Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ "Порядок проведення конкурсу з перевезення пасажирів

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради

від 15 липня 2009 року №280»

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Проблема, яку планується розв'язати шляхом правового регулювання - це регулювання господарських відносин з підприємствами-перевізниками, які здійснюють перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, у зв'язку з закінченням терміну дії договору на перевезення пасажирів, шляхом проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, замовником перевезень на яких є виконавчий комітет Нетішинської міської ради.

2.Цілі регулювання

Цілями правового регулювання проекту регуляторного акта є:

  • затвердження Умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування;
  • забезпечення якісного обслуговування населення у сфері пасажирських перевезень та безпеки дорожнього руху переможцем конкурсу на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування у місті Нетішині;
  • стимулювання оновлення рухомого складу.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін. Ця альтернатива відхилена, оскільки, чинним законодавством чітко передбачено затвердження організатором умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування. У діюче рішення виконавчого комітету міської ради необхідно внести зміни, оскільки є зміни у чинному законодавстві.

2.Унесення змін до умов конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування. Зазначене рішення сприятиме підвищенню якості надання пасажирських послуг та забезпечуватиме безпеку дорожнього руху в маршрутній мережі міста. Запропонований спосіб буде сприяти виявленню найкращого перевізника, а також нових перевізників, тому що цей спосіб буде стимулювати перевізників до оновлення техніки та забезпечення безпеки перевезень, сприятиме розвитку добросовісної конкуренції, створенню нових робочих місць, поліпшенню послуг, що надаються.

4.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування надасть можливість реалізувати повноваження відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та "Про місцеве самоврядування в Україні", оперативно вживати заходів для задоволення потреб населення в перевезеннях, задовольнити підприємницький інтерес, залучити інвестиції у розвиток для досягнення сталих економічних умов роботи. У випадку прийняття даного регуляторного акта будуть досягнуті зазначені цілі державного регулювання, оскільки відповідно до змісту документа передбачається у сукупності сформувати умови проведення конкурсу для визначення претендентів, яким буде надано право перевезення пасажирів автомобільним транспортом у місті.

Виконання вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат коштів бюджету міста.

Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, які можуть впливати на дію регуляторного акта, можуть бути:

  • зміни в чинному законодавстві у сфері пасажирських перевезень;
  • зміна вимог до перевізників, що надають послуги з перевезення пасажирів;
  • зміна кон'юнктури ринку перевезень.

5.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

У запропонованому правовому регулюванні передбачається впровадження наступних механізмів і заходів вирішення проблем:

-           визнання умов та строку проведення конкурсу;

  • врегулювання на місцевому рівні механізмів участі у конкурсі на право обслуговування маршрутів загального користування перевізників, створення рівних умов для участі у конкурсі.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

                В и г о д и

В и т р а т и

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

Підвищення якості надання пасажирських послуг та забезпечення безпеки дорожнього руху в маршрутній мережі міста

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання, які надають послуги

Прозорий механізм вибору на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування у місті Нетішин

Відсутні

Сфера   інтересів  населення

Вибір суб’єктів господарювання, які спроможні надавати якісні послуги з пасажирських перевезень

Відсутні

 

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

8.Показники результативності регуляторного акта

Кількість скарг від мешканців міста щодо порушення умов пасажирських перевезень.

             

              9.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на кожні три роки після повторного відстеження результативності.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та населення міста приймаються у письмовому вигляді до 17.00 год. 14 травня 2014 року за адресою: м.Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб. №20 (тел. 3-22-65).

 

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської ради

від 15 липня 2009 року №280

 

 

            Відповідно до статті 40, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», виконавчий комітет міської ради       в и р і ш и в:

 

            1.Унести до рішення виконавчого комітету міської ради від 15 липня 2009 року №280 «Про проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування» такі зміни:

            1.1.пункт 2.1. викласти у новій редакції згідно з додатком 1;

            1.2.пункт 2.2. викласти у новій редакції згідно з додатком 2;

            1.3.доповнити рішення пунктом 3 такого змісту:

«3.Визнати організатором конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «вул.Солов’євська-аптека-автовокзал» виконавчий комітет міської ради.

Організатору конкурсу оголосити конкурс з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування «вул.Солов’євська-аптека-автовокзал» відповідно до вимог чинного законодавства».

            2.пункт 2 рішення вважати пунктом 4 такого змісту: «4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Ковальчука В.І.».

 

 

 

Секретар міської ради                                                                            О.М.Марчук

 

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету міської ради

від «___» ________

№____

 

Склад

конкурсного комітету щодо проведення конкурсу з перевезення пасажирів

 на міському автобусному маршруті загального користування

 

 

Ковальчук                                                   - перший заступник міського голови, голова

Володимир Іванович                                конкурсного комітету

 

 

Заріцька                                                       - начальник управління економіки

Наталія Миколаївна                                виконавчого комітету міської ради, заступник голови комітету

 

Маліновська                                                           - завідувач відділу інвестицій

Леся Анатоліївна                                       управління економіки виконавчого комітету міської ради, секретар комітету

 

Гнатюк                                                         - голова міської спілки автомобілістів (за

Микола Максимович                                згодою)

 

Крайчинська                                               - голова громадської організації товариства

Лілія Іванівна                                             підприємців «Край» (за згодою)

 

Ліснічук                                                                  - голова громадської організації  «Спілка

Зінаїда Петрівна                                                    підприємців  малого бізнесу м.Нетішин» (за згодою)

Севастьянов                                                - т.в.о.начальника відділення ДАІ

Леонід Леонтійович                                             Нетішинського МВ УМВС України у Хмельницькій області (за згодою)

 

Ткаченко                                                      - голова Хмельницької обласної організації

Олександр Іванович                                  Всеукраїнської спілки автомобілістів (за згодою)

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

комітету міської ради                                                                             А.В.Черната

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету міської ради

від «___» ________

№____

Умови

проведення конкурсу з перевезення пасажирів

на міському автобусному маршруті загального користування

«вул.Соловєвська-аптека-автовокзал»

 

1.Умови конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування (надалі – умови конкурсу) розроблено з метою вибору на конкурсних засадах суб’єктів господарювання, які спроможні забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування.

2.Суб’єкти господарювання – учасники конкурсу з перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування мають відповідати цим умовам конкурсу.

3.Умовами конкурсу є:

3.1.основним видом перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті міста Нетішин є перевезення в «звичайному» режимі руху;

3.2.наявність у перевізників достатньої кількості автобусів пасажиромісткістю не менш як 21 місце для сидіння с двома пневматичними дверима, категорією М2 або М3, класом А, I, II;

3.3.наявність у перевізників резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу у кількості 1 одиниця;

3.4.строк експлуатації автобусів, які допускаються до участі в конкурсі, повинен становити не більш десяти років;

3.5.досвід роботи перевізників, пов’язаний з перевезенням пасажирів становить не менше 3-х років;

3.6.забезпечення роботи на об’єкті конкурсу транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

3.7.пільгові перевезення пасажирів здійснювати відповідно до чинного законодавства.

3.8.перевізник під час здійснення пасажирських перевезень повинен забезпечувати підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу, здійснювати контроль за технічним станом транспортних засобів перед виїздом і виконання регламентних робіт з технічного обслуговування транспортних засобів, здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв, зберігати транспортні засоби під охороною;

3.9.для забезпечення безпеки перевезень пасажирів перевізник зобов’язаний мати власну або орендовану виробничу базу. У разі відсутності виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), які мають кваліфікованих фахівців для здійснення регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут, охорони транспортних засобів, документального контролю за режимом праці та відпочинку водіїв;

3.10.не допускається використовувати на міських маршрутах автобуси, переобладнані з вантажних транспортних засобів;

3.11.тарифна політика на міських маршрутах повинна відповідати діючому законодавству України в частині затвердження чи погодження тарифів на послуги з перевезення пасажирів;

3.12.збільшення або зменшення рівня тарифу відбувається на підставі звернення перевізника до виконавчого комітету Нетішинської міської ради з наданням розрахунків на його зміну. Самостійне збільшення або зменшення, погодженого виконавчим комітетом Нетішинської міської ради, тарифу не допускається;

 

 

 

Керуючий справами виконавчого
комітету міської ради                                                                  А.В.Черната