Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в м.Нетішин»

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нетішинської міської ради

 «Про затвердження Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в м.Нетішин»

 

 1. Визначення проблеми

Земельним та Податковим кодексами України встановлено, що використання землі в Україні є платним. Але навіть при наявних рішеннях щодо передачі земель в оренду, землекористувачі не поспішають укладати договори оренди, або взагалі ухиляються від їх укладення. Також мають непоодинокі випадки користування земельними ділянками без оформлення права оренди (тобто без прийняття рішення міською радою про надання земельної ділянки в оренду). Залишення даної ситуації без змін є неприйнятним, так як деякі суб’єкти господарювання та фізичні особи не здійснюють належним чином плати за землю, а відсутність механізму нарахування збитків дозволяє їм уникати відповідальності в частині відшкодування шкоди, завданої власнику землі (міській раді).

Відсутність ринкових механізмів, або нормативного документа, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства є основною причиною виникнення даної проблеми.

Затвердження даного Порядку створить правовий механізм щодо визначення розмірів збитків, заподіяних Нетішинській міській раді внаслідок недотримання земельного законодавства у вищевикладених випадках та посилить самоврядний контроль, який здійснюють органи місцевого самоврядування, за дотриманням земельного законодавства України на території міста Нетішина.

Дія даного регуляторного акта поширюється на територіальну громаду, суб’єктів господарювання, органи місцевого самоврядування.

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

 

 1. Цілі державного регулювання

Прийняття запропонованого регуляторного акту передбачає вирішення наступних цілей:

- приведення земельних правовідносин на території міста Нетішина у відповідність до статті 206 Земельного кодексу України. Плата за користування землею буде проведена в повному обсязі за весь період фактичного користування;

- забезпечення ефективного використання земельного фонду міста в інтересах територіальної громади міста;

- збільшення надходжень до міського бюджету та направлення додаткових коштів на соціальний розвиток міста;

- забезпечення більш повного обліку земель, їх власників і користувачів, раціонального та ефективного використання земельних ділянок.

 

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Збереження існуючого стану

Збереження існуючого стану, тобто без прийняття «Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам в м.Нетішин» Нетішинській міській раді будуть заподіяні збитки внаслідок порушення земельного законодавства.

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

Прийняття запропонованого  проекту рішення

Забезпечить вирішення проблеми. Дана альтернатива є найбільш оптимальною і прийнятною. Перевага обраного способу досягнення цілей полягає в тому, що даним регуляторним актом визначено Порядок відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства. Вигода очевидна, витрати мінімальні

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

відсутні

Дана альтернатива є неприйнятною, так як деякі суб’єкти господарювання та фізичні особи не здійснюють належним чином плати за землю, а відсутність механізму нарахування збитків дозволяє їм уникати відповідальності в частині відшкодування шкоди, завданої власнику землі (міській раді).

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

відсутні

Дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребують державного регулювання.

Прийняття запропонованого проекту рішення

Встановлення єдиної процедури відшкодування збитків, заподіяних міській раді, поліпшення контролю за використанням землі та збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок відшкодування нарахованих збитків.

відсутні

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

землекористувачі не поспішають оформляти право на землю згідно законодавства

відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

дана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки вони відсутні та потребує державного регулювання.

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин

відсутні

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

1

2

3

4

5

6

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 

*

*

*

*

*

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

*

*

*

*

*

* - визначити кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання неможливо, оскільки даний акт стосується лише суб’єктів господарювання, які порушують вимоги чинного законодавства у сфері земельних відносин.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

-

відсутні

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

-

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Встановлення єдиної процедури відшкодування збитків, заподіяних міській раді, поліпшення контролю за використанням землі та збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок відшкодування нарахованих збитків.

відсутні

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Збереження існуючого стану

2

важливі аспекти проблеми існуватимуть далі

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Прийняття запропонованого проекту рішення

3

цілі регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою

 

Регуляторний акт, що пропонується прийняти, не зачіпає інтересів добросовісних суб’єктів земельних правовідносин.

В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Збереження існуючого стану

-

відсутні

Проблема продовжує існувати.

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

-

відсутні

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті

Прийняття запропонованого проекту рішення

Встановлення єдиної процедури відшкодування збитків, заподіяних міській раді, поліпшення контролю за використанням землі та збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок відшкодування нарахованих збитків.

відсутні

Найважливіші аспекти проблеми буде вирішено.

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Збереження існуючого стану

Не прийнятна, оскільки не вирішує порушеного питання.

Х

Врегулювання даного питання за допомогою ринкових механізмів

Не прийнятна, оскільки відсутні ринкові механізми для вирішення даної проблеми

Х

Прийняття запропонованого проекту рішення

Єдина можлива альтернатива, оскільки забезпечує позитивний імідж органу місцевого самоврядування, раціональне та ефективне використання земельних ділянок, наповнення міського бюджету та фінансування соціальних програм міста. Встановлення чіткої процедури нарахування та стягнення збитків, заподіяних внаслідок  порушення земельного законодавства; передбачуваність дій влади; прогнозування умов господарювання і заходів відповідальності у випадку їх порушення.

Х

 

V. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання

визначеної проблеми

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

1. Порядок нарахування та відшкодування Нетішинській міській раді збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства, покладається на комісію для визначення збитків власникам землі та землекористувачам.

2. За результатами розгляду матеріалів, Комісією складаються акти Комісії по кожному суб'єкту окремо, що затверджуються рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради.

3. Після затвердження акту Комісії рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради, відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Нетішинської міської ради направляє суб'єктам, що заподіяли шкоду, повідомлення про необхідність відшкодування збитків.

4. У разі визнання вимог, зазначених у повідомленні та надання згоди добровільного відшкодування збитків, суб’єктом подається заява встановленого зразка на ім’я міського голови.

5. Забезпечення направлення додаткових коштів для розвитку міського господарства, соціальної сфери, реалізації міських програм.

6. Прийняття місцевого нормативного документу, який в рамках чинного законодавства дає можливість зробити прозорим порядок нарахування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства та їх відшкодування.

7. Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості шляхом публікації оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акта у газеті «Нетішинський вісник» та розміщення на офіційному сайті Нетішинської міської ради разом з аналізом регуляторного впливу.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

1. Нетішинська міська рада не несе витрат на адміністрування регулювання.

2. Неможливо визначити кількісно суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, оскільки даний регуляторний акт стосується суб’єктів господарювання, які порушують норми чинного законодавства України і не впливає на добросовісних суб’єктів господарювання.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни. Протягом його дії передбачається покращити сферу благоустрою міста.

 

VIII. Визначення показників результативності дії

регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

 • розмір надходжень коштів до міського бюджету;
 • кількість землекористувачів, якими нанесені збитки;
 • кількість укладених договорів оренди землекористувачами, які ухилялись від цього до прийняття даного регуляторного акта;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
 • кількість поданих заяв про добровільне відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства.

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

1.Базове відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативности цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

Відповідні відстеження результативності рішення будуть здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних (статистичним методом) за допомогою порівняння кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з 01 березня по 05 квітня 2018 року включно за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№19, тел. (03842) 9-00-93.

 

 

Заступник міського голови                                                                                               О.В. Латишева