Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Назва: АРВ про пайову участь

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської  ради  VI скликання  від  20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі  замовників  у  створенні  і розвитку інженерно-транспортної     та    соціальної

інфраструктури  міста  Нетішина»

 

1.Визначення проблеми

           Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської  ради  VI скликання    від 20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі  замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та  соціальної інфраструктури  міста  Нетішина » (далі-Порядок).

           Даний проект рішення розроблено з метою приведення діючого Порядку до вимог чинного законодавства та на вимогу Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо доповнення переліку об’єктів при будівництві яких замовники не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нетішина.

           Основним нормативно-законодавчим актом, який регулює цей Порядок є Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».

           У місті Нетішин був розроблений Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, проте необхідно привести діючий Порядок відповідно до вимог чинного законодавства.

            Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом внесення змін до рішення двадцять дев’ятої  (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від    20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

            Даним Порядком пропонується забезпечення прозорості та гласності в процесі залучення замовників до пайової участі в розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, врегулювання взаємовідносин міської влади з замовниками будівництва, реконструкції, шляхом укладання договорів, що передбачають визначення пайових внесків виходячи з вартості будівництва (реконструкції) об’єктів, розташування території на якій буде здійснюватись будівництво.

           Дія даного рішення сприяє накопиченню в бюджеті міста коштів від пайової участі, що дає можливість використовувати їх для будівництва інженерно-транспортних мереж та розвивати соціальну інфраструктуру міста.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення упорядковує діючий Порядок відповідного до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проекту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

            2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Приведення Порядку до вимог чинного законодавства

-збільшення рівня надходжень коштів до бюджету  міста

Процедура розробки регуля-торного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Відсутність регулювання

-

-

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо участі у створенні в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Сплата пайового внеску

Відсутність регулювання

-

-

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо участі у створенні в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

Сплата пайового внеску

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

3

Затвердження запропонованого проекту рішення дозволить затвердити Порядок пайової участі замовників у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина відповідно до вимог чинного законодавства.

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проекту рішення при залученні замовників будівництва (реконструкції) до пайової участі дозволить створювати нові та проводити реконструкцію діючих об’єктів інфраструктури.

На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути економічна криза, що призведе до зменшення кола суб’єктів (замовників), що залучаються до пайової участі та зміни у законодавстві України

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

Х

 

    5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

         Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про  внесення  змін  до  рішення  двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської  ради  VI скликання  від  20 червня 2012 року №29/580 «Про Порядок пайової участі  замовників  у  створенні  і розвитку інженерно-транспортної  та    соціальної інфраструктури  міста  Нетішина».

Запропонований  проект  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого

самоврядування по встановленню чіткої процедури нарахування та сплати пайового внеску на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.

           

          6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

           На вимогу Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України даним проектом рішення доповнюється перелік об’єктів при будівництві яких замовники не залучаються до пайової участі у розвитку інфраструктури міста Нетішина тому здійснити розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта, встановити кількість суб’єктів підприємництва та питому вагу суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, неможливо.

         

          7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

           В результаті дії цього регуляторного акту плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

4.Визначення об’єктів, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина.

 

     9.Визначення заходів,  за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.    

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 26 червня  2017 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 307 а, тел. (03842) 9-11-26.

 

Заступник міського голови                                                                                      О.П.Бобіна

 

Спеціаліст 1 категорії Фонду

комунального майна міста Нетішина

Денисюк В.А., 9-11-26

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

КРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________ сесії Нетішинської міської ради

I скликання

 

__.__.2017                                                   Нетішин                                              № __/____

 

Про  внесення  змін до рішення  двадцять

дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської

міської  ради  VI скликання  від 20 червня

2012 року №29/580 «Про Порядок пайової

участі  замовників у створенні  і розвитку

інженерно-транспортної    та    соціальної

інфраструктури  міста  Нетішина»

 

Відповідно до пункту 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 30, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 71 Бюджетного кодексу України та з метою розгляду листа Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України,  Нетішинська міська  рада    в и р і ш и л а:

 

1.Внести до рішення двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня 2012 року №29/580 «Про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина» такі зміни:

-зміст абзацу першого пункту 4 Порядку пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Нетішина, затвердженого рішенням двадцять дев’ятої (позачергової) сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 20 червня 2012 року №29/580 доповнити пунктами:

-об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

-об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

-об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків.

 

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

Міський голова                                                                                                      О.О.Супрунюк