Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ Примірний договір (реклама)

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин» (далі - Положення).

Дане Положення розроблено з метою ефективного і раціонального використання плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів.

Основними нормативно-законодавчими актами, які регулюють цей порядок є Закон України «Про рекламу» постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами», зі змінами.

У місті Нетішин було розроблено Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин, проте необхідно привести діюче Положення відповідно до вимог чинного законодавства.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом внесення змін до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин».

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

Даним Положенням пропонується механізм регулювання фінансово-правових відносин між виконавчим комітетом Нетішинської міської ради та суб’єктами господарювання (незалежно від форми власності та підпорядкованості), що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, визначає порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів при розповсюдженні місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності.

 

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки залишається неузгодженість з вимогами чинного законодавства.

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки, запропоноване рішення упорядковує відносини із суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами на об’єктах, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин

            2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Удосконалення нормативної бази;

Збільшення доходної частини бюджету

Додаткових витрат не передбачено

Прийняття запропонованого рішення

-

-

            Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Збільшення надходжень громадян

-

Прийняття запропонованого рішення

-

-

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

Врегулювання питання укладення договору на користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища

Додаткових витрат не передбачено.

Прийняття запропонованого рішення

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Відсутність регулювання

-

Альтернатива 2. Прийняття запропонованого рішення

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність того, що і на далі не буде врегульоване питання щодо укладення договорів на  користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища

Прийняття запропонованого рішення

3

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проекту рішення є цілком реальною та обґрунтованою у зв’язку з тим, що метою розробки проекту зазначеного рішення є цілеспрямоване вирішення проблем.

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, що призведе до загального зменшення кількості суб’єктів господарювання

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність збиткової діяльності суб’єктів господарювання

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин».

Розробка даного проекту рішення здійснюється за принципами:

  • законності;
  • гласності (відкритості та загальнодоступності);
  • урахування практичного досвіду;
  • економічної та юридичної обгрунтованості.

5.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

6.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

7.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

            3.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

            4.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.     

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.15 год. 29 липня 2016 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 307, тел. (03842) 9-11-26.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                                   П.П.Скиба

 

 

 

 

Директор Фонду

комунального майна

міста Нетішина

Охримчук О.М, 9-11-26

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Про внесення змін до рішення виконавчого

комітету міської ради від 04 серпня 2010 року

№282 «Про положення про порядок визначення

розміру плати за тимчасове користування

місцями розташування рекламних засобів, що

перебувають у комунальній власності

територіальної громади міста Нетішин»

 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами» від 29 грудня 2003 року № 2067, зі змінами, рішення шістдесят восьмої сесії Нетішинської міської ради VI скликання «Про Правила розміщення зовнішньої реклами у місті Нетішин» від 27 січня 2015 року № 68/1626, пункту 6 рішення виконавчого комітету міської ради «Про положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин» у редакції від 26 лютого 2015 року №54/2015, та з метою затвердження примірного договору, виконавчий комітет Нетішинської міської ради    в и р і ш и в:

 

1. Затвердити примірний договір на користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища (Додаток 2).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови (Скибу П.П. та директора Фонду комунального майна міста Нетішина (Охримчук О.М.).

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                             до рішення виконавчого комітету

                                                                                                             Нетішинської міської ради

                                                                                                             від ____ _______ 20__ року

                                                                                                             № ______________

 

 

 

Примірний договір _____ m

на користування місцями розташування спеціальних конструкцій під час проведення масових заходів рекламного характеру, видовищного, споживчого, культурно-просвітницького, соціального та іншого характеру, які поєднуються з рекламними заходами з використанням міського середовища

 

 

 

м. Нетішин                                                                                                                      «___» ______ 20____

 

 

 

 

Фонд комунального майна міста Нетішина (далі – Робочий орган) в особі директора ___________________________________________, що діє на підставі Положення про Фонд комунального майна міста Нетішина, затвердженого рішенням ________________________________  сесії Нетішинської міської ради ___ скликання № ____________ від _________________, з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________,

                                                                                (повна назва фізичної або юридичної особи)

(далі - Розповсюджувач) в особі____________________________________________________________,

                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________, з другої сторони

(документ, який засвідчує право суб'єкта на підприємницьку діяльність/правовстановлюючий документ, тощо)

 (далі - сторони), керуючись чинним законодавством України, уклали цей Договір про наступне:

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

           1.1. Робочий орган передає Розповсюджувачу у тимчасове користування місця на електроопорах та парканах міста, які перебувають у комунальній власності, а також на фасаді будівлі в якій проходитиме захід, без зміни їх функціонального призначення, для розміщення тимчасових спеціальних конструкцій (афіш, банерів, рекламних конструкцій тощо).

           1.2. Спеціальні терміни у цьому Договорі вживаються у значенні, визначеному актами чинного законодавства України в галузі розміщення зовнішньої реклами.

2.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

           2.1. Цей Договір набирає чинності з "____" __________________ 20___ року та діє

                                                                    до "____" __________________ 20___ року включно.

           2.2. Цей Договір може бути пролонгований на тих самих умовах тільки за письмовою угодою сторін.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Робочий орган має право:

3.1.1. Проводити обстеження тимчасових спеціальних конструкцій та їх місць розміщення, контролювати виконання Розповсюджувачем вимог рекламного законодавства та направляти Розповсюджувачу письмові попередження щодо необхідності усунення виявлених недоліків.

3.1.2. При невиконанні Розповсюджувачем вимог письмових попереджень ініціювати демонтаж тимчасових спеціальних конструкцій. Витрати на демонтаж та зберігання рекламних засобів покладаються з розрахунку витрат виконавця демонтажу.

3.2. Робочий орган зобов’язаний:

3.2.1. Передати Розповсюджувачу місця для розташування тимчасових спеціальних рекламних конструкцій. Місця передаються з моменту підписання цього договору.

3.2.2. Не надавати місця, які передані Розповсюджувачу в користування іншим особам протягом терміну дії цього договору.

3.2.3. Проводити огляд місць та зовнішнього стану тимчасових спеціальних рекламних конструкцій, надавати Розповсюджувачу консультації, інформацію, іншу допомогу в підготовці і оформленні необхідних документів щодо продовження або зміни умов розташування тимчасових спеціальних рекламних конструкцій.

3.3. Розповсюджувач має право:

3.3.1. Вимагати передачі йому у встановлений термін місць для розташування тимчасових спеціальних рекламних конструкцій.

3.3.2 Використовувати надані йому місця для розташування на них тимчасових спеціальних рекламних конструкцій з дотриманням положень цього Договору та рекламного законодавства.

3.3.3. Отримувати всю необхідну інформацію та документи, обов’язок надання яких покладено на Робочий орган.

3.4. Розповсюджувач зобов’язується:

3.4.1. Використовувати місця тільки за призначенням відповідно до цього Договору, дотримуватися Правил розміщення зовнішньої реклами та Положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин та іншого рекламного законодавства.

3.4.2. Не розміщувати тимчасові спеціальні рекламні конструкції до підписання цього Договору.

3.4.3. Утримувати надані місця згідно з вимогами правил і норм пожежної безпеки, забезпечувати виконання норм і правил техніки безпеки, санітарних норм та інших вимог, підтримувати місця та розміщенні на них тимчасові спеціальні рекламні конструкції в належному стані.

3.4.4. Не передавати місця, надані Розповсюджувачу, іншим фізичним чи юридичним особам на будь-якій підставі.

4.ЦІНА ТА РОЗРАХУНОК ПЛАТИ.

           4.1. Розмір плати за користування місцем (місцями), наданим в користування за цим Договором, складає: ____________ гривень 00 коп.(без ПДВ) на ________________ доби за місце (місця) і визначається відповідно до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 26 лютого 2015 року № 54/2015 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 04 серпня 2010 року № 282 «Про положення про порядок визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Нетішин».

           Рахунок для сплати платежу за розміщення зовнішньої реклами

Одержувач -_______________

Рахунок__________________

Банк одержувача___________

МФО       _________________

код ЄДРПОУ         __________

код класифікації доходів бюджету

           Вказати «плата за рекламу»

4.2. Внесення плати за користування місцем (місцями) здійснюється до укладення Договору через банківські установи на рахунок міського бюджету в сумі та на рахунок, визначені пунктом 4.1 цього договору.

5.ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЬ, НАДАНИХ В КОРИСТУВАННЯ.

           5.1.Протягом ______________ днів (дня) після припинення дії цього Договору на будь-яких підставах, Розповсюджувач зобов’язаний звільнити надане в користування місце (місця).

           5.2 Усі витрати пов’язані з демонтажем спеціальних конструкцій і приведення території місць у належний стан (прибирання місця, вивіз сміття тощо) здійснюється Розповсюджувачем самостійно за власний рахунок.

           5.3.Після звільнення місця наданого в користування, місце вважається повернутим робочому органу.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

           6.1. Спори та розбіжності, що виникають між сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

           6.2. Якщо не досягнуто згоди при вирішенні спірних питань, сторони мають право врегулювати спір в судовому порядку.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

           7.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться додатковими угодами, що укладаються між Сторонами у письмовій формі.

           7.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

           7.3. Цей Договір укладено у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін Договору.

8.АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

                  Робочий орган

_____________________________  ____________

           МП     (підпис)                            (ПІП)

                 Розповсюджувач

___________________________  ______________

                 МП     (підпис)                  (ПІП)