Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Зміни до положення про розміщення обєктів торгівлі та сфери послуг

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта

«Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради від 21.07.2011 № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині»”

1.Зміст проекту:

Метою прийняття рішення міської ради «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради від 21.07.2011 № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині»” є удосконалення процедури погодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщення та облаштування об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, що сприятиме покращенню благоустрою міста Нетішина та посиленню відповідальності суб’єктів господарювання за порушення вимог чинного законодавства.

2. Поштова та електронна адреса розробника проекту:

2.1.поштова адреса:30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, управління економіки виконавчого комітету міської ради, тел.3-22-65, факс (03848) 9-00-94.

2.2. електронна адреса: E-mail:miskrada@netishyn-rada.gov.ua

3.Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті міста Нетішин - http://www.netishynrada.gov.ua/ 25 вересня 2014 року.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 17.00 год.               27 жовтня 2014 року.

            4. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, управління економіки виконавчого комітету міської ради, тел.3-22-65.

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради від 21.07.2011 № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині»

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить встановлення, за погодженням з власниками, зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності. Крім того, відповідно до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» органи місцевого самоврядування забезпечують контроль за додержанням керівниками та посадовими особами підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами, правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях та інших нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму.

Діюче положення про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині не охоплює усі види послуг, які надаються суб’єктами господарювання. Окрім того, на адресу виконавчого комітету міської ради надходять чисельні скарги від мешканців міста на порушення шумового навантаження та громадського порядку в нічний час від роботи підприємств сфери обслуговування. 

На сьогодні, чинним законодавством не регламентується порядок розміщення, встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, розваг та відпочинку.

Тому, виникла необхідність викласти у новій редакції діючий порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині з метою урегулювання суперечностей.

 

2.Визначення цілей державного регулювання . 

Цілями розробки та затвердження рішення міської ради «Про внесення змін до рішення двадцятої сесії Нетішинської міської ради від 21.07.2011 № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині» є : 

- встановлення прозорого механізму погодження режимів роботи; 

- максимальна деталізація всіх процедур встановлення режимів роботи; 

- забезпечення сприятливих умов для суб’єктів господарювання під час підготовки та отримання ними документа про встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування; 

- скорочення витрат часу фізичних та юридичних осіб під час встановлення за погодженням з власниками зручного режиму роботи; 

- забезпечення сприятливих умов для відпочинку мешканцям будинків, в яких розташовані об’єкти сфери обслуговування.

3.Визначення та оцінка альтернативних  способів досягнення визначених  цілей. 

Для досягнення поставлених цілей пропонуються такі альтернативні способи:

1.Збереження існуючого стану. Збереження існуючого стану залишить невирішеними інтереси міської влади, суб’єктів господарювання та громадян.

2.Прийняття регуляторного акта. Прийняття регуляторного акта, положення якого узгоджуються з вимогами чинного законодавства, створить сприятливі умови для здійснення виконавчими органами влади обліку об’єктів сфери обслуговування, а для суб’єктів господарювання прозорість в встановленні режиму робити об’єктів .

Крім того, прийняття рішення дозволить виконавчим органам Нетішинської міської ради впливати на забезпечення зручного для населення міста режиму роботи підприємств сфери обслуговування, що, в першу чергу, стосується розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, літньої торгівлі.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання даної проблеми. 

Для вирішення проблеми пропонується затвердити новий механізм отримання суб’єктами господарювання документу на встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування, що надасть можливість здійснювати їх облік та моніторинг.

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;

- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері обслуговування на території міста.

Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та міської влади. Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акта, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей. 

Також слід зазначити, що в даному випадку має місце ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, таких як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в сфері обслуговування, соціально-політичні впливи. Це може привести до недоцільності в подальшому застосуванні прийнятого даного регуляторного акта або зміни його суті чи окремих положень.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта, складено  таблицю вигод та витрат.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

Врегульований механізм встановлення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування на території міста;
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
Врахування конституційних прав мешканців будинків на відпочинок;
Зменшення надходження заяв і скарг від мешканців міста 
Покращення іміджу міста

Витрати відсутні

Інтереси суб’єктів господарювання

Єдиний для усіх прозорий механізм встановлення за погодженням з власником режиму роботи в об’єктах сфери обслуговування; 
Спрощення процедури отримання документа про встановлення режиму роботи

Витрати зі сплати пайової участі

Інтереси громади

Встановлення зручного для населення режиму роботи об’єктів сфери обслуговування, підвищення якості обслуговування, посилення контролю за правопорядком у місті

Витрати відсутні

8.Строк дії регуляторного акту. 

Строк дії цього регуляторного акта встановлюється на необмежений термін. У разі внесення змін до чинного законодавства, в частині  встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи підприємств сфери обслуговування, відповідні  зміни  будуть внесені до цього регуляторного акта.

9.Показники результативності акту. 

Для цього регуляторного акта визначення результативності буде здійснюватися лише за статистичними показниками, такими як динаміка порушень суб’єктами господарювання правил та норм даного регуляторного акта, динаміка звернень суб’єктів господарювання  для отримання документа про встановлення за погодженням з власником зручного для населення режиму роботи, динаміка розміщення сезонних об’єктів сфери послуг, розваг та відпочинку, літньої торгівлі.

10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акту в разі його прийняття. 

1.Базове відстеження проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться  статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до  17.00 год. 27 жовтня 2014 року письмо за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. №№ 321, 21, 20,  тел. 3-20-78, 3-22-65.

 

Начальник управління економіки

виконавчого комітету міської ради                                                          Н.Заріцька

 

 

 

Про внесення змін до рішення

дванадцятої сесії Нетішинської

міської ради від 21.07.2011 № 12/258

«Про порядок здійснення торговельної

діяльності (ресторанного господарства)

та діяльності у сфері послуг, відпочинку

та розваг у м.Нетішині»

 

            Відповідно до статті 25 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою упорядкування торговельної діяльності та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг на території міста Нетішина, міська рада                           в и р і ш и л а:

 

            1.Унести до рішення дванадцятої сесії Нетішинської міської ради від 21.07.2011 № 12/258 «Про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м.Нетішині»

такі зміни:

  • додаток до рішення викласти у новій редакції згідно з додатком.

 

2.Пункт 3 рішення викласти у новій редакції: «Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.) та першого заступника міського голови.

 

 

Міський голова                                                                                         О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Нетішинської міської ради

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг

у м.Нетішині

 

1. Загальні положення.

1.1.Положення про порядок здійснення торговельної діяльності (ресторанного господарства) та діяльності у сфері послуг, відпочинку та розваг у м. Нетішині (далі – положення) визначає порядок розміщення та облаштування об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів у сфері послуг, відпочинку та розваг, у тому числі об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг у місті та порядок встановлення за погодженням з суб’єктом господарювання режиму роботи об'єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів у сфері послуг, відпочинку та розваг з метою забезпечення зручного для населення режиму роботи таких об’єктів, створення сприятливих умов для відпочинку громадян, запобігання порушення тиші, громадського порядку, іншим негативним наслідкам роботи об’єктів.

1.2.Дія цього положення поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність зазначену у пункті 1.1. положення.

1.3.На території міста заняття торговельною діяльністю та діяльністю у сфері послуг, відпочинку і розваг може здійснюватись виключно у відведених для цього місцях та на ринках міста.

1.3.1.Відведеними місцями для здійсненння торговельної діяльності та діяльності у сфери послуг, відпочинку і розваг є:               

- спеціально відведенні місця для здійснення торговельної діяльності: будівлі і споруди, вбудовано-прибудовані приміщення, тимчасові споруди для здійсненння підприємницької діяльності, розташовані на земельних ділянках, виділених суб’єктам господарювання міською радою, ринки;

- для розміщення об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг: вулиці, парки, пляжі, прибудинкові території, території будівель та споруд, підприємств, установ, організацій, інші об’єкти благоустрою.

1.4.Встановлення режиму роботи об'єкту торгівлі, закладу ресторанного господарства, об’єкту у сфері послуг, розваг та відпочинку – це документ встановленого зразка, який встановлює режим роботи об’єктів, які розміщені на території м.Нетішина.

1.5.Суб'єкти господарювання можуть здійснювати на території міста оптову торговельну діяльність, роздрібну торговельну діяльність, діяльність закладів ресторанного господарства, діяльність у сфері надання послуг, відпочинку і розваг, а також здійснювати літню торгівлю, сезонну діяльність з розміщення об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг.

1.6.Діяльність, передбачена у пункті 1.5. може здійснюватись у:

1.6.1.об’єктах роздрібної торгівлі :

1).магазинах, які можуть бути:

- за товарною спеціалізацією - продовольчими, непродовольчими, змішаними;

- за товарним асортиментом - універсальними, спеціалізованими, вузькоспеціалізованими, комбінованими;

- за методом продажу товарів - з індивідуальним обслуговуванням, самообслуговуванням, торгівлею за зразками або через торговельні автомати;

- за торговельною площею та кількістю асортиментних позицій – універсам, супермаркет, гіпермаркет, мінімаркет, універмаг, торговельний центр, тощо;

2).торговельних відділах у магазинах;

3).тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності;

4).аптеках, аптечних пунктах; ветеринарних аптеках;

5).АЗС, тощо.

1.6.2.об’єктах дрібнороздрібної торгівлі:

1).кіосках;

2).ятках;

3).лотках, рундуках;

4).палатках, наметах;

5).автомобілях, автофургонах;

6).спеціальному технологічному обладнанні, тощо.

1.6.3.об’єктах оптової торгівлі:

1).складах товарних;

2).оптових базах;

3).складах-холодильниках, тощо.

1.6.4.об’єктах оптово - роздрібної торгівлі:

1).крамницях-складах;

2).магазинах-складах, тощо.

1.6.5.закладах ресторанного господарства.

1.6.6.об’єктах сфери послуг:

1).побутових комбінатах;

2).ательє

3).салонах;

4).майстернях;

5).пунктах;

6).перукарнях;

7).лазнях, саунах;

8).хімчистках;

9).пересувних об’єктах, тощо.

1.6.7.Поряд із тимчасовою спорудою для здійснення підприємницької діяльності можливе розміщення вітрин, холодильного та іншого обладнання (за винятком столів та стільців). Загальна площа зазначеного обладнання не може перевищувати 25 відсотків площі тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

               Вітрини, холодильне та інше обладнання розміщується з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах земельної
ділянки, що надана для розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

1.6.8.Ринок- це суб’єкт господарювання, створений на відведеній за рішенням міської ради земельній ділянці і зареєстрований в установленому порядку, функціональними обов’язками якого є надання послуг та створення для продавців і покупців належних умов у процесі купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій.

Торгівля на ринку здійснюється з торговельних місць. Торговельне місце - площа, відведена для розміщення необхідного для торгівлі інвентарю (ваг, лотків, тощо) та здійснення продажу продукції з прилавків (столів), транспортних засобів, причепів, візків (у тому числі ручних), у контейнерах, павільйонах, кіосках, палатках. тощо.

            Розмір одного торговельного місця на прилавках, столах дорівнює одному погонному метру, при продажу продукції з транспортних засобів, причепів, візків, у тому числі ручних, палаток, бетонних майданчиків, контейнерів, кіосків - одному квадратному метру торгової площі.

1.6.9.Об’єкт літньої торгівлі - літній майданчик, пересувні тимчасові споруди. Об’єкт літньої торгівлі функціонує в теплий період року від 15 квітня до 31 жовтня.

Літній майданчик - тимчасовий, збірно-розбірний пункт ресторанного господарства, який розташовується на визначеному місці. Виготовляється з полегшених конструкцій, встановлюється без влаштування фундаментів. Зовнішній вигляд літнього майданчика повинен відповідати паспорту, погодженому управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради.

Паспорт літнього майданчика - документація, в склад якої входять:

- фотофіксація місця розташування літнього майданчика;

- схема розташування літнього майданчика в масштабі М 1:2000;

- план літнього майданчика в масштабі М 1:100;

- фасади літнього майданчика в масштабі М 1:100;

- візуалізація літнього майданчика;

- конструкції декоративної огорожі.

Пересувні тимчасові споруди – споруди, які не мають закритого приміщення для тимчасового перебування людей, торговельне обладнання, низькотемпературні прилавки, лотки, палатки, ємності, торговельні автомати, автомагазини, автокафе та інші прилади для сезонної роздрібної торгівлі.

1.6.10.Сезонний об’єкт сфери послуг, розваг та відпочинку - пристрій або комбінація пристроїв, які пересувають або спрямовують відвідувача (відвідувачів) заданою траєкторією або в певній зоні з метою розваги, або інші пристрої, які використовуються в місцях дозвілля для розваги населення й активного відпочинку: катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо; видові та ігрові атракціони; надувні атракціони, у тому числі водні; атракціони, у яких використовуються тварини; лабіринти, кімнати сміху; ковзанки, майдани (споруди) з льодовим, сніжним покриттям, послуги, які надаються з використанням тварин, тощо.

Послуги у сфері розваг та відпочинку надаються в теплий період року від  01 квітня до 01 листопада.

1.7.Суб’єкти господарювання повинні забезпечити:

- відповідність приміщення (місця) для провадження діяльності у сфері торгівлі,  ресторанного господарства, надання послуг, відпочинку та розваг необхідним санітарним нормам, а технічного стану приміщення (місця), будівлі та устаткування - вимогам нормативних документів щодо зберігання, виробництва та продажу відповідних товарів, надання послуг, а також охорони праці.

- використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення, визначеного договором оренди.

1.8.Об’єкт торгівлі, заклад ресторанного господарства та об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг обладнується відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, здоров’я та навколишнього природного середовища, протипожежної безпеки, а також санітарних норм.

1.9.На фасаді об’єкта розміщується вивіска із зазначенням найменування суб’єкта господарювання, на видному місці розміщується інформація про режим роботи.

1.10.Працівники суб’єкта господарювання зобов’язані надати споживачу необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про товари, а також на вимогу - документи, якими підтверджуються їх якість і безпека, а також ціна товарів, послуг.

1.11.Суб’єкт господарювання в торговельному залі об’єкта торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг, розваг та відпочинку на видному та доступному для покупців, відвідувачів місці повинен обладнати куточок покупця, де розміщуються: Книга відгуків та пропозицій встановленого зразка, витяги з правил роздрібної торгівлі продовольчими або непродовольчими товарами, або з правил побутового обслуговування населення, адреси та номери телефонів органів, що забезпечують державний захист прав споживачів, інша необхідна інформація.

1.12.Суб’єкт господарювання під час здійснення діяльності повинен керуватися та дотримуватися вимог Законів України “Про захист прав споживачів”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”,“Про безпечність та якість харчових продуктів”, “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”, Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування населення, а також законодавчими актами, що визначають порядок обслуговування населення з надання конкретного виду послуг.

 
2. Порядок встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг 
на постійний або тривалий термін

            2.1.Режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг у період від 08.00 год. до 22.00 год. встановлюється за декларативним методом. Про такий режим роботи об’єкта суб’єкт господарювання письмово повідомляє виконавчий комітет Нетішинської міської ради за формою згідно з додатком 1 до положення.

            2.2.Для встановлення режиму роботи об’єкта в інший час, ніж передбачено  пунктом 2.1. положення, суб’єкт господарювання подає заяву на ім’я міського голови за формою згідно з додатком 2 до положення .

До заяви додаються копії документів:

- виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія документа, який підтверджує право власності або право користування земельною ділянкою;

- копія документа на право користування приміщенням на умовах оренди чи права власності;

- дозвіл на початок роботи, виданий органом державного пожежного нагляду або декларацію відповідності об’єкта вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

- копія декларації про готовність об’єкта до експлуатації (для нового будівництва, проведення реконструкції, капітального ремонту об’єкта) або паспорт прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- погодження Славутського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Хмельницькій області;

- копія акта перевірки наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

- копія ліцензії (для видів діяльності, які підлягають ліцензуванню);

- копія договору на вивезення твердих побутових відходів;

- погодження режиму роботи об’єкта із Нетішинським МВ УМВС України в Хмельницькій області (у разі встановлення режиму роботи об’єкта власником після 22.00 год. або цілодобово);

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах.

Встановлення режиму роботи об’єктів здійснюється шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради. Розробником проекту рішення виконавчого комітету про встановлення режиму роботи об’єктів є управління економіки виконавчого комітету міської ради.

            2.3.Режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства, об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг, розміщених у багатоквартирних житлових будинках, від 22.00 год. до 08.00 год. не встановлюється.

2.4.Режим роботи об’єктів торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг, які розміщені на території готелів та автозаправних станцій, від              22.00 год. до 08.00 год. встановлюється виконавчим комітетом згідно з пунктом         2.2. положення.

            2.5.Суб’єкт господарювання або уповноважена особа подає в центр надання адміністративних послуг чи надсилає поштою у двох примірниках декларацію про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства або заяву про встановлення режиму роботи.

2.6.Перший примірник декларації зберігається в управлінні економіки виконавчого комітету міської ради, другий примірник не пізніше наступного робочого дня після надходження передається суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг з відміткою про дату і номер реєстрації.

            2.7.Управління економіки виконавчого комітету міської ради веде реєстр обліку суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність на підставі декларації про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства.

            2.8.У разі встановлення режиму роботи управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання заяви з повним пакетом документів, готує проект рішення та подає його на розгляд чергового засідання виконавчого комітету міської ради.

2.9.У разі прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання рішення протягом одного робочого дня передає копію або витяг з рішення виконавчого комітету міської ради суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг.

2.10.Для одноразової торгівлі, яка здійснюється у приміщеннях, які перебувають в оперативному управлінні бюджетних установ, закладів, суб’єкт господарювання укладає відповідний договір оренди приміщення на визначений термін, про що керівник бюджетної установи, закладу повідомляє виконавчий комітет міської ради.

 

3.Порядок розміщення та облаштування об’єктів літньої торгівлі,

сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг

3.Об’єкти літньої торгівлі розміщуються з дотриманням передбачених законодавством норм і правил у межах визначеної території.

3.1.Літній торговий майданчик розміщується на території, яка розташовується біля закладу ресторанного господарства. Площа літнього торгового майданчика, зазначається в паспорті літнього торгового майданчика.

У випадку, якщо реальна площа літнього торгового майданчика більша за площу, зазначену в паспорті літнього торгового майданчика, суб’єкт господарювання зобов’язаний привести реальну площу такого майданчика у відповідність до площі, зазначеної в паспорті. Якщо дана вимога суб’єктом господарювання не виконана в 15-ти денний термін, виконавчим комітетом міської ради приймається рішення про демонтаж літнього торгового майданчика.

Літній торговий майданчик може бути забезпечений та обладнаний:

- комплектом меблів;

- сонцезахисними елементами – збірно-розбірною полегшеною конструкцією; для захисту від сонця та опадів; 

- холодильним та торгово-технологічним обладнанням;

- штучним освітленням;

- декоративною огорожею та елементами озеленення;

- встановленими урнами для сміття.

Забороняється розміщувати літні торгові майданчики:

- поруч фасадів культових споруд;

- на газонах, клумбах.

На літньому торговому майданчику категорично забороняється здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, пивом, винами столовими.

Торгівля за межами огорожі літнього торгового майданчика забороняється.

3.2.Пересувні тимчасові споруди літньої торгівлі розміщуються на підставі рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Для отримання погодження на розміщення пересувної тимчасової споруди літньої торгівлі суб’єкт господарювання надає через центр надання адміністративних послуг заяву встановленого зразка з визначенням місця розміщення пересувної тимчасової споруди, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Заява погоджується із землекористувачем, балансоутримувачем житлового будинку, у разі розміщення на землях загального користування.

У разі прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про погодження розміщення пересувної тимчасової споруди літньої торгівлі управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання рішення протягом одного робочого дня, передає копію або витяг з рішення виконавчого комітету міської ради суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг.

Забороняється у пересувних тимчасових спорудах літньої торгівлі роздрібна торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями, пивом (крім безалкогольного), винами столовими.

Пересувна тимчасова споруда літньої торгівлі повинна мати належний естетичний вигляд, відповідати санітарним нормам, вимогам охорони праці, техніки безпеки, тощо.

3.3.Об’єкт літньої торгівлі функціонує від 15 квітня до 31 жовтня. Після закінчення вказаного терміну, суб’єкт господарювання територію, яка використовувалась приводить до належного стану.

3.4.На об’єкті літньої торгівлі на видному місці повинна бути встановлена вивіска із зазначенням назви суб’єкта господарювання або власника, вивіска про режим роботи та місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення.

3.5.Режим роботи об’єкта літньої торгівлі встановлюється до 22.00 год.

3.6.Суб’єкти господарювання, яким погоджено розміщення та облаштування об’єкта літньої торгівлі, забезпечують дотримання на таких об’єктах вимоги чинного законодавства у сфері торгівлі.

3.7.Сезонний об’єкт сфери послуг, відпочинку та розваг розміщуються на підставі рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

Місце розташування сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг не повинно створювати будь-яких незручностей для пішоходів та транспортних засобів на території міста.

Усі об’єкти мають мати естетичний вигляд, відповідати санітарним нормам, вимогам охорони праці, техніки безпеки, тощо

Режим роботи встановлюється суб’єктом господарювання, але повинен обмежуватись часом до 22.00 години.

Надання в користування земельної ділянки для здійснення діяльності проводиться відповідно до договору із землекористувачем (власником земельної ділянки) або балансоутримувачем нерухомого майна, яке розташоване на земельній ділянці.

Для отримання погодження на розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг суб’єкт господарювання надає через центр надання адміністративних послуг заяву встановленого зразка з визначенням місця розміщення об’єкта, виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Заява погоджується із землекористувачем (власником земельної ділянки), балансоутримувачем житлового будинку, у разі розміщення на землях загального користування, ветеринарною службою (у разі наявності тварин), органом державного пожежного нагляду.

У разі прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про погодження розміщення сезонного об’єкта сфери послуг, відпочинку та розваг управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання рішення протягом одного робочого дня, передає копію або витяг з рішення виконавчого комітету міської ради суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг.

 

4.Пайова участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг в утриманні об'єктів благоустрою

4.1.Пайова участь (внесок) в утриманні об’єктів благоустрою залучається з метою відтворення об’єктів благоустрою.

4.2.Пайова участь (внесок) власників об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг в утриманні об’єктів благоустрою використовується виключно для фінансування заходів з благоустрою міста Нетішина (утримання, ремонту, реконструкції та будівництва об’єктів благоустрою).

            4.3.Власники об’єктів літньої торгівлі, сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг сплачують внески (пайову участь) на підставі договору з урахуванням:

- функціонального призначення об’єкта;

- площі об’єкта;

- місця встановлення (розміщення) об’єкта.

            4.4.Порядок сплати та обсяг пайової участі (внеску) в утриманні об’єктів благоустрою визначається рішенням міської ради.       

 

5.Порядок скасування рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, відпочинку та розваг 

            5.1.Рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботи об’єкту торгівлі, ресторанного господарства або сфери послуг, відпочинку та розваг може бути скасовано рішенням виконавчого комітету міської ради:

- за зверненням суб’єкта господарювання у випадку зміни виду діяльності, власника об’єкта, припинення господарської діяльності;

            - за поданням контролюючих органів щодо систематичного порушення порядку заняття господарською діяльністю, режиму роботи, санітарних норм, інших вимог чинного законодавства під час використання об’єкта;

     - у випадку закінчення терміну дії договору оренди (суборенди, позики, лізингу, тощо).

4.2.Скасування рішення виконавчого комітету міської ради про встановлення режиму роботу в нічний час здійснюється за систематичні порушення суб’єктом господарювання встановленого режиму роботи, вимог нормативно-правових актів щодо додержання режиму тиші, санітарних норм, порядку здійснення господарської діяльності, а також у тому разі, якщо відбувається погіршення стану правопорядку, благоустрою, виникають інші негативні наслідки, пов’язані з діяльністю суб’єкта у нічний час.

4.3.У разі прийняття рішення про скасування режиму роботи об’єкта  управління економіки виконавчого комітету міської ради після отримання рішення передає суб’єкту господарювання через центр надання адміністративних послуг копію або витяг з рішення виконавчого комітету міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до положення

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

від «____» _______________ 20__ р.

__________________________________________________________________________(найменування заявника - суб'єкта господарювання)

__________________________________________________________________________

(найменування об'єкта)

__________________________________________________________________________
(місцезнаходження об'єкта)

__________________________________________________________________________

(місцезнаходження суб’єкта господарювання)

__________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця)

__________________________________________________________________________
       (прізвище, ім'я та по батькові керівника (власника) суб'єкта господарювання)

____________          ______________           ____________        _____________________

(загальна площа)                       (орендована площа)             (торгова площа)       (кількість посадкових місць)

__________________________________________________________________________

(група товарів (асортимент)
 

Режим роботи:   щоденно з ______________ до ______________

                               перерва  з  ______________ до ______________

                               вихідний _______________________________

Телефон ______________________________ телефакс __________
Перелік робіт (послуг), що виконуватимуться (надаватимуться), а
також виробів, що виготовлятимуться:

__________________________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди (за наявності)

__________________________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
               Цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази,    необхідної для провадження господарської діяльності з виконання (надання)  зазначених видів робіт (послуг), а також виготовлення згаданих виробів, вимогам
законодавства.

               Про відповідальність за надання в декларації недостовірних даних попереджений.

_____ __________ 20__ р.  ________ _______________________________
                                                                  (підпис)                                                       (ПІП)

М.П.

Зареєстровано за № ____ від «___» _____ 20__ р.

Начальник відділу торгівлі та підприємництва

управління економічного розвитку виконавчого

комітету міської ради

міської ради                                                                                   _________________________

 (ПІП, підпис)

Додаток 2

до положення

 

                                                                                                                      Міському голові

______________________

 
З А Я В А

на погодження режиму  роботи

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прошу погодити режим роботи

 

_______________________________________________________________________________

(назва об’єкту, режим роботи якого погоджується)

______________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта)

_______________________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи  (ім’я, по батькові та прізвище ФОП)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

___________________________________________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / ФОП/уповноваженої  особи)

___________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи /місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Запропонований режим роботи: від _______ до ______; обідня перерва від ______ до _______;

вихідні дні ____________________
 

 

тип об’єкту, спеціалізація _________________________________________________________

загальна площа _________ м. кв. ,  в т.ч.  торговельна __________м. кв.  

кількість робочих місць ___________посадкових місць _______________

Дата відкриття      ________________________

 

Зобов’язуюсь дотримуватись вимог законодавства та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність.

__________________

(телефон)

 

МП                                                                                                       (підпис керівника юридичної особи /фізичної особи-підприємця уповноваженої особи)

Документи, що  додаються до заяви:

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до положення

                                                                                                                      Міському голові

                                                                                                          _____________________

 

Заява

 

Прошу надати погодження на розміщення об’єкта літньої торгівлі (сезонних об’єктів сфери послуг, відпочинку та розваг)

_______________________________________________________________________________

(назва об’єкту,)

______________________________________________________________________________

(місцезнаходження (адреса) об’єкта)

_______________________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи  (ім’я, по батькові та прізвище ФОП)

________________________________________________________________________________

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

___________________________________________________________________________________________________________

(ім’я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи / ФОП/уповноваженої  особи)

___________________________________________________________________________________________________________

(місцезнаходження юридичної особи /місце проживання фізичної особи-підприємця)

 

 

 

 

Зобов’язуюсь дотримуватись вимог законодавства та інших нормативних документів, що регламентують торговельну діяльність (сфери послуг і розваг).

__________________

(телефон)

 

МП                                       (підпис керівника юридичної особи /фізичної особи-підприємця уповноваженої особи)

 

 

Погоджено:

 

 

 

 

 

 

 

Документи, що додаються до заяви: