Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ Порядок ЖКП

 «АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

«Про затвердження порядку встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги»

 

Опис проблеми

З метою уникнення непорозумінь між виконавчим комітетом міської ради та надавачами житлово-комунальних послуг при встановленні/погодженні тарифів на житлово-комунальні послуги, виконавчий комітет міської ради розробив порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги, розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».

Цілі регулювання

Порядок розроблено з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Механізми та заходи

Затвердження порядку та визначення чіткого механізму встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги.

            Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акта є:

Залишити існуючу ситуацію без змін. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки є необхідним встановити єдиний механізм встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги.

Прийняття запропонованого рішення. Прийняття запропонованого проекту рішення надасть можливість уникнути можливих непорозумінь. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: прозорість  процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

В и т р а т и: процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів надавача послуг

В и г о д и: спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

В и т р а т и: можливі витрати на інформування громадськості про збільшення вартості житлово-комунальних послуг.

Сфера інтересів споживача послуг

В и г о д и: Підвищення рівня поінформованості прозорості при формування тарифів;

В и т р а т и: не вбачається.

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги

2.Кількість наданих населенням пропозицій щодо встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження проводиться до набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 22 липня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№20, 21, тел. 3-22-65.

 

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги

1.Загальні положення

Порядок встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги (далі-порядок) розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», інших нормативно-правових актів.

Порядок розроблено з метою реалізації принципу послідовності та передбачуваності прийняття рішень, спрощення та скорочення процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги.

2.Направлення пропозицій про встановлення/міну тарифів

2.1.У разі необхідності встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги, виконавцем цих послуг подаються до виконавчого комітету міської ради такі документи:

- офіційний лист з відповідними обґрунтуваннями;

- загальний розмір тарифу (з податком на додану вартість);

- пояснювальну записку, що обґрунтовує розрахунок тарифу (із зазначенням розміру діючого тарифу та відсотка відшкодування затвердженим тарифом собівартості, планового економічно обґрунтованого тарифу, дати, коли тариф востаннє переглядався, причин перегляду тарифу, зазначення відсотка зростання основних складових тарифу (заробітної плати, електроенергії, паливо-мастильних матеріалів), визначення відсотка підвищення тарифу тощо;

- калькуляції з постатейною розшифровкою витрат на надання послуг;

- перелік послуг, що входять до складу послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, що надаватимуться в кожному конкретному будинку, та їх вартість;

- періодичність та строки надання послуг;

- висновки щодо економічного обґрунтування планових витрат (у разі необхідності);

- копія постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (у разі необхідності);

- копії договорів з іншими суб’єктами господарювання, витрати за якими включені у складові тарифу.

2.2.Інформація має бути змістовною та достовірною.

3.Доведення до відома споживачів інформації про

 перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів

3.1.Протягом п’яти робочих днів з дня подання відповідних розрахунків до виконавчого комітету міської ради суб’єкт господарювання інформує споживачів про намір здійснити зміну тарифів відповідно до вимог наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 липня 2012 року № 390 «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структур цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад».

Зазначена інформація доводиться до відома споживачів шляхом розміщення на офіційному веб-сайті міської ради в мережі Інтернет, у газеті громади міста «Нетішинський вісник», веб-сайті суб’єкта господарювання (за наявності) та шляхом розміщення на інформаційних стендах біля адміністративних, житлових будинків, де споживачі отримують відповідні послуги.

Суб’єкт господарювання додатково може також доводити до відома споживачів інформацію за допомогою радіо, телебачення.

3.2.Інформація щодо встановлення/зміни тарифів на житлово-комунальні послуги оприлюднюється з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

3.3.Повідомлення про намір здійснити встановлення/зміну тарифів на житлово-комунальні послуги повинне містити:

поштову та електронну адресу розробника тарифів;

інформацію про строк, упродовж якого приймаються зауваження і пропозиції та спосіб їх надання;

Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження і пропозиції, встановлюється суб’єктом господарювання, але він не може бути меншим за 14 календарних днів та більшим ніж 20 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити зміну тарифів на житлово-комунальні послуги.

3.4.Зауваження і пропозицій, які отримані виконавчим комітетом міської ради, надсилаються для розгляду суб’єкту господарювання. За результатами такого розгляду суб’єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення.

3.5.Суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

3.6.Суб’єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача, який надав свої пропозиції та зауваження, про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб’єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення.

У разі врахування зауважень і пропозицій суб’єкт господарювання здійснює перерахунок тарифу та передає його виконавчому комітету міської ради листом з висловленою позицією та відповідними обґрунтуваннями.

У разі відсутності пропозицій та зауважень від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань або вмотивованого їх відхилення, суб’єкт господарювання письмово сповіщає про це виконавчий комітет міської ради.

3.7.Процедура доведення до відома споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальної громади вважається такою, що відбулася, незалежно від надходження до суб’єкта господарювання або виконавчого комітету міської ради протягом встановленого строку зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань.

3.8.Розробник письмово повідомляє виконавчий комітет міської ради про результати доведення інформації про зміну тарифу до споживачів (з врахованими чи неврахованими пропозиціями).

3.9.Виконавчий комітет міської ради готує проект рішення на виносить на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради.

3.10.Унаслідок прийняття рішення виконавчого комітету міської ради по зміну тарифу, розробник тарифів не менше ніж за 15 днів до введення тарифу у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення виконавчого комітету міської ради.