Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта "Про місцеві податки і збори"

1. Зміст проекту:

Встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів із врахуванням вимог Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від                 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

2. Поштова та електронна адреса розробника проекту:

2.1. поштова адреса:30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул. Шевченка, 1, управління економіки виконавчого комітету міської ради, каб. № 20, 21,                  тел. 3-22-65, факс (03842) 9-00-94.

2.2. електронна адреса: E-mail:miskrada@netishynrada.gov.ua

3.Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено 26 березня 2018 року на офіційному сайті міста Нетішин – http://www. netishynrada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються  до 1700 годин 25 квітня 2018 року.

4. Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. № 20, 21,                                 тел. 3-22-65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту Нетішинської міської ради «

«Про місцеві податки і збори»

 

1.Визначення проблеми

Право самостійно встановлювати місцеві податки та збори надано органам місцевого самоврядування. Ці питання вирішуються виключно на пленарних засіданнях міських, сільських або селищних рад відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Рішення про встановлення місцевих податків та зборів має бути офіційно оприлюднене до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлюваних податків та зборів. Крім того, органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки, а також об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та пільг зі сплати цих податків, наданих юридичним та/або фізичним особам, за формою, затвердженою Кабміном Міністрів України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 затверджено форми типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Місцеві податки і збори на території міста Нетішин встановлені рішенням Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року № 75/1852, які уведено в дію від 1 січня 2016 року. Упродовж 2016, 2017 років у це рішення вносились зміни відповідно до Податкового кодексу України.

Наразі, потребують викладення у новій редакції діючі положення про порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів із врахуванням змін, передбачених Податковим кодексом України, а також перегляду ставки місцевих податків і зборів, у першу чергу тих, які справляються у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом встановлення розмірів, ставок місцевих податків і зборів із врахуванням вимог Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних нормативно-правових актів, оскільки відповідно до пункту 24 частини 1 статті                      26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві ради в межах повноважень, визначених Податковим кодексом України, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору, обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю) та самостійно вирішують розмірі ставок місцевих податків і зборів.

2.Цілі державного регулювання

Цілями запропонованого проекту рішення є:

1. встановлення:

- ставок земельного податку;

- встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- встановлення ставок єдиного податку;

2. затвердження положень:

- про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової ат/або нежитлової нерухомості;

- про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку;

- про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині плати за землю;

- про порядок нарахування та сплати збору за місця паркування;

- про порядок нарахування та сплати туристичного збору;

- про порядок нарахування та сплати єдиного податку.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки діюче рішення не відповідає вимогам Податкового кодексу України та постанови КМУ від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Також, враховуючи, що деякі місцеві податки справляються у відсотках до розміру мінімальної заробітної, а мінімальний розмір заробітної плати щороку збільшується, то потребують перегляду деякі ставки місцевих податків

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

Встановлення ставок місцевих податків і зборів, враховуючи вимоги Податкового кодексу України та затверджені Кабінетом Міністрів України типові форми. Перегляд ставок місцевих податків із врахуванням особливостей ведення бізнесу у місті.

Відповідно до Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють місцеві податки і збори відповідно до переліку і в межах установлених граничних розмірів ставок

           

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

Дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізація наданих органам місцевого самоврядування повнова-жень

Процедура розробки регуля-торного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними ставками

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

Визначення чіткого переліку будівель і споруд, видів цільового призначення земель для яких встановлюватимуться ставки податку. Перегляд ставок земельного податку та податку на майно

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними ставками

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

462*

106*

1114**

1683

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,06

27,5

6,3

66,2

Х

* За статистичними даними, кількість підприємств, які включені до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України

** фізичні особи-підприємці

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними розмірами

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

Відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування при вирішенні питань, пов’язаних із справлянням місцевих податків і зборів. Визначення чіткого переліку будівель і споруд, видів цільового призначення земель, видів діяльності, для яких встановлюватимуться ставки податків. Зазначене регулювання вплине на продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Перегляд ставок земельного податку, податку на майно та єдиного податку

Сплата місцевих податків і зборів за визначеними розмірами

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

24605644

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

23757707

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – оскільки діюче рішення не відповідає вимогам Податкового кодексу України та постанови КМУ від 24 травня 2017 року №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».

Деякі місцеві податки, які справляються у відсотках до розміру мінімальної заробітної, а мінімальний розмір заробітної плати щороку збільшується, потребують перегляду

Альтернатива 2.

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

3

Встановлення ставок місцевих податків і зборів, враховуючи вимоги Податкового кодексу України та затверджені Кабінетом Міністрів України типові форми.

Перегляд ставок місцевих податків із врахуванням особливостей ведення бізнесу у місті

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узго-джуються з Подат-ковим Кодексом України та враховують особи-вості території шляхом створення фінансових сти-мулів

Збільшення продук-тивності та конкуренто-спроможності суб’єктів господарювання у зв’язку із переглядом ставок місцевих податків і зборів

Сплати місцевих податків і зборів за встановленим розміром

У разі зміни ставок земельного податку, податку на майно, єдиного податку кількість суб’єктів господарювання, які провадять певний вид діяльності вірогідно не зменшуватиметься, покращуватиметься інвестиційна приваб-ливість міста

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Сплати місцевих податків і зборів за встановленим розміром

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність того, що міською радою можуть не надаватись пільги зі сплати місцевих податків і зборів

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта, положення якого повністю узгоджуються з Податковим Кодексом України та враховують особливості території шляхом створення фінансових стимулів

У разі перегляду ставок місцевих податків і зборів збільшиться продуктивність та конкурентоспроможність суб’єктів господарювання. Таким чином, з прийняттям цього проекту регуляторного акта буде досягнуто баланс інтересів міської влади з платниками податків і зборів

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
-Податкового кодексу України;
-Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актів

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету міста, баланс інтересів досягнутий буде частково

Зміни до чинного законодавства, зокрема:
-Податкового кодексу України;
-Бюджетного кодексу України;
-           Земельного кодексу України;
- інших законодавчих актиів

           

Таким чином для реалізації обрано альтернативу 2 - встановлення оцінених розмірів ставок місцевих податків і зборів, що у свою чергу суб’єктам господарювання надасть можливість сплачувати податки, збільшувати кількість найманих працівників, що забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Нетішинської міської ради.

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом перегляду ставок місцевих податків і зборів, а також затвердження положень у новій редакції:

1. встановлення:

- ставок земельного податку;

- ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- ставок єдиного податку;

2. затвердження положень:

- про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості;

- про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку;

- про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині плати за землю;

- про порядок нарахування та сплати збору за місця паркування;

- положення про порядок нарахування та сплати туристичного збору;

- про порядок нарахування та сплати єдиного податку.

 

 

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні-особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

           

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Поряд-ковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

 

1

2

3

4

 

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнан- ня та приладів, сервісне обслуговування, нав- чання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/зборів), грн. (у розрахунку застосовані дані за фактичним розміром сплати податків одним суб’єктом господарювання великого підприємництва у 2017 році)

23757707

Х

 

3

Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності до органів державної фіскальної служби, грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), грн.

Додаткових витрат не

передбачено

Додаткових витрат не

передбачено

 

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, по-годжень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

8

Інші процедури:

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

 

 

425

 

 

116

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), грн.

23757707

Х

 

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та  середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

1

1

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), грн.

23757707

Х

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності в сплаті податків/ зборів)

23757707

Х

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності  (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані з веденням обліку, під-готовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

 

Вид витрат

Витрати* на адміністру-вання заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

Разом за рік

Витра-ти за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструван-ням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додат-кових витрат не перед-бачено

Додат-кових витрат не перед-бачено

 

Вид витрат

Витрати на прохо-дження відповідних процедур (витрати часу, вит-рати на експертизи тощо)

Витрати безпосередньо на отримання дозволів, ліцензій, сер-тифікатів, страхових полісів
(за рік – стартовий)

Разом за рік (старто-вий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адмі-ністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведен-ня незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг   (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додатко-вих витрат не передба-чено

Додатко-вих витрат не передба-чено

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські то-вари тощо)

Додаткових вит-рат не передба-чено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових вит-рат не передбаче-но

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з най-мом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проводиться розробником у період від “18”грудня 2017 року до "25" квітня 2018 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Зустріч із суб’єктами господарювання

10

Загалом суб’єкти господарювання підтримали перегляд місцевих податків і зборів

 

 

2. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1220 одиниць, у тому числі малого підприємництва 106 одиниць та мікропідприємництва 1114 одиниць;

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 72,3 відсотків.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури

Сплата місцевих податків і зборів (розрахунок здійснено за фактичними даними сплати за 2017 рік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного та єдиного податку)

3878309

3878309

19391545

6

Разом, гривень

3878309

Х

19391545

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1220

1220

Х

8

Сумарно, гривень

3878309

Х

19391545

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

13

Інші процедури (уточнити)

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

14

Разом, гривень

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

Додаткових витрат не передбачено

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

1220

16

Сумарно, гривень

-

Х

-

           

 

 

 

 

 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва здійснює Нетішинське відділення Савутської ОДПІ ГУДФС у Хмельницькій області. Будь-які додаткові витрати суб’єктів малого підприємництва, органу адміністрування відсутні, оскільки на сьогодні суб’єкти господарювання офіційно звітують перед фіскальними органами за встановленими формами та у визначені терміни, у той же час фіскальні органи надають первинну інформацію, здійснюють контроль за сплатою місцевих податків і зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

 

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

3878309

19391545

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

3878309

19391545

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

3878309

19391545

 

5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – корегуючи заходи не потребують розробки.

 

 

6.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджету, пов'язаних з дією регуляторного акта

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами на виконанням вимог акта.

4.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 25 квітня 2018 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№20,21, тел. (03842) 3-22-65.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                        Є.В.Юрчук

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 3-22-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

 
 

УКРАЇНА

 

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_____________________________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

__.__.2018                                                   Нетішин                                          № __/____

 

 

Про місцеві податки і збори

 

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті                      42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 12 розділу I, статей 265-300 розділів ХІІ, ХІV Податкового кодексу України, Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

 

1.Встановити на території міста Нетішина такі місцеві податки і збори:

1.1.Податок на майно, який складається з:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- транспортного податку;

- плати за землю.

1.2.Єдиний податок.

1.3.Збір за місця для паркування транспортних засобів.

1.4.Туристичний збір.

 

2.Затвердити:

2.1.положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості згідно з додатком 1;

2.2.положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині транспортного податку згідно з додатком 2;

2.3.положення про порядок нарахування та сплати податку на майно, в частині плати за землю, згідно з додатком 3;

2.4.положення про порядок нарахування та сплати єдиного податку, згідно з додатком 4;

2.5.положення про порядок нарахування та сплати збору за місця паркування, транспортних засобів, згідно з додатком 5;

2.6.положення про порядок нарахування та сплати туристичного збору, згідно з додатком 6.

2.7. ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 7;

2.8. ставки земельного податку, згідно з додатком 8.

3.Визнати такими, що втратили чинність такі рішення Нетішинської міської ради:

- сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві податки і збори»;

- чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІI скликання від 29 червня 2016 року №14/555 «Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 07 липня 2015 року № 75/1852 «Про місцеві податки і збори»;

- двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від                14 лютого 2017 року №23/1190 «Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від 29 червня 2016 року № 14/555 «Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради                  VІ скликання від 07 липня 2015 року № 75/1852 «Про місцеві податки і збори» на 2017 рік»;

- двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VІІ скликання від                14 лютого 2017 року №23/1191 «Про встановлення ставок єдиного податку у місті Нетішині на 2017 рік».

 

4. Рішення набирає чинності від 1 січня 2019 року та підлягає оприлюдненню у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.) та начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Кравчук В.Ф.

 

 

Міський голова                                                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

Положення про порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

 

1.Загальні положення

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є місцевим податком, що сплачується платниками за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статей 265-266 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2.Платники податку

2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3.Об’єкт оподаткування

3.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки.

Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

 б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

 в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

 г) котедж - одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

 ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів.

Садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків.

Дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку.

Об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

є) інші будівлі.

3.2.Не є об’єктом оподаткування об’єкти житлової та нежитлової нерухомості визначенні статтею 266 Податкового кодексу України.

 

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

5.Пільги із сплати податку

5.1.База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

5.2.Звільнти від сплати податку, що сплачується на території міста Нетішин, з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, що перебувають у власності громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

Звільнити сплати податку, що сплачується на території міста Нетішин, з об’єктів нежитлової нерухомості - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

5.3.Звільнити від сплати податку, що сплачується на території міста Нетішин з об’єктів житлової нерухомості, та перебувають у власності фізичних осіб:

5.3.1.фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.3.2. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.3.3. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

5.3.4. інваліди першої і другої групи;

5.3.5. особи, які під час базового податкового періоду були учасниками Антитерористичної операції.

Пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості (квартири або житлового будинку).

Пільги з податку, передбачені пунктом 5.1. для фізичних осіб не застосовуються до:

- об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої пунктом 5.1.;

- об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради до 25 грудня року, що передує звітному, подає Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

 

6.Ставка податку

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються рішенням Нетішинської міської ради залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

 

7.Податковий період

7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Порядок обчислення суми податку

8.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на             25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

8.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.3. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктами 8.1., 8.2. пункту 8, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів  житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.3.Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

9.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника

об’єкта оподаткування податком

9.1.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період від 01 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

9.2.Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10.Порядок сплати податку

10.1.Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

11.Строки сплати податку

11.1.Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11.2. У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 8.2 пункту 8 цього положення, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої Податковим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

 

12.Відповідальність

Платники податку несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації контролюючому органу, недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

13.Контроль

Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

Положення про порядок нарахування та сплати податку на майно,

в частині транспортного податку

 

1.Загальні положення

Транспортний податок - частина податку на майно є місцевим податком і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 267 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2.Платники податку

2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 є об’єктами оподаткування.

 

3.Об’єкт оподаткування

3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального

 

4.База оподаткування

4.1.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. пункту 3.

 

5.Ставка податку

5.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі                   25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 3.1. пункту 3.

 

 

6.Податковий період

6.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7.Порядок обчислення та сплати податку

7.1.Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

7.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області до 01 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати Нетішинському  відділенню Славутської  ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

7.4.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

7.5.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період від 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7.7.У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

7.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок  за  такий  легковий  автомобіль  сплачується   з  місяця,   в   якому   легковий

автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

7.9.У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 3.1. пункту 3 є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом                             30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

7.10.Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

 

 

 

8.Порядок сплати податку

8.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

9.Строки сплати податку

9.1.Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

10.Відповідальність

Платники податку несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації контролюючому органу, недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

11.Контроль

Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

Положення про порядок нарахування

та сплати податку на майно, в частині плати за землю

 

1.Загальні положення

Плата за землю - частина податку на майно є місцевим податком і запроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 269 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2.Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою                           1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

3.Об'єкти оподаткування земельним податком

3.1. Об'єктами оподаткування є:           

а) земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

б) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

4.База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації у порядку, визначеному Податковим кодексом України.

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

5.Ставка земельного податку

            5.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється рішенням Нетішинської міської ради.

5.2. Встановити ставку земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами міста, нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області, а для сільськогосподарських угідь - 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі області.

5.3. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.4. Встановити ставку податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку та використовуються для потреб лісового господарства, у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1. Від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, визначені статтею 281 Податкового кодексу України.

 

7.Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1.Від сплати земельного податку звільняються  юридичні особи, визначені статтею 282 Податкового кодексу України.

7.2.Від сплати земельного податку звільняються органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, парки комунальної власності.

7.3.Окремим рішенням Нетішинської міської ради можуть надаватись пільги зі сплати земельного податку.

 

8.Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

8.1.Не підлягають оподаткуванню земельні ділянки, визначені статтею                          283 Податкового кодексу України.

 

9.Особливості оподаткування платою за землю

9.1.Ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території міста Нетішина встановлюються рішенням Нетішинської міської ради.

9.2.Виконавчий комітет Нетішинської міської ради до 25 грудня року, що передує звітному, подає Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 01 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

9.3.Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.4.Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

9.5.Ця норма не поширюється на бюджетні установи, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

10.Податковий період для плати за землю

10.1.Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

10.2.Базовий податковий (звітний) рік починається 01 січня і закінчується                     31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

11.Порядок обчислення плати за землю

11.1.Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

11.2.Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11.3.Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 01 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

11.4.Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше                         20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

11.5.За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом                       20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

11.6. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 01 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника - фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

11.7.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

11.8.Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до підпунктів 6.1. пункту 6 цього положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому  Законом  України  "Про  основи  соціальної  захищеності   інвалідів  в Україні" для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 

 

12.Строк сплати плати за землю

12.1.Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.

12.3.Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4.Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом                 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.5.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.6.При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

12.7.У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

12.8.Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

13.Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

13.2.Виконавчий комітет Нетішинської міської ради до 1 лютого подає Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 01 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни, за формою надання інформації затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

13.3.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.4.Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.5.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.6.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, у розмірах, визначених окремим рішенням Нетішинської міської ради.

13.7.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.8.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пунктів 10, 11, 12 цього положення.

 

14.Відповідальність

Платники податку несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації контролюючому органу, недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

15.Контроль

Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння земельного податку здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

Положення про порядок нарахування та сплати єдиного податку

 

1.Загальні положення

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується відповідно до         пункту 10.1.2 статті 10, статей 291-300 розділу ХІV Податкового кодексу України.

В Положенні про єдиний податок визначені обов’язкові елементи для встановлення податку, передбаченні статтею 7 Податкового кодексу України, в інших випадках, не визначених Положенням про єдиний податок, застосовуються положення розділу XIV Податкового кодексу України.

2.Платники податку

2.1.Платниками єдиного податку є суб'єкти господарювання – фізичні та юридичні особи, які задовольняють умовам спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності і при цьому самостійно обрали даний спосіб оподаткування доходів шляхом отримання свідоцтва платника єдиного податку, форма та порядок видачі якого встановлюються Міністерством фінансів України.

2.2 Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності визначаються відповідно до підпункту 291.4. пункту 291 Податкового кодексу України.

2.3.Не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які визначені в пунктах 291.5 та 291.5¹ статті 291 Податкового кодексу України.

2.4.Платники єдиного податку першої - третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.5.Під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

- виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту взуття;

- виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

- виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

- виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

- виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

- виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

- виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

- додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

- виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту трикотажних виробів;

- виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з  ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

- виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

- виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

- виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

- технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо - і відеоапаратури;

- послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

- послуги з ремонту годинників;

- послуги з ремонту велосипедів;

- послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

- виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

- виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

- послуги з ремонту ювелірних виробів;

- прокат речей особистого користування та побутових товарів;

- послуги з виконання фоторобіт;

- послуги з оброблення плівок;

- послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

- послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

- вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

- послуги перукарень;

- ритуальні послуги;

- послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

- послуги домашньої прислуги;

- послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

3.Об’єкт та база оподаткування

Об’єкт та база оподаткування визначені в статтях 292, 292¹ Податкового кодексу України.

4.Ставки податку

4.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – прожитковий мінімум), другої групи – у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

4.2. Фіксовані ставки єдиного податку, з розрахунку на календарний місяць, становлять:

1) для першої групи платників єдиного податку – 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму;

2) для другої групи платників єдиного податку – 8 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

 

 

5.Податковий (звітний) період

5.1.Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік. 
          Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал. 
5.2.Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. 
5.3.В інших випадках застосовуються положення статті 294 Податкового кодексу України.

6.Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

6.1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку здійснюється відповідно до статті 295 Податкового кодексу України.

6.2. Єдиний податок сплачується суб'єктами господарювання самостійно на рахунки бюджету міста, відкриті Управлінням Державної казначейської служби України у Хмельницькій області для цих платежів згідно з кодами класифікації доходів бюджету.

7.Строки та порядок подання звітності про обчислення і сплату 
єдиного податку
Платники єдиного податку подають до контролюючого органу податкову  декларацію платника єдиного податку у строки та порядку, встановлені статтею                    296 Податкового кодексу України.

8.Відповідальність платників єдиного податку

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

9.Контроль

Контроль за повнотою стягнення та своєчасністю перерахування єдиного податку здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

Положення про порядок нарахування та сплати збору 
за місця паркування транспортних засобів

 

1.Загальні положення

1.Збір за місця паркування транспортних засобів є місцевим збором і впроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 268¹. розділу XII Податкового кодексу України.

2.Платники збору
          2.1.Платниками збору є юридичні особи, їх філії (відділення, представництва), фізичні особи - підприємці, які згідно з рішенням Нетішинської міської ради організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на майданчиках для платного паркування та спеціально відведених автостоянках.
          2.2.Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, в якому зазначаються їх місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, затверджується окремим рішенням Нетішинської міської ради про встановлення збору.
          Таке рішення разом з переліком осіб, які уповноважені організовувати та провадити діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів, надається виконавчим комітетом Нетішинської міської ради Нетішинському відділенню Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області в порядку, встановленому розділом I Податкового кодексу України
3.Об’єкт і база оподаткування збором
          3.1.Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, яка згідно з рішенням Нетішинської міської ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування, тротуарах або інших місцях, а також комунальні гаражі, стоянки, паркінги (будівлі, споруди, їх частини), які побудовані за рахунок коштів місцевого бюджету, за винятком площі земельної ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених статтею 30 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
          3.2.Базою оподаткування є площа земельної ділянки, відведена для паркування, а також площа комунальних гаражів, стоянок, паркінгів (будівель, споруд, їх частин), які побудовані за рахунок коштів бюджету міста.
5.Ставки збору
          5.1.Ставки збору встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,075 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

 
6.Порядок обчислення та строки сплати збору
          6.1.Сума збору за місця для паркування транспортних засобів, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк.
          6.2.Платник збору, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що провадить діяльність із забезпечення паркування транспортних засобів на земельній ділянці не за місцем реєстрації такого платника збору, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як платника збору у Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

 
7.Базовий податковий (звітний) період 
          7.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8.Відповідальність платників єдиного податку

Платники збору за паркування транспортних засобів несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

9.Контроль

Контроль за повнотою стягнення та своєчасністю перерахування збору за паркування транспортних засобів здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

Положення про порядок нарахування та сплати туристичного збору

 

1.Загальні положення

1.Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до бюджету міста і впроваджується відповідно до статті 10 розділу I, статті 268 розділу XII Податкового кодексу України.

 

2.Платники збору

          2.1.Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію міста Нетішина та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
          2.2.Платниками збору не можуть бути особи, які:
          а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у місті Нетішині;
          б) особи, які прибули у відрядження;
          в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
          г) ветерани війни;                           
          ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
          д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
          е) діти віком до 18 років;
          є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

 
3.Ставка збору
          3.1.Ставка встановлюється у розмірі 1% до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього положення.

 
4.База справляння збору
          4.1.Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 5.1 пункту 5, за вирахуванням податку на додану вартість.
          4.2.До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

 

 
5.Податкові агенти
          5.1.справляння збору здійснюється:
          а) адміністраціями готелів «Горинь», що на пр-т Незалежності, 11, «Лісовий», що на вул.Лісова, 3, готельного комплексу центру ділових зустрічей                                        ВП «Хмельницька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом», що на вул.Полянки,14, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;
          б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;
          в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Нетішинською міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Нетішинською міською радою.

 
6.Особливості справляння збору
          6.1.Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

 
7.Порядок сплати збору
          7.1.Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.
          7.2.Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у Нетішинському відділенні Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області.

 
8.Базовий податковий (звітний) період
          8.1.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

9.Відповідальність платників збору

Платники туристичного збору несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум туристичного збору, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

 

10.Контроль

Контроль за повнотою стягнення та своєчасністю перерахування туристичного збору здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Державної фіскальної служби у Хмельницькій області. 

 

 

 

 

 

Додаток 7

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання

_.__.2018 №__/____

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,500

0,250

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

1110.3

Будинки садибного типу

0,500

0,250

1110.4

Будинки дачні та садові

0,500

0,250

 

господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0,000

0,000

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,500

0,250

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,500

0,250

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,500

0,250

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,500

0,250

 

113

Гуртожитки – не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

0,250

0,250

1211.2

Мотелі

0,250

0,250

1211.3

Кемпінги

0,250

0,250

1211.4

Пансіонати

0,250

0,250

1211.5

Ресторани та бари

0,250

0,250

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази

0,250

0,250

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,250

0,250

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,250

0,250

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,250

0,250

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5   

0

0

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,250

0,250

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0

0

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,250

0,250

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,250

0,250

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,250

0,250

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,250

0,250

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,250

0,250

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,250

0,250

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,250

0,250

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,250

0,250

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,250

0,250

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,250

0,250

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,250

0,250

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,250

0,250

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,250

0,250

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

0,100

0,100

1242.2

Гаражі підземні

0,100

0,100

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,100

0,100

1242.4

Навіси для велосипедів

0,100

0,100

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5  

будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,250

0,250

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,250

0,250

1252.3

Силоси для зерна

0,250

0,250

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,250

0,250

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,250

0,250

1252.6

Холодильники

0,250

0,250

1252.7

Складські майданчики

0,250

0,250

1252.8

Склади універсальні

0,250

0,250

1252.9

Склади та сховища інші5

0,250

0,250

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,000

1,000

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,000

1,000

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,000

1,000

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,000

1,000

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,000

1,000

1262

Музеї та бібліотеки – не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів – не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів – не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,250

0,250

1265.2

Басейни криті для плавання

0,250

0,250

1265.9

Зали спортивні інші

0,250

0,250

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 – не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0

0

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5– не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5– не є об’єктом оподаткування відповідно до статті 266 Податкового кодексу України

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0

0

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0

0

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0

0

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,250

0,250

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,250

0,250

__________

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _________________ сесії

Нетішинської міської ради

VІI скликання __.__.2018 № __/____

 

СТАВКИ
земельного податку

 

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.02

Для ведення фермерського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.05

Для індивідуального садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.06

Для колективного садівництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.07

Для городництва4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

0,300

0,300

0,300

0,300

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

0,300

0,300

0,300

0,300

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

0,300

0,300

0,300

0,300

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

0,300

0,300

0,300

0,300

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

0,300

0,300

0,300

0,300

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення

0,300

0,300

0,300

0,300

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,300

0,300

0,300

0,300

                   

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,060

0,060

5,000

5,000

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,060

0,060

5,000

5,000

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,060

0,060

5,000

5,000

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,060

0,060

5,000

5,000

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,060

0,060

5,000

5,000

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,060

0,060

5,000

5,000

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,060

0,060

5,000

5,000

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,060

0,060

5,000

5,000

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

0,000

0,000

0,000

0,000

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

1,200

1,200

5,000

5,000

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

1,200

1,200

5,000

5,000

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

1,200

1,200

5,000

5,000

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

1,200

1,200

5,000

5,000

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

1,000

1,000

5,000

5,000

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

1,000

1,000

5,000

5,000

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

1,000

1,000

5,000

5,000

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

1,000

1,000

5,000

5,000

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

1,000

1,000

5,000

5,000

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

1,000

1,000

5,000

5,000

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

1,000

1,000

5,000

5,000

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

1,000

1,000

5,000

5,000

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

1,000

1,000

5,000

5,000

04.08

Для збереження та використання заказників

1,000

1,000

5,000

5,000

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

1,000

1,000

5,000

5,000

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

1,000

1,000

5,000

5,000

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

1,000

1,000

5,000

5,000

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

1,000

1,000

5,000

5,000

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

1,000

1,000

5,000

5,000

06.03

Для інших оздоровчих цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

1,000

1,000

5,000

5,000

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

1,000

1,000

5,000

5,000

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

0,060

0,060

5,000

5,000

07.04

Для колективного дачного будівництва 

0,060

0,060

5,000

5,000

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

1,000

1,000

5,000

5,000

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

1,000

1,000

5,000

5,000

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

1,000

1,000

5,000

5,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

1,000

1,000

5,000

5,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

5,000

5,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

5,000

5,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

5,000

5,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

5,000

5,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

5,000

5,000

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

1,000

1,000

5,000

5,000

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

1,000

1,000

5,000

5,000

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

1,000

1,000

5,000

5,000

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

1,000

1,000

5,000

5,000

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

1,000

1,000

5,000

5,000

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

1,000

1,000

5,000

5,000

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

1,000

1,000

5,000

5,000

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту 

1,000

1,000

5,000

5,000

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

1,000

1,000

5,000

5,000

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

1,000

1,000

5,000

5,000

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

1,000

1,000

5,000

5,000

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

5,000

5,000

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

1,000

1,000

5,000

5,000

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

1,000

1,000

5,000

5,000

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

3,000

3,000

5,000

5,000

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

3,000

3,000

5,000

5,000

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,000

3,000

5,000

5,000

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

1,000

1,000

5,000

5,000

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

16

Землі запасу

1,000

1,000

5,000

5,000

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

18

Землі загального користування4

1,000

1,000

5,000

5,000

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,000

1,000

5,000

5,000

                   

__________

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.