Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ обмеження продажу алкогольних напоїв

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради

«Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішина»

 

1.Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Опис проблеми

Порядок реалізації алкогольних напоїв в Україні регламентується Законами України «Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», „Про захист прав споживачів”, Правилами роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Проте, проблема алкоголізму у місті на даний час залишається актуальною та набуває все більш небезпечних для суспільства форм та проявів.

До Нетішинської міської ради та її виконавчого комітету надходять звернення громадян міста, громадських організацій та депутатів щодо питання боротьби з алкоголізмом.

Через неврегульованість цього питання на законодавчому рівні та з метою впровадження державної політики щодо попередження вживання серед населення (в т.ч. підлітків, молоді) алкогольних напоїв і впорядкування часу продажу в місті цих товарів, назріла нагальна необхідність нормативного врегулювання цього питання.

Чинне українське законодавство забороняє продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових особами та особам, які не досягли 18 років.

У правилах роздрібної торгівлі є норма, яка дозволяє місцевій владі обмежувати продаж пива та алкогольних напоїв, хоча Закон України "Про державне регулювання виробництва і обороту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і  тютюнових виробів" не дає повноважень місцевій владі встановлювати обмеження на торгівлю пива і алкогольних напоїв, окрім святкових днів та під час проведення масових заходів. Проте, упродовж останніх років у деяких містах місцеві органи влади практикували обмеження продажу алкоголю в нічний час. У багатьох країнах світу обмеження та заборона на продаж алкоголю у нічний час діє поряд із забороною продажу алкоголю у загальнодоступних місцях, його продаж дозволено лише у спеціалізованих магазинах або відділах.

У даній ситуації виникає необхідність прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню розповсюдження алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захисту населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій та порядок.

Дане рішення покликане активізувати громаду міста на допомогу виявлення випадків порушень та спонукати приватний бізнес з розумінням і усвідомленням ставитись до виконання нового документу. На деякий час можливий супротив з боку приватного бізнесу проти запропонованих обмежень, проте в подальшому вони цілком можуть бути застосовані на практиці.

 

2.Цілі регулювання

Проект «Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішина» розроблено з ціллю:

- впорядкування продажу алкогольних напоїв в торговельній мережі міста шляхом обмеження продажу у встановлений час, за віковою та територіальною ознакою;

- недопущення продажу алкогольних напоїв особам віком до 18 років;

- зниження споживання алкогольних напоїв, збереження здоров’я населення міста та попередження правопорушень, пов`язаних із зловживанням алкоголю.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

1.Збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки загострення ситуації зі вживання населенням міста алкогольних напоїв особливо підлітками та молоддю потребує негайного впорядкування.

2.Заборона реалізації алкогольних напоїв у м. Нетішині

Дана альтернатива обмежує права суб’єктів господарювання на здійснення підприємницької діяльності, вимагає змінювати спеціалізацію об`єктів торгівлі та організацію їх роботи, що викличе значний супротив з їх сторони, а також викличе невдоволення з боку мешканців міста.

3.Обмеження часу продажу алкогольних напоїв в об’єктах торгівлі від 22 до                07.00 години (крім ресторанного господарства).

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо впорядкування обігу алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв, пива. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління, мінімізує соціальні наслідки від вживання алкоголю.

 

4.Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми

Проектом регуляторного акта пропонується встановити обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішина. Обмеження реалізації пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, зменшить вплив алкоголю на стан здоров’я молодого покоління.

 

5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта розробник вбачає досягнення визначених цілей, а саме:

- досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та населення;

- сприяння створенню ефективного організаційно-правового та соціально-економічного механізму впливу на діяльність суб’єктів господарювання у сфері профілактики та протидії проявам алкоголізму на території міста.

Прийняття регуляторного акта, який сприятиме обмеженню зростання алкогольної залежності серед населення, а особливо молоді, зменшенню кількості злочинів, що скоєні особами у стані алкогольного сп’яніння, захистить населення від шкідливого впливу шуму та забезпечить громадський спокій у нічний час у цілому.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування

В и г о д и: Зменшення кількості звернень громадян про порушення правил торгівлі підакцизними товарами.

Забезпечення дотримання громадського порядку.

Сприяння покращенню стану дитячого та підліткового здоров’я, репродуктивного здоров’я населення.

Підвищення іміджу влади.

В и т р а т и: Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта).

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

В и г о д и: Сприяння підвищенню культури обслуговування покупців.

Дотримання чинного законодавства.

В и т р а т и: Втрати пов’язані із можливим зменшенням обсягу продажу алкогольних напоїв. Витрати на розширення асортименту товарів (крім підакцизних) з метою залучення широкого кола покупців.

Сфера інтересів населення міста

В и г о д и: Зменшення негативного впливу алкоголю, покращення здоров`я,    формування нових ціннісних орієнтацій в різних сферах.  

В и т р а т и: Незначні часові незручності при придбанні алкогольних напоїв.

 

7.Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин, в регуляторний акт можна вносити зміни та доповнення.

 

8.Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість адміністративних правопорушень щодо порушення громадського порядку у стані алкогольного сп’яніння.

2.Кількість скарг і нарікань мешканців на роботу об`єктів торгівлі.

 

9.Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження проводиться до дня набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

3.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

4.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться  статистичні дані, результати перевірок, тощо.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 16.00 год. 21 квітня 2014 року письмо за адресою: 30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. №№ 321, 21, 20,  тел. 3-20-78, 3-22-65.

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ

 

Р І Ш Е Н Н Я
Про обмеження щодо продажу пива (крім безалкогольного),
алкогольних та слабоалкогольних напоїв, вин столових на території м.Нетішина

           

Відповідно до статті 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного               та епідемічного благополуччя населення», з метою недопущення поширення проявів вживання неповнолітніми алкогольних та слабоалкогольних напоїв, продажу підліткам спиртних напоїв та втягнення    їх у пияцтво, порушень громадського порядку і дотримання тиші у нічний час доби, міська рада  в и р і ш и л а:

 

            1.Обмежити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових в об’єктах торгівлі, крім торгівлі в об’єктах ресторанного господарства, які розміщуються в окремих капітальних будівлях, або спеціально обладнаних приміщеннях, інших капітальних спорудах, від 22.00 години до 07.00 години.

 

2.Це рішення набирає чинності від дня оприлюднення у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісі1 Нетішинської міської ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту,законності та правопорядку (Бойко В.Ф.), з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.).

 

 

 

Секретар міської ради                                                            О.М.Марчук