Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ конкурсний відбір

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення Нетішинської міської ради

«Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», що визначає процедуру конкурсного відбору Фондом комунального майна міста Нетішина суб’єкті оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, що отримали сертифікат суб’єкта оціночної діяльності.

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття рішення «Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності» дасть змогу привести його у відповідність до чинних нормативно-правових актів з питань оцінки майна, а також оптимізувати процедуру обрання суб’єктів оціночної діяльності, створення ефективного механізму регулювання та забезпечення незалежної оцінки майна, який при цьому здійснюватиметься з дотриманням конкурентного середовища та відповідатиме всім принципам державної регуляторної політики та вимогам чинного законодавства в цій галузі.

 

3.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відсутність регулювання

Дана альтернатива є неприйнятною у зв'язку з тим, що цілей правового регулювання не буде досягнуто

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки, запропоноване рішення дає можливість оптимізувати систему обрання Фондом комунального майна міста Нетішина суб’єктів оціночної діяльності на конкурентних засадах.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

-

-

Прийняття запропонованого рішення

Нормативне забезпечення механізму конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності

Процедура розробки регуляторних актів (витрати робочого часу та витрати на підготовку регуляторних актів і на публікацію в ЗМІ)

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

-

-

Прийняття запропонованого рішення

Встановлення правового регулювання порядку  проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності та отримання послуг з оцінки майна

 

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Відсутність регулювання

-

-

Прийняття запропонованого рішення:

 

 

 

 

- суб’єкти оціночної діяльності

 

 

Отримання права на укладення договору з оцінки майна, отримання плати за надання послуг з оцінки майна

 

Отримання доходу від здійснення оціночної діяльності

 

відсутні

 

 

 

 

 

Опрацювання вихідних

даних, обстеження, проведення незалежної оцінки об’єктів приватизації

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого та середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Відсутність регулювання

-

Альтернатива 2. Прийняття запропонованого рішення

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалася без змін, неможливе досягнення зазначених цілей

 

Прийняття запропонованого рішення

3

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини

відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

Лише у даний спосіб можна вирішити вказану проблему найкращим чином, а також врахувати інтереси громадян, держави та підприємців при визначенні простішої, прозорої процедури проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності

-

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації без змін, будуть лише заглиблюватися існуючі проблеми у сфері приватизації комунального майна

-

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв’язати шляхом прийняття рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради «Про Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності»

Розробка даного проекту рішення здійснюється за принципами:

- законності;

- гласності (відкритості та загальнодоступності);

- урахування практичного досвіду;

- економічної та юридичної обґрунтованості.

 

6. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситися за потребою.

 

7. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показники результативності регуляторних актів передбачається визначити за зростанням надходжень до бюджету міської ради від продажу об’єктів нерухомого майна комунальної форми власності.

 

8. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження

результативності дії регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

         4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

         5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 03 листопада       2017 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 307 а, тел. (03842) 9-11-26.

 

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

 

 

 

 

 

 

Охримчук О.М., 3-21-56

Білощук О.С. 9-11-26

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

______________ сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

__.__.2017                                      Нетішин                                      № __/____

 

Положення про конкурсний відбір

суб’єктів оціночної діяльності

 

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики оцінки майна» від 10 грудня 2003 року № 1891, Наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності» від 31 грудня 2015 року № 2075, рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради    VII скликання «Про Положення про Фонд комунального майна міста Нетішина» від 23 грудня 2016 року № 22/1130, та інших нормативно-правових актів з питань оціночної діяльності, Нетішинська міська рада    в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, згідно з додатком.

 

2. Рішення набирає чинності з дня його опублікування у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.), з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

Міський голова                                                                              О.О.Супрунюк

                                                             Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ________ сесії Нетішинської

міської ради VII скликання ___________

№ __/______

 

Положення

про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

 

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності-суб'єктів господарювання, які отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності (надалі – суб'єкти оціночної діяльності).

Ця процедура застосовується Фондом комунального майна міста Нетішина (далі – Фонд), якщо вартість виконання послуг з незалежної оцінки майна менша 100 тис.грн.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

конкурсна документація – конкурсна пропозиція та підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з оцінки та строку їх виконання (у календарних днях);

підтвердні документи – заява на участь у конкурсі, документи, що визначають правовий статус претендента та містять інформацію про склад оцінювачів, які безпосередньо надаватимуть послуги з незалежної оцінки майна, їх практичний досвід, а також відповідні документи, що підтверджують право на проведення таких робіт;

претендент – суб'єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав до органу приватизації документи, передбачені умовами конкурсу та опубліковані в інформаційному повідомленні про його проведення;

суб'єкти оціночної діяльності – суб'єкти господарювання, що отримали сертифікат суб'єкта оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні";

учасник конкурсу – суб'єкт оціночної діяльності, який подав документи, що  відповідають умовам конкурсу та якого допущено до участі в ньому.

1.3. До участі в конкурсі можуть бути допущені суб'єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб'єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки.

1.4. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності передбачено наявність:

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно оцінки об'єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними документами оцінювачів та свідоцтвами про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів;

- досвіду роботи суб'єкта оціночної діяльності в проведенні оцінки майна, зокрема подібного майна, згідно з додатком 3 до Положення;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку, та їх особистого досвіду в проведенні оцінки подібного майна;

- письмової згоди оцінювачів, яких додатково буде залучено суб'єктом оціночної діяльності до виконання робіт з оцінки майна;

- у разі необхідності – спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею.

1.5. Конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності здійснюється конкурсною комісією (надалі – комісія). Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих повноважень:

- скликає засідання комісії та головує на них;

- видає розпорядження та доручення, обов'язкові до виконання для членів комісії;

- організовує підготовку матеріалів для подання на розгляд комісії;

- підписує документи стосовно роботи комісії;

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник.

Секретар комісії:

- забезпечує виконання доручень голови комісії;

- готує матеріали для розгляду на засіданні комісії та інформаційні довідки про кожного претендента;

- оформляє протоколи засідань комісії.

У інформаційній довідці про кожного претендента, що має намір взяти участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, зазначаються:

- наявність у нього сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями у межах цих напрямів, що відповідають об'єкту оцінки;

- наявність у претендента (за потреби) спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею;

- досвід роботи з оцінки подібного майна;

- перелік оцінювачів, які перебувають у штатному складі суб'єкта оціночної діяльності, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними документами;

- перелік оцінювачів, які додатково залучаються суб'єктом оціночної діяльності за цивільно-правовими договорами до проведення незалежної оцінки майна за письмовою згодою із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними документами;

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна за підсумками попередніх конкурсів;

- наявність зауважень Фонду державного майна України, його регіональних відділень до звітів про оцінку майна, виконаних претендентом, за підсумками їх рецензування.

2. Підготовка до проведення конкурсу

2.1. Фонд готує інформацію для публікації в Нетішинській міській газеті "Нетішинський вісник" та на web-сайті Нетішинської міської ради про проведення конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності за 14-30 календарних днів до оголошеної дати проведення конкурсу.

2.2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

- дату, час і місце проведення конкурсу;

- відомості про об'єкт оцінки;

- кінцевий термін подання документів;

- строк виконання робіт у календарних днях (за потреби);

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги, вимоги щодо практичного досвіду з оцінки майна, зокрема подібного майна);

- відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони.

2.3. Претенденти подають конкурсну документацію в запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в конверті.

До підтвердних документів, поданих на конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, належать:

- заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою, згідно з додатком 1 до Положення;

- копія установчого документа претендента;

- копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки й підписання звіту про оцінку майна;

- письмові згоди оцінювачів, яких буде додатково залучено претендентом до проведення робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, завірені їх особистими підписами, копії кваліфікаційних документів оцінювачів;

- копія сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;

- копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, виданого суб'єкту оціночної діяльності (допусків оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із суб'єктом оціночної діяльності або залучаються ним за цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб'єкту оціночної діяльності, якого за відповідною угодою буде залучено до виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею;

- письмова згода керівника суб'єкта оціночної діяльності, що має дозвіл на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, і залучається претендентом;

- інформація про претендента (документ, що містить відомості про претендента відносно його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та додатково залучаються ним, з незалежної оцінки майна, у тому числі подібного майна тощо).

Конкурсна документація претендентів подається в запечатаному конверті й має містити пропозицію щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов'язаних з їх виконанням, строк виконання робіт (в календарних днях), якщо він не визначений в інформації про проведення конкурсу.

2.4. Конкурсну документацію слід подавати за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). В разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається. Про це його письмово повідомляє секретар комісії до оголошеної дати проведення конкурсу. Конкурсна документація претендентів, яких не допущено до участі в конкурсі, повертається секретарем комісії за письмовою заявою претендентів після затвердження протоколу засідання комісії. 

2.5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, повідомивши про це письмово голову комісії.

3. Порядок проведення конкурсу

3.1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників.

3.2. У разі наявності одного учасника конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності комісія приймає рішення стосовно укладання з ним договору на проведення оцінки, якщо учасник конкурсу відповідає критеріям, визначеним пунктом 3.4 цього розділу, та запропонована ним ціна виконання робіт не перевищує звичайної ціни, установленої для відповідної групи об'єктів.

3.3. На засіданні комісія аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає довідку на кожного претендента. Конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

3.4. Під час обрання переможця конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності враховуються:

- кількість та кваліфікація оцінювачів, які перебувають в штатному складі учасника конкурсу, а також тих, що додатково ним залучаються для проведення оцінки майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки подібного майна;

- досвід учасника конкурсу з оцінки саме того об'єкта, оцінку якого планується здійснити за підсумками оголошеного конкурсу з відбору суб'єкта оціночної діяльності;

- кількість оцінювачів, яких планує залучити учасник конкурсу з метою підготовки звіту про оцінку майна та його підписання, їх особистий практичний досвід щодо оцінки майна, в тому числі подібного;

- запропонована учасником  конкурсу ціна виконання робіт порівняно із звичайною ціною;

- кількість конкурсів, у яких учасник брав участь, та кількість перемог в них (ураховується як критерій кожною комісією окремо);

- кількість невиконаних договорів на проведення оцінки майна із зазначеним учасником конкурсу та причин такого невиконання;

-  кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу підготовлені (готуються) учасником конкурсу на виконання договорів на проведення оцінки майна, за підсумками попередніх конкурсів;

- наявність зауважень Фонду державного майна України, його регіональних відділень до звітів про оцінку майна, виконаних учасником конкурсу, за результатами їх рецензування, а також професійність та ефективність діяльності учасника конкурсу.

3.5. Рішення комісії приймається шляхом рейтингового голосування та у випадку, визначеному Положенням, – шляхом таємного голосування.

Члени комісії повинні голосувати відносно кожного учасника конкурсу "за" чи "проти". Учасник конкурсу, пропозиції якого найповніше відповідають умовам конкурсу є оптимальними з урахуванням якості виконуваних робіт з оцінки й ціни, та який отримав найбільшу кількість голосів "за" присутніх на засіданні членів комісії (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні), визнається переможцем. Якщо має місце однакова кількість голосів "за", отримана одночасно кількома учасниками конкурсу, призначається таємне голосування, згідно з додатком 2 до Положення.

Таємне голосування відбувається за кожним учасником конкурсу окремо. Таємне голосування відбувається бюлетенями, в яких зазначено "за" або "проти". Кожен присутній на засіданні член комісії запечатує відповідний бюлетень у конверт і надає його секретарю комісії. Секретар комісії на засіданні розпечатує подані конверти, повідомляє про підсумки голосування та вносить їх у відповідну відомість. За результатами таємного голосування переможцем визнається учасник конкурсу, який отримав найбільшу кількість голосів "за" (але не менше половини голосів членів комісії, присутніх на засіданні).

За результатами рейтингового або таємного голосування у випадку відсутності більшості голосів членів комісії, присутніх на засіданні, переможцем конкурсу може бути не визнаний жоден з його учасників. У таких випадках комісія переносить прийняття рішення про визнання переможця конкурсу на наступне засідання та пропонує усім учасникам конкурсу подати додаткові пропозиції щодо умов оплати робіт та додаткові відомості щодо досвіду з оцінки майна або призначає повторний конкурс.

3.6. Результати конкурсу оформляються протоколом. Протокол підписують всі присутні на засіданні члени комісії й затверджує керівник органу приватизації.

3.7. Комісія стосовно кожного об'єкта оцінки за результатами рейтингового або таємного голосування також може визначати учасника конкурсу, з яким може бути укладено договір на проведення оцінки майна, в разі не укладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови від виконання робіт за договором.

4. Інші питання, пов'язані з конкурсом та його результатами

4.1. Якщо не надійшло жодної заяви на участь у конкурсі, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова комісії приймає рішення про його повторне проведення та призначає дату.

4.2. Після проведення конкурсу комісія письмово (або в інший спосіб) інформує переможців про своє рішення протягом 5 календарних днів.

4.3. Інформація про результати конкурсу публікується в Нетішинські міській газеті "Нетішинський вісник" та на веб-сайті Нетішинської міської ради, протягом 5 календарних днів. Її може бути опубліковано додатково в інших засобах масової інформації.

4.4. У разі потреби в повторному проведенні оцінки об'єкта, оцінку якого було здійснено із залученням суб'єкта оціночної діяльності, відібраного на конкурсних засадах, комісія розглядає це питання на засіданні. За результатами розгляду вона приймає рішення щодо оголошення повторного конкурсу з відбору суб'єктів оціночної діяльності або залучення суб'єкта оціночної діяльності, який уже здійснював зазначені роботи з оцінки майна, та укладання з ним додаткового договору на умовах, запропонованих суб'єктом оціночної діяльності, у разі згоди комісії із запропонованими умовами. При прийнятті рішення в цьому випадку комісія керується звичайною ціною послуг щодо подібних об'єктів оцінки, визначеною шляхом узагальнення інформації стосовно рівня цін на послуги за результатами конкурсних відборів суб'єктів оціночної діяльності. Звичайна ціна послуг регулюється договірними відносинами з урахуванням індексу інфляції, що визначається Фондом державного майна України кожні півроку.

4.5. У разі виявлення суб'єктом оціночної діяльності під час виконання робіт факту значного збільшення обсягу робіт з оцінки майна, не передбаченого інформацією про проведення конкурсу, комісія розглядає це питання на засіданні. Комісією може бути прийнято рішення щодо укладання додаткового договору з суб'єктом оціночної діяльності. При прийнятті рішення комісія керується звичайною ціною послуг щодо оцінки подібних об'єктів. У разі незгоди суб'єкта оціночної діяльності продовжувати виконувати роботи з незалежної оцінки майна або неприйняття комісією рішення щодо укладання додаткового договору, договір з ним розривається за згодою сторін або шляхом односторонньої відмови від договору (якщо це встановлено умовами договору). У цьому разі оголошується повторний конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності.

 

                                                                                                           Додаток1 

                                                                                               до Положення

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності

 

Заявник _________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,  по батькові фізичної особи-підприємця)

 

Керівник ________________________________________________________

                  (прізвище, ім'я та по батькові; посада)

 

Ідентифікаційний код  заявника  за  ЄДРПОУ, реєстраційний  номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для   фізичних   осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття  реєстраційного  номера   облікової  картки  платника  податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________                                                                                                      

Місцезнаходження (місце проживання) ________   _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон            Телефакс           Телекс

 

 Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів

 оціночної діяльності на право проведення незалежної оцінки

_________________________________________________________________

          (повна назва об'єкта)

 

"___" ____________ 20___ року                      ______________

(дата заповнення заяви)                                                                   (підпис)

                                                                                             М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Додаток 2

                                                                                                           до Положення

 

 

ВІДОМІСТЬ

підсумків голосування

_________________________________________________________________

(найменування об'єкта оцінки)

 

№ з/п

Учасник конкурсу

Кількість голосів голосування

Підсумки таємного голосування

за

проти

за

проти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар комісії      ____________        ___________________________

                                  (підпис)                             (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Додаток 3

                                                                                                           до Положення

 

Інформація

щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки)

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я по батькові фізичної особи - підприємця)

N з/п

Назва об'єкта оцінки

Мета проведення оцінки

Дата оцінки

Період проведення оцінки

Замовник/платник

Досвід суб'єкта оціночної діяльності/досвід оцінювача (прізвище, ім'я, по батькові)*

Документ, що підтверджує досвід**

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

* Зазначається суб'єкт оціночної діяльності, який бере участь у конкурсі, та особи - оцінювачі, які безпосередньо будуть залучені до проведення оцінки.

** Копія договору про проведення робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та (або) акта приймання-передавання робіт (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть бути заштриховані); копія листа від замовника оцінки із зазначенням позитивного досвіду. Документи мають бути засвідчені керівником та скріплені печаткою (за наявності).

"___" _________ 20__року

М. П. (за наявності)

______________

(підпис)