Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
 • Тобі, Нетішине:
  «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ проекта рішення міської ради про Порядок видачі дозволів на порушення обєктів благоустрою

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішин або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

 

1.Визначення проблеми

Аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року №1151,  та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішин або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» як регуляторного акту.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів» від 17 травня 2012 року, внесено зміни до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Цей закон доповнено статтею 26-1, згідно з якою порушення об'єктів благоустрою, пов'язане з виконанням суб'єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об'єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради відповідно до Типового порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

З огляду на це, згідно з рішенням дев’ятнадцятої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 28 жовтня 2016 № 19/942 "Про внесення змін до рішення третьої сесії Нетішинської міської ради VIІ скликання від 10 грудня 2015 року      № 3/18" Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік"; Типового порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 № 870, та з метою визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території м. Нетішин, розроблений проект рішення «Про Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішин або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

 

 

 

2.Цілі державного регулювання

Регулювання викликане необхідністю врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання у процесі порушення останніми об’єктів благоустрою, пов’язані з виконанням земляних і ремонтних робіт на території м. Нетішин; створення умов щодо контролю за охороною та відновленням об’єктів та елементів благоустрою міста.

Цілями запропонованого проекту рішення є:

 • встановлення процедури видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою суб’єктами господарювання при здійсненні ними земляних чи ремонтних робіт на території м. Нетішин ;
 • відновлення порушених та збереження існуючих об’єктів благоустрою;
 • забезпечення збереження території міста від самовільного проведення земляних і ремонтних робіт суб’єктами господарювання

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1.Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернатив

Опис альтернативи

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Прийняття Порядку видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішин відповідає чинному законодавству та дає можливість вирішити проблему з незаконним та самовільним проведенням земляних та ремонтних  робіт суб’єктами господарювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить впорядкувати проведення робіт, що призводять до порушення цілісності об’єктів благоустрою на території міста Нетішин, запобіганню виведенню з ладу підземних комунікацій та інших інженерних мереж, максимального збереження елементів міського упорядкування і своєчасного відновлення пошкоджень елементів міського благоустрою, забезпечення належного рівня відповідальності суб’єктів господарювання при виконанні робіт з порушення благоустрою територій міста.

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

У разі неприйняття цього регуляторного акта поглибляться існуючі проблеми шляхом збільшення аварійних ситуацій на підземних комунікаціях та інженерних мережах  міста, неналежне відновлення об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання у місцях руйнування, погіршення стану благоустрою міста та його архітектурного і естетичного вигляду, а це не тільки не сприятиме вирішенню проблеми, а тягне за собою негативні наслідки. Тому ця альтернатива є неприйнятною .

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

1. Врегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування та  суб’єктами господарювання, які виникають під час проведення земляних та ремонтних робіт з порушення об’єктів благоустрою.

2 Збереження та належне відновлення об’єктів та елементів благоустрою міста, запобігання виведення з ладу підземних комунікацій та мереж.

3. Забезпечення належного рівня відповідальності суб’єктів господарювання при виконанні робіт з порушення благоустрою територій міста.

4. Компенсація до міського бюджету коштів, внаслідок неправомірного порушення об’єктів благоустрою суб’єктами господарювання.

1. Витрати, пов'язані з підготовкою, розробкою, оприлюдненням та прийняттям регуляторного акту  (робочий час працівників відділу, витрачений на підготовку регуляторного акта та проекту Порядку).

 

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Відсутні.

1. Витрати, пов’язані на відновленням зеленого господарства, дорожнього та тротуарного покриття, пошкодженням інженерних мереж міста та інших об’єктів та елементів благоустрою, які пошкоджені чи зруйновані суб’єктами господарювання внаслідок їх діяльності за рахунок бюджету міста, обласного та державного бюджету.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

1.Покращення стану благо-устрою  та впорядкування території міста.

 

2. Забезпечення зручного проживання мешканців міста шляхом створення безпечних та комфортних умов життя, здоров’я та збереження навколишнього природного середовища міста, його естетичного вигляду.

Відсутні

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання цього регуляторного акта визначити наразі неможливо.

 

Вид альтернатив

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Отримання права (дозволу) на проведення земляних та ремонтних робіт під час ведення господарської діяльності відповідно до вимог чинного законодавства

та відсутність будь-яких претензій зі сторони контролюючих органів, юридичних та фізичних осіб міста.

Час, витрачений на погодження схеми або копії робочого проекту чи проекту виробничих робіт на порушення об’кта благоустрою та на подання і заповнення заяви.

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Відсутні

Відсутні

 

 

Витрати суб’єктів господарювання великого і середнього бізнесу

Сумарні витрати за альтернативами

Суми витрат, грн.

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Відсутні

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Відсутні

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

3

Забезпечує вирішення проблемних питань.

 

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

1

Проблеми продовжують існувати

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Вирішення проблем щодо порушення об’єктів благоустрою відповідно до чинного законодавства

Витрати робочого часу спеціалістів відділу, пов’язані з розробкою, підготовкою регуляторного акта та оприлюднення на офіційному сайті Нетішинської міської ради і в засобах масової інформації.

Запропоноване регулювання координує дії суб’єктів господарювання, задіяних у процесі порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Нетішин

 

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Немає

Немає

Відсутність порядку, який регламентував би процедуру порушення об’єктів благоустрою погіршує архітектурний вигляд міста, обмежує або повністю створює перешкоди для доступу до підземних інженерних мереж,  чим несе загрозу безпечним умовам проживання громадян.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1:

забезпечення регулювання

Прийняття акта вирішує проблеми в питаннях незаконного, самовіль-ного проведення земляних та ремонтних  робіт суб’єктами господарювання на території міста

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта відсутній

Альтернатива 2:

відсутність регулювання

Не вирішує проблеми   в питаннях незаконного порушення об’єктів благоустрою, що погіршить стан територій благоустрою міста

0

 

5 Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Для розв’язання проблеми незаконного та самовільного порушення об’єктів благоустрою на території м. Нетішин пропонується механізм, який спирається на законодавчо врегульовані норми і не суперечить їм.

Способами досягнення цілей регулювання є координація дій суб’єктів господарювання та врегулювання процесу порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням цими суб’єктами земляних та ремонтних робіт на території міста Нетішин.

 Проект рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволів на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішин або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» визначає:

- порядок дій для отримання дозволу на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаного з виконанням суб'єктами господарювання земельних і ремонтних робіт на території міста Нетішин;

- порядок видачі, відмови у видачі, переоформленні, анулюванні дозволів на порушення об'єктів благоустрою;

- права і обов'язки суб'єктів господарювання при порушенні об'єктів благоустрою, пов'язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста.

            Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості шляхом публікації оголошення про оприлюднення проекту регуляторного акта у газеті «Нетішинський вісник» та розміщення на офіційному сайті Нетішинської міської ради разом з аналізом регуляторного впливу.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

У зв’язку з тим, що дія регуляторного акту спрямована на врегулювання дій суб’єктів господарювання щодо незаконного та самовільного проведенням земляних та ремонтних робіт, пов’язаних з порушенням та руйнуванням об’єктів, елементів благоустрою на території міста Нетішин, здійснити розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта, встановити кількість для суб’єктів підприємництва та питому вагу суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, неможливо.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою або у разі змін у законодавчій базі.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акту плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

- кількість звернень суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта, штук ;

- кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, штук;

- кількість осіб, притягнутих до відповідальності за виконання земляних та ремонтних робіт без отримання в установленому порядку дозволу на порушення об'єктів благоустрою, осіб.

 

9. Визначення заходів відстеження результативності рішення.

 

1.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набрання чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

Відповідні відстеження результативності рішення будуть відстежуватися шляхом аналізу статистичних даних (статистичним методом) за допомогою порівняння числових показників (кількість звернень суб’єктів господарювання, кількість виданих дозволів на порушення об'єктів благоустрою та осіб, притягнутих до відповідальності).

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

10.Інформація про спосіб надання зауважень та пропозицій.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому вигляді протягом одного місяця з 17 листопада по 17 грудня 2016 року включно за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№18, тел. (03842) 9-02-51.

 

 

 

Заступник

міського голови                                                                                        О.П.Бобіна

 

Начальник відділу

Комунального господарства

виконавчого комітету

Нетішинської міської ради     

Славинська Т.Б.

 

 

 

Проект

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина

 або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

 

           1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі - Порядок).

           2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

           3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій проводяться земляні та/або ремонтні роботи, у тому числі право земельного сервітуту, а також у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене у встановленому законодавством порядку.

Відсутність потреби у оформленні Дозволу не звільняє осіб, що виконують відповідні роботи від виконання обов’язків по дотриманню вимог щодо збереження елементів об’єктів благоустрою, мереж та комунікацій, життя та здоров’я громадян міста, прав інших фізичних чи юридичних осіб та іншими вимогами, що передбачені розділом 7 Правил благоустрою на території міста Нетішин (далі – Правила).

           4. У випадку необхідності виконання робіт на межі та/або поза межею земельної ділянки, право на яку оформлено у встановленому законом порядку, Дозвіл оформляється на загальних підставах.

           5. Роботи поділяються на планові та аварійні:

           - планові роботи – роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією інженерних мереж та споруд;

           - аварійні роботи – термінові роботи, які виконуються на підземних інженерних мережах у зв’язку із пошкодженням, виходом із ладу комунікацій для запобігання поширенню і ліквідації наслідків аварій, що сталися з техногенних (конструктивних, виробничих, технологічних, експлуатаційних) або природних причин та загрожують життю і здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям.

6. Оформлення дозволів або відмов у їх видачі, переоформлення, оформлення дублікатів, анулювання дозволів здійснюється відділом комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі письмової заяви до виконавчого комітету Нетішинської міської ради, що подається через відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради відповідною юридичною особою, фізичною особою-підприємцем (або їх уповноваженим представником) за формою згідно з додатком 1.

7. Для забезпечення належного виконання робіт на об’єкті благоустрою, попередження його пошкодження, чи знищення, відшкодування завданих збитків, відновлення та приведення до належного стану об’єкта благоустрою Заявник погоджує порядок та умови використання цього об’єкта з балансоутримувачем  (далі - Балансоутримувач).

8. Підставою для порушення об’єктів благоустрою є Дозвіл, який надається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви за формою, згідно з додатком 2 цього Порядку.

Дозвіл може бути оформленим (переоформленим) на Заявника, який має відповідну ліцензію на виконання робіт. У разі відсутності ліцензії, Заявнику необхідно укласти угоду на виконання робіт з ліцензованим підприємством.

9. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у додатку 3. Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

10. Для отримання Дозволу подається заява від юридичної особи, фізичної особи–підприємця, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язані з проведенням земляних чи ремонтних робіт згідно з додатком «Перелік земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл» до цього Порядку.  Цей перелік є вичерпним.

           11. Заявник, не пізніше ніж за 10 днів, до початку проведення планових робіт разом із заявою (додаток 1) подає у відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради пакет документів:

           - схему проведення робіт на об’єкті благоустрою або копію робочого проекту чи проекту виробничих робіт, погоджених зі всіма необхідними організаціями (додаток 4);

           - копію схеми організації дорожнього руху та тимчасової схеми об’їзду з урахуванням маршрутів руху транспорту та пішоходів, погоджену з відповідними органами дорожньої служби Нетішинського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницької області (у випадках проведення робіт на проїжджій частині дороги);

  - довіреність (у випадку подання документів довіреною особою).

12. На проведення аварійних робіт до заяви додається план-схема місця проведення робіт та довіреність (у випадку подання документів довіреною особою).

12.1. Роботи з усунення наслідків аварії на об’єктах благоустрою розпочинаються негайно після повідомлення телефонограмою Балансоутримувача (тел. 9-10-77), відділ комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради (тел. 9-02-51), всі комунальні організації, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з обов’язковим подальшим поданням документів до відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг на оформлення Дозволу протягом трьох діб.

12.2. У випадку виникнення аварії у вихідні чи святкові дні дозволяється приступити до робіт з ліквідації аварійної ситуації негайно, повідомивши про початок робіт Балансоутримувача, забезпечивши безпеку людей, рух транспорту і збереження існуючих мереж, з обов’язковим подальшим поданням документів на оформлення Дозволу в перший робочий день після вихідного чи святкового дня.

12.3. Забороняється проведення планових робіт під виглядом аварійних.

13. При проведенні земляних робіт навколо місця розкопок необхідно встановлювати огорожу з попереджувальними написами, сигнальними стрічками. В нічний час огорожа повинна освітлюватися.           

14. Після закінчення робіт, на місцях розриття удосконаленого покриття (асфальтове, бетонне, покриття тротуарною плиткою тощо) та наявного огородження, проводиться повне відновлення покриття і огородження та передача цієї території для Балансоутримувача. У разі невідновлення виконавцем робіт покриття  необхідно укласти угоду з Балансоутримувачем та відшкодувати всі витрати на відновлення цього покриття згідно з кошторисом, наданим Балансоутримувачем.

15. Відповідальність за стан місця розкопування, його огородження та за належне відновлення території, на якій велися роботи, об’єктів благоустрою, їх належний рівень та якість, несе Заявник та організація, що проводила земляні і відновлювальні роботи. Відновлення виконується у терміни вказані у Дозволі.

16. За невиконання відновлення порушеного об’єкта благоустрою або відновлення неналежної якості – Заявник несе адміністративну відповідальність у встановленому законом порядку відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

17. Збитки, завдані об'єкту благоустрою у результаті порушення законодавства з питань благоустрою населеного  пункту,  підлягають відшкодуванню відповідно до законодавства. Оцінка завданих збитків проводиться Балансоутримувачем.

18. У випадках пошкодження чи знищення елементів  благоустрою, визначених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи  благоустрою) власними   силами   або   за   домовленістю  з балансоутримувачем, перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

19. Розмір    відшкодування    збитків,    завданих    об'єкту благоустрою, визначається   Балансоутримувачем   за    методикою визначення  відновної  вартості об'єктів благоустрою, затвердженою  центральним  органом виконавчої влади, що забезпечує формування   державної   політики   у  сфері  житлово-комунального господарства. 

20. При будівництві різних мереж до одного об'єкту, що прокладаються у різних траншеях – Дозвіл видається на кожну інженерну мережу окремо.

21. Після виконання робіт в осінньо-зимовий період Заявник зобов'язаний утримувати місце розриття у належному стані, по мірі потреби підсипати його щебенем та відсівом, а у місцях інтенсивного руху автотранспорту та на центральних вулицях – тимчасово відновити покриття холодним асфальтобетоном.

22. Зруйноване асфальтобетонне покриття під час виконання земляних робіт в осінньо-зимовий період відновлюється при сприятливих погодних умовах, але не пізніше 30 квітня: поточного року, коли роботи проводяться у січні, лютому, березні  або наступного року, якщо роботи проводилися у листопаді, грудні при несприятливих погодних умовах (дощ, сніг).

23. Заявник несе відповідальність за просідання ґрунту на місці проведення земляних робіт протягом 5 років.

24. Відділ комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради веде реєстр виданих, переоформлених та анульованих Дозволів.

25. Відмова у видачі Дозволу видається Заявнику у письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі Дозволу.

Підставою для відмови у видачі Дозволу є :

- подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, які необхідні для одержання Дозволу;

- невідповідність наданих документів вимогам законодавства;

- виявлення у документах, наданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;

- оформлення наданих документів не відповідає загальновстановленим вимогам (відсутність у заяві чітко визначеної назви об’єкта, його місцезнаходження, характеру виду робіт, дати подання, П.І.Б. суб’єкта господарювання, його адреси);

- відсутність погодження однією чи декількома організаціями, зазначеними у додатку № 4, схеми проведення робіт чи копії проекта робіт на порушення об’єкта благоустрою;

Відмову у видачі Дозволу може бути оскаржено в установленому законом порядку.

26. Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява (додаток 1) та Дозвіл (додаток 2) або його дублікат (крім випадку видачі дубліката, у зв’язку з втратою). Вказана заява подається протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав.

27. Підставою для переоформлення Дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій юридичній особі чи ФОП, або зміна  їх найменування, прізвища, ім’я, по-батькові чи їх місцезнаходження (зміна адреси) .

28. Переоформлення дозволу виконується на підставі заяви (додаток 1), яка подається у відділ з організації діяльності центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради разом з Дозволом, що підлягає переоформленню. Вказана заява подається протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав.

29. Переоформлення Дозволу здійснюється протягом 3-х робочих днів.

30. У разі переоформлення Дозволу, не пізніше наступного робочого дня, з дня переоформлення, попередній Дозвіл, що був переоформлений, визнається  недійсним, та вносяться зміни до реєстру дозволів.

31. Під час переоформлення Дозволу проведення робіт не зупиняється. До моменту переоформлення відповідальність за наслідки виконання робіт на об’єкті несе Заявник, дію Дозволу якого не припинено.

32.Строк дії переоформленого Дозволу не може перевищувати строк дії, зазначений у Дозволі, що переоформлявся. Не переоформлений в установлений термін Дозвіл вважається недійсним.

33. У разі втрати Дозволу або бланк Дозволу непридатний для використання внаслідок його пошкодження, Заявник зобов’язаний протягом 5 робочих днів з дня настання такої підстави подати до відділу з організації діяльності центру надання адміністративних послуг .

34. Рішення про анулювання дії Дозволу приймається у разі:

- подання особою, яка отримала Дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу Дозволу або його дублікату до відділу з організації діяльності ЦНАП;

- наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності  фізичної особи-підприємця, що отримали Дозвіл.

При наявності вищезазначених обставин Дозвіл анулюється лише після відновлення об’єкту благоустрою або внесення Заявником на рахунок Балансоутримувача коштів, необхідних для проведення відновлювальних робіт (вказана умова не поширюється на випадки, коли Заявник не приступав до виконання робіт).

35. У разі анулювання Дозволу за заявою Заявника, він може отримати новий Дозвіл відповідно до вимог цього Порядку.

36. Розгляд, оформлення, видача, переоформлення, видача дубліката Дозволу здійснюються на безоплатній основі.

37. За недотримання вимог цього Порядку винна особа несе відповідальність, передбачену статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

Додаток 1до Порядку

 

Міському голові м. Нетішин

 

________________________________________________

 

Заявник:________________________________________

(найменування юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові

 

__________________________________________

фізичної особи – підприємця, їх місцезнаходження)

______________________________________________

______________________________________

           тел. _________________________________

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу ___________________

 видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)

Дозвіл на порушення об’єкта благоустрою:

зелена зона                                                               довжиною________м., шириною________м.,

афальтобетонне покриття проїжджої частини      довжиною________м., шириною________м.,

афальтобетонне покриття тротуару                       довжиною________м., шириною________м.,

афальтобетонне покриття дворової території       довжиною________м., шириною________м.,

щебеневе покриття                                                  довжиною________м., шириною________м.,

грунтове покриття                                                   довжиною________м., шириною________м.,

тротуарна плитка                                                     довжиною________м., шириною________м.,

_________________________________________ довжиною________м., шириною________м.,

                       (інший тип покриття)

________________________________________________________________________________________________

 ( назва об’єкта та місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ))

_______________________________________

з метою проведення __________________________________________________

__________________________________________________________
                                   (вид земляних та/або ремонтних робіт згідно з додатком №3 до Порядку)

характер робіт_________________________________________________

                                    (      вид земляних та/або ремонтних  робіт згідно із схемою чи проектом)

_________________________________________________________

                                                                  

в період з «____»__________ 201__ р. по «____»____________201__ р.

 

 

Відповідальна особа за виконання робіт:_____________________________

 

_________________________________________________________

                           (ПІБ відповідального виконавця, посада, юридична адреса відповідального, телефон)

__________________________________________________

                                   

 

 

Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий _____________________________________________________
 (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи (фізичної особи — підприємця), їх

_____________________________________________________

                                                          місцезнаходження, яким було видано Дозвіл)

 

 

Додатки (надане зазначити):

 

 1. Схему проведення робіт на об’єкті благоустрою або копію робочого проекту чи проекту виробничих робіт, погоджених зі всіма необхідними організаціями відповідно до додатку  (план-схема місця проведення робіт у разі проведення аварійних робіт);
 2. Копію схеми організації дорожнього руху та тимчасової схеми об’їзду з урахуванням маршрутів руху транспорту та пішоходів, погоджену з Державтоінспекцією м. Нетішин (у випадках проведення робіт на проїжджій частині дороги);
 3. Довіреність (у випадку подання документів довіреною особою) №__________ від «_____» ___________ 201__ р.

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________________________________      даю згоду на оброблення моїх персональних даних    (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

                                                                                   ___________________________
                                                                                                                                           (підпис)    

 

                                                                                                                                                                    

Заявник:

 

__________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П. (для юридичних осіб)

 

 

Заповнюється адміністратором:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«_____» ____________________201__ р.      Реєстраційний номер_________________

 

___________________                                        ____________________________________

      (підпис)                                                         (ініціали та прізвище державного адміністратора)

 

 

 

 

Додаток 2 до Порядку

 

 
   


ДОЗВІЛ № ___

 

на порушення обєктів благоустрою

Дозволяється______________________________________________________
                                                           (найменування юридичної особи, прізвище,

_____________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи (фізичної особи — підприємця), їх місцезнаходження)

_______________________________________________________

Проводити _______________________________________________________

(вид земляних та/або ремонтних робіт згідно з додатком №3 до Порядку

__________________________________________________________________

та характер робіт згідно з проектом чи схемою)

_____________________________________________________________________

 

На об’єкті благоустрою_________________________________________________________

                                                                                              (назва об’єкта благоустрою )

                                               довжиною____________      шириною_________

За адресою:______________________________________

___________________________________________________

                                                              (місцезнаходження об’єкта благоустрою)

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.

 

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.

 

 

Міський голова

 

 

 

_______________________
(підпис)

 

 

 

_________________
(ініціали та прізвище)

 

М.П.

 

Видано: ___________201___ р

 

Примітка: Просимо Вас повідомити виконавчий комітет Нетішинської міської ради (тел. 9-02-51) про початок проведення робіт.

 

 

 

Додаток 3 до Порядку

 

 

ПЕРЕЛІК

земляних та/або ремонтних робіт,

для проведення яких необхідно отримати дозвіл

 

 

1.Земляні або монтажні роботи, не пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.

2.Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.

3.Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.

4.Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.

5.Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.

6.Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

7.Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.

8.Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.

9.Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.

10.Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.

11.Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.

12.Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.

 

Додаток 4 до Порядку

 

 

Організації та установи, з якими необхідно погодити

виконання планових робіт

 

 

 1. Балансоутримувач об’єктів благоустрою ;

 

 1. Комунальне господарство ВП «Хмельницька АЕС» (підприємство водопровідних, каналізаційних та теплових мереж);

 

 1. Сектор управління держспецзв’язку у Хмельницькій області;

 

 1. ЗДТУ ЕЦ ВП «Хмельницька АЕС»;

 

 1. Нетішинська комплексна дільниця Славутського РЕМ ПАТ«Хмельницькобленерго» ;

 

 1. Станційно лінійна дільниця №2 ПАТ «Укртелеком» Хмельницька філія;

 

 1. НСП ПрАТ «Датагруп»;

 

 1. Фізичні, юридичні особи, підприємства та організації – власники прилеглих територій.