Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ проекту рішення виконавчого комітету НМР «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у місті Нетішині»

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у місті Нетішині»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у місті Нетішині» (далі - Порядок).

Даний Порядок розроблено з метою забезпечення захисту прав громадян та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері зовнішньої реклами, забезпечення належного рівня благоустрою та якісного формування забудови міста.

На вулицях, проспектах, майданчиках, будівлях та інших об’єктах благоустрою загального користування самовільно розміщуються різного виду рекламні носії (рекламні щити, банери тощо), використання яких призводить до погіршення стану об’єктів благоустрою. У зв’язку з цим виникла необхідність удосконалення нормативної бази, дотримання якої б суттєво впливало на поліпшення розміщення рекламних засобів і утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані та разом з тим, передбачало додаткового джерела коштів для відновлення об’єктів благоустрою міста, яке здійснюється за рахунок бюджету міста.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

Цілями запропонованого проекту рішення є затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів та створення єдиних умов для діяльності всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами, приведення у належний естетичний вигляд рекламних засобів різних типів на території всього міста, створення єдиного естетичного середовища, усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішині.

Також прийняття запропонованого проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, містить такий розділ, як «Процедура проведення робіт з демонтажу рекламних засобів, встановлених з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами», та запропоновано відповідні приписи, що дозволить поліпшити систему організації роботи Робочого органу з питань діяльності у сфері зовнішньої реклами та підприємств, установ, організацій міста при проведені демонтажу рекламних засобів.

Даним проектом пропонується посилення контролю з боку міської ради та її виконавчих органів за розміщенням зовнішньої реклами, виявленню та усуненню порушень Правил розміщення зовнішньої реклами, визначено порядок демонтажу, коли експлуатація самовільно розміщеного рекламного засобу, зберігання та повернення дійсному власнику з відповідним відшкодуванням витрат по демонтажу рекламних засобів.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки у місті не врегульовано питання проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами, установлених з порушенням чинного законодавства, що приведе до подальшого погіршення ситуації з розміщення зовнішньої реклами у місті.

Створення фінансових стимулів

Фінансування витрат на проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами установлених з порушенням чинного законодавства, та відновлення об’єктів з благоустрою міста за рахунок коштів бюджету міста без додаткового залучення на ці цілі коштів від розповсюджувачів зовнішньої реклами недоцільна, оскільки призведе до збільшення витрат бюджетних коштів, які враховуючи їх обмеженість, можна використовувати на інші цілі

            2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Врегулювання питань з демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами, установлених з порушенням чинного законодавства, посилення контролю за дотриманням договірних умов, сприятимем поліпшенню ситуації з розміщенням зовнішньої реклами

Додаткових витрат не передбачено

Створення фінансових стимулів

 

процедура розробки регуля-торногоакта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Поліпшення якості об’єктів благоустрою міста загального користування м. Нетішин

Додаткових витрат не передбачено

Створення фінансових стимулів

 

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Поліпшення якості об’єктів благоустрою міста загального користування м. Нетішин

Необхідність сплати коштів за демонтаж транспортування і зберігання рекламних засобів зовнішньої реклами та відшкодування витрат на відновлення об’єктів благоустрою у разі виявлення факту незаконного чи самовільного їх встановлення суб’єктом господарювання.

Створення фінансових стимулів

 

 

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Відсутність регулювання

-

Альтернатива 2. Створення фінансових стимулів

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність того, що і на далі не буде врегульоване питання демонтажу рекламних засобів.

Створення фінансових стимулів

3

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Створення фінансових стимулів

У разі прийняття зазначеного проекту рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, що призведе до загального зменшення кількості суб’єктів господарювання

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність збиткової діяльності суб’єктів господарювання

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів.

Розробка даного проекту рішення здійснюється за принципами:

  • законності;
  • гласності (відкритості та загальнодоступності);
  • урахування практичного досвіду;
  • економічної та юридичної обгрунтованості.

 

 

5.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

6.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

7.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.15 год. 29 липня 2016 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 307, тел. (03842) 9-11-26.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                                    П.П.Скиба

 

 

 

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна

міста Нетішина

Охримчук О.М, 9-11-26

 

 

 

 

Про затвердження Порядку демонтажу

рекламних засобів у м. Нетішин

 

З метою забезпечення захисту прав громадян та суб’єктів підприємницької діяльності у сфері зовнішньої реклами, забезпечення належного рівня благоустрою та якісного формування забудови міста, керуючись статтею 40, частиною 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Нетішинської міської ради   в и р і ш и в:

 

1. Затвердити Порядок демонтажу рекламних засобів у м. Нетішин згідно додатком.

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Скибу П.П.

 

 

 

Міський голова                                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Нетішинської міської ради

                               від ____ 2016 року № ___/____

 

 

ПОРЯДОК

демонтажу рекламних засобів у м. Нетішин

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок демонтажу рекламних засобів у м. Нетішин (далі – Порядок) встановлює процедуру проведення робіт щодо демонтажу рекламних засобів, встановлених з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин.

1.2. Порядок діє на всій території м. Нетішин і є обов’язковим для всіх фізичних та юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.

 

2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

2.1.У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1.демонтаж – комплекс заходів із розбирання рекламної конструкції, у тому числі самовільно встановленої, її транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання;

2.1.2.самовільний рекламний засіб – такий, що встановлено без наявності виданого у встановленому законом порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

2.1.3.Робочий орган – Фонд комунального майна міста Нетішин, що здійснює регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами у м.Нетішин.

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ДЕМОНТАЖУ

РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ, ВСТАНОВЛЕНИХ З ПОРУШЕННЯМИ

3.1.Виявлення самовільних рекламних засобів здійснюється Робочим органом самостійно або на підставі заяв інших юридичних та фізичних осіб, громадських організацій тощо.

3.2.Із заявою щодо вжиття заходів реагування, у разі виявлення факту або підозри протизаконного розміщення рекламних засобів, до Робочого органу мають право звертатися фізичні та юридичні особи, громадські організації, та інші особи.

3.3.Згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин демонтажу підлягають:

3.3.1.рекламні засоби, власника яких встановити неможливо;

3.3.2.самовільно розміщені рекламні засоби (у разі відсутності дозволу);

3.3.3.рекламні засоби, термін дії дозволу на розміщення яких закінчився та відповідної заяви на продовження власником не було подано вчасно;

3.3.4.рекламні засоби, що створюють у разі їх неналежної експлуатації загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди майну третіх осіб або технічний стан рекламного засобу не відповідає вимогам безпеки, а також якщо відповідні порушення чи недоліки не були усунуті у термін, зазначений у приписі Робочого органу згідно з додатком 1;

3.3.5.рекламні засоби, дозвіл яких скасовується до закінчення строку дії розміщення;

3.3.6.рекламний засіб перебуває у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, погано пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо), а також у разі неусунення відповідних недоліків у термін, зазначений у приписі Робочого органу.

3.4.У випадках, встановлених підпунктами 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 пункту 3.3 цього Порядку, демонтаж рекламних засобів повинен бути проведений розповсюджувачем зовнішньої реклами самостійно за власний рахунок та власними силами у термін, вказаний у приписі Робочого органу згідно з додатком 1.

3.5.Приписи про усунення порушень порядку розміщення зовнішньої реклами направляються Робочим органом розповсюджувачам зовнішньої реклами в письмовій формі поштою або вручаються уповноваженим представникам розповсюджувачів зовнішньої реклами особисто, під підпис.

3.6.Якщо розповсюджувачем у зазначений в приписі термін були усунені порушення Правил розміщення зовнішньої реклами у м. Нетішин, про що останній повідомив у письмовій формі Робочий орган, то демонтаж рекламних засобів не проводиться.

3.7.У разі неможливості встановлення власника рекламного засобу чи невиконання у зазначений термін вимог припису Робочого органу про усунення порушень Правил розміщення зовнішньої реклами, Робочий орган готує висновки заступнику міського голови щодо факту встановлених порушень та надає пропозиції до проекту відповідного рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, яким визначається перелік рекламних засобів, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування, терміну проведення демонтажу та виконавця демонтажу. Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради на черговому засіданні розглядається та приймається відповідне рішення про демонтаж рекламних засобів.

3.8.На підставі рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради зазначені організації та установи, на яких покладено цим рішенням повноваження, проводять демонтаж рекламних конструкцій. Після прийняття відповідного рішення Робочий орган направляє повідомлення про проведення демонтажу власнику рекламного засобу у письмовій формі. Демонтаж здійснюється без направлення повідомлення, якщо власник рекламного засобу та його юридична адреса невідомі.

3.9.У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власник рекламного засобу, представник Робочого органу, представники органів місцевого самоврядування, представники комунальних підприємств, установ, закладів.

3.10.Про проведений демонтаж складається та підписується особами, що були присутні при його проведенні, акт проведення демонтажу рекламних засобів за формою згідно з додатком 2, що складається не пізніше наступного дня від дати проведення демонтажу. За необхідності до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу рекламного засобу.

3.11.Акт проведення демонтажу складається у 3-х примірниках, один з яких направляється Робочому органу, другий передається власнику рекламного засобу, третій – організації / установі, яка проводила демонтаж.

3.12.Демонтаж рекламних засобів згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами може здійснюватися без рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради та направлення повідомлення розповсюджувачу зовнішньої реклами у випадках, коли експлуатація рекламного засобу створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб на підставі акта огляду технічного стану рекламного засобу. Акт огляду технічного стану рекламного засобу складається Робочим органом у присутності представника органу місцевого самоврядування чи Державтоінспекції та підписується всіма присутніми особами. Акт надається заступнику міського голови для надання ним доручення організації чи установі по здійсненню робіт по демонтажу рекламного засобу.

3.13. Власник рекламного засобу має право на повернення демонтованого засобу після звернення до організації/установи, що проводила демонтаж, на підставі таких документів:

а)заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення рекламного засобу в довільній формі;

б)документа, що підтверджує право власності заявника на конкретний демонтований засіб;

в)документа, що підтверджує оплату вимушених витрат організації/установи, що проводила демонтаж та заходи, пов’язані з демонтажем рекламного засобу та їх зберіганням;

г)документа, що підтверджує особу власника (або повноваження довіреної особи) демонтованого рекламного засобу.

3.14.Протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви організація/установа, що проводила демонтаж готує розрахунок витрат на проведення демонтажу рекламного засобу та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами.

3.15.Видача рекламних засобів здійснюється протягом 5 днів з дня отримання всіх документів згідно з пунктом 3.13 цього Порядку.

3.16.Видача засобів здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власнику рекламного засобу, а інший залишається в організації/установі, що проводила демонтаж. У випадку отримання рекламного засобу уповноваженою особою власника до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника рекламного засобу.

3.17.Повернення рекламних засобів без відшкодування витрат на проведення демонтажу не допускається.

3.18.Організація/установа має право вимагати відшкодування таких витрат згідно з підпунктом в) пункту 3.13цього Порядку у судовому порядку шляхом звернення з відповідним позовом згідно з вимогами чинного законодавства.

3.19.Всі спірні питання вирішуються в судовому порядку згідно з діючим законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Додаток   1

                   до Порядку демонтажу

               рекламних засобів

            в м. Нетішин

 

ПРИПИС  № _______

про усунення порушень розміщення

зовнішньої рекламив м. Нетішин

 

 

м. Нетішин                                                                              «____» __________ 20___ року

 

Видано розповсюджувачу зовнішньої реклами: ___________________________________

____________________________________________________________________________

(повне найменування юридичної особи або П.І.П/б фізичної особи)

 

Місцезнаходження (місце проживання):__________________________________________

 

На рекламні засоби для розміщення зовнішньої реклами: ___________________________

 

Адреси розташування рекламних засобів:_________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

 

Урезультаті перевірки дотримання Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Нетішин (рішення___________________________________________) встановлено такі порушення:

________________________________________________________________

(порушення з посиланням на відповідні документи, що регламентують порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Нетішин)

 

Обов’язково до «____» ___________ 20___ року усунути зазначені у цьому приписі порушення шляхом:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених порушень)

 

Про усунення порушень письмово інформуйте Робочий орган у 5-денний термін.

 

У випадку невиконання у зазначений термін вимог цього Припису, Робочий орган подає інформаціюпро порушення Правил розміщення зовнішньої реклами обласному управлінню Державної інспекції у справах захисту прав споживачів для притягнення Вас до адміністративної відповідальності та готує висновок заступнику міського голови про необхідність демонтажу рекламного засобу для розміщення зовнішньої реклами з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат, пов’язаних з демонтажем рекламних конструкцій та їх зберіганням.

 

Керівник робочого органу                            _________________    ____________________

   (підпис, МП)           (ПІП)

 

 

 

Додаток   2

до Порядку демонтажу

рекламних засобів в м. Нетішин

ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________

Керівник робочого органу

“_____” ___________ 20___р.

М.П.

АКТ
проведення демонтажу рекламного засобу

м. Нетішин"___"________20___ р.

 

Ми, що підписалися нижче:

- представник робочого органу

- власник (користувач) рекламного засобу (уповноважений представник)

- представники інших організацій

-___________________________

 

склали цей акт про те, що працівники робочого органу здійснили демонтаж рекламного засобу

_________________________________________________________

за адресою:

Рекламний засіб після демонтажу перебуває у стані

__________________________________________________________

Претензії та зауваження власника демонтованого засобу:

_______________________________________________________

Зауваження представників інших організацій:

_______________________________________________________

Цей акт складено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник залишається в робочому органі, другий – вручається (надсилається) власнику рекламного засобу.

Представник робочого органу ______________ _____________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Власник рекламного засобу ______________ ______________

(підпис) (ініціали, прізвище)