Розмір шрифту  Інтервал  Кольорова схема Вимкнути
  • Тобі, Нетішине:
    «Ти – дивовижний влітку й восени, у заметіль весняну чи зимову…»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення "Про затвердження Умов проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Нетішин "

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту рішення  Нетішинської міської ради
«Про  затвердження умов проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів  на території м.Нетішин».

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 

Проблема в необхідності визначення послуги з вивезення побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах (з вивезення побутових відходів), є неповний рівень охоплення послугами відносно збору і вивозу побутових відходів в місті Нетішин, в тому числі і в старій частині міста, не контрольований рівень охоплення послугами відносно збору і вивозу побутових відходів,  низький рівень оплати населенням за надані послуги, відсутність роздільного збору побутових відходів, а також створення конкуренції на ринку житлово-комунальних послуг. 


 

2. Ціль регулювання.

Прийняття запропонованого регуляторного акта передбачає вирішення наступних цілей:

а) визначення основних принципів державної політики у сфері поводження з відходами;

б) правове регулювання відносин щодо діяльності у сфері поводження з відходами;

в) визначення основних умов, вимог і правил щодо екологічно безпечного поводження з відходами, а також систем заходів, пов’язаних з організаційно-економісним стимулюванням ресурсозбереження;

г) забезпечення мінімального утворення відходів, розширення їх використання у господарській діяльності, запобігання шкідливому впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

3.Механізм і заходи, які забезпечать

 розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Механізмом досягнення цілей регулювання є:

- забезпечення повного збирання і своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними;

- зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності;

- забезпечення комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів;

-сприяння максимально можливій утилізації відходів шляхом прямого повторного чи альтернативного використання ресурсно-цінних відходів;

- організація контролю за місцями чи об’єктами розміщення відходів для запобігання шкідливому впливу їх на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

- сприяння створенню об’єктів поводження з відходами.

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов’язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Затвердження Умов  регулює відносини, пов’язані з утворенням, збиранням і заготівлею, перевезенням, зберіганням, обробленням (переробленням), утилізацією, видаленням, знешкодженням, та захороненням відходів, що утворюються в місті.

 Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури правил благоустрою.

 

5. Визначення альтернативних способів досягнення цілей.

 

Альтернативним способом є:

- неприйняття даного регуляторного акта (відмова від регулювання).

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

- прийняття Нетішинською міською радою рішення “Про затвердження умов  проведення конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів  на території м.Нетішин».

Оцінюючи визначені альтернативи слід зазначити, що перша альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до порушень норм діючого законодавства, без вирішення питання визначення послуги з вивезення твердих побутових відходів як окремої комунальної послуги, право на яку виборюється на конкурсних засадах, м.Нетішин залишиться без якісних послуг по вивезенню твердих побутових відходів.

Вирішення проблеми за допомогою другої альтернативи можливо, однак при прийнятті третьої альтернативи стане можливим підвищення якості надання послуг щодо прибирання території міської ради  від сміття, зняття навантаження на навколишнє природне середовище і надасть можливість поліпшити санітарний стан території м.Нетішин. Тому вона є найприйнятною.

 

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта, очікувані витрати та вигоди.

Запропонований регуляторний акт в значній мірі впливає на інтереси територіальної громади м. Нетішин, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання .

У подальшому ефективність прийняття регуляторного акта буде залежати від виконання Умов.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта, наведена таблиця за результатами прийняття зазначеного проекту.

 

 

 

Вигоди

Витрати

Нетішинська міська рада

створення конкурентного середовища, сприяння розвитку упорядкування вивезення  побутових відходів з території міста Нетішин

не передбачає витрат

Суб’єкти господарювання

виконання комплексу послуг з вивезення побутових відходів

 

 

не передбачає витрат

 

  

Громада

покращення якості надання послуг шляхом ефективної організації з вивезення  побутових відходів ; поліпшення санітарного стану благоустрою на території м.Нетішин

не передбачає витрат

 

 

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений. При внесенні змін до чинного законодавства, які можуть, впливати на дію регуляторного акту, до нього будуть вноситись відповідні корективи.

 

Показники результативності регуляторного акта

До показників результативності регуляторного акта  можливо віднести:

- підвищення якості життя мешканців міста;

- покращення екологічного мікроклімату, санітарного очищення;

- забезпечення мінімального утворення відходів.

Результативність дії даного регуляторного акта визначають і показники соціального напряму – підвищення якості життя мешканців міста.

Дія рішення поширюється на суб’єктів господарювання та фізичних осіб, які проживають  в м.Нетішин.

 

Заходи з відстеження результативності регуляторного акта

1.Повторне відстеження проводиться через 1 рік після набуття чинності регуляторного акта.

2.Періодичне відстеження проводиться раз на три роки після повторного відстеження результативності.

3.Для відстеження результативності регуляторного акта застосовуватимуться статистичні дані.

Зауваження та пропозиції від суб’єктів господарювання та громадян приймаються до 17.00 год. 26 січня 2015 року письмо за адресою: 30100, Хмельницька область, м.Нетішин, вул.Шевченка,1, каб. № 19, тел. 9-00-93.