлення режиму  роботи

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу встановити режим роботи

 

___________________________________________________________________________

(назва об’єкту, режим роботи якого погоджується)

______________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта)

_______________________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи  (ім’я, по батькові та прізвище ФОП)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

______________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / ФОП/уповноваженої  особи)

____________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи /місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

_________________________________________________________________

 

Запропонований режим роботи: від _______ до ______; обідня перерва від ______ до _______;

вихідні дні ____________________
 

 

тип об’єкту, спеціалізація _________________________________________________

загальна площа _________ м. кв. ,  в т.ч.  торговельна __________м. кв.  

кількість робочих місць ___________посадкових місць _______________

 

Зобов’язуюсь дотримуватись вимог законодавства та інших нормативних документів,
що регламентують торговельну діяльність.

__________________

(телефон)

 

МП                (підпис керівника юридичної особи /фізичної особи-підприємця уповноваженої особи)

Документи, що  додаються до заяви:

  

 

Додаток 3

до положення

Міському голові

_________________

 

Повідомлення

про розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг

від «____» _______________ 20__ р.

______________________________(найменування заявника - суб'єкта господарювання)

____________________________________________________

(найменування об'єкта)

__________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

___________________________________________________________________________

(загальна площа)                       (орендована площа)

Телефон ______________________ телефакс __________
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться):___________________


Цим повідомленням підтверджую відповідність матеріально-технічної бази,    необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання)  зазначених видів робіт (послуг), вимогам законодавства.Про відповідальність за надання в повідомленні недостовірних даних попереджений.

_____ __________ 20__ р.  ________ _______________________________
                                               (підпис)                                     (ПІП)

М.П.

 

погоджено:

землекористувачем ______________________________________________

балансоутримувачем житлового будинку, у разі розміщення на землях загального користування,

______________________________________________________

державтоінспекція_______________________________________            

 

Зареєстровано за № ____ від «___» _____ 20__ р.

Начальник відділу торгівлі та підприємництва

управління економічного розвитку виконавчого

комітету міської ради

міської ради                                        _________________________