Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ податок на нерухоме майно

«Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта
«Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 10.07.2012 № 30/592 «Про положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

1.Зміст проекту:

Приведення у відповідність до Податкового Кодексу України діючого положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

2.Поштова та електронна адреса розробника проекту:

2.1. Поштова адреса: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб.№№20, 21, тел. 3-22-65.

2.2. Електронна адреса: E-mail: miskrada@netishynrada.gov.ua

3.Спосіб оприлюднення регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу:

Проект регуляторного акта з відповідним аналізом регуляторного впливу буде оприлюднено на офіційному сайті міста Нетішин - http://www.netishynrada.gov.ua 25 березня 2014 року.

4.Спосіб надання зауважень та пропозицій – письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб.№№20, 21, тел. 3-22-65 до 16.00 год. 25 квітня 2014 року».

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 10.07.2012 №30/592 «Про положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Податковим кодексом України передбачено встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків і зборів, до яких відноситься податок на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки. Рішенням тридцятої сесії  Нетішинської міської ради VI скликання від 10 липня 2012 року № 30/592  затверджено положення Про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. У зв’язку із внесенням змін до Податкового законодавства, виконавчим комітетом міської ради підготовлено положення Про порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у новій редакції. Прийняття зазначеного положення у новій редакції забезпечить приведення місцевих податків і зборів у місті Нетішин у відповідність до чинного законодавства.

Згідно до Податкового кодексу України, платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової нерухомості.

Згідно змін та доповнень, які внесено до Податкового кодексу України у 2013 році, об'єктом оподаткування є об'єкт житлової нерухомості, в тому числі його частка.

До переліку об’єктів, які не підлягають оподаткуванню додались об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину. Удосконалено формулюванням - перелік об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника.

Юридичні особи самостійно обчислюють базу оподаткування, виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням встановлених пільг зі сплати податку.

Також, розширено пільги, які надаються при нарахуванні податку, перелік об’єктів житлової нерухомості на які нараховуються податок та чітко вказано на які об’єкти оподаткування пільги не надаються. Разом з тим, обчислення суми податку здійснюється за місцем реєстрації власника об’єкта житлової нерухомості, здійснено уточнення щодо нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам. Зазнали змін і терміни подання декларації про суму самостійно обчисленого податку для юридичних осіб.

Виконавчим комітетом міської ради розроблено проект рішення щодо викладення у новій редакції положення про порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Прийняття такого рішення міською радою забезпечить приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих податків і зборів у місті Нетішин.

 

2.Цілі регулювання

Проект ««Про внесення змін до рішення тринадцятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 10.07.2012 №30/592 «Про положення про порядок справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» розроблено з ціллю:

  • виконання вимог чинного законодавства;
  • викладення у новій редакції  порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • забезпечення надходжень до бюджету міста.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів

досягнення визначених цілей

 

1.Відмова від введення в дію запропонованого проекту рішення. Ця альтернатива відхилена, оскільки  не виконуватимуться (порушуватимуться) вимоги чинного законодавства.

2.Прийняти запропонований проекту рішення. Ця альтернатива є єдиним шляхом досягнення поставлених цілей. У результаті прийняття рішення про викладення у новій редакції  порядку справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства, а також з’являться нові джерела надходжень до бюджету міста.

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом цього рішення затверджується положення про справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у новій редакції.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

  • виконання вимог чинного законодавства;
  • забезпечення надходжень до бюджету міста.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и:

- забезпечення виконання вимог чинного законодавства;

- забезпечення дохідної частини бюджету міста завдяки новим джерелам надходжень.

В и т р а т и:

- процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів фізичних та юридичних осіб – платників податку

В и г о д и:

- прозорий механізм справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

В и т р а т и:

- сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Сфера інтересів населення міста

В и г о д и:

- забезпечення можливості збільшення видатків бюджету на розвиток міста та його соціальної інфраструктури.

В и т р а т и:

- сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, власниками об’єктів житлової нерухомості.

 

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість платників податку – фізичних осіб.

2. Кількість платників податку – юридичних осіб.

3. Кількість платників податку – нерезидентів.

3. Площа об’єктів житлової нерухомості  у розрізі платників.

4.Надходження до бюджету міста податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у розрізі платників.

 

9.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

  1. Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

 

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання, населення  приймаються до  16.00 год. 25 квітня 2014 року письмо за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№20,21, тел. 3-22-65.

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Р І Ш Е Н Н Я

____________ сесії Нетішинської міської ради

VІ скликання

 

«___» ___________ 2014 року № ____

м.Нетішин

 

Про внесення змін до рішення

тридцятої сесії Нетішинської міської ради

VI скликання від 10 липня 2012 року № 30/592

«Про положення про порядок справляння податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»

 

 

 

Відповідно до пункту 24 частини 1 статті 26, частини 2 статті 42, статті 69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Податкового кодексу України, міська рада в и р і ш и л а:

1.Затвердити положення про порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у новій редакції згідно з додатком.

2.Це рішення набирає чинності від 1 січня 2015 року та підлягає оприлюдненню у газеті громади міста «Нетішинський вісник».

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Антощук В.С.) та начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Кравчук В Ф.

 

 

 

Секретар міської ради                                                                           О.М. Марчук

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням тридцятої сесії Нетішинської міської
ради VI скликання від 10.07.2012 року № 30/592

(в редакції рішення ______________________)

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

1.Загальні положення

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, справляється відповідно до Податкового кодексу України.

2.Платники податку

2.1.Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості.

2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

3.Об’єкт оподаткування

3.1.Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості в тому числі його частка.

3.2.Не є об’єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об'єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину.

 

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об'єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням пільг зі сплати податку.

 

 5.Пільги із сплати податку

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 370 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

5.2. Міська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на території міста Нетішин з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Виконавчий комітет Нетішинської міської ради до 1 лютого поточного року подає до Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області відомості стосовно пільг, наданих  відповідно до абзацу першого цього підпункту

 

6.Ставки податку

Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

6.1. Ставки податку для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.

6.2. Ставки податку для юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) 1 відсоток - для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів.

 

7.Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

8.Порядок обчислення суми податку

8.1.Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області за місцем реєстрації власника об’єкта житлової нерухомості.

8.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) Нетішинським відділенням Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області, платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

8.3.Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області, надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.4. Платники податку на підставі документів, які підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування, мають право звернутися з письмовою заявою до Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; права на користування пільгою із сплати податку;  розміру ставки податку; нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) платнику податку нове податкове повідомлення-рішення.

Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати до Нетішинського відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області відомості, необхідні для розрахунку податку, станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт.

 

9.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника

об’єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10.Порядок сплати податку

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету міста згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

11.Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

12.Відповідальність

Платники податку несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України.

За неподання, порушення порядку заповнення та строків подання податкової декларації органам державної податкової служби, недостовірність наданої інформації платники податку несуть відповідальність відповідно до норм Податкового кодексу України

 

13.Контроль

Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснює Нетішинське відділення Славутської ОДПІ ГУ Міндоходів у Хмельницькій області