Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ Ритуальні послуги

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення виконавчого комітету міської ради

«Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку

окремих видів ритуальних послуг»

 

Опис проблеми

З метою виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», вимоги Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, визначення виконавця з надання необхідного мінімального переліку зазначених послуг, виконавчим комітетом Нетішинської міської ради розроблено проект рішення «Про затвердження вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг».

Цілі регулювання

зазначений проект рішення розроблено з ціллю:

- встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг;

- визначення виконавця з надання необхідного мінімального переліку зазначених послуг;

- правового регулювання правовідносин між суб’єктами, на які поширюється дія регуляторного акта шляхом формування цінової політики

Механізми та заходи

Економіко-фінансові: полягають в наданні якісних і своєчасних ритуальних послуг за тарифами, розрахованими відповідно до необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Адміністративно-правові: установлення контролю за виконанням встановлених цін.

Організаційні: здійснення моніторингу й контролю, зазначеного в проекті мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

Інформаційні: складаються з поінформованості населення щодо основних положень регуляторного акта.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Відмова від введення в дію запропонованого проекту регуляторного акта. Ця альтернатива відхилена, оскільки не виконуватимуться (порушуватимуться) вимоги чинного законодавства. Законом України «Про поховання та похоронну справу», інших нормативно-правових актів до повноважень виконавчого комітету міської ради належить забезпечення надання мінімального переліку окремих ритуальних послуг.

2.Прийняти запропонований проекту регуляторного акта. Єдиним способом досягнення поставлених цілей є встановлення вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг з врахуванням Єдиної методики визначення вартості надання громадянам необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності затвердженою наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №194 від 19.11.2003 року.

 

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: виконання вимог Закону України «Про поховання та похоронну справу», встановлення економічно обґрунтованої вартості за надані ритуальні послуги.

В и т р а т и: процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

Сфера інтересів населення міста

В и г о д и: встановлення чіткого необхідного мінімального переліку окремих ритуальних послуг та їх вартість, визначення виконавця послуг з їх надання.

В и т р а т и: у разі необхідності – оплата мінімального переліку ритуальних послуг.

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, а регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

Показники результативності регуляторного акта

Кількість скарг щодо якості надання послуг та їх вартості .

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 1700 годин 07 травня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. №№ 20,21, тел. 3-22-65.

 

 

 

 

 

Про встановлення вартості необхідного мінімального переліку

окремих видів ритуальних послуг

 

Відповідно до статті 28, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 9, 10, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу», наказу Держжитлокомунгоспу України від 19 листопада                       2003 року №193 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо реалізації Закону України "Про поховання та похоронну справу" та з метою розгляду  звернення фізичної особи-підприємця Поліщука М.В. про затвердження вартості необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, виконавчий комітет Нетішинської міської ради в и р і ш и в:

1.Визнати виконавцем необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг фізичну особу-підприємця Поліщука Миколу Васильовича.

            2.Встановити вартість необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг згідно з додатком.

            3.Секретарю міської ради Степаненку М.М. укласти договір з фізичною особою-підприємцем Поліщуком М. В. щодо надання необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг.

            4.Рішення підлягає оприлюдненню у газеті громади міста «Нетішинський вісник».

            5.Контроль за виконання цього рішення покласти на в.о.першого заступника міського голови Скакуна П.С.

 

 

Секретар міської ради                                           М.М. Степаненко

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету міської ради

 

Вартість

необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг

1.Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання – 6,31 гривень;

2.Копання могили (викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили):

- літо, довжина могили:

1,1 м – 185,90 грн.;

1,6 м – 253,10 грн.;

2,0 м – 306,88 грн.;

2,4 м - 360,71 грн.

- зима, довжина могили:

1,1 м – 259,14 грн.;

1,6 м – 359,67 грн.;

2,0 м – 440,00 грн.;

2,4 м – 520,33 грн.