Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

АРВ «про порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Нетішинської міської ради
«Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»

 

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - АРВ) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.03 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» як регуляторного акта.

 

Опис проблеми.

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо благоустрою населених пунктів» від 17 травня 2012 року, внесено зміни до Закону України «Про благоустрій населених пунктів». Закон України «Про благоустрій населених пунктів» доповнено статтею 26-1, відповідно до якої порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних та ремонтних робіт, здійснюється на підставі дозволу на порушення об’єктів благоустрою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Порядок видачі дозволів або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів затверджується рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради згідно з Типовим порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

З огляду на це, відповідно до рішення п'ятдесят п'ятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 28 лютого 2014 року № 55/1216 "Про внесення змін до рішення п'ятдесятої сесії Нетішинської міської ради VI скликання від 22 листопада 2013 року № 50/1091 "Про затвердження плану підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік", Типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 870, Нетішинською міською радою розроблено проект рішення «Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

 

Мета.

Метою є визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Нетішин.

 

Цілі регулювання.

Регулювання викликане необхідністю врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Нетішина, створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою в місті.

 

Альтернативи.

Прийняття Нетішинською міською радою рішення «Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» забезпечить:

- визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста;

 - врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Нетішина та здійснення контролю за цим процесом;

- підвищення свідомості територіальної громади міста щодо збереження існуючих елементів благоустрою та сприяння органам місцевого самоврядування у визначенні порушників.

Отже, більш прийнятним заходом є прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

 

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем, і відповідні заходи.

Проект рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» визначає:

- порядок дій для отримання дозволу на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням суб’єктами господарювання та фізичними особами земляних і ремонтних робіт на території міста Нетішина;

- порядок видачі, відмови у видачі, переоформлення, анулювання дозволів на порушення об’єктів благоустрою;

- права та обов’язки суб’єктів господарювання та фізичних осіб при порушенні об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста.

 

Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Досягнення мети, зазначеної у п.2 цього АРВ, є можливим завдяки прийняттю рішення Нетішинської міської ради «Про Порядок видачі дозволу на порушення об'єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

 

Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто мети і цілей, передбачених у п.п. 2, 3 цього АРВ.

 

Аналіз вигод та витрат обраного методу.

Сфера інтересів органу місцевого самоврядування.

Визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних і ремонтних робіт на території міста Нетішина, врегулювання процесу порушення суб’єктами господарювання та фізичними особами об’єктів благоустрою та здійснення контролю за цим процесом;

Сфера інтересів суб’єктів господарювання.

Чіткий алгоритм дій для безоплатного отримання дозволів на порушення об’єктів благоустрою, пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста.

Сфера інтересів населення.

Покращення рівня благоустрою міста; створення умов, сприятливих для життєдіяльності.

Обґрунтування строку дії рішення.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни чинного законодавства або з інших причин до регуляторного акта вноситимуться зміни та доповнення.

 

Визначення показників результативності регуляторного акта.

1.Кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою.

2.Кількість осіб, притягнутих до відповідальності за виконання земляних та ремонтних робіт без отримання у встановленому порядку дозволу на порушення обєктів благоустрою.

3. Покращення рівня благоустрою міста.

 

Визначення заходів відстеження результативності рішення.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акта. Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом. Відстеження результативності дії акта здійснюватиметься за результатами врахування зауважень та пропозицій, виконання норм запропонованого проекту рішення.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість виданих дозволів на порушення об’єктів благоустрою та осіб, притягнутих до відповідальності).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акта будуть періодичні перевірки, повноважних місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою міста, а також кількість порушень.

 

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання приймаються до 1700 годин 6 травня 2014 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, управління містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради, тел.3-42-36, 9-01-51 факс (03842) 9-00-94.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

Рішення

 сесії Нетішинської міської ради

 

Про Порядок видачі дозволів на порушення

об’єктів благоустрою на території міста

Нетішина, або відмови в їх видачі,

переоформлення, видачі дублікатів,

анулювання дозволів»

 

Відповідно до підпункту 17 пункту «а» частини першої статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 26-1 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013р. № 870, з метою створення належних умов щодо контролю за охороною і відновленням об’єктів благоустрою, визначення єдиної процедури видачі суб’єктам господарювання та фізичним особам дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина, міська рада ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на теритії міста Нетішина, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань будівництва, архітектури, комунальної власності, приватизації та підтримки підприємництва (Калабський С.В.), постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Міклуха Г.І.) та першого заступника міського голови.

                        

 

Секретар міської ради                                                                  О.М.Марчук

 

 

 

 

Додаток

До рішення

____ сесії Нетішинської міської ради __ скликання

від _______ № ______.

                   

 

ПОРЯДОК

видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів

 

         1. Цей Порядок встановлює процедуру видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою на території міста Нетішина або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі - Порядок).

         2. Дія цього Порядку поширюється на юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

         3. Дозвіл не вимагається, якщо земляні та/або ремонтні роботи проводяться особами, які мають документ, що посвідчує право власності або право користування земельною ділянкою, на якій проводяться земляні та/або ремонтні роботи, у тому числі право земельного сервітуту, у рамках підготовчих або будівельних робіт, право на проведення яких оформлене в установленому законодавством порядку.

         4. Дозвіл оформляється відділом комунального господарства виконавчого комітету Нетішинської міської ради на підставі письмової заяви до виконавчого комітету Нетішинської міської ради, що подається через центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Нетішинської міської ради відповідною юридичною особою, фізичною особою – підприємцем чи фізичною особою (або їх уповноваженим представником), за формою згідно з додатком 1.

         Для отримання дозволу подається заява юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, що здійснюють порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з проведенням земляних та/або ремонтних робіт.

         Для переоформлення, анулювання або видачі дубліката дозволу подаються заява та дозвіл або його дублікат (крім випадку видачі дубліката, у зв’язку з втратою).

         5. Видача дозволу, його переоформлення, видача дубліката та анулювання дозволу здійснюються на безоплатній основі. Форма дозволу наведена у додатку 2.

         6. Дозвіл видається на проведення робіт, перелік яких наведено у додатку 3.

         Строк дії дозволу визначається з урахуванням умов проведення робіт і не може перевищувати один рік.

         7. Дозвіл видається протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

         8. Відділ комунального господарства виконавчого комітет Нетішинської міської ради веде реєстр дозволів.

         9. Відмова у видачі дозволу видається заявнику в письмовій формі з відповідним обґрунтуванням у строк, передбачений для видачі дозволу.

         Підставою для відмови у видачі дозволу є невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

         Відмову у видачі дозволу може бути оскаржено в установленому порядку.

         10. У разі коли у строк, установлений пунктом 7 цього Порядку, не видано дозвіл або відмову в його видачі, право проведення на об’єкті благоустрою робіт виникає на десятий робочий день з дня закінчення зазначеного строку та вважається, що дозвіл видано.

         11. Підставою для переоформлення дозволу є передача права проведення на об’єктах благоустрою робіт іншій особі або зміна найменування юридичної особи чи прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця та/або їх місцезнаходження.

         Переоформлення дозволу здійснюється за процедурою, передбаченою частиною восьмою статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

         Під час переоформлення дозволу проведення робіт не зупиняється.

         12. Підставою для видачі дубліката дозволу є втрата або пошкодження дозволу.

         Дублікат дозволу видається за процедурою, встановленою частиною дев’ятою статті 4-1 Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

         13. Дозвіл може бути анульовано виконавчим комітетом Нетішинської міської ради у разі:

- подання особою, яка отримала дозвіл, заяви про його анулювання та оригіналу дозволу або його дубліката;

- наявності відомостей про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що отримали дозвіл.

         14. У разі анулювання дозволу за заявою особи, яка отримала дозвіл, така особа може отримати новий дозвіл, відповідно до вимог цього Порядку.

 

 

Секретар міської ради                                                                 О.М.Марчук

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

ЗАЯВА

Відповідно до статті 261 Закону України “Про благоустрій населених пунктів” прошу _______________________________________________________________________
                            (видати, переоформити, видати дублікат, анулювати (необхідне зазначити)

дозвіл на порушення об’єкта благоустрою _________________________________________
                                                                                               (назва об’єкта благоустрою

_____________________________________________________________________________
та його місцезнаходження)

з метою проведення __________________________________________________________,
                                                                       (вид земляних та/або ремонтних робіт)

в період з «____»________ 20__ р. по «____»___________20__ р.

Дозвіл від ______ _____________________ 20___ р. № ________ (зазначається у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката) виданий _____________________________________________________________________________
                                               (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я

_____________________________________________________________________________
та по батькові фізичної особи (фізичної особи — підприємця), їх місцезнаходження)

Додатки:

Схема проведення робіт на об’єкті благоустрою, погоджена у встановленому порядку

Дозвіл або його дублікат (у разі переоформлення, анулювання дозволу або видачі його дубліката (крім випадків видачі дубліката у зв’язку з втратою).

З метою забезпечення ведення реєстру дозволів на порушення об’єктів благоустрою і відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _________________________________________    даю згоду на оброблення моїх персональних даних    (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

                                                                                   ___________________________
                                                                                                            (підпис)    

 

Заявник                                                ___________________                                   _____________________

                                                                          (підпис)                                                  (ініціали та прізвище)

 

 

М.П. (для юридичних осіб)

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 до Порядку

ДОЗВІЛ № ___

Дозволяється____________________________________________________________________
                                                           (найменування юридичної особи, прізвище,

________________________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи (фізичної особи — підприємця), їх місцезнаходження)

________________________________________________________________________________

Проводити _____________________________________________________________________
                                              (вид земляних та/або ремонтних робіт та місце їх проведення)

________________________________-______________________________________________

на об’єкті благоустрою___________________________________________________________

________________________________________________________________________________(назва об’єкта благоустрою та його місцезнаходження)

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.

Особа, якій видано дозвіл, зобов’язана власними силами привести об’єкт благоустрою у належний стан після закінчення проведення земляних та/або ремонтних робіт або може у випадках, передбачених пунктом 2 частини другої статті 19 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, сплатити його відновну вартість.

Міський голова         _______________________             _______________________________
                                                    (підпис)                                 (ініціали та прізвище)
 

                   М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 до Порядку

 

 

                                                             ПЕРЕЛІК

земляних та/або ремонтних робіт, для проведення яких необхідно отримати дозвіл

 

 1. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з прокладенням, перекладенням, ремонтом інженерних мереж і споруд.

 2. Земляні або монтажні роботи, пов’язані з розриттям дорожнього покриття вулиць, доріг, майданів, площ.

 3. Роботи, пов’язані з порушенням благоустрою об’єктів зеленого господарства.

 4. Роботи, пов’язані з інженерними вишукуваннями.

 5. Роботи, пов’язані з археологічними дослідженнями.

 6. Улаштування нових та/або заміна існуючих посадкових майданчиків для пасажирів міського громадського транспорту з встановленням навісу або павільйону.

 7. Ремонт та/або улаштування майданчиків для паркування транспортних засобів, спортивних, дитячих та інших майданчиків.

 8. Заміна пошкоджених та застарілих конструкцій опор, ліхтарів, освітлювальної арматури, тросів, розтяжок, кабелів, дротів, комунікаційної апаратури.

 9. Прокладення, перекладення або заміна водостічних, водопровідних труб та водоприймальних колодязів.

 10. Установлення нових, відновлення, ремонт та заміна існуючих малих архітектурних форм.

 11. Відбудова, відновлення зруйнованих частин фундаментів пам’ятників, декоративних скульптур та композицій, елементів обладнання фонтанів та декоративних басейнів із заміною зношених труб та водопровідної арматури фонтанів тощо.

12. Установлення нових та/або ремонт і відбудова пошкоджених споруд і обладнання пляжів (гардеробів, камер схову, пунктів прокату пляжного інвентарю, туалетів, лав, грибків, навісів, альтанок тощо), спортивного та дитячого устаткування.