Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ конкурс ЦНАП

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконавчого комітету міської ради

«Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг»

 

1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати

шляхом державного регулювання господарських відносин

            Статтею 15 Закону України «Про адміністративні послуги», постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 379 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг» передбачено, що у приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг можуть надаватися супутні послуги суб’єктами господарювання (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

            Враховуючи, що надання платних супутніх послуг суб’єктами надання адміністративних послуг, центром надання адміністративних послуг забороняється, виникає необхідність конкурсного відбору суб’єктів господарювання за   критеріями мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання таких супутніх послуг.

            Затвердження порядків проведення конкурсів для надання кожного виду супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг врегулює всі питання надання супутніх послуг та визначить  процедуру проведення конкурсу для надання таких послуг.

 

2.Цілі державного регулювання.

Основними цілями державного регулювання є створення зручних і сприятливих умов для отримання супутніх послуг пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг суб’єктами звернення.

Метою здійснення державного регулювання є визначення та упорядкування відносин щодо процедури проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних

способів досягнення встановлених цілей.

Проект рішення виконавчого комітету міської ради підготовлено на виконання постанови Кабінету Міністрів України  від 29.05.2013 № 379 «Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг». Зазначеною постановою передбачається затвердження окремих порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг для надання кожного виду супутніх послуг.

 

4.Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної

проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження порядків проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг» врегулює організаційні питання процедури проведення конкурсів на надання супутніх послуг та дасть змогу визначити  суб’єктів господарювання, які будуть здійснювати надання супутніх послуг за критеріями мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення під час надання  таких послуг.

Також, будуть врегулюванні права та обов’язки організатора конкурсу, учасників конкурсу та конкурсної комісії .

                   

                    5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей

у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Затвердження порядків проведення конкурсу для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг врегулює всі питання надання супутніх послуг та визначить загальну процедуру проведення конкурсу для надання супутніх послуг.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

            Впровадження регулювання проведення конкурсів для надання супутніх послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг буде сприяти створенню зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг.

Сфера впливу:

Органи влади         

Вигоди: Врегулює питання щодо конкурсного відбору суб’єктів господарювання     на надання супутніх послуг    

Витрати: Відсутні

Сфера впливу:

Інтереси громадян, фізичних та юридичних осіб:

Вигоди:Сприятиме створенню зручних та доступних умов для отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг

Витрати:Відсутні

 

7.Строк дії запропонованого регуляторного акта.

Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

 

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності зазначеного регуляторного акта передбачається визначити за критеріями:

  • зручність та доступність умов для отримання суб’єктом звернення адміністративних послуг.
  • кількість звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо надання супутніх послуг;

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися

відстеження результативності регуляторного акта

- базове відстеження – після набрання чинності регуляторного  акта;

 - повторне відстеження - через рік з дати набрання актом чинності.

 - періодичні відстеження – раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Зауваження та пропозицій приймаються письмово за адресою:30100, Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Шевченка, 1, каб.№№20, 21, тел. 3-22-65.