Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів)

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах м.Нетішин»

 

1. Визначення проблеми

Порядок встановлення сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі -ТС) в межах м.Нетішин розроблено з метою спрощення діяльності малого бізнесу у процесі розміщення таких тимчасових споруд на території міста.

Зміст права земельного сервітуту унормований ст.98 Земельного кодексу України. Зазначеною нормою передбачено, що право земельного сервітуту – це право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою. Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.

Пунктом 4 ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» установлено, що розміщення ТС здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань будівництва, містобудування та архітектури. Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 листопада              2011 року №244 затверджено Порядок розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності (далі-порядок).

Пунктом 1.1. зазначеного порядку визначено, що механізм розміщення ТС визначається цим порядком. У свою чергу п. 2.1 вказаного документа встановлено, що підставою для розміщення ТС є паспорт прив’язки ТС. Але отриманню паспорта прив’язки передує низка дій з боку суб’єкта, який має намір розмістити ТС.

За нормами пунктів 2.3, 2.6 та 2.11 порядку перелік документів для отримання паспорта прив’язки ТС є вичерпним. Зазначеними пунктами не передбачено надання документів про відведення земельних ділянок під розміщення ТС.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» та порядок не містять юридичних приписів щодо обов’язкового попереднього або наступного набуття суб’єктами господарювання будь-яких прав на земельні ділянки, на які вони мають бажання встановити ТС для здійснення підприємницької діяльності.

Разом з тим, додаток 1 до порядку передбачає надання інформації щодо площі земельної ділянки згідно з документами землекористування.

Отже, у вказаних обставинах, власники ТС мають отримувати право на користування земельною ділянкою виключно за процедурою земельних торгів.

Очевидно, що це спричинить великі адміністративні бар’єри та складнощі для, у першу чергу, малого та мікропідприємництва та фактично заблокує процедуру розміщення ТС, що авжеж є не доцільним.

З іншого боку, неприпустимим є безкоштовне використання майна територіальної громади для розміщення ТС, оскільки це буде прямим порушенням Бюджетного кодексу України.

Враховуючи викладене, вкрай актуальною є необхідність вирішення проблеми, насамперед, щодо удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з ефективним використанням ресурсів територіальної громади, зменшенням адміністративного та фінансового навантаження на малий бізнес, забезпеченням рівних умов, прав та можливостей для суб’єктів господарювання, покращення якості благоустрою міста.

Проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання, полягає у необхідності збалансування та врахування інтересів громадян, суб’єктів господарювання та держави (органу місцевого самоврядування).

Метою запропонованого регуляторного акта є встановлення строкових сервітутів на земельні ділянки з метою укладання договору сервітуту для розміщення ТС, згідно з нормами чинного законодавства, та збереження ефективного механізму забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою міста.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

1

2

3

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Нетішинською міською радою не було врегульовано питання встановлення сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

2. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання шляхом прийняття Нетішинською міською радою даного регуляторного акта є:

- дерегуляція підприємницької діяльності;

- ефективне використанням ресурсів територіальної громади;

- покращення якості благоустрою міста;

- забезпечення рівних умов, прав та можливостей основних груп, на які зазначена вище проблема справляє вплив.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Залишення на даний момент існуючої ситуації без змін.

Ця альтернатива не може бути прийнятною, оскільки проблема продовжуватиме існувати

 

Прийняття запропонованого  проекту рішення

Реалізація такого регуляторного акта забезпечить чітке регулювання у процесі провадження підприємницької діяльності стосовно розміщення ТС та забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою з врахуванням інтересів громади

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на інтереси місцевої влади (орган місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Відсутні

Залишається ймовірність зловживань у сфері розміщення тимчасових споруд

Прийняття запропонованого проекту рішення

Поліпшення бізнес-клімату в сучасних економічних умовах шляхом дерегуляція малого бізнесу. Врегулювання спірних питань, в тому числі в частині недопущення безкоштовного використання майна територіальної громади, позитивно вплине на доходи бюджету міста, які можливо буде спрямувати на заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою комунальної власності

Витрати пов’язані з підготовкою, оприлюдненням та прийняттям регуляторного акта

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є прозорість та ясність
для населення умов господарської діяльності та забезпечення якості обслуговування, покращення благоустрою міста (шляхом збалансування доходної бази територіальної громади за рахунок сплати суб’єктами господарювання за користування земельними ділянками та пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою), який є візитною карткою кожного населеного пункту
та показником рівня участі міської громади у вирішенні проб
лем та перспектив розвитку сфери благоустрою міста

Відсутні

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у місті. З метою визначення оцінки впливу на сферу суб’єктів господарювання застосовані дані державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, так на 01 серпня 2019 року кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців складає 1216 чол., малих підприємств – 133 одиниці.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

 

 

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

133

1216

1349

 

 

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0

0

9,9

90,1

 

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Збереження існуючого стану

Відсутні

Відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта є спрощення умов для ведення малого бізнесу, дерегуляції питань, пов’язаних з розміщенням ТС на території міста, зменшення адміністративного навантаження.

Враховуючи сучасні економічні умови, дане регулювання матиме позитивний вплив на бізнес-клімат в місті. Крім того, запропоновані зміни не порушують єдиний для всіх та прозорий  механізм розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності у місті

Плата за сервітутне користування встановлюється у розмірі 10% нормативної грошової оцінки 1 кв.м земельної ділянки, на частину якої встановлюється сервітут, у рік.

ТС – це споруда площею не більше                        30 кв.м, відповідно плата за сервітутне користування земель-ною ділянкою у рік складатиме 490 гривень

 

     

 

                       

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

(на рік)

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

відсутні

Прийняття запропонованого проекту рішення

відсутні

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей здійснено з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 бали – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, але деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 бал – цілі ухвалення регуляторного акта не досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Збереження існуючого стану

1

важливі аспекти проблеми ймовірно існуватимуть далі

Прийняття запропонованого проекту рішення

3

така альтернатива допоможе досягнути визначених цілей

 

У приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються внаслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

 

 Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумки)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Прийняття запропонованого проекту рішення.

Органи місцевого самоврядування:

Вигодою введення в дію запропонованого регуляторного акта
є спрощення умов
для ведення малого бізнесу (дерегуляція питань пов’язаних з розміщенням ТС на території міста). Запропоновані проектом зміни розглядаються, як одна із складових поліпшення бізнес-клімату у місті.

Громадяни:

забезпечення якості обслуговування, покращення благоустрою міста (збалансування доходної бази територіальної громади буде забезпечено
за рахунок сплати суб’єктами господарювання за сервітутне користування земельними ділянками)

Суб’єкти господарювання

Прийняття запропонованого регуляторного акта в сучасних економічних умовах надасть можливість поліпшити бізнес-клімат в місті шляхом дерегуляції малого бізнесу та збалансує інтереси всіх груп, на які поширюється проблема, пов’язана з ефективним використанням ресурсів територіальної громади

Органи місцевого

самоврядування:

Витрати пов’язанні з підготовкою, оприлюдненням та прийняттям регуляторного акту.

 

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Витрати на сплату за сервітутне користування земельною ділянкою у рік складатиме 4890 гривень

Прийняття  ре-гуляторного акта надасть можливість вирішити низку проблем та протиріч, вик-ладених розро-бником
у розділі І «Визначення проблеми», заб-езпечить дерегу-ляцію певної сфери діяль-ності суб’єктів господарювання, не порушуючи інтереси тери-торіальної гро-мади

 

 Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Прийняття запропонованого проекту рішення

Перевагою обраної альтернативи
є нормативно-правове врегулювання даного питання на місцевому рівні, можливість користуватися врегульованим механізмом розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Крім того, прийняття запропонованого регуляторного акта в сучасних економічних умовах надасть можливість поліпшити бізнес-клімат в місті шляхом дерегуляції малого бізнесу та збалансує інтереси всіх груп, на які поширюється проблема, пов’язана з ефективним використанням ресурсів територіальної громади.

Саме такий спосіб дозволить досягнути поставлених цілей належним чином

 На дію даного регуляторного акта може вплинути:
— внесення змін до чинного законодавства;

— загальна економічна криза, яка може призвести до зменшення кількості суб’єктів господарю-вання, бажаючих здійснювати підприє-мницьку діяльність в тимчасових спорудах

Збереження існуючого стану

Не прийнятна, оскільки не вирішує існуючу проблему.

Х

 

            Таким чином, для реалізації обрано альтернативу 2, яка забезпечить регулювання шляхом прийняття рішення Нетішинської міської ради «Про затвердження Порядку встановлення сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в межах м.Нетішин».

 

5. Механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми

На підставі проведеного вище аналізу регуляторного впливу, найбільш оптимальним способом досягнення встановлених цілей є Альтернатива 2, тобто для розв’язання проблеми пропонується прийняти запропонований регуляторний акт.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

1. Забезпечити інформування громадськості про проект регуляторного акта шляхом розміщення повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта в друкованих засобах масової інформації,  на офіційному веб сайті міської ради.

2. Оприлюднити проект регуляторного акта на офіційному веб  сайті міської ради з метою отримання зауважень та пропозицій.

3. Надати проект регуляторного акта постійній відповідальній комісії для вивчення  та підготовки експертного висновку щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Питома вага суб’єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств разом) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків, тому розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно Тесту малого підприємництва (додаток 1).

 

 

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта встановлюється безстроковий, оскільки він регулює відносини, які мають постійний характер, або до ухвалення нових нормативних актів. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, змін до чинного законодавства України, до нього вноситимуться зміни.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

1.  Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта (укладених договорів особистого строкового земельного сервітуту).

2. Кошти, які надійшли від сплати за договорами особистого строкового земельного сервітуту.

3. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями регуляторного акта.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

відстеження результативності дії регуляторного акта

 

1. Базове, повторне відстеження результативності буде здійснено через рік після набуття чинності даним регуляторним актом.

2. Періодичне відстеження буде здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження цього регуляторного акта, протягом строку його дії.

3. Для відстеження результативності дії регуляторного акта буде застосований статистичний метод.

4. Вид даних - статистичні показники.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього регуляторного акта, будуть вноситись відповідні зміни.

Зауваження та пропозиції приймаються до 17.00 год. 09 вересня 2019 року письмово за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб.№ 215 тел. (03842) 9-00-93.

  

 

Заступник міського  голови                                                                   О.В.Латишева

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

Додаток 1

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робоча нарада з спеціалістами відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, управління економіки, відділу правового та кадрового забезпечення, КП НМР «Благоустрій», КП НМР «Комфорт», суб’єкти господарювання

10

Упорядкувати процедуру розміщу-ння тимчасових споруд шляхом встановлення стро-кових сервітутів на земельні ділянки загального кори-стування

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1349 одиниць, у тому числі малого підприємництва 133 одиниць та мікропідприємництва 1216 одиниць; питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 90,1%. Для розрахунку застосована кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання, які ймовірно можуть звернутись до міської ради про укладення договору особистого строкового земельного сервітуту.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

-

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

5

Інші процедури

Плата за сервітутне користування: 10% нормативної грошової оцінки                                1 кв.м земельної ділянки, на частину якої встановлюється сервітут, у рік-нормативна грошова оцінка земельної ділянки паркової зони складає 19147311 грн., відповідно нормативна грошова оцінка 1 кв.м - 163 грн., площа ТС 30 кв.м, тоді: 163хх30х10%=490

 

490

490

2450

6

Разом, гривень

490

490

2450

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1349

1349

1349

8

Сумарно, гривень

661010

661010

3305050

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

15 хв.(0,25 год.*4173 грн./159 год.

6,56

0

6,56

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування (п.10)

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

6,56

0

6,56

14

Разом, гривень

6,56

0

6,56

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1349

16

Сумарно, гривень

6,56

0

6,56

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого і мікропідприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

Не передбачено

Нетішинська міська рада та її виконавчий комітет не несуть витрат на адміністрування регулювання.

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат  суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

661010

3305050

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

6,56

6,56

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

661017

3305057

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

-

-

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

661017

3305057

 

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання – коригуючі  заходи не потребують розробки

 

Процедура, що потребує корегування

Коригуючий механізм

не передбачено

не передбачено

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

661017

3305057

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

не передбачено

не передбачено

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

0

0

 

 

 

ПРОЄКТ


УКРАЇНА

Нетішинська міська рада Хмельницької області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

____________сесії Нетішинської міської ради

VІІ скликання

 

__.__.2019                                       Нетішин                             № __/____

 

Про затвердження Порядку встановлення строкових сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  в межах міста Нетішин

 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 98, 99, 100, 101, 102 Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про основи містобудування», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Закону України «Про благоустрій населених пунктів», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва, та житлово-комунального господарства України від  21 жовтня 2011 N 244 «Про затвердження Порядку  розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності», та з метою визначення процедури встановлення особистих строкових сервітутів на частини земельних ділянок загального користування комунальної власності для встановлення тимчасових споруд для  провадження підприємницької діяльності на території міста,  Нетішинська міська рада  в и р і ш и л а:

 

1. Затвердити Порядок встановлення строкових сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  в межах міста Нетішин згідно з додатком.

2. Рішення набуває чинності від дня оприлюднення у газеті «Нетішинський вісник».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (Степанюк С.С.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Нетішинської міської ради                      Латишеву О.В.

 

 

Міський голова                                                                           О.О.Супрунюк

 

 

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням

__________________ сесії Нетішинської міської ради VII скликання

____________ № ________

 

Порядок

встановлення строкових сервітутів на земельні ділянки загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності  в межах міста Нетішин

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про землеустрій», «Про основи містобудування», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативних актів.

1.2.Порядком визначається процедура встановлення особистих земельних сервітутів (надалі – Сервітут) на частини земельних ділянок загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

1.3. Дія Порядку поширюється на фізичних та юридичних осіб для реалізації функціональних та власних потреб яких виникає необхідність встановлення земельного сервітуту на частини земельних ділянок загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності в межах міста Нетішин.

1.4. Сервітут встановлюється у випадках недоцільності, неможливості надання або вилучення частини земельної ділянки на користь сторонніх користувачів для іншого допустимого виду функціонального використання земельної ділянки за відповідною категорією земель.

1.5. У цьому Порядку терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

Зацікавлена особа – фізична або юридична особа, яка має необхідність в обмеженому використанні частини земельної ділянки, яка перебуває у власності територіальної громади міста Нетішин.

Землевласник – територіальна громада міста Нетішин в особі Нетішинської міської ради.

Землекористувач– комунальне підприємство Нетішинської міської ради, у постійному користуванні якого перебуває земельна ділянка, на частину якої встановлюватиметься право земельного сервітуту.

Комплексна схема розміщення ТС - схема розміщення тимчасових споруд на території населеного пункту або його частині.

Об'єкти сервітуту - території, на які поширюються права сторонніх користувачів і обмежуються права власників земельної ділянки щодо їх використання.

Особистий сервітут – сервітут, що належить конкретно визначеній особі, в даному випадку для встановлення  тимчасової споруди, що буде розміщена на частині земельної ділянки.

Право земельного сервітуту – це право зацікавленої особи на обмежене, строкове користування земельною ділянкою комунальної власності.

Сервітуарій – особа, в інтересах якої встановлено земельний сервітут.

ТС – тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених  конструкцій  з  урахуванням  основних вимог  до  споруд,  визначених  технічним  регламентом

будівельних виробів,  будівель  і  споруд,  і  встановлюється  тимчасово,  без улаштування фундаменту.

Інші терміни та скорочення вживаються в розумінні, визначеними нормативними актами України.

 

2.Визначення об’єктів земельного сервітуту

 

2.1. Об’єкт сервітуту визначається шляхом визначення меж частини земельної ділянки, на яку встановлюватиметься право сервітуту.

2.2. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, розробляється, погоджується та затверджується відповідно до Земельного Кодексу України,  Закону України «Про землеустрій» та інших нормативно-правових актів.

2.3. Для встановлення права сервітуту на частини земельних ділянок загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності зацікавлена особа звертається до міської ради щодо надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюватиметься право сервітуту. У заяві зазначається мета встановлення сервітуту, орієнтовний розмір частини земельної ділянки, бажане місце розташування об’єкта.

До заяви додають:

- схему розміщення ТС, виконану у довільній формі та погоджену балансоутримувачем території (землекористувачем) у відповідності до комплексної схеми розташування тимчасових споруд на зазначеній земельній ділянці (у разі її наявності).

Для юридичних осіб:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців;

- копія статуту підприємства;

Для фізичних осіб-підприємців:

- копія та оригінал паспорту,

- копія ідентифікаційного коду,

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та  фізичних осіб – підприємців.

- у разі звернення уповноваженої особи – документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені заявника.

2.4. Нетішинська міська рада розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини  земельної ділянки, на  яку поширюються право сервітуту (далі - документація із землеустрою) або надає мотивовану відмову у його наданні.

Документація із землеустрою щодо встановлення земельного сервітуту для розміщення тимчасової споруди виготовляється за рахунок зацікавленої особи.

2.5. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, погоджується землевласником та землекористувачем земельної ділянки і затверджується особою, яка набуває право сервітуту.

 

3. Укладання договору  особистого строкового земельного сервітуту

 

3.1. Сервітут встановлюється договором між особою, яка звертається щодо його встановлення, та власником (землекористувачем) земельної ділянки.

3.2. Підставою для укладання договору сервітутного користування між зацікавленою особою та власником земельної ділянки є рішення міської ради про погодження технічної документації та встановлення строкового особистого земельного сервітуту на частину земельної ділянки для встановлення тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності.

3.3. Договір про встановлення земельного сервітуту (далі - Договір) укладається між власником земельної ділянки та сервітуарієм не пізніше 20 днів з дня прийняття відповідного рішення, за типовою формою, затвердженою міською радою.

3.4. Передача частини земельної ділянки, на яку встановлено право сервітуту, здійснюється за актом приймання-передачі протягом п’яти робочих днів після реєстрації договору про встановлення права земельного сервітуту.

3.5. Право строкового особистого земельного сервітуту реєструється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3.6. Поновлення, внесення змін, розірвання та припинення дії договору здійснюються на підставі рішення Нетішинської міської ради та оформляється додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною договору.

3.7. Після закінчення строку дії договору земельного сервітуту сервітуарій має переважне право на укладення його на новий строк за умови належного виконання умов договору сервітуту, в тому числі сплати за сервітутне користування земельною ділянкою.

3.8. Для укладання договору земельного сервітуту на новий строк сервітуарій повинен не пізніше, як за 30 днів до закінчення строку його дії, звернутися із заявою власника земельної ділянки (за погодженням із землекористувачем) про продовження дії договору земельного сервітуту.

3.9. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору, спір вирішується в судовому порядку.

 

 

4. Плата за сервітутне землекористування

4.1. Сервітутне користування є платним.

4.2. Плата за сервітутне користування 1 м2 об’єкту сервітуту встановлюється у розмірі 10 % нормативної грошової оцінки 1 м2 земельної ділянки, на частину якої встановлений сервітут, у рік.

4.3. Умови сплати платежів (індексація, форма, строки внесення та зміна плати за сервітутне користування земельною ділянкою, відповідальність за її несплату) встановлюються у договорі строкового особистого земельного сервітуту.

4.4. Платники сервітутного користування земельною ділянкою самостійно обчислюють суму оплати за користування щороку станом на 1 січня.

4.5. Розмір суми станом на 1 січня уточнюється на щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель відповідно до Податкового кодексу України.

 

5. Дія земельного сервітуту

 

5.1. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи.

5.2. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

5.3. Власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.

 

6.Припинення дії земельного сервітуту

 

6.1. Дія земельного сервітуту підлягає припиненню у випадках:

- поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;

- відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;

- рішення суду про скасування земельного сервітуту;

- закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут;

- порушення власником сервітуту умов користування сервітутом;

- невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

6.2. На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

- припинення підстав його встановлення;

- коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.

7. Заключні положення

 

7.1. Встановлення Сервітуту не веде до позбавлення власника (користувача) земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею.

7.2. Усі інші відносини, що виникають при застосуванні Порядку, регулюються Конституцією України, Земельним, Податковим, Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та іншими законами України й нормативно-правовими актами.

7.3. Процедура встановлення права сервітуту є обов’язковою для застосування щодо земельних ділянок загального користування (території парків, скверів, пляжів) комунальної власності.

7.4. Зміни та доповнення до Порядку проводяться в спосіб, визначений чинним законодавством України.

7.5. Спори, що виникають з питань застосування положень, передбачених цим Порядком, вирішуються в судовому порядку.