Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ ЖКО перерахунок

«АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Нетішинської міської ради

«Про затвердження тимчасового Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх

ненадання або надання не в повному обсязі»

Опис проблеми

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» визначено обов’язок виконавця/виробника проводити перерахунок розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Типовим договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим постановою КМУ №529 від 20 травня 2009 року, також передбачається, що у разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх  кількісних та якісних показників від нормативних, виконавцем проводиться перерахунок розміру плати. На даний час на законодавчому рівні не встановлено єдиного порядку здійснення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості.

При цьому, з метою реалізації права споживачів на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, яке гарантоване Законом України «Про житлово-комунальні послуги» та Типовим договором, а також Законом України «Про захист прав споживачів» виконавці повинні здійснювати перерахунок.

Виконавчим комітетом міської ради розроблено проект рішення «Про затвердження тимчасового Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі».

Цілі регулювання

До врегулювання даного питання на законодавчому рівні, пропонується затвердження тимчасового порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, що дасть можливість вирішити існуючу проблему.

Механізми та заходи

Затвердження порядку та визначення механізму проведення перерахунків за ненадані або надані не в повному обсязі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

            Контроль за виконанням зобов’язань за договорами.

            Прозорість та відкритість структури тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, складу фактично понесених витрат, обсягу виконаних і запланованих робіт.

            Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Серед альтернативних способів досягнення цілей даного регуляторного акта є:

Залишити існуючу ситуацію без змін.. Ця альтернатива є неприйнятною, оскільки ситуація, що склалася потребує негайного вирішення.

Прийняття запропонованого рішення. Прийняття запропонованого проекту рішення надасть можливість вирішення проблеми і є єдиним виходом із ситуації, що склалася. Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності та принципу прозорості і врахування громадської думки.

Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування                 

В и г о д и: уникнення конфліктних ситуацій між надавачами та споживачами послуг, забезпечення прав споживачів

В и т р а т и: процедура розробки регуляторного акта (витрати робочого часу спеціалістів, пов’язані з підготовкою регуляторного акта)

Сфера інтересів надавача послуг

В и г о д и: підвищення результативності та відповідальності надання послуг

В и т р а т и: здійснення перерахунку споживачам (у разі доведення факту ненадання або надання не в повному обсязі послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій).

Сфера інтересів споживача послуг

В и г о д и: оплата за фактично надані та спожиті послуги належної якості, забезпечення виконання зобов’язань відповідно до чинного законодавства, контроль за виконанням зобов’язань за укладеними договорами між виконавцем та надавачем послуг.

В и т р а т и: перерахунок плати за ненадані послуги або надані не в повному обсязі послуг.

Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта до моменту затвердження Порядку Кабінетом Міністрів України.

Показники результативності регуляторного акта

1.Кількість оформлених актів-претензій всього, кількість актів –претензій щодо яких здійснено  перерахунок та на яку суму.

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Базове відстеження проводиться до набрання чинності регуляторного акта.

2.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 15 липня 2013 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№№20, 21, тел. 3-22-65.

 

Порядок проведення перерахунку

розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд

та прибудинкових територій у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі

1.Цей Порядок визначає механізм проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (далі - порядок) у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі. Дія цього порядку поширюється на суб’єктів господарювання, предметом діяльності яких є надання послуг (далі - виконавців), і фізичних та юридичних осіб (далі - споживачі), яким надаються послуги.

2.У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1).перерахунок – операція зміни раніше виконаних нарахувань плати за  ненадані або надані не в повному обсязі послуги;

2).період нарахування – період, за який виконавець виконує нарахування споживачам плати за послуги;

3).період перерахунку – період, за який виконавець здійснює перерахунок;

4).сума перерахунку – кошти, що в результаті проведеного перерахунку підлягають поверненню споживачеві, у вигляді зменшення на відповідну суму нарахувань за період перерахунку.

3.Послуги надаються з урахуванням встановленого рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг.

4.У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі із порушенням передбачених рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради та нормативно-правовою базою строків, складу та періодичності їх надання або із  недотриманням вимог щодо якості їх надання виконавцем проводиться перерахунок розміру нарахувань за послуги (далі - перерахунок).

5.Перерахунок відображається у наступному за періодом перерахунку періоді нарахувань.

6.Виконавці послуг здійснюють ведення обліку доходів, витрат та кількісних і якісних показників надання послуг за кожним житловим будинком та кожною складовою тарифу окремо.

7.Перерахунок здійснюється не рідше одного разу на рік протягом кварталу, наступного за періодом перерахунку, з урахуванням результатів перерахунку, здійснених з початку звітного року.

8.У разі надходження актів – претензій від споживачів за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку та прийняття виконавцем рішення про їх задоволення перерахунок здійснюється протягом наступного місяця з моменту отримання виконавцем відповідного акта – претензії.

Акт – претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів – претензій згідно з додатком 2 до цього Порядку.

9.Не є підставою для перерахунку  (за актом - претензією) невиконання певного виду робіт через ненастання часу його виконання за планом або графіком, складеним виконавцем послуг.

10.Перерахунок за актом – претензією здійснюється усім споживачам відповідного будинку, які не отримали послуги.

11.Перерахунок здійснюється виходячи з фактично понесених у звітному періоді витрат на надання послуг для кожного будинку окремо в межах тарифу. періодичності та строків надання послуг, встановлених рішенням виконавчого комітету Нетішинської міської ради, з урахуванням планів та графіків виконання робіт, складених виконавцем.

12.Обсяг фактично наданих послуг та виконаних робіт має підтверджуватися відповідною первинною документацією, що зберігається у виконавця послуг, зокрема: накази по підприємству, табель обліку робочого часу, розрахункові листки нарахування заробітної плати робітникам, наряди – завдання, акти списання матеріалів, матеріальні звіти майстрів, акти виконаних робіт постачальних та підрядних організацій, документи, що підтверджують технічні показники будинку, тощо.

13.Облік послуг за технічне обслуговування ліфтів проводиться на підставі журналів реєстрації зупинок ліфтів. Перерахунок розміру плати виконується у разі простою ліфта більше доби.

14.Перерахунок розміру плати за електропостачання ліфтів виконується за показниками лічильників електроенергії, а у разі відсутності лічильників – на підставі актів постачальника електроенергії за умови врахування у них факту простою ліфта більше доби.

15.Перерахунок не проводиться у разі отримання економії коштів за окремими складовими тарифу на послуги та використання механізму перерозподілу витрат у структурі тарифів згідно із Порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. затвердженим по становою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 869.

16.Фактичні витрати за кожним будинком за період нарахування (перерахунку) визначаються з урахуванням накладних витрат, планового прибутку та податку на додану вартість.

17.У разі перевищення за підсумками року фактичних витрат на виконання поточного ремонту над нарахуваннями плати за послуги за встановленим тарифом таке перевищення вважається роботами, виконаними авансом. Залишок за виконані, але не зараховані до нарахувань поточного періоду  роботи, зараховується до фактичних витрат наступного періоду до повного погашення вартості робіт, виконаних авансом, але в межах встановленого тарифу.

18.Виконавець послуг оприлюднює структуру, склад фактично понесених  втрат та обсяг виконаних і запланованих робіт та повідомляє споживачів про економію коштів і плани щодо їх використання на своєму інтернет-сайті та/або в інший визначений ним спосіб.

19.Про здійснення перерахунку виконавець послуг повідомляє споживачів у платіжному документі та/або на своєму інтернет-сайті, зазначаючи при цьому розмір перерахунку та період, за який його здійснено.

20.У разі припинення діяльності підприємства або сплину та не пролонгації терміну дії договору на утримання будинку підприємство, що надавало послуги (виконавець) повинно здійснити перерахунок.

21.Виконавці послуг несуть відповідальність за недотримання вимог цього порядку згідно з вимогами чинного законодавства.