Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ послуги Торговий центр

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр»

 

1.Визначення проблеми

Вартість послуг для суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівельну діяльність на території КП НМР «Торговий центр» у межах комплексної схеми тимчасових споруд, встановленні рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09 червня 2016 року №215/2016 «Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр».

Враховуючи, що від 1 січня 2017 року збільшився розмір мінімальної заробітної плати до 3200 гривень, як наслідок сплати єдиного соціального внеску, сплати інших податків та обов’язкових платежів.

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом перегляду вартості послуг.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

 

ні

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчого комітету міської ради належить встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, послуги з централізованого опалення, послуги з централізованого постачання холодної води, послуги з централізованого постачання гарячої води, послуги з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

КП НМР «Торговий центр» є комунальним підприємством, відповідно до статуту цього підприємства до повноважень виконавчого комітету Нетішинської міської ради належить встановлення тарифів щодо оплати послуг, які надаються підприємством. Змінити вартість послуг та цим самим вирішити вищезазначені проблеми за допомогою ринкових механізмів (без прийняття відповідного регуляторного акта), наприклад, шляхом укладання будь-яких угод із суб’єктами господарювання або іншим шляхом, не можна, так як це буде суперечити нормам діючого законодавства та статуту підприємства. Тобто, вирішення проблем можливо тільки шляхом прийняття цього регуляторного акта.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради, оскільки фактичні витрати на послуги перевищують витрати, складові яких включено до діючої вартості послуг.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Цілі державного регулювання

Цілями запропонованого проекту рішення є встановлення вартості послуг з утримання в належному стані прилеглої території КП НМР "Торговий центр", на якій здійснюється діяльність з реалізації товарів, у таких розмірах:

 

Вид діяльності

суб’єктів господарювання та їх розташування

Одиниці виміру

Діюча вартість послуг за           1 день торгівлі, грн.

Пропонується до затвердження вартість послуг за 1 день торгівлі, грн.

Торгівля промислово-продовольчою групою товарів у межах комплексної схеми тимчасових споруд

м. кв.

2,15

3,15 (з ПДВ)

Орендовані приміщення у торговому залі

м.кв.

10,56

12,69 (без ПДВ)

Орендовані приміщення, які розташовані на 2-му поверсі

м.кв.

7,64

8,24 (без ПДВ)

Орендовані приміщення, які розташовані на 1-му поверсі (крім торгового залу)

м.кв.

7,00

7,62 (без ПДВ)

 

 

Затвердження такого проекту рішення забезпечить поліпшення благоустрою прилеглої території підприємства, своєчасну сплату податків, інших платежів до бюджетів, а також виплату заробітної плати працівникам підприємства.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

            1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження чинного регулювання

Залишення ситуації без змін може призвести до того, що підприємство не в змозі буде своєчасно здійснювати виплату заробітної плати працівникам, сплачувати податки, інші платежі до бюджетів

Альтернатива 2.

Регулювання вартості послуг виконавчим комітетом міської ради

Приведення до фактичних витрат підприємства вартості послуг

 

            2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

            Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

 

зменшення надходжень до бюджетів;

існує ймовірність індивідуального встановлення вартості послуг адміністрацією підприємства

Регулювання вартості послуг виконавчим комітетом міської ради

забезпечення стабільної, беззбиткової діяльності комунального підприємства;

забезпечення єдиного підходу до встановлення вартості послуг

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

 

 

            Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

-

119

(кількість ФОП, які здійснюють діяльність у тимчасових спорудах та з якими укладено договори підприємством)

119

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Сплата послуг за діючими тарифами

 

Регулювання вартості послуг виконавчим комітетом міської ради

забезпечення єдиного порядку та прозорості процедури щодо сплати послуг з утримання в належному стані прилеглої території КП НМР «Торговий центр», забезпечення належних умов для здійснення торгівельної діяльності

Незначне збільшення сплати послуг, які надаються                  КП НМР «Торговий центр»

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Збереження чинного регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність збиткової діяльності підприємства

Регулювання вартості послуг виконавчим комітетом міської ради

3

Основні витрати підприємства, пов’язані зі сплатою податків, виплати заробітної плати працівникам, тому основні аспекти проблеми існувати не будуть

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Регулювання вартості послуг виконавчим комітетом міської ради

забезпечення стабільної, беззбиткової діяльності комунального підприємства;

своєчасна сплата земельного податку до бюджету

збільшення сплати послуг, які надаються КП НМР «Торговий центр» суб’єктами господарювання

У разі перегляду вартості послуг основні аспекти проблеми існувати не будуть

Відсутність регулювання

вартість послуг залишиться на рівні діючої вартості

зменшення надходжень до бюджетів від сплати податків, інших обов’язкових платежів

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність збиткової діяльності підприємства

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Регулювання вартості послуг виконавчим комітетом міської ради

У разі перегляду вартості послуг будуть покриватись фактичні витрати на утримання майна комунальної власності територіальної громади міста, що у свою чергу забезпечить сталі надходження до бюджетів, своєчасну виплату заробітної плати

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути економічна криза, що призведе до загального зменшення кількості суб’єктів господарювання

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати – існує ймовірність збиткової діяльності підприємства

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом перегляду вартості послуг з утримання прилеглої території КП НМР «Торговий центр», а також встановлення вартості експлуатаційних послуг, що надаються комунальним підприємством суб’єктам господарювання, які орендують приміщення.

Цей регуляторний акт забезпечить поліпшення санітарного стану, чистоту та порядок на території міста.

Забезпечення прозорості встановлення вартості послуг з утримання в належному стані території КП НМР "Торговий центр", які надаються підприємством, досягнення оптимального та раціонального використання надходжень сплати за надані послуги.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні-особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Офіційний сайт міської ради

Розміщена інформація щодо наміру перегляду вартості послуг

 

 

2.Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  1094 (кількість зареєстрованих фізичних осіб - підприємців на 01.01.2017 р.).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 відсотків.

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

Не передбачається

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

Не передбачається

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

Не передбачається

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

Не передбачається

5

Інші процедури

Сплата послуг, які надаються підприємством:

за найбільшою вартістю – 12,69 грн. за 1 кв.м

за найменшою вартістю – 3,15 грн. за            1 кв.м

 

 

 

4632 грн.

 

1150 грн.

 

 

 

4632 грн.

 

1150 грн.

 

 

 

23160 грн.

 

5750 грн.

6

Разом, гривень

 

4632 грн.

1150 грн.

Х

23160 грн.

5750 грн.

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

(обраховано за кількістю ФОП, які здійснюють діяльність у тимчасових спорудах та з якими укладено договори підприємством)

119

119

 

Витрати на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та виконавчого комітету Нетішинської міської ради не передбачаються.

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Не передбачається – плата здійснюється у день здійснення торгівельної діяльності

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Не передбачається – плата здійснюється у день здійснення торгівельної діяльності

11

Процедури офіційного звітування

Не передбачається

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Не передбачається

13

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

14

Разом, гривень

-

Х

-

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

119

119

119

16

Сумарно, гривень)

-

Х

-

 

 

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат 1 суб’єкта малого підприємництва на виконання регулювання

4632 грн.(за найбільшою вартістю)

1150 грн. (за найменшою вартістю)

23160 грн.(за найбільшою вартістю)

5750 грн.(за найменшою вартістю)

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

-

-

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

4632 грн.(за найбільшою вартістю)

1150 грн. (за найменшою вартістю)

23160 грн.(за найбільшою вартістю)

5750 грн.(за найменшою вартістю)

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

-

-

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – коригуючі заходи не потребують розробки.

 

6.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

 

7.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта.

 

8.Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстежень статистичних показників результативності акта, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта, у строки, визначені відповідно статтею 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження – суб’єкти господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність на території КП НМР «Торговий центр»

            Вид даних - статистичні показники підприємства.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 02 березня 2017 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№20,21, тел. (03842) 3-22-65.

 

Заступник міського голови                                                                               І.В.Романюк

 

Начальник управління

економіки виконавчого

комітету міської ради

Заріцька Н.М., 3-22-65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР "Торговий центр"

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту "а" статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою розгляду звернення КП НМР "Нетішинський Торговий центр", виконавчий комітет міської ради в и р і ш и в:

 

1.Встановити вартість послуг, які надаються КП НМР "Нетішинський міський ринок", згідно з додатком.

 

2.Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради від 09 червня 2016 року № 215/2016 "Про встановлення вартості послуг, які надаються КП НМР "Торгвий центр".

 

3.Рішення набирає чинності від 01 квітня 2017 року та підлягає оприлюдненню в газеті територіальної громади міста "Нетішинський вісник".

 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                         О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету міської ради

__.__.2017 № __/2017

 

ВАРТІСТЬ

послуг, які надаються

КП НМР "Торговий центр"

 

Вид діяльності

суб’єктів господарювання та їх розташування

Одиниці виміру

Пропонується до затвердження вартість послуг за 1 день торгівлі, грн.

Торгівля промислово-продовольчою групою товарів у межах комплексної схеми тимчасових споруд

кв. м

3,15 (з ПДВ)

Орендовані приміщення у торговому залі

кв.м

12,69 (без ПДВ)

Орендовані приміщення, які розташовані на 2-му поверсі

кв.м

8,24 (без ПДВ)

Орендовані приміщення, які розташовані на 1-му поверсі (крім торгового залу)

кв.м

7,62 (без ПДВ)

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                         В.Я.Пашинська