Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ комунальна власність

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Нетішинської міської ради

«Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів»

 

1.Визначення проблеми

Фондом комунального майна міста Нетішина розроблено проект рішення Нетішинської міської ради «Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів» (далі-Порядок).

Даний проект рішення розроблено з метою приведення діючого Порядку до вимог чинного законодавства.

Основним нормативно-законодавчим актом, який регулює цей Порядок є Закон України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  постанова Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної  та комунальної власності».          

Зазначену проблему пропонується вирішити шляхом затвердження порядку подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

2.Цілі державного регулювання

Даний Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду пропозицій щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади м.Нетішин об’єктів, які перебувають у державній власності, комунальній власності міста або приватній власності, а також утворення і роботи комісії з питань передачі.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

         1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Прийняття запропонованого рішення

Ця альтернатива є найбільш прийнятою, оскільки, запропоноване рішення упорядковує Порядок відповідного до вимог чинного законодавства

Відсутність регулювання

У разі не прийняття даного проекту рішення проблема буде залишатися не вирішеною

         2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

         Оцінка впливу на інтереси місцевої влади

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Приведення Порядку до вимог чинного законодавства

 

Процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів пов'язані з підготовкою регуляторного акта)

Відсутність регулювання

-

-

         Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

         Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Прийняття запропонованого рішення

Підвищення інформованості щодо передачі об’єктів до комунальної власності

-

Відсутність регулювання

-

-

 

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Альтернатива 1. Прийняття запропонованого рішення

-

Альтернатива 2. Відсутність регулювання

-

 

4.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Прийняття запропонованого рішення

3

Затвердження запропонованого проекту рішення дозволить затвердити Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів

Відсутність регулювання

1

У разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Прийняття запропонованого рішення

У разі прийняття зазначеного проекту рішення питання щодо передачі об’єктів у комунальну власність буде приведено до вимог чинного законодавства

Х

Відсутність регулювання

Причиною відмови від цієї альтернативи є те, що у разі залишення ситуації, яка склалась без змін, проблема продовжуватиме існувати

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів».

Запропонований  проект  рішення  забезпечує  прозорість  дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури передачі об’єктів до комунальної власності.

 

6.Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Даним проектом рішення здійснюється приведення до вимог чинного законодавства питання щодо передачі об’єктів у комунальну власність  тому здійснити розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта, встановити кількість суб’єктів підприємництва та питому вагу суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, неможливо.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

 

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

В результаті дії цього регуляторного акту плануються використовуватися наступні показники результативності, що в свою чергу буде свідченням його ефективності:

1.Розмір надходжень до бюджетів, пов'язаних з дією регуляторного акта.

2.Кількість громадян та суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта.

3.Рівень поінформованості громадян та суб'єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

 

9.Визначення заходів,  за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

1.Базове відстеження результативності буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

2.Повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

3.Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

         4.Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

         5.Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.    

Зауваження та пропозиції приймаються до 16.00 год. 03 листопада       2017 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 307 а, тел. (03842) 9-11-26.

 

 

 

Міський голова                                                                    О.О.Супрунюк

 

 

 

Охримчук О.М.

3-21-56

Денисюк В.А.

9-11-26

 

 

 

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

_________ сесії Нетішинської міської ради

I скликання

 

__.__.2017                                      Нетішин                                    № __/____

 

Порядок    подання    та    розгляду

пропозицій щодо передачі об’єктів

у    комунальну     власність   міста

Нетішина  та   утворення  і  роботи

комісії з питань  передачі  об’єктів

 

 

Відповідно до пункту 25, частини 2 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року №1482 «Про передачу об’єктів права державної  та комунальної власності», рішення дев’ятої сесії Нетішинської міської ради     V скликання від 31 жовтня 2006 року №10 «Про передачу виконавчому комітету міської ради окремих повноважень щодо управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста», Нетішинська міська  рада    в и р і ш и л а:

 

1.Затвердити «Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів у комунальну власність міста Нетішина та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів», згідно з додатком.

 

2.Рішення набирає чинності з дня його опублікування у газеті територіальної громади міста «Нетішинський вісник».

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, податкової та тарифної політики (Самохіна М.О.), з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Кузів Р.М.) та першого заступника міського голови Романюка І.В.

 

 

 

Міський голова                                                                             О.О.Супрунюк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням _____________

сесії Нетішинської міської

ради __ скликання

__.__.20__ № __/____

 

Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів в комунальну власність міста Нетішин та утворення і роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність

 

1. Загальні положення

1.1.Порядок подання та розгляду пропозицій щодо передачі об’єктів в комунальну власність міста Нетішин (далі – Порядок) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови Кабінету Міністрів України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 21 вересня 1998 року № 1482, зі змінами.

1.1.1.Поняття у цьому Порядку вжиті в наступному значенні:

- уповноважений орган – Фонд комунального майна міста Нетішина;

- згода на передачу об’єктарішення Нетішинської міської ради про надання згоди на прийняття об’єкта передачі до комунальної власності (виключна компетенція міської ради);

- об’єкт передачі – майно, яке передається до комунальної власності, передбачене пунктами 1.3.1 – 1.3.5 цього Порядку.

1.2.Цей Порядок визначає основні вимоги до подання та розгляду пропозицій щодо безоплатної передачі в комунальну власність територіальної громади м.Нетішин об’єктів, які перебувають у державній власності або приватній власності.

1.3.Об’єктами передачі є:

1.3.1.цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі – цілісні майнові комплекси підприємств);

1.3.2. нерухоме майно (будівлі, споруди, утому числі приміщення (після їх виділення в окрему облікову одиницю (інвентарний об’єкт) на підставі розподільного балансу), об’єкти незавершеного будівництва (об’єкти   незавершеного будівництва передаються з проектно-кошторисною документацією), дороги;

1.3.3.інше окреме індивідуально визначене майно підприємств;

1.3.3.1.зовнішні мережі електро-, тепло-, газо-, водопостачання та водовідведення (далі – інженерна інфраструктура);

1.3.4.акції (частки, паї), що належать державі або суб’єктам права комунальної власності у майні господарських товариств.

1.3.5.об’єкти житлового фонду (у тому числі гуртожитки, як об’єкти нерухомого майна, житлові комплекси та/або їх частини), та інші об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори), які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій (далі – підприємств) або не увійшли до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі не завершені будівництвом.

1.4.Не можуть бути об`єктами передачі з державної у комунальну власність:

1.4.1.цілісні майнові комплекси підприємств, що провадять діяльність, передбачену частинами першою і другою статті 4 Закону України «Про підприємництво»;

1.4.2.цілісні майнові комплекси казенних підприємств;

1.4.3.майно підприємств, списане в установленому законодавством порядку;

1.4.4.об’єкти, право власності на які не зареєстровано в установленому законом порядку (крім об’єктів житлового фонду та гуртожитків, нерухомого військового майна, яке вивільняється у процесі реформування Збройних Сил України);

1.4.5.об’єкти, будівництво яких фактично продовжується за рахунок державних капітальних вкладень, до введення їх в експлуатацію;

1.4.6.об’єкти щодо яких є відповідне рішення про їх приватизацію.

1.5.Пропозиція щодо передачі об’єктів у комунальну власність може виходити від органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно (далі – самоврядні організації), місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації) та інших власників об’єктів (далі ініціатори).

 

2.Прийняття рішень про передачу об’єктів права державної власності у комунальну

2.1.Передача об’єктів з державної у комунальну власність здійснюється за рішенням:

2.1.1.Кабінету Міністрів України, щодо передачі:

-цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів;

-нерухомого майна, тобто будівель, споруд, у тому числі об’єктів незавершеного будівництва (крім нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів);

-іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємств.

2.1.2. органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядних організацій, щодо:

-об’єктів житлового фонду, гуртожитків та інших об’єктів соціальної інфраструктури (навчальних закладів, закладів культури (крім кінотеатрів), фізичної культури та спорту, охорони здоров’я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячих оздоровчих таборів), які перебувають у повному господарському віданні чи оперативному управлінні державних підприємств, установ, організацій або не увійшли до статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), у тому числі не завершені будівництвом;

-нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів.

2.2.Умовою «переходу» державного майна у комунальну власність міста Нетішин є наявність згоди міської ради, якщо інше не передбачено законом.

2.3.Перед поданням пропозицій на погодження відповідними структурами, передбаченими розділом 3 цього Порядку, ініціатор передачі об’єкта звертається письмово до уповноваженого органу (через виконавчий комітет міської ради), де зазначає майно, що планується передаватися до комунальної власності; причина передачі цього майна; акт обстеження об’єкта передачі; технічна документація на об’єкт передачі; пропозиції подальшого використання цього майна та його фінансування, а також іншу необхідну інформацію про об’єкт передачі.

2.3.1.Уповноважений орган може запитувати іншу інформацію щодо об’єкта передачі.

2.4.Розглянувши звернення та доданий пакет документів, уповноважений орган готує проект рішення міської ради про надання згоди на прийняття об’єкта передачі/про відмову у прийнятті об’єкта передачі.

2.5.При передачі об’єктів приватної власності – необхідне рішення власника або органу, якому надані повноваження щодо відчуження майна (належним чином засвідчена заява власника про його волевиявлення щодо передачі майна у комунальну власність або протокол загальних зборів, правління тощо відповідно до статутних документів суб’єкта господарювання). Уповноважений орган може запитувати іншу наявну документацію на об’єкт передачі з приватної у комунальну власність.

 

3.Погодження пропозиції про передачу об’єктів державної власності

у комунальну

3.1.Пропозиції щодо передачі об`єктів з державної у комунальну власність, яка здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погоджуються ініціатором  з:

3.1.1.органом, уповноваженим управляти державним майном або відповідною самоврядною організацією;

3.1.2.органом охорони культурної спадщини – щодо передачі об’єктів культурної спадщини, які є пам’ятками;

3.1.3.Антимонопольним комітетом – шляхом отримання дозволу на зазначену передачу у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції;

3.1.4.державним органом приватизації;

3.1.5.трудовим колективом підприємства – щодо об’єктів, споруджених та/або придбаних за рахунок коштів такого підприємства. Згода трудового колективу підприємства надається у формі витягу з протоколу загальних зборів (конференції представників) трудового колективу;

3.1.6.підприємством- у разі передачі закріпленого за ним на праві господарського відання (оперативного управління) майна, крім випадків, коли підприємство розташоване на тимчасово окупованій території України або на території проведення антитерористичної операції.

3.2.Погодження пропозиції забезпечується ініціатором передачі.

         3.3.Після того, як пропозиція буде погоджена, вона передається до центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, тобто до Мінекономрозвитку.

         3.4.У разі передачі цілісних майнових комплексів підприємств проект рішення про передачу, крім погодження його Мінфіном та Фондом державного майна України, має пройти ще й погодження центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

         3.5.У разі передачі захисних споруд цивільного захисту зазначені проекти рішень також підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

         3.6.Пропозиції щодо передачі нерухомого майна, призначеного виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів, з державної у комунальну власність, яка здійснюється за рішенням органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій, погоджуються з:

3.6.1. центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики

3.6.2. центральним органом виконавчої влади з питань фінансової політики

3.6.3. Фондом державного майна України

3.6.4. підприємством-балансоутримувачем

 

4.Зміст пропозиції та додатки до неї

4.1.У пропозиції (залежно від об’єкту передачі) має бути зазначено:

4.1.1.у разі передачі цілісного майнового комплексу підприємства:

- найменування підприємства;

- ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

- місцезнаходження, найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства

4.1.2.у разі передачі закріпленого за підприємством нерухомого майна та/або іншого окремого індивідуально визначеного майна:

-назва майна;

-місцезнаходження майна;

-найменування підприємства-балансоутримувача;

-місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підприємства-балансоутримувача;

-найменування органу, що здійснює функції з управління майном підприємства

4.2.Залежно від об’єкту передачі до пропозицій додаються:

4.2.1.Цілісні майнові комплекси підприємств, додатки:

-копія статуту (положення) підприємства;

-копії документів фінансової звітності, зокрема балансу, звіту про фінансові результати, про рух коштів, про обсяг кредиторської та дебіторської заборгованості за два останні календарні роки та на останню звітну дату, підписані уповноваженою особою юридичної особи, що подала документи, і засвідчені її печаткою;

-бізнес-план (техніко-економічне обґрунтування) з визначенням етапів та строків його реалізації, а також джерел фінансування видатків на його реалізацію, розроблений на підставі розрахунків щодо забезпечення ефективного використання цього майна та затверджений органом, уповноваженим управляти державним майном, що передається, а також ОМС, якому передаються підприємство;

-витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації.

4.2.2.Нерухоме майно, додатки:

-техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання цього майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання, добудову, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний та поточний ремонт;

-витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

-титули будов та проектно-кошторисна документація на об’єкти незавершеного будівництва

4.2.3.Інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, додатки:

-техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання такого майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання.

4.2.4.Нерухоме майно, призначене виключно для розміщення дошкільних навчальних закладів, додатки:

-техніко-економічне обґрунтування забезпечення ефективного використання цього майна за цільовим призначенням з визначенням обсягів та джерел фінансування видатків на його утримання, добудову, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний та поточний ремонт;

-витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації;

-титули будов та проектно-кошторисна документація на об’єкти незавершеного будівництва.

         4.3.Методичні рекомендації щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об’єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 грудня 2013 року № 1591. Такі рекомендації мають рекомендаційний, роз’яснювальний та інформативний характер.

         4.3.1.Техніко-економічне обґрунтування під час передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій їх структурних підрозділів має складатись з таких розділів:

         -Резюме (Стисло зазначають основні положення техніко-економічного обґрунтування; висвітлюють основні питання, зокрема щодо мети передачі та результатів, очікуваних від її здійснення);

-Загальна характеристика об’єкта передачі (Зазначають загальну інформацію про об’єкт, що пропонується до передачі, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу, який здійснює управління зазначеним підприємством);

-Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства (Описують фінансові результати та майновий стан підприємства за два останні календарні роки та на останню звітну дату (обсяг і собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), дебіторської та кредиторської заборгованостей (у тому числі обсяги заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом), заборгованості з виплати заробітної плати; вартість активів; стан основних фондів (їх первісна вартість та ступінь зносу) тощо); аналізують основні чинники, що забезпечили вказані результати фінансово-господарської діяльності підприємства);

-Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі (обґрунтовують необхідність здійснення та прогноз очікуваних результатів передачі; визначають шляхи та заходи підвищення ефективності діяльності об’єкта передачі після її здійснення (з визначенням етапів та термінів їх реалізації); визначають обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та використання об’єкта передачі; надають прогноз бюджетної та економічної ефективності діяльності підприємства (обсяг прибутку підприємства за рахунок підвищення ефективності його діяльності, збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету або зменшення видатків з державного бюджету на його утримання); надають інформацію про відповідність функціонального призначення об’єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об’єкт, з посиланням на нормативно-правовий акт).

         4.3.1.1.До техніко-економічного обґрунтування додаються копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт передачі, зокрема витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації, та витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

4.3.2.Техніко-економічне обґрунтування під час передачі нерухомого майна та об’єктів соціальної інфраструктури складається з таких розділів:

-Загальна характеристика об’єкта передачі (Зазначають місцезнаходження, загальну площу, відомості про балансоутримувача, найменування органу, який здійснює управління зазначеним майном);

-Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі (Обґрунтовують необхідність здійснення та прогноз очікуваних результатів передачі; визначають шляхи та заходи щодо підвищення ефективності використання об’єкта передачі після її здійснення (із визначенням етапів та термінів їх реалізації); визначають обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та використання об’єкта передачі; надають розрахунки потреб у додаткових площах відповідно до державних будівельних норм України, затверджених Міністерством регіонального розвитку і будівництва (для закладів освіти також з урахуванням державних санітарних норм та правил, затверджених Міністерством охорони здоров’я для відповідного рівня акредитації закладу); надають інформацію про відповідність функціонального призначення об’єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об’єкт, з посиланням на нормативно-правовий акт).

4.3.2.1.До техніко-економічного обґрунтування додають копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельну ділянку, на якій розташований об’єкт передачі, зокрема копію витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об’єктів, права на які підлягають державній реєстрації, та витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

4.3.3.Техніко-економічне обґрунтування під час передачі окремого індивідуально визначеного майна має містити перелік такої інформації:

-загальна характеристика майна, що передається;

-обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі;

-визначення джерел фінансування та обсягів витрат для подальшого утримання та використання зазначеного майна;

-відповідність функціонального призначення об’єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об’єкт;

-прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі майна (з визначенням етапів і термінів реалізації).

 

5.Передача державного майна у комунальну власність міста Нетішин

         5.1.Передача об’єктів здійснюється комісією з питань передачі об’єктів

5.2.Утворює комісію з питань передачі об’єктів та призначає її голову виконавчий комітет міської ради.

         5.3.Завдання, компетенція, організація роботи комісії з питань передачі об’єктів в комунальну власність зазначені у додатку до Порядку.

         5.4.Передача об’єкта оформляється актом приймання-передачі, який підписує голова і члени комісії. Форма акта приймання-передачі затверджена постановою КМУ від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності».

5.5.Право власності на об’єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі, а у випадках, передбачених законом, - з дня державної реєстрації такого права.

5.6.Передача об’єкта у комунальну власність є підставою для передачі відповідно у комунальну власність земельної ділянки, на якій розміщений об’єкт передачі. Кадастровий номер та розмір такої земельної ділянки зазначаються у рішенні органу про передачу відповідного об’єкта у комунальну власність.

         5.7.Органи, до сфери управління яких передано державне майно, з дня затвердження акта приймання-передачі зобов’язані:

         5.7.1.повідомити у двотижневий строк про таку передачу органам державної статистики, державної податкової служби, фінансовим органам, Фонду державного майна для внесення відомостей до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, відповідним органам охорони культурної спадщини (стосовно об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками) та Міністерству економічного розвитку і торгівлі (стосовно об’єктів, передача яких здійснюється за рішенням КМУ)

5.7.2.закріпити у двотижневий строк нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно за відповідним підприємством на праві господарського відання або оперативного управління (Місцеві ради закріплюють отримане майно за підприємством (установою) рішенням сесії, яким, власне було здійснено прийняття об’єктів державної власності).

5.7.3.внести відповідні зміни до установчих документів підприємства та провести їх державну реєстрацію відповідно до законодавства.

5.7.4.здійснити в установленому законодавством порядку оформлення та державну реєстрацію речових прав щодо об’єктів передачі, права на які підлягають такій реєстрації.

 

 

 

Додаток

до     Порядку     подання     та    розгляду

 пропозицій   щодо    передачі  об’єктів в

комунальну  власність  міста  Нетішин та

утворення   і   роботи   комісії   з   питань

передачі об’єктів в комунальну власність

 

 

Положення

про комісію з питань безоплатного приймання-передачі об’єктів

соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність

територіальної громади м. Нетішин

 

1. Загальні положення

1.1. Комісія з питань безоплатного приймання-передачі об’єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність територіальної громади м. Нетішин (далі Комісія) є постійно діючим робочим органом виконавчого комітету міської ради.

1.2. Комісія створюється рішенням виконавчого комітету міської ради і підпорядковується першому заступнику міського голови.

1.3. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Положенням про порядок передачі об’єктів права державної власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998року №1482, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативними актами України.

1.4. Комісія формується з: голови комісії, заступника голови комісії, секретаря комісії, постійних членів комісії, змінних членів комісії, представників сторін, що передають та приймають об’єкт.

1.5. Засідання комісії веде її голова, у разі відсутності - заступник голови комісії.

1.6. У разі відсутності члена Комісії його обов’язки виконує заступник згідно з розподілом обов’язків.

1.7. Змінні члени комісії залучаються до роботи комісії згідно функціонального підпорядкування об’єкту, що приймається до комунальної власності.

1.8. До роботи Комісії можуть залучатись експерти, представники суб’єктів господарської діяльності, що здійснюють обслуговування та експлуатацію інженерної інфраструктури міста тощо.

1.9. У разі передачі у комунальну власність об’єктів, що перебувають в оренді, до складу Комісії можуть додатково включатися представники орендодавця та орендаря.

1.10. Засідання Комісії проходить за наявності звернень щодо передачі об’єктів та наданої згоди міської ради на таку передачу;

1.11. Рішення Комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання виконавчими органами, підприємствами, установами, закладами Нетішинської міської ради, а також суб’єктами господарювання, що здійснюють експлуатацію та обслуговування об’єктів комунальної власності.

 

2. Основні завдання та функції Комісії

2.1. Здійснює заходи щодо приймання-передачі з державної та інших форм власності об’єктів соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність територіальної громади м. Нетішин.

2.2. Об’єктами приймання-передачі в комунальну власність міста можуть бути:

2.2.1. об’єкти житлового фонду, гуртожитки, квартири та інші об’єкти соціальної інфраструктури, у тому числі не завершені будівництвом;

2.2.2. об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (комплекси інженерних, транспортних споруд, будівель, приміщень і комунікацій);

2.2.3. інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, організацій, приватних осіб;

2.2.4. цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів;

2.2.5. об’єкти соціальної інфраструктури (навчальні заклади, заклади культури, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори тощо);

2.2.6. нерухоме майно (земельні ділянки, будівлі, споруди, приміщення, об’єкти незавершеного будівництва);

2.2.7. акції, частки, паї, майнові права тощо.

2.3. Комісія в своїй діяльності зобов’язана:

2.3.1. за заявами зацікавлених осіб та поданих ними документів, розглядати питання приймання-передачі з державної та інших форм власності об’єктів соціальної, інженерної інфраструктури, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна у комунальну власність територіальної громади м. Нетішин, за результатами розгляду погоджувати акт приймання-передачі і подавати його на затвердження Нетішинської міської ради;

2.3.2. в установлені строки повідомити зацікавленим особам про результати розгляду їх заяв;

2.3.3. відмовити у задоволені заяви зацікавленої особи у разі:

- неподання зацікавленою особою повного переліку документів;

- невідповідності поданих документів вимогам чинного законодавства.

2.3.4. у разі позитивного вирішення питання Комісія повідомляє заявника та передає екземпляр акта приймання-передачі, затвердженого рішенням міської ради.

2.4. Секретар комісії опрацьовує надані заявником документи, організовує роботу Комісії, готує акти приймання-передачі та проекти рішень міської ради по затвердженню даних актів:

2.4.1. організує прийняття заяв, документів від зацікавлених осіб;

2.4.2. надає рекомендації, консультації тощо;

2.4.3. здійснює попередню підготовку документів для розгляду Комісією;

2.4.4. забезпечує підготовку в установленому порядку проектів рішень міської ради, з питань затвердження актів приймання- передачі об’єктів;

2.4.5. повідомляє заявників про результати розгляду питань на засіданні Комісії;

2.4.6. здійснює іншу діяльність по забезпеченню роботи Комісії.

2.5. Акти надані для розгляду Комісією додаються до рішення міської ради про затвердження актів приймання-передачі об’єктів.

2.6. Засідання комісії за рішенням її голови може проходити в відкритому режимі з участю зацікавлених представників юридичних та фізичних осіб, засобів масової інформації.

2.7. Засідання комісії проводиться в залі засідань міської ради.

2.8. Передача оформляється актом приймання-передачі за формою згідно з діючим законодавством.

2.9. Акт складається у шести примірниках, підписується головою і членами комісії та затверджується рішенням міської ради.