Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ Типовий договір

Аналіз регуляторного впливу:

проекту рішення міської ради «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина»

 

Опис проблеми

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», у зв’язку з удосконаленням існуючого договору оренди розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина».

 

Мета регулювання

Проект рішення розроблено з метою врегулювання орендних відносин для подальшого упорядкування процесу передачі в оренду комунального майна, його збереження та ефективне використання вільних площ, поповнення власних обігових коштів підприємств – орендодавців та бюджету міста.

 

Механізм та заходи

Для вирішення проблеми пропонується розробити регуляторний акт, яким буде враховано зміни в типовому договорі оренди щодо договірних відносин при передачі в оренду індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин.

 

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акта є:

Залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки існуючий типовий договір оренди потребує багатьох доповнень, уточнень та внесень змін.

Прийняття запропонованого рішення.

Оскільки, запропоновані зміни є обґрунтованими та можливими для використання усіма зацікавленими особами, ця альтернатива є найбільш оптимальною.

Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Вигоди: удосконалення типового договору оренди.

Витрати: процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

 

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Вигоди: прозорий механізм укладання договору оренди.

Витрати: наявних витрат не вбачається.

 

Сфера населення міста

Вигоди: збільшення асортименту послуг.

Витрати: наявних витрат не вбачається.

 

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

Показники результативності регуляторного акта

1.кількість укладених договорів оренди орендодавцями;

2.надходження від орендної плати за майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста;

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуються статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 17.15 год. 05 січня 2015 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. 307, Фонд комунального майна міста Нетішина, тел. 9-11-26, факс (03842) 9-11-26.

 

Із проектом рішення міської ради «Про типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого майна) майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Нетішина» можна ознайомитись на сайті міста Нетішин – E-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua., або за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка,1, Фонд комунального майна міста Нетішина.

 

 

 

Міський голова                                                                                            О.О.Супрунюк

 

 

 

 

Охримчук О.М.

9-11-26